Теми статей
Обрати теми

Довідник бухгалтера. Індексація заробітної плати за жовтень — листопад 2013 року

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Жовтень, 2013/№ 82
Друк
Стаття

Індексація заробітної плати за жовтень — листопад 2013 року

Проводити індексацію заробітної плати повинні всі роботодавці. У газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 74, с. 36 ви знайдете індекси для проведення індексації грошових доходів за вересень та жовтень 2013 року відповідно до Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078 (далі — Порядок № 1078). У сьогоднішньому номері ми з вами розглянемо особливості індексації заробітної плати за жовтень та листопад 2013 року.

Насамперед нагадаємо основні правила, яких слід дотримуватися при проведенні індексації заробітної плати працівників.

1. Індексувати потрібно тільки грошові доходи працівників, що не мають разового характеру. Заробітна плата індексується в межах прожиткового мінімуму на працездатну особу. Розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб у роз­рахунку на місяць встановлені ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» від 06.12.2012 р. № 5515-VI і становлять: у січні — листопаді 2013 року — 1147 грн.; у грудні — 1218 грн. Таким чином, заробітну плату за жовтень та листопад 2013 року індексуємо виходячи з фактично нарахованої суми, але в межах 1147 грн.

2. Суму індексації слід нараховувати й виплачувати одночасно з нарахуванням та виплатою (відповідно) заробітної плати за місяць, доходи за який підлягають індексації.

Нагадаємо, що індекс споживчих цін за серпень 2013 року склав 99,3 %, за вересень 2013 року — 100,0 %. Далі наведемо величини приросту індексів споживчих цін для індексації зарплати за жовтень та листопад 2013 року.

 

Базовий місяць
 (місяць прийняття на роботу або підвищення заробітної плати)

Величина приросту індексу споживчих цін для проведення індексації, %

жовтень

листопад

2007 рік

Січень

84,1

84,1

Лютий

82,9

82,9

Березень

82,6

82,6

Квітень

82,6

82,6

Травень

81,5

81,5

Червень

77,6

77,6

Липень

75,2

75,2

Серпень

74,1

74,1

Вересень

70,4

70,4

Жовтень

65,6

65,6

Листопад

62,0

62,0

Грудень

58,7

58,7

2008 рік

Січень

54,2

54,2

Лютий

50,2

50,2

Березень

44,7

44,7

Квітень

40,3

40,3

Травень

38,5

38,5

Червень

37,4

37,4

Липень

38,1

38,1

Серпень

38,2

38,2

Вересень

36,7

36,7

Жовтень

34,5

34,5

Листопад

32,5

32,5

Грудень

29,7

29,7

2009 рік

Січень

26,1

26,1

Лютий

24,2

24,2

Березень

22,5

22,5

Квітень

21,4

21,4

Травень

20,8

20,8

Червень

19,5

19,5

Липень

19,6

19,6

Серпень

19,9

19,9

Вересень

18,9

18,9

Жовтень

17,9

17,9

Листопад

16,6

16,6

Грудень

15,5

15,5

2010 рік

Січень

13,5

13,5

Лютий

11,4

11,4

Березень

10,4

10,4

Квітень

10,7

10,7

Травень

11,4

11,4

Червень

11,8

11,8

Липень

12,1

12,1

Серпень

10,7

10,7

Вересень

7,6

7,6

Жовтень

7,1

7,1

Листопад

6,8

6,8

Грудень

5,9

5,9

2011 рік

Січень

4,9

4,9

Лютий

4,0

4,0

Березень

2,5

2,5

Квітень

1,2

1,2

Травень

Червень

Липень

Серпень

1,1

1,1

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

2012 рік

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

2013 рік

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

 

Роз’яснимо, як користуватися даними таблиці на практиці. З їх допомогою ви можете розрахувати суми індексації заробітної плати. Для цього необхідно знати базовий місяць для кожного працівника підприємства.

Механізм визначення базового місяця встановлено п. 5 Порядку № 1078. У загальному випадку базовим місяцем при розрахунку індексу споживчих цін вважається місяць, у якому відбувається підвищення заробітної плати працівника за рахунок збільшення її постійних складових. При цьому місяць підвищення зарплати завжди вважається базовим, незалежно від того, чи перевищила сума підвищення заробітної плати суму можливої індексації.

Для визначення суми індексації в місяці підвищення доходу необхідно порівнювати зарплату до підвищення з урахуванням можливої індексації та зарплату після підвищення.

Після проведення порівняльних розрахунків порядок дій такий:

— якщо зарплата після підвищення перевищує суму зарплати до підвищення з урахуванням індексації, загальний дохід працівника в місяці підвищення дорівнює зарплаті з урахуванням підвищення;

— якщо грошовий дохід з урахуванням суми підвищення менший за суму грошового доходу до підвищення з урахуванням індексації, то в базовому місяці сума загального доходу визначається з таким розрахунком, щоб сума грошового доходу з урахуванням індексації не перевищувала загального доходу до його підвищення (абзац третій п. 5 Порядку № 1078). Тобто у такому разі загальний дохід працівника в місяці підвищення заробітної плати складатиметься із заробітної плати з урахуванням підвищення та фіксованої суми індексації, що дорівнює різниці між можливою сумою індексації та сумою підвищення зарплати. Розрахована таким чином сума індексації фіксується і виплачується у зазначеному розмірі до наступного збільшення розміру зарплати, при якому таке збільшення перевищить цю фіксовану величину. Якщо в період між переглядом зарплати працівника у нього виникло право на індексацію, то загальний дохід працівника цього місяця складатиметься із зарплати, фіксованої суми індексації та суми індексації.

А ще врахуйте таке:

1) якщо працівник відпрацював неповний робочий місяць, фіксована сума індексації виплачується пропорційно відпрацьованим робочим дням (див. листи Мінсоцполітики від 27.08.2012 р. № 261/10/136-12, від 12.10.2012 р. № 385/10/136-12, від 27.12.2012 р. № 518/10/136-12);

2) якщо працівник не відпрацював жодного робочого дня, фіксована сума індексації за цей місяць не виплачується (див. листи Мінсоцполітики від 06.08.2012 р. № 169/20/137-12, від 27.08.2012 р. № 261/10/136-12);

3) якщо працівник працює на умовах неповного робочого часу, то фіксована сума індексації визначається з урахуванням навантаження працівника (див. консультацію фахівця Мінсоцполітики в газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2012, № 75, с. 36).

У випадку якщо в місяці проведення індексації працівник перебував у відрядженні, фіксована сума індексації виплачується:

у повному розмірі, якщо період відрядження було оплачено згідно з умовами трудового (колективного) договору, тобто виходячи з одноденного заробітку за жовтень (листопад) як звичайний робочий день;

пропорційно фактично відпрацьованим дням без урахування днів відрядження, якщо період відрядження було оплачено виходячи із середнього заробітку (див. консультацію фахівця Мінсоцполітики в газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 6, с. 46).

У відпрацьованому не повністю місяці звичайні суми індексації мають розраховуватися пропорційно відпрацьованому робочому часу аналогічно фіксованим сумам індексації (див. листи Мінсоцполітики від 27.08.2012 р. № 261/10/136-12, від 12.10.2012 р. № 385/10/136-12).

При визначенні базового місяця для новоприйнятих працівників та працівників, переведених на іншу роботу, необхідно враховувати такі положення Порядку № 1078:

1. Для проведення індексації заробітної плати працівників, прийнятих на роботу з 21.06.2012 р., обчислення індексу споживчих цін здійснюється з місяця прийняття на роботу (абзац третій п. 101 Порядку № 1078). Для обчислення індексу, на який індексується зарплата новоприйнятих працівників, у лівій колонці необхідно знайти місяць, що передує місяцю прийняття на роботу, а в правій — розраховані величини приросту індексів споживчих цін. Але поки що зарплата таких працівників індексації не підлягає.

2. У місяці, коли працівників було переведено на іншу роботу, і при цьому їм було підвищено зарплату:

сума індексації зберігається, якщо сума збільшення заробітної плати менша, ніж сума індексації, яку має бути нараховано за відповідний місяць. При визначенні суми індексації необхідно врахувати суму підвищення;

— індексація не проводиться, якщо сума збільшення зарплати більша, ніж сума індексації, яку має бути нараховано за відповідний місяць.

Місяць підвищення зарплати стає базовим.

3. У місяці, коли працівників переведено на іншу роботу і заробітна плата не підвищується, зарплата й далі індексується виходячи зі старого базового місяця.

Для того щоб визначити індекс, на який індексується зарплата за жовтень 2013 року, у лівій колонці таблиці знаходимо базовий місяць для кожного працівника, а в правій — уже розраховані величини приросту індексів споживчих цін, що застосовувалися в жовтні 2013 року. Наприклад, якщо базовим місяцем є січень 2011 року, індекс, на який проводиться індексація зарплати за жовтень 2013 року, становить 4,9 % (див. таблицю). Для розрахунку суми індексації нарахована в жовтні 2013 року зар­плата працівника у межах прожиткового мінімуму на працездатну особу (1147 грн.) множиться на 4,9 і ділиться на 100. Аналогічним чином розраховується індексація зарплати за листопад 2013 року.

Для наочності розрахунок суми індексації заробітної плати за жовтень 2013 року розглянемо на конкретних прикладах.

Приклад 1. Заробітна плата Томченко Д. Д. за жовтень 2013 року становить 2500 грн. Останнього разу зарплата працівниці підвищувалася в січні 2011 року. Підприємство є основним місцем роботи цієї працівниці.

У зв’язку з тим, що заробітна плата Томченко Д. Д. перевищує встановлений розмір прожиткового мінімуму, індексувати її зарплату за жовтень 2013 року слід у межах 1147 грн.

Величина приросту індексу споживчих цін для проведення індексації заробітної плати працівниці за жовтень 2013 року становить 4,9 % (базовий місяць — січень 2011 року).

Сума індексації заробітної плати Томченко Д. Д. за жовтень 2013 року становить:

1147 грн. x 4,9 : 100 = 56,20 грн.

Заробітна плата за жовтень 2013 року з урахуванням індексації становить:

2500 грн. + 56,20 грн. = 2556,20 грн.

Приклад 2. Петренко В. Д. була прийнята на роботу в квітні 2009 року з окладом 2000 грн. Квітень 2009 року вважається базовим місяцем. У жовтні 2013 року її заробітна плата була підвищена і склала 2200 грн. Підприємство є основним місцем роботи цієї працівниціі.

Визначимо суму можливої індексації за жовтень 2013 року:

1147 грн. х 21,4 : 100 = 245,46 грн.

Як бачимо, сума підвищення зарплати (200 грн.) менша від суми можливої індексації (245,46 грн.), тому необхідно визначити фіксовану суму індексації:

245,46 грн. - 200 грн. = 45,46 грн.

Розрахована сума індексації фіксується. Виплачувати її потрібно у зазначеному розмірі (за винятком не повністю відпрацьованих місяців) до наступного збільшення розміру зарплати, при якому таке збільшення перевищить загальну суму індексації.

Заробітна плата Петренко В. Д. за жовтень 2013 року з урахуванням індексації становить:

2200 грн. + 45,46 грн. = 2245,46 грн.

У зв’язку з тим, що в жовтні 2013 року було підвищено зарплату, цей місяць стає базовим.

Приклад 3. Використовуючи дані прикладу 2, припустимо, що з 1 по 9 жовтня 2013 року працівниця перебувала на лікарняному. Сума зарплати за фактично відпрацьовані дні склала 1530,43 грн., сума лікарняних — 683,00 грн.

Жовтень 2013 року, в якому відбулося підвищення зарплати, працівниця відпрацювала не повністю у зв’язку з хворобою. Тому фіксовану суму індексації розраховуємо пропорційно відпрацьованим дням.

Визначимо розмір фіксованої суми індексації: 45,46 грн. : 23 роб. дн. х 16 роб. дн. = 31,62 грн.

Дохід Петренко В. Д. за жовтень 2013 року з ураху­ванням індексації в цьому випадку становить:

1530,43 грн. + 683,00 грн. + 31,62 грн. = 2245,05 грн.

Для наступного проведення індексації жовтень 2013 року — базовий місяць.

Приклад 4. Видозмінимо приклад 2. Петренко В. Д. було прийнято на роботу в квітні 2009 року з окладом 2000,00 грн. У жовтні 2013 року її заробітна плата була підвищена і склала 2500 грн. Підприємство є основним місцем роботи цієї працівниці.

У цьому випадку заробітна плата працівниці з урахуванням підвищення (2500 грн.) перевищує суму зарплати до підвищення з урахуванням можливої індексації (2245,46 грн. = 2000 грн. + 245,46 грн.). У зв’язку з цим індексація не проводиться. Працівниці має бути нараховано зарплату з урахуванням підвищення, тобто 2500 грн. Жовтень 2013 року стає базовим для наступного проведення індексації, оскільки в ньому було підвищено зарплату.

 

Матеріал підготувала експерт
 з питань оплати праці
 Катерина Скрипкіна

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі