Розділ I декларації з ПДВ

Редакція ПБО
Стаття

Розділ І декларації з ПДВ 

Рядок декларації з ПДВ / код додатка

Опис

Дані розділу I Реєстру

Пункт Порядку № 1492

1

2

3

4

I. ПОДАТКОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

1/Д5

Операції на митній території України, що оподатковуються за основною ставкою, крім імпорту товарів

Цей рядок призначено для відображення постачань товарів/послуг (і прирівняних до них операцій), які одночасно відповідають двом умовам:
1) обкладаються ПДВ за основною ставкою (до 01.01.2014 р. — 20 %, з 01.01.2014 р. — 17 %);
2) здійснюються на митній території України та їх місце постачання розташоване на митній території України (ст. 186 ПКУ).
Серед цих операцій виділимо такі:
1) визнання при ПДВ-розреєстрації податкових зобов’язань згідно з п. 184.7 ПКУ. Вони відображаються за товарами/послугами та необоротними активами, за якими було відображено податковий кредит. Виходити в такому разі потрібно зі звичайної ціни, однак її визначення під питанням. Причина — в трансфертному ціноутворенні. Читайте про цю проблему в газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 69, с. 10; 2) передача/повернення об’єкта фінлізингу (абз. «а» п.п. 14.1.191 ПКУ, п.п. «а» п. 185.1 ПКУ). ПДВ-оподаткування повернення об’єкта з фінлізингу розглядалося в газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2012, № 100, с. 30; 3) використання товарів/послуг та необоротних активів, за якими було відображено податковий кредит, в операціях, перелічених у п. 198.5 ПКУ. Зокрема, у необ’єктних, ПДВ-пільгованих або негосподарських операціях. Про окремі нюанси відображення таких ПДВ-зобов’язань див. у газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2012, № 77, с. 19; 4) передача товарів/послуг у межах договорів комісії (консигнації), доручення, довірчого управління (абз. «е» п.п. 14.1.191 ПКУ, п. 189.4 ПКУ). Про ПДВ-облік таких операцій читайте в газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2012, № 38; 5) постачання товарів за договорами фінлізингу, які були повернені лізингоотримувачем, не зареєстрованим платником ПДВ, у зв’язку з невиконанням умов такого договору. Базою оподаткування в цьому випадку є додатна різниця між ціною продажу та ціною придбання таких товарів (п. 189.5 ПКУ);
6) ліквідація основних виробничих або невиробничих засобів за самостійним рішенням платника, що спричинює нарахування ПДВ (п. 189.9 ПКУ). У такому разі також виникає проблема з визначенням звичайних цін (див. вище). Водночас в окремих випадках нараховувати ПДВ не доведеться. Детальніше про це читайте в редакційному коментарі до листа ДПСУ від 07.06.2012 р. № 9553/6/23-50.0114 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 60, с. 17); 7) передача товарів (робіт, послуг) при провадженні спільної (сумісної) діяльності на окремий баланс платника, уповноваженого договором вести облік результатів такої спільної діяльності (п.п. 196.1.7 ПКУ). Податковий облік у межах спільної діяльності розглядався в газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2012, № 50, с. 24. Зауважимо: з 1 вересня підстави для відображення ПДВ-зобов’язань при безоплатних постачаннях залишилися лише в межах контрольованих операцій. Вони відображаються виходячи зі звичайних цін згідно зі ст. 39 ПКУ.
При заповненні цього рядка платнику слід заповнити і додаток Д5 (див. про нього на с. 42)

графа 8 (для колонки А); графа 9 (для колонки Б)

П. 3.2 розділу V

2

Операції, що оподатковуються за нульовою ставкою:

У цьому рядку відображаються постачання, оподатковувані ПДВ за ставкою 0 %:
1) окремо операції з вивезення товарів за митний кордон України (рядок 2.1); 2) окремо інші операції (рядок 2.2) згідно з вимогами пп. 195.1.2, 195.1.3, п. 211.1, п. 8 підрозділу 2 розділу XX ПКУ.
Платник заповнює тільки колонку А рядків 2.1 і 2.2

П. 3.3 розділу V

2.1

операції з вивезення товарів за межі митної території України

Тут відображаються обсяги операцій з вивезення товарів за митний кордон України, що оподатковуються за ставкою 0 %. Ця ставка застосовується, якщо товари вивозяться в таких митних режимах (п.п. 195.1.1 ПКУ):
1) експорту (гл. 15 МКУ). За ставкою 0 % оподатковується і експорт товарів, що підпадають під ПДВ-пільгу згідно з розд. V ПКУ (п. 195.2 ПКУ);
2) реекспорту, якщо товари поміщені в цей режим згідно з п. 5 ч. 1 ст. 86 МКУ (гл. 16 МКУ). Реекспорт в інших випадках пільгується (п. 206.5 ПКУ);
3) безмитної торгівлі (гл. 22 МКУ);
4) вільної митної зони (гл. 21 МКУ).
Сюди ж потрапляють і постачання товарів за ЗЕД-бартером. Зауважимо: товари вважаються вивезеними, якщо таке вивезення підтверджується митною декларацією з відміткою про фактичне вивезення. Про те, коли і як вона проставляється, читайте в Положенні про митні декларації, затвердженому постановою Кабміну від 21.05.2012 р. № 450. Якщо митна декларація складена в паперовому вигляді, то її оригінал слід додати до декларації з ПДВ. Якщо ж в електронному — цього робити не доведеться. Контролери за місцем митного оформлення самі направлять її контролерам за місцем податкового обліку (п. 200.8 ПКУ). Про використання електронної митної декларації див. «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 18, с. 28. У цьому ж рядку відображається і вивезення зернових культур товарних позицій 1006 (рис) і 1008 10 00 00 (гречка). Про ПДВ-облік таких операцій ми розповідали в газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 61, с. 25. Водночас, не включаються до цього рядка такі операції: 1) постачання послуг, оподатковувані за ставкою 0 % (вони відображаються в рядку 2.2);
2) експорт культурних цінностей (п. 210.7 ПКУ);
3) до 31.12.2013 р./01.01.2014 р. експорт таких товарів (ці суми відображаються в рядку 5):
3.1) відходів та брухту чорних і кольорових металів за переліками, затвердженими постановою Кабміну від 12.01.2011 р. № 15 (п. 23 підрозд. 2 розд. XX ПКУ);
3.2) зернових і технічних культур, названих в абзаці першому п. 15 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ; 3.3) деревини за переліком згідно з п. 23 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ; 3.4) шкіри та хутра за переліком згідно з п. 16 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ

графа 12

П. 3.3 розділу V

2.2

інші операції, що оподатковуються за нульовою ставкою

Тут відображаються інші операції, що оподатковуються ПДВ за ставкою 0 %, а саме: 1) операції з постачання товарів, перелічених у п.п. 195.1.2 ПКУ;
2) операції з постачання послуг, названих у п.п. 195.1.3 ПКУ (у тому числі міжнародні перевезення). Усі інші послуги, які поставляються нерезидентам, обкладаються ПДВ у загальному порядку — за умови, що місце їх постачання розташоване на митному кордоні України; 3) операції з постачання товарів/робіт/послуг у межах міжнародної технічної допомоги, пов’язані з виконанням робіт з підготовки до зняття та зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему (п. 211.1 ПКУ);
4) операції з постачання товарів (крім підакцизних товарів) та послуг, що безпосередньо виготовляються підприємствами та організаціями громадських організацій інвалідів. Це правило діє до 1 січня 2015 року
(п. 8 підрозділу 2 разділу XX ПКУ)

графа 10

П. 3.3 розділу V

3/Д6

Операції, що не є об’єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу)

До цього рядка включаються постачання товарів/послуг, які не є об’єктом обкладення ПДВ згідно зі ст. 196 ПКУ. Заповнюється при цьому тільки колонка А.
Зверніть увагу: сюди потрапляють лише ті операції, які:
1) відповідають терміну «постачання» згідно з пп. 14.1.185 і 14.1.191 ПКУ;
2) названі у ст. 196 ПКУ.
Тому, наприклад, у цьому рядку не відображається передача майна на зберігання (відповідальне зберігання), а також в оперативну оренду. Навіть незважаючи на те, що згідно з п.п. 196.1.2 ПКУ вони названі серед необ’єктних. Також до цього рядка не потраплять: — постачання послуг з місцем постачання за межами митної території України (вони заносяться до рядка 4 — див. далі); — постачання товару без його ввезення та вивезення (до речі, ця операція взагалі не відображається у ПДВ-звітності); — проценти за депозитом, отримані від банку (див. Єдину базу податкових знань, розділ 101.21). Нагадаємо: податкова накладна при здійсненні необ’єктних постачань не складається. Водночас вони, як правило, відображаються в розділі I Реєстру (на підставі документів бухгалтерського обліку — п. 1.4 розд. III Порядку № 1340).
При заповненні рядка 3 доведеться подати і додаток Д6. Суми з цього рядка розкриваються в його таблиці 1. У ній ви повинні порядково вказати найменування відповідних необ’єктних постачань (графа 2) та їх суми (графа 4) з посиланнями на відповідні пункти/підпункти ПКУ (графа 3). На нашу думку, потрібно вказувати саме пункт/підпункт. В іншому разі ця графа взагалі була б не потрібна (адже до цього рядку і так заносяться лише постачання згідно зі ст. 196 ПКУ)

графа 11

П. 3.4 розділу V

4/Д6

Операції з постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу за межами митної території України

У цьому рядку (у колонці А) відображаються постачання послуг, які не обкладаються ПДВ. Але не будь-які, а лише ті, місце постачання яких згідно з пп. 186.2 — 186.3 ПКУ розташоване за межами митного кордону України. Наприклад, сюди потрапить ремонт нерухомості, розташованої за кордоном, або рекламні послуги, надані нерезиденту. Податкова накладна в цьому випадку не виписується. Водночас у Реєстрі такі послуги відображаються (на підставі документів бухгалтерського обліку). Причому в ньому для таких операцій виділено окрему графу — 13. Перелік зазначених операцій, пункти/підпункти ПКУ, що їм відповідають, та їх суми доведеться навести в таблиці 2 додатка Д6

графа 13

П. 3.5 розділу V

5/Д6

Операції, які звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди))

Тут зазначаються операції (тільки у колонці А), які звільняються від ПДВ на підставі: 1) ст. 197 ПКУ;
2) підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ. Зокрема, це операції із зерновими/технічними культурами (п. 15), шкірою та хутром (п. 16), відходами та брухтом чорних і кольорових металів, деревиною (п. 23);
3) міжнародних договорів. Про особливості їх застосування читайте в газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 31, с. 4. При цьому нагадаємо, що при ПДВ-пільгованих постачаннях податкову накладну складати потрібно (пп. 9, 10 Порядку № 1379).
Назва операції, її сума та пункт/підпункт ПКУ, яким таку операцію звільнено від оподаткування, наводяться в таблиці 3 додатка Д6. Якщо ж постачання звільнене від ПДВ міжнародним договором, то потрібно вказати реквізити такого договору (хоча з найменування графи 3 таблиці цього не випливає)

графа 11

П. 3.6 розділу V

6

Загальний обсяг постачання (сума значень з 1-го до 5-го рядка колонки А)

Цей рядок має довідковий характер. Його показник визначається як сума рядків 1, 2.1, 2.2, 3, 4, 5. Заповнюється при цьому тільки колонка А.
Цей показник використовується, зокрема, при визначенні показника «ЧВ», що використовується при пропорційному розподілі податкового кредиту за ст. 199 ПКУ

П. 3.7 розділу V

6.1

з рядка 6 — загальний обсяг операцій звітного періоду, що є об’єктом оподаткування (рядок 1 + рядок 2.1 + рядок 2.2 + рядок 5) колонки А

До цього рядка записується обсяг постачань, які потрапляють в об’єкт обкладення ПДВ. Тобто це сума постачань, що оподатковуються за загальною ставкою, за ставкою 0 %, а також ПДВ-пільгованих. У зв’язку з цим нагадаємо, що пільговані постачання враховуються при визначенні 300-тисячного ліміту для цілей обов’язкової ПДВ-реєстрації (або при ПДВ-розреєстрації)

П. 3.7 розділу V

7

Послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких визначено на митній території України

У цьому рядку платники ПДВ зазначають обсяги послуг, отримані від нерезидентів або їх постійних представництв, не зареєстрованих платниками ПДВ. Але лише за умови, що: 1) такі послуги потрапляють в об’єкт обкладення ПДВ;
2) місце постачання таких послуг згідно зі ст. 186 ПКУ розташоване на митній території України.
При отриманні таких послуг платнику ПДВ потрібно складати податкову накладну (в одному примірнику — п. 208.2 ПКУ). Вони також відображаються в Реєстрі. Одна з головних особливостей відображення таких послуг у ПДВ-звітності полягає в тому, що при отриманні вони відображаються в розділі I декларації, а в наступному місяці/кварталі — заносяться до відповідного рядка розділу II (див. далі). Нагадаємо, що відображати ПДВ-зобов’язання при отриманні таких послуг повинні і неплатники ПДВ. Проте вони їх декларують у спеціальному Розрахунку (див. про його заповнення с. 47)

графа 8 (для колонки А); графа 9 (для колонки Б)

П. 3.8 розділу V

8

коригування податкових зобов’язань (рядок 8.1 (+ чи -) + рядок 8.1.1 (+ чи -) + рядок 8.2 (+ чи -))

У цьому рядку відображається коригування обсягів постачання та податкових зобов’язань з ПДВ. Збільшення податкових зобов’язань записують зі знаком «+» (не ставиться), а зменшення — зі знаком «-». Таке коригування здійснюється на основі розрахунку коригування. Його правила прописані у ст. 192 ПКУ. Джерелом для заповнення рядка 8 є показники рядків 8.1, 8.1.1 і 8.2 декларації. Із ПДВ-обліком подібних коригувань ви можете ознайомитися в газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2011, № 100, с. 25

П. 3.9 розділу V

8.1/Д1

коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів постачання та податкових зобов’язань

У цьому рядку відображається коригування оподатковуваних (за ставкою 20 % або 0 %) обсягів постачання та ПДВ-зобов’язань згідно зі ст. 192 ПКУ.
Пригадаємо, що таке коригування здійснюється на підставі розрахунку коригування, що складається постачальником. Підставами для цього є:
1) збільшення/зменшення ціни; 2) повернення товару покупцем, у тому числі часткове; 3) повернення передоплати покупцю. Якщо відвантаження та повернення відбулися в одному і тому самому періоді, то такі операції доведеться відобразити «розгорнуто»: відвантаження в рядку 1, а повернення (з «-») — у рядку 8.1. Зауважимо: для зменшення ПДВ-зобов’язань шляхом такого коригування п. 192.2 ПКУ передбачає обмеження. При цьому актуальним є питання: як бути, якщо постачальник повертає передоплату неплатнику ПДВ. Податківці у такому разі погоджуються з відображенням відповідного коригування (див. Єдину базу податкових знань, розділ 101.07). Так, у періоді повернення передоплати неплатнику ПДВ постачальник має право скласти розрахунок коригування (обидва примірники залишаються в нього) та відобразити відповідні суми в цьому рядку декларації.

Як зазначалося, коригування здійснюється на підставі розрахунку коригування. При цьому в ідеалі постачальник і покупець повинні відобразити його у своєму ПДВ-обліку одночасно (див. Єдину базу податкових знань, розділ 101.23). Водночас є і винятки. Наприклад, якщо коригування здійснюється у бік збільшення, то ПДВ-зобов’язання доведеться збільшити незалежно від складання розрахунку коригування. Разом із цим, при коригуванні у бік зменшення податківці вимагають наявність підписаного покупцем (і за необхідності зареєстрованого в ЄРПН) розрахунку коригування. При заповненні цього рядка обов’язковим є подання додатка Д1, який заповнюється в розрізі контрагентів та розрахунків коригування до податкових накладних

графи 8, 10, 12 (для колонки А); графа 9
(для колонки Б) відповідно зі знаком «+» або «-»

П. 3.9 розділу V

8.1.1/Д1

коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів постачання, за якими не нараховувався податок на додану вартість

У цьому рядку відображається збільшення або зменшення згідно зі ст. 192 ПКУ обсягів постачання, за якими не нараховувався ПДВ. Тобто коригування як за пільговими, так і за необ’єктними для ПДВ операціями. Нехтувати цим не варто, оскільки такі коригування впливають на підсумки пропорційного розподілу податкового кредиту згідно зі ст. 199 ПКУ

графи 11, 13 відповідно зі знаком «+» або «-»

П. 3.9 розділу V

8.2

коригування податкових зобов’язань у зв’язку з нецільовим використанням товарів, ввезених із застосуванням звільнення від податку на додану вартість (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)) (+)

У рядку 8.2 платники податків, які скористалися пільгами згідно зі ст. 197, підрозд. 2 розд. XX ПКУ, умовами міжнародних договорів, відображають суми збільшення податкових зобов’язань, що виникають у зв’язку з нецільовим використанням товарів, ввезених у пільговому режимі.
Так, у разі порушення вимог щодо цільового використання таких товарів платник зобов’язаний збільшити податкові зобов’язання за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення. Таке збільшення здійснюється на суму ПДВ, яка мала бути сплачена за зазначеними операціями в момент ввезення таких товарів. Крім того, платнику доведеться сплатити пеню, нараховану на таку суму податку, виходячи зі 120 % облікової ставки НБУ, що діяла на день сплати податкового зобов’язання, і за період із дня ввезення таких товарів до дня збільшення податкового зобов’язання (п. 197.16 ПКУ, п. 7 підрозд. 2 розд. XX ПКУ).
Сума пені, яку має бути нараховано в установлених випадках, у декларації не відображається, а безпосередньо перераховується до бюджету

П. 3.9 розділу V

9

Усього податкових зобов’язань (сума значень рядків (1 + 7 + 8 (- чи +)) колонки Б)

Значення цього рядка визначається відповідно до алгоритму, наведеного в його назві. У колонці Б рядка 9 відображається загальна сума податкових зобов’язань з ПДВ за звітний період. Колонка А при цьому не заповнюється

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі