Теми статей
Обрати теми

Розділ II декларації з ПДВ

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Вересень, 2013/№ 77
Друк
Стаття

Розділ II декларації з ПДВ

Рядок декларації з ПДВ/код додатка

Опис

Дані розділу II Реєстру

Пункт Порядку № 1492

1

2

3

4

II. ПОДАТКОВИЙ КРЕДИТ

10/Д5

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) з податком на додану вартість на митній території України товарів/послуг та необоротних активів з метою їх використання виключно у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які:

Цей рядок включає обсяги придбаних з ПДВ на митній території України товарів/послуг та необоротних активів з метою використання їх у господарській діяльності платника податків

П. 4.1 розділу V

10.1

підлягають оподаткуванню за основною ставкою та нульовою ставкою

У цьому рядку декларації відображаються тільки ті придбані з ПДВ на митній території України товари/послуги/необоротні активи, які використовуватимуться в операціях, що підлягають обкладенню ПДВ за ставкою 20 % або 0 % (за винятком податкового кредиту, який підлягає відображенню в рядку 15.1 за результатами відповідного розподілу). До рядка 10.1 уключаються й суми податкового кредиту без ПН:
— на підставі скарги на постачальника — заява за формою Д8 (п. 201.10 ПКУ);
— за транспортним квитком, готельним рахунком, рахунком за послуги зв’язку та інші послуги, вартість яких визначається за показаннями приладів обліку (де зазначені загальна сума платежу, сума ПДВ, ІПН продавця, крім тих, форма яких установлена міжнародними стандартами); — за касовими чеками з фіскальним номером та ІПН продавця на суму (без ПДВ) не більше 200 грн. на день (п. 201.11 ПКУ). Якщо ж сумарно за день величина «вхідного» ПДВ за такими чеками виявиться більше ніж 40 грн., то суму перевищення до податкового кредиту платник податків включити не зможе. Чеки на суму понад 240 грн. відображаються в рядку 14.1 декларації. Зверніть увагу: до рядка 10.1 уключаються і ПН, отримані із запізненням (у межах 365 календарних днів із дати їх виписки, а для платників, які застосовують касовий метод, — протягом 60 календарних днів із дати оплати отриманих товарів) без документального підтвердження (див. Узагальнюючу податкову консультацію, затверджену наказом ДПСУ від 16.02.2012 р. № 127 // «Податки та бухгалтерський облік», 2012, № 17, с. 9, а також ЄБПЗ у розділі 101.16). А от ПН, не включені раніше до податкового кредиту через забудькуватість, проводяться тільки через уточнюючий розрахунок як виправлення помилки. Податківці допускають наявність від’ємного показника до ряд. 10.1, наприклад, у разі списання безнадійної кредиторської заборгованості (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2012, № 80, с. 22)

графа 9 — для колонки А, графа 10 — для колонки Б

П. 4.1 розділу V

10.2

не є об’єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу) та/або звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)), та/або не оподатковуються (постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу за межами митної території України)

У цьому рядку відображаються придбані на митній території України з ПДВ товари/послуги та необоротні активи (за винятком придбань, що підлягають розподілу та відображаються в ряд. 15), які використовуватимуться для здійснення виключно операцій, що не є об’єктом оподаткування (ст. 196 ПКУ), та/або звільнені від оподаткування (ст. 197 ПКУ, підрозд. 2 розд. XX ПКУ, міжнародні договори), та/або не обкладаються ПДВ (постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пп. 186.2, 186.3 ПКУ за межами митної території України). Рядок 10.2 розшифровується у другій частині розділу II додатка Д5

графи 11, 15 — для колонки А

П. 4.1 розділу V

11

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) без податку на додану вартість на митній території України товарів/послуг та необоротних активів з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які:

Тут відображаються обсяги придбаних без ПДВ на митній території України товарів/послуг та необоротних активів із метою використання їх у господарській діяльності платника податків

П. 4.1 розділу V

11.1

підлягають оподаткуванню за основною ставкою та нульовою ставкою

У цьому рядку відображаються придбані на митній території України без ПДВ товари/послуги та необоротні активи, які використовуватимуться в операціях, що підлягають оподаткуванню за ставкою 20 % або 0 %.
Тут, зокрема, наводяться: — вартість отриманих послуг з міжнародних перевезень вантажів (нагадаємо, що такі послуги згідно з п.п. «а» п. 195.1 ПКУ підлягають оподаткуванню за ставкою 0 %); — вартість товарів/послуг та необоротних активів, придбаних у неплатників ПДВ та в осіб, які користуються ПДВ-пільгами на підставі ст. 197 ПКУ, підрозд. 2 розд. XX ПКУ, міжнародних договорів; — суми, сплачені банку за надані ним послуги (зокрема, за послуги з розрахунково-касового обслуговування, інкасації тощо)

графа 9 — для колонки А

П. 4.1 розділу V

11.2

не є об’єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу), та/або звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)), та/або не оподатковуються (постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу за межами митної території України)

Тут відображаються придбані на митній території України без ПДВ товари/послуги та необоротні активи, які використовуватимуться в операціях, що не є об’єктом оподаткування (ст. 196 ПКУ), та/або звільнені від оподаткування (ст. 197 ПКУ, підрозд. 2 розд. XX ПКУ, міжнародні договори), та/або не обкладаються ПДВ (постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до ст. 186 ПКУ за межами митної території України)

графа 11, 15 — для колонки А

П. 4.1 розділу V

12

Ввезені на митну територію України товари, необоротні активи та отримані від нерезидента на митній території України послуги з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які оподатковуються за основною ставкою та нульовою ставкою:

Цей рядок призначено для відображення обсягів імпортованих товарів, необоротних активів та отриманих на митній території України послуг від нерезидента з метою використання їх у межах господарської діяльності платника податків для здійснення операцій, що обкладаються ПДВ за ставкою 20 % або 0 %

П. 4.1 розділу V

12.1

обсяг придбання, податок на додану вартість, сплачений митним органам

До колонки А рядка 12.1 потрапляє митна вартість імпортованих товарів, виходячи з якої формується ПК, а до колонки Б — сума сплаченого при імпорті ПДВ, відображеного в митній декларації, що включається до ПК. Податкові зобов’язання за «ввізним» ПДВ, нараховані та сплачені на митниці до або на день подання митної декларації (п. 206.1 ПКУ), не відображаються в декларації з ПДВ.
Зверніть увагу: датою виникнення права на ПК при імпорті товарів є дата сплати податку за податковими зобов’язаннями згідно з п. 187.8 ПКУ та з урахуванням ст. 191 ПКУ (див. п. 198.2 ПКУ). При цьому датою виникнення податкових зобов’язань є дата подання митної декларації для митного оформлення (п. 187.8 ПКУ). Це означає, що ПЗ та ПК з ПДВ при імпорті товарів виникають в одному і тому самому періоді.
Крім того, платник податку має право відображати податковий кредит у тому числі і на підставі тимчасової митної декларації (див. лист ДПСУ від 29.01.2013 р. № 1387/6/15-3115 // «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 18, с. 11). Тут можна відобразити і сплачений на митниці ПДВ при безоплатному ввезенні товарів, необоротних активів, за умови їх використання в оподатковуваних постачаннях у межах господарської діяльності (див. лист ДПСУ від 27.03.2012 р. № 5434/6/23-50.0114, а також «Податки та бухгалтерський облік», 2012, № 103, с. 22). Консультацію податківців, розміщену в розділі 101.16 ЄБПЗ, із протилежною думкою на сьогодні відкликано. У цьому рядку місце також операціям з увезення: — готової продукції, виробленої з давальницької сировини українського замовника в її оподатковуваній частині (різниця між вартістю готової продукції та попередньо вивезеної сировини, як це передбачено п.п. 206.2.3 ПКУ);
активів у режимі тимчасового ввезення, до якого застосовується часткове умовне звільнення за п.п. 206.7.2 ПКУ.
Не відображається імпорт товарів вартістю до 100 євро, детальніше див. «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 24, с. 28

графа 9 — для колонки А, графа 10 — для колонки Б

П. 4.1 розділу V

12.2

погашені податкові векселі (підрозділ 3 розділу XX Кодексу)

У цьому рядку зазначається обсяг ввезення (імпорту) товарів, при митному оформленні яких сплата ПДВ була відстрочена шляхом видачі податкового векселя відповідно до підрозд. 3 розд. XX ПКУ (тільки для підприємств суднобудівної промисловості та суб’єктів, які реалізують інвестиційні проекти). Цей рядок заповнюється у звітному періоді, у якому податкові векселі оплачено

графа 9 — для колонки А, графа 10 — для колонки Б

П. 4.2 розділу V

12.3

обсяг придбання товару, ввезеного із застосуванням звільнення від податку на додану вартість (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди))

У цьому рядку відображається обсяг імпортованих товарів, звільнених від обкладення ПДВ згідно зі ст. 197 ПКУ, підрозд. 2 розд. XX ПКУ, міжнародними договорами, які призначені для здійснення операцій, оподатковуваних за ставкою 20 % або 0 %

графа 9 — для колонки А

П. 4.1 розділу V

12.4

послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких знаходиться на митній території України

Цей рядок призначено для відображення обсягів (колонка А) придбання послуг у нерезидента, місце постачання яких знаходиться на митній території України, та сум ПДВ (колонка Б), що були відображені в рядку 7 декларації з ПДВ за попередній звітний період (п.п. «в» пп. 198.1, 208.2 ПКУ).
Документом, що засвідчує право на віднесення сум ПДВ до складу податкового кредиту, вважається ПН, податкові зобов’язання за якою, як уже зазначалося, уключені до податкової декларації попереднього періоду (див. п. 201.12 ПКУ).
Якщо в підприємства право на податковий кредит за такими послугами не виникає, їх вартість (без ПДВ) відображатиметься в рядку 13.3 або в рядку 14 декларації.
Якщо послуги придбані для одночасного використання в оподатковуваній та неоподатковуваній діяльності, то сума ПДВ відображається в рядку 15 декларації (див. ЄБПЗ у розділі 101.23)

графа 9 — для колонки А, графа 10 — для колонки Б

П. 4.1 розділу V

13

Ввезені на митну територію України товари, необоротні активи та отримані від нерезидента на митній території України послуги з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які не є об’єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу), та/або звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)), та/або не оподатковуються (постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу за межами митної території України):

Цей рядок використовується для відображення обсягів імпортованих товарів, необоротних активів та послуг, отриманих від нерезидента на митній території України, з метою використання їх у господарській діяльності і призначених для здійснення операцій, що: — не є об’єктом оподаткування (ст. 196 ПКУ), та/або звільнені від оподаткування (ст. 197 ПКУ, підрозд. 2 розд. XX ПКУ, міжнародні договори), та/або не обкладаються ПДВ (постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до ст. 186 ПКУ за межами митної території України)

П. 4.1 розділу V

13.1

обсяг придбання товару, податок на додану вартість по якому сплачений митним органам

До колонки А цього рядка записується митна вартість (без урахування ПДВ, сплаченого митним органам) імпортованих товарів (супутніх послуг), придбаних для провадження госпдіяльності. Права на податковий кредит за «ввізним» ПДВ платник податків не має, оскільки ввезені товари (супутні послуги) він використовуватиме в операціях, що не є об’єктом оподаткування, звільнені від оподаткування або не обкладаються ПДВ

графи 11, 15 — для колонки А

П. 4.1 розділу V

13.2

обсяг придбання товару, ввезеного із застосуванням звільнення від податку на додану вартість (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди))

До цього рядка записується обсяг придбання товарів, що імпортуються в пільговому режимі, для здійснення операцій, які звільнені від обкладення ПДВ згідно зі ст. 197 ПКУ, підрозд. 2 розд. XX ПКУ, міжнародними договорами або не обкладаються ПДВ

графи 11, 15 — для колонки А

П. 4.1 розділу V

13.3

послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких знаходиться на митній території України

До колонки А записується обсяг придбання без урахування ПДВ послуг у нерезидента, місце постачання яких знаходиться на митній території України (відображені в колонці А рядка 7 декларації з ПДВ за попередній звітний період), що призначені для використання в операціях, звільнених від обкладення ПДВ згідно зі ст. 197 ПКУ, підрозд. 2 розд. XX ПКУ, міжнародними договорами, або не обкладаються ПДВ

Графи 11, 15 — для колонки А

П. 4.1 розділу V

14

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) товарів/послуг та необоротних активів на митній території України, ввезення на митну територію України товарів, необоротних активів та отримання від нерезидента на митній території України послуг, які не призначаються для їх використання у господарській діяльності

У цьому рядку зазначається обсяг придбання (виготовлення, будівництва, спорудження, створення) товарів/послуг та необоротних активів на митній території України, обсяг імпорту товарів та необоротних активів і обсяг отримання від нерезидента на митній території України послуг, не призначених для використання в господарській діяльності платника податків.
Цей рядок заповнюють тільки в декларації 0110.
У деклараціях 0121 — 0123/0130/0140 рядок 14 не заповнюється

П. 4.3 розділу V

14.1/ Д5

з податком на додану вартість

У цьому рядку відображаються придбання з ПДВ вітчизняних та імпортованих товарів/послуг і необоротних активів, не призначених для використання в госпдіяльності платника ПДВ. Тут відображаються і чеки на суму понад 240 грн. (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 47, с. 26). Причому до колонки А вноситься сума без ПДВ. У деклараціях 0121 — 0123/0130/0140 цей рядок не заповнюється

графа 13 — для колонки А

П. 4.3 розділу V

14.2

без податку на додану вартість

У цьому рядку відображаються придбання без ПДВ вітчизняних та імпортованих товарів/послуг і необоротних активів, не призначених для використання в госпдіяльності платника ПДВ.
У деклараціях 0121-0123/0130/0140 цей рядок не заповнюється

графа 13 — для колонки А

П. 4.3 розділу V

15/ Д5, Д7

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення, ввезення) з податком на додану вартість товарів/послуг та необоротних активів, які частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково в операціях, які не є об’єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу), та/або звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)), та/або не оподатковуються (постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу за межами митної території України):

У цьому рядку зазначається обсяг придбання (виготовлення, будівництва, спорудження, ввезення) з ПДВ товарів/послуг та необоротних активів, що частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково в операціях, які не є об’єктом оподаткування (ст. 196 ПКУ) та/або звільнені від оподаткування (ст. 197 ПКУ, підрозд. 2 розд. XX ПКУ, міжнародні договори), та/або не обкладаються ПДВ (постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до ст. 186 ПКУ за межами митної території України). Тобто тут фіксують обсяги придбань, податковий кредит за якими підлягає розподілу між оподатковуваними та не оподатковуваними ПДВ постачаннями відповідно до ст. 199 ПКУ.
При цьому розподілу підлягає «вхідній» ПДВ за витратами (товарами/послугами/необоротними активами), зв’язок яких з тією чи іншою діяльністю визначити дуже складно. До таких витрат належать, наприклад, загальногосподарські витрати, пов’язані з управлінням та обслуговуванням підприємства, зі збутом (продажем) продукції, а також інші витрати, які не можна віднести до тих чи інших операцій, не вдаючись до методів розподілу. Детальніше про те, коли відбувається розподіл, див. «Податки та бухгалтерський облік», 2012, с. 4

графи 9, 11, 15 (окремі рядки) — для колонки А

П. 4.4 розділу V

15.1

частина*, що включається до складу податкового кредиту

У цьому рядку зазначається частина «вхідного» ПДВ після розподілу згідно з коефіцієнтом ЧВ, яку платник може включити до податкового кредиту. Коефіцієнт розподілу (ЧВ) розраховується в таблиці 1 додатка Д7 та вказується у відсотках із двома знаками після коми в комірці «ЧВ значення колонки 6 (ряд. 1 або ряд. 2) таблиці 1 Д7» і застосовується протягом усього поточного календарного року (повторюється в усіх звітних деклараціях до кінця календарного року). Про особливості відображення ЧВ у декларації з ПДВ див. «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 58, с. 26

Додаток Д7 з розрахованим значенням ЧВ платники податків подають разом із декларацією за січень/I квартал (або декларацією за період, коли вперше виникли неоподатковувані операції). Тому порядок його заповнення опишемо ближче до строку його подання.

графа 9 (окремі рядки) — для колонки А, графа 10 (окремі рядки) — для колонки Б

П. 4.4 розділу V

15.2

частина*, що не включається до складу податкового кредиту

У цьому рядку зазначається частина обсягу постачання товарів/послуг та/або необоротних активів, що припадає на неоподатковувані операції

Графи 11, 15 (окремі рядки) — для колонки А

П. 4.4 розділу V

16

Коригування податкового кредиту (сума значень рядків (16.1 (+ чи -) + 16.1.2 (+ чи -) + 16.2 (+ чи -) + 16.3 (+ чи -) + 16.4 (+ чи -))

Цей рядок декларації призначено для коригування обсягів придбання та податкового кредиту з ПДВ. Збільшення податкового кредиту показують зі знаком «+» (не ставиться), а зменшення — зі знаком «-». Зверніть увагу: до формули, за якою розраховується показник рядка 16, «забули» включити нові рядки 16.5 і 16.6.1. А оскільки саме показник рядка 16 бере участь у формуванні податкового кредиту за період — рядка 17, то, на наш погляд, рядок 16 слід формувати з урахуванням і нових «забутих» рядків

П. 4.5 розділу V

16.1/Д1

коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів придбання та податкового кредиту, який було включено у рядок 10.1

У цьому рядку відображається збільшення чи зменшення на підставі ст. 192 ПКУ обсягів придбання та відповідно ПК, уключеного до рядка 10.1 декларації (якщо частина ПК унаслідок розподілу була відображена в ряд. 15.1 декларації, то його коригування буде відображено в ряд. 16.1.2). Коригування ПК відбувається в результаті таких операцій: — повернення товару продавцю; — повернення передоплати продавцем; — зменшення/збільшення ціни. Якщо придбання та повернення товарів відбулися в одному періоді, то такі операції в декларації відображаються розгорнуто: придбання в ряд. 10.1, а повернення — ряд. 16.1 зі знаком «-». Згідно з п. 18 Порядку № 1379 у разі здійснення коригування ПДВ відповідно до ст. 192 ПКУ постачальник товарів/послуг виписує РК (додаток 2 до ПН).
Показник рядка 16.1 розшифровується в таблиці 2 розділу II додатка Д1

графа 9 — для колонки А, графа 10 — для колонки Б зі знаком «+» або «-»

П.п. 4.5.1 розділу V

16.1.1/Д1

коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів придбання, за якими не нараховувався податок на додану вартість

У цьому рядку відображається збільшення або зменшення згідно зі ст. 192 ПКУ обсягів придбання, за якими не нараховувався ПДВ. На думку податківців (див. ЄБПЗ у розділі 101.23), за цим рядком коригуються у тому числі обсяги постачань, відображених у рядку 14.2 декларації з ПДВ. Показники цього рядка до підсумку рядка 16 не включаються.
Показник рядка 16.1.1 розшифровується в таблиці 2 розділу II додатка Д1

графи 11, 13, 15 — для колонки А зі знаком «+» або «-»

П.п. 4.5.1.1 розділу V

16.1.2/Д1

коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів придбання та податкового кредиту, який було включено у рядок 15.1

До цього рядка записується коригування відповідно до ст. 192 ПКУ обсягів придбання та податкового кредиту, що були включені до рядка 15.1 декларації. Значення рядка 16.1.2 враховується при коригуванні податкового кредиту після перерахунку частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях виходячи з фактичних обсягів здійснених протягом року операцій та перерахунку частки використання необоротних активів в оподатковуваних операціях за результатами одного, двох і трьох календарних років, наступних за роками, коли вони почали використовуватися (введені в експлуатацію). Показник рядка 16.1.2 розшифровується в таблиці 3 розділу II додатка Д1

графа 9 — для колонки А, графа 10 — для колонки Б зі знаком «+» або «-»

П.п. 4.5.1.2 розділу V

16.1.3/ Д1

коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів придбання, які було включено у рядок 15.2

У цьому рядку відображається коригування відповідно до ст. 192 ПКУ обсягів придбання, за якими ПДВ не включався до податкового кредиту та які були занесені до рядка 15.2 декларації.
Показник рядка 16.1.3 розшифровується в таблиці 3 розділу II додатка Д1

графи 11, 15 — для колонки А зі знаком «+» або «-»

П.п. 4.5.1.3 розділу V

16.2

коригування податкового кредиту внаслідок часткового використання товарів/послуг, необоротних активів в операціях сільськогосподарського або переробного виробництва

У цьому рядку відображаються коригування як у бік зменшення, так у бік збільшення податкового кредиту при зміні напряму використання товарів/послуг/необоротних активів: зі звичайної діяльності на спецрежимну діяльність сільгосп- або переробних підприємств і навпаки. Платник ПДВ здійснює коригування податкового кредиту виходячи з вартості придбання товарів/послуг, балансової (залишкової) вартості основних засобів, що склалася на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснено зміну напряму використання. Детальніше про розподіл та коригування сільгосппідприємствами податкового кредиту див. «Податки та бухгалтерський облік», 2012, № 81, с. 36 і 2013, № 61, с. 10

П. 4.5.2 розділу V

16.3

коригування податкового кредиту із постачання сільськогосподарської продукції або продукції власного виробництва переробного підприємства у митному режимі експорту (переноситься з декларації (0121 — 0123) або декларації (0140))

У цьому рядку відображаються суми ПДВ, уключені до податкового кредиту за операціями сільськогосподарських/переробних підприємств з вивезення сільськогосподарської продукції/продукції власного виробництва в митному режимі експорту. Значення цього рядка переноситься (зі знаком «мінус») із рядка 16.3 декларації 0121-0123/0140 у рядок 16.3 декларації 0110 (зі знаком «плюс»). Ці суми відображаються на підставі бухгалтерської довідки, у якій сума коригування розраховується виходячи із суми ПДВ, фактично сплаченої (нарахованої):

— постачальникам товарів/послуг, вартість яких була включена до складу виробничих факторів, за рахунок яких сформовано ПК за сільськогосподарськими товарами (супутніми послугами), вивезених у митному режимі експорту (декларації 0121 — 0123); — та включеної до податкового кредиту суми постачальникам товарів/послуг, визначених відповідно до п. 1 підрозд. 2 розд. XX ПКУ, вартість яких включена до вартості експортованої продукції власного виробництва (декларація 0140). При цьому бухгалтерська довідка має бути складена згідно з податковою накладною, митною декларацією, іншими документам, передбаченими п. 201.11 ПКУ, які є підставою для нарахування сум податку, що включаються до ПК, з урахуванням норм п. 198.6 ПКУ, і містити вичерпний їх перелік

П. 4.5.3 розділу V

16.4/Д7

коригування податкового кредиту у зв’язку з перерахунком частки використання товарів/послуг та/або необоротних активів в оподатковуваних операціях

У цьому рядку відображається коригування податкового кредиту у зв’язку з річним перерахунком показника ЧВ (виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних та неоподатковуваних операцій). Додатково здійснюється перерахунок щодо необоротних активів за результатами одного, двох і трьох календарних років, наступних за роком, у якому такі активи почали використовуватися (введені в експлуатацію). У разі зняття з ПДВ-обліку платника, у тому числі за рішенням суду, перерахунок ЧВ здійснюється виходячи з фактичних обсягів оподатковуваних і неоподатковуваних операцій, проведених з початку поточного року до дати зняття з обліку. Цей рядок заповнюється на підставі даних із додатка 7 (загальної суми): — графи 7 таблиці 2 (перерахунок податкового кредиту за минулий календарний рік за товарами, послугами і необоротними активами); — графи 7 таблиці 3 (окремий перерахунок за необоротними активами за підсумками одного, двох і трьох календарних років наступних за роком, у якому вони почали використовуватися (введені в експлуатацію))

Додаток Д7 з результатами річного перерахунку подається разом із декларацією за грудень/IV квартал. Тому порядок його заповнення опишемо ближче до строку його подання.

графа 9 — для колонки А, графа 10 — для колонки Б зі знаком «+» або «-»

П.п. 4.5.4 розділу V

16.5

початок використання товарів/послуг, необоротних активів, суми податку, сплачені (нараховані) при придбанні та/або виготовленні яких не були включені до складу податкового кредиту, та/або з яких були визначені податкові зобов’язання, в оподатковуваних операціях

Цей рядок заповнюється, якщо платник ПДВ раніше придбав товари/послуги, необоротні активи з ПДВ для неоподатковуваних операцій (не скористався правом на податковий кредит), а у звітному періоді починає використовувати їх в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, у тому числі якщо невиробничі необоротні активи переводить до складу виробничих необоротних активів. Тобто, скориставшись п. 198.5 ПКУ, «відновлює» податковий кредит, відображаючи його за рядком 16.5. Підставою для такого коригування буде бухгалтерська довідка, складена згідно з податковими накладними, митними деклараціями, іншими документами, передбаченими п. 201.11 ПКУ та з урахуванням норм п. 198.6 ПКУ. Тут важливо мати на увазі:
— рядок 16.5 заповнюється, якщо зазначені вище активи використовуються повністю в оподатковуваних операціях; — на думку податківців, право відновити податковий кредит обмежено 365 (60) календарними днями;
— відображені раніше обсяги придбання в рядках 10.2, 13.1, 13.3 або 14.1 не коригуються

графа 9 — для колонки А, графа 10 — для колонки Б зі знаком «+»

П.п. 4.5.5.1 розділу V

16.6/ Д7

початок використання товарів/послуг, необоротних активів, суми податку, сплачені (нараховані) при придбанні та/або виготовленні яких не були включені до складу податкового кредиту, та/або з яких були визначені податкові зобов’язання, частково в оподатковуваних операціях, а частково в операціях, які не є об’єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу), та/або звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)), та/або не оподатковуються (постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу за межами митної території України):

Цей рядок заповнюється, якщо товари/послуги, необоротні активи, за якими «відновлюється» право на податковий кредит згідно з п. 198.5 ПКУ, використовуються частково в оподатковуваних, а частково — у неоподатковуваних операціях. У колонці А наводиться база оподаткування : для товарів — вартість придбання без ПДВ, для необоротних активів — залишкова вартість на початок звітного періоду переходу на подвійне використання (п. 189.1 ПКУ)

графи 9, 11, 15 (окремі рядки) — для колонки А

П.п. 4.5.5.2 розділу V

16.6.1

частина*, що включається до складу податкового кредиту

Цей рядок заповнюється за аналогією з рядком 15.5. Використовується такий самий показник ЧВ, як і в рядку 15.1. Заповнюються колонки А і Б. До колонки Б уключається частина «вхідного» ПДВ після розподілу, яку платник ПДВ має право включити до податкового кредиту

графа 9 — для колонки А, графа 10 — для колонки Б зі знаком «+»

П.п. 4.5.5.2 розділу V

16.6.2

частина*, що не включається до складу податкового кредиту

Заповнюється за аналогією з рядком 15.2. У колонці А вказується частина бази оподаткування, що припадає після розподілу на неоподатковувані операції

графи 11, 15
(окремі рядки) — для колонки А зі знаком «-»

П.п. 4.5.5.2 розділу V

17

Усього податкового кредиту (сума значень рядків (10.1 + 12.1 + 12.2 + 12.4 + 15.1 + 16 (- чи +)) колонки Б)

Значення цього рядка визначається відповідно до алгоритму, наведеного в його назві. У колонці Б рядка 17 відображається загальна сума податкового кредиту з ПДВ за звітний період. Колонка А при цьому не заповнюється

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі