Ви нам писали. Бліц-відповіді на ваші запитання

Редакція ПБО
Друк
Стаття

Бліц-відповіді на ваші запитання

Навіть найважче та найзаплутаніше запитання варте стислої та вичерпної відповіді. У цій статті ви, шановні бухгалтери, знайдете добірку запитань ваших колег (а може, серед них є і ваші) щодо заповнення звіту за формою № Д4 та наші відповіді на них.

Марія Соломіна,

експерт з питань оплати праці

Заробітна плата в таблиці 6 звіту за формою № Д4

Унаслідок лічильної помилки працівнику за вересень 2013 року було нараховано зарплату в меншому розмірі. Помилку виявлено в жовтні 2013 року. У цьому ж місяці (у жовтні) різницю між фактично нарахованою у вересні зарплатою і тією, що належала до нарахування, було донараховано працівнику. Як у таблиці 6 звіту за формою № Д4 за жовтень 2013 року відобразити суми донарахованої зарплати за вересень 2013 року та зарплати за жовтень 2013 року?

(м. Севастополь)

Нараховану в жовтні зарплату за звітний місяць та донараховану суму зарплати за вересень 2013 року в таблиці 6 відображаємо одним рядком. Річ у тім, що якщо зарплата нараховується за попередній період, зокрема у зв’язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, суми донарахованої зар­плати включаються до зарплати місяця, в якому було здійснено такі донарахування. На це прямо вказують п. 4.9 Порядку № 454 та п.п. 1.6.2 Інструкції № 5.

 

 

У жовтні 2013 року за рішенням суду працівнику нараховано середню зарплату за час вимушеного прогулу. Сума середньої зарплати, що припадає на серпень — вересень 2013 року, дорівнює 8000,00 грн. Як таке нарахування відобразити у звіті за формою № Д4? Чи потрібно коригувати звіти з ЄСВ за звітні періоди, за які нарахована середня зарплата?

(м. Донецьк)

Ні, звіти за минулі періоди коригувати не потрібно. Якщо ви в поточному місяці нараховуєте працівнику заробітну плату за декілька місяців, у тому числі й за рішенням суду середню зарплату за вимушений прогул, то її потрібно відображати у звіті за формою № Д4 за той місяць, у якому вона нарахована.

Водночас, відображаючи в таблиці 6 дані щодо працівника, якому у звітному місяці здійснюється таке «оптове» нарахування зарплати, візьміть до уваги два важливі моменти.

По-перше, на нього ви заповнюєте стільки рядків, за скільки місяців було нараховано заробітну плату. У графі 11 таблиці 6 проставляєте місяць та рік, за який здійснено нарахування.

По-друге, дохід, нарахований за минулі місяці, порівнюєте з максимальною величиною бази нарахування ЄСВ, що діяла в цих місяцях.

Відпускні в таблиці 6 звіту за формою № Д4

У жовтні 2013 року працівнику були нараховані заробітна плата за фактично відпрацьований час та відпускні за 14 календарних днів жовтня 2013 року. В таблиці 6 звіту за формою № Д4 відпускні потрібно відображати окремим рядком чи можна показати їх у складі заробітної плати, адже вони повністю припадають на звітний місяць?

(м. Харків)

Навіть якщо період щорічної відпустки повністю припадає на звітний місяць, суму відпускних ви відображаєте в таблиці 6 звіту за формою № Д4 в окремому рядку, зазначаючи у графі 10 КТН «10».

Наприклад, сума заробітної плати, нарахованої працівнику за фактично відпрацьовані дні з 1 по 17 жовтня 2013 року, становить 1300,00 грн. (ЄСВ — 46,80 грн.), сума відпускних за період з 18 по 31 жовтня 2013 року — 1000,00 грн. (ЄСВ — 36,00 грн.). У таблиці 6 звіту за формою № Д4 за жовтень 2013 року дохід цього працівника потрібно буде відобразити, як це показано на рис. 1 на с. 24.

Важливо! У таблиці 6 щодо цього працівника графу 15 заповнюємо за рядком із зарплатою. Графа 15 за рядком відпускних залишається незаповненою (у паперовому варіанті проставляємо прокреслення).

 

 

Працівниця з 14 по 23 жовтня 2013 року перебуватиме в соціальній відпустці, що надається працівникам, у яких є діти (ст. 19 Закону про відпустки), а з 24 жовтня по 16 листопада 2013 року — у щорічній відпустці. Перед вибуттям у відпустку їй виплачено зарплату за жовтень та відпускні за дві відпустки. Як такі виплати відобразити в таблиці 6 звіту за формою № Д4? Чи потрібно показувати з КТН «10» відпускні, нараховані за період соціальної відпустки?

(м. Житомир)

Відповідь на ваше перше запитання, шановний читачу, залежатиме від порядку нарахування відпус­кних, який у вас застосовується. Річ у тім, що якщо відпустка припадає на один календарний місяць, то проблем з нарахуванням та відображенням відпускних у звітності, як правило, не виникає. Але ж не люблять наші працівники ходити так у відпустку! Набагато частіше відпустки у працівників перехідні (відпустка починається в одному місяці, а закінчується в іншому). І в цьому випадку можливі два варіанти нарахування відпускних:

1) усю суму перехідних відпускних нараховують у місяці, коли працівник іде у відпустку, тобто в бухобліку (кредит субрахунку 661) відпускні і за поточний, і за наступний місяць відображають у місяці їх виплати;

2) відпускні нараховують частинами — окремо за кожним місяцем, на який припадає відпустка, тобто в бухобліку (кредит субрахунку 661) у місяці виходу у відпустку відображають частину відпуск­них, що припадає на поточний місяць, а в наступному місяці — суму відпускних, що відноситься до такого наступного місяця.

На нашу думку, логічніше нараховувати перехідні відпускні окремо за кожний місяць, на який припадає відпустка (другий варіант). Такий підхід «ув’язується» з положеннями п.п. 1.6.1 Інструкції № 5. У цій нормі Інструкції № 5 зазначено, що суми нарахувань за час відпусток, на відміну від порядку їх фактичної виплати, розподіляються пропорційно часу, що припадає на дні відпустки у відповідному місяці.

Але на практиці бухгалтери застосовують обидва варіанти нарахування відпускних. І Порядок № 454 дає можливість відобразити їх у звіті за формою № Д4 незалежно від обраного вами способу нарахування відпускних. Головне — зробити це правильно!

Щоб розглянути на конкретному прикладі порядок відображення перехідних відпускних у таб­лиці 6 звіту за формою № Д4, припустимо, що у працівника:

— сума заробітної плати за фактично відпрацьовані дні жовтня становила 900,00 грн. (ЄСВ — 32,40 грн.);

— сума відпускних за період відпустки на дітей — 1000,00 грн. (ЄСВ — 36,00 грн.);

— сума відпускних за період щорічної відпустки — 2400 грн., у тому числі за 8 календарних днів жовтня — 800,00 грн. (ЄСВ — 28,80 грн.), за 16 календарних днів листопада — 1600,00 грн. (ЄСВ — 57,60 грн.);

— заробітна плата за фактично відпрацьовані дні листопада — 1095,00 грн. (ЄСВ — 39,42 грн.).

Якщо відпускні за жовтень та листопад нараховують у жовтні, таблицю 6 звітів за формою № 4 за жовтень та за листопад 2013 року щодо цього працівника потрібно буде заповнити так, як наведено на рис. 2 на с. 25.

Якщо у вас на підприємстві використовується другий варіант нарахування відпускних, який, ще раз підкреслимо, підтримує наша редакція, то підприємство заповнить таблиці 6 звітів за жовтень і листопад 2013 року, як це показано на рис. 3 на с. 26.

Зверніть увагу: незалежно від виду оплачуваної відпустки, суми відпускних ви відображаєте у графі 10 з КТН «10». Це випливає з положень п. 4.9 Порядку № 454.

 

 

Працівник звільняється. Як відобразити в таблиці 6 звіту за формою № Д4 відрахування за дні відпустки, надані в рахунок невідпрацьованої ним частини робочого року?

(м. Запоріжжя)

У таблиці 6 Звіту за формою № Д4 за той звітний період, у якому дохід працівника «схуд» на суму відрахувань за невідпрацьовані ним дні щорічної відпустки, ви вказуєте:

— у графі 11 — місяць, у якому було здійснено нарахування відпускних;

— у графі 15 — кількість днів відпустки, за які проводяться відрахування, зі знаком «мінус»;

— у графі 17 — суму відпускних також зі знаком «мінус».

Річ у тім, що п. 4.9 Порядку № 454 допускає внесення до таблиці 6 від’ємних значень сум нарахованої заробітної плати (доходу) при відображенні сторнованих сум відпускних, нарахованих у попередніх періодах.

Наприклад, працівник звільняється за власним бажанням 31 жовтня 2013 року. При звільненні ви виявили, що працівник надмірно використав 10 календарних днів щорічної основної відпустки. У цій відпустці він перебував з 15 липня по 7 серпня 2013 року. Сума надмірно нарахованих відпускних становила 1000,00 грн., із них за 3 дні липня — 300,00 грн. (ЄСВ — 10,80 грн.), за 7 днів серпня — 700,00 грн. (ЄСВ — 25,20 грн.) Зарплата за відпрацьовані дні жовтня 2013 року дорівнює 2500,00 грн. (ЄСВ — 90,00 грн.)

Тоді таблицю 6 звіту за формою № Д4 ви заповните так, як показано на рис. 4 на с. 26.

Декретні в таблиці 5 звіту за формою № Д4

Чи потрібно в таблиці 5 звіту за формою № Д4 зазначати дату виходу працівниці з відпустки у зв’язку з вагітністю і пологами, якщо вона пішла в таку відпустку до 01.07.2013 р. (тобто дату вибуття у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами цієї працівниці ми в таблиці 5 не вказували)?

(м. Харків)

Неодмінно потрібно! Навіть якщо в таблиці 5, яка була подана у складі звіту за місяць виходу працівниці у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, ви не наводили дані про початок цієї відпустки, у звіті за місяць закінчення такої відпустки, що подається після 01.07.2013 р., рядок потрібно заповнити.

Відпустка за свій рахунок у звіті за формою № Д4

На підприємстві є один найманий працівник. З 1 по 30 листопада 2013 року він перебуватиме у відпустці без збереження заробітної плати. Чи потрібно буде подавати звіт за формою № Д4 за листопад 2013 року?

(м. Київ)

Якщо на підприємстві є хоча б один найманий працівник, звіт за формою № Д4 подавати потрібно.

Тобто у вашому випадку, навіть незважаючи на те, що заробітна плата такому працівнику за листопад 2013 року не нараховувалася, вам необхідно буде заповнити таблиці 1, 6 і 7 (якщо щодо працівника ведеться облік спецстажу), а також титульний аркуш звіту за формою № Д4 за листопад 2013 року та подати його до ДПІ. Причому в таблиці 6 за цим працівником у графі 14 ви вкажете кількість календарних днів відпустки без збереження заробітної плати у звітному місяця, а у графі 15 — кількість календарних днів звітного місяця, протягом яких працівник перебував у трудових відносинах. В описаній вами ситуації показники цих двох граф збіжаться та дорівнюватимуть 30 календарним дням.

 

img 1

Рис. 1. Фрагмент таблиці 6 звіту за формою № Д4

 

img 2

img 3

Рис. 2. Фрагмент таблиці 6 звіту за формою № Д4

 

 

img 4

Рис. 3. Фрагмент таблиці 6 звіту за формою № Д4

 

img 5

Рис. 4. Фрагмент таблиці 6 звіту за формою № 4

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі