Розділ III декларації з ПДВ

Редакція ПБО
Стаття

Розділ III декларації з ПДВ

Рядок декларації

Опис

Пункт розд. V Порядку № 1492

1

2

3

III. РОЗРАХУНКИ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД

Розділ III декларації є прикінцевим розділом декларації з ПДВ, де зазначаються підсумкові суми ПДВ, які можуть бути спрямовані: — до бюджету повністю (у загальному випадку) або частково (для переробних підприємств); — на спецрахунок повністю (для сільгосппідприємств, що обрали спеціальний режим оподаткування) або частково (для переробних підприємств); — на підтримку власного виробництва тваринницької продукції, тобто такі, що залишаються у розпорядженні підприємства (для сільгоспвиробників, які не обрали спецрежим); — на формування від’ємного значення ПДВ та суми відшкодування. Зверніть увагу: на відміну від розділів I і II, розділ III може заповнюватися навіть у тому разі, коли в поточному періоді не було взагалі жодних операцій, оскільки з попереднього періоду можуть переходити суми від’ємного значення

П. 4.6

18

Позитивне значення різниці між сумою податкового зобов’язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 9 - рядок 17) (позитивне значення)

Якщо сума податкових зобов’язань поточного періоду виявилася більше суми податкового кредиту (з урахуванням усіх коригувань та розподілів), то різниця зазначається в ряд. 18. Тобто цей рядок призначено для відображення додатного значення ПДВ поточного періоду. У загальному випадку (якщо немає від’ємного значення попередніх періодів, податкового боргу тощо) ця сума переноситься до ряд. 25. Одночасне заповнення ряд. 18 і 19 неможливе

П.п. 4.6.1

19

Від’ємне значення різниці між сумою податкового зобов’язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 17 - рядок 9) (позитивне значення)

Якщо сума податкового кредиту поточного періоду виявилася більше суми податкових зобов’язань (з урахуванням усіх коригувань та розподілів), формується від’ємне значення податку, яке відображається в ряд. 19 (зверніть увагу: показник рядка записується без знака «мінус»). Далі ця сума переходить до ряд. 20 (20.1 та/або 20.2) декларації цього ж періоду. Але це в загальному випадку. Для деяких категорій платників ПДВ (спецрежимники) існують особливості перенесення: від’ємна сума може переходити тільки до ряд. 20.2 декларації цього ж періоду (див. коментар до ряд. 20.1). Одночасне заповнення ряд. 18 і 19 неможливе

П.п. 4.6.2

20

Зарахування від’ємного значення різниці поточного звітного (податкового) періоду:

Цей рядок визначає подальший «шлях» від’ємного значення поточного періоду, отже, заповнюється тільки в тому випадку, коли в поточному періоді податковий кредит виявився більше податкових зобов’язань, тобто заповнено ряд. 19. Поточний «мінус» може піти або на погашення податкового боргу, або включатися до складу податкового кредиту наступного періоду. Власне ряд. 20 не заповнюється (проставлено знак «Х»), відповідні показники відображаються тільки в ряд. 20.1 і 20.2. Причому ці рядки можуть бути заповнені одночасно (якщо сума від’ємного значення поточного періоду виявилася більше суми податкового боргу)

П.п. 4.6.3

20.1

у зменшення суми податкового боргу з податку на додану вартість

У разі наявності податкового боргу від’ємне значення насамперед ураховується в його зменшення з цього податку, у тому числі відстроченого або розстроченого відповідно до норм ПКУ (п. 200.3 ПКУ). У такому разі заповнюється ряд. 20.1. Причому, якщо на суму своєчасно не сплаченого податкового зобов’язання нараховані штраф та пеня, то в разі несвоєчасної їх сплати вони також підпадають під визначення терміна «податковий борг», а отже, від’ємне значення записується до цього рядка з урахуванням такого штрафу і пені (на наш погляд, такий залік можна розглядати як сплату цих донарахувань). Цей рядок не заповнюється такими категоріями платників ПДВ: — сільгоспвиробниками, які обрали спецрежим з ПДВ та подають декларацію 0121 — 0123; — сільгоспвиробниками, які не обрали спецрежим з ПДВ та подають декларацію 0130; — переробними підприємствами, що підпадають під дію підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ та подають декларацію 0140. Такі категорії переносять від’ємне значення до ряд. 20.2.
Показник ряд. 20.1 проводиться за особовим рахунком платника

П.п. 4.6.3

20.2

до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 19 - рядок 20.1) (значення цього рядка переноситься до рядка 21.1 декларації наступного звітного (податкового) періоду**)

Якщо у платника податків немає податкового боргу (або сума від’ємного значення перевищує податковий борг), то від’ємну суму (або неперекриту різницю) слід перенести до складу податкового кредиту наступного періоду (п. 200.3 ПКУ), заповнивши ряд. 20.2. Зауважимо: у тому періоді, коли сформувалося від’ємне значення, платник ПДВ не має права включити її до розрахунку бюджетного відшкодування. Така сума переходить до складу податкового кредиту наступного періоду і тільки в такому наступному періоді вона може бути включена до розрахунку бюджетного відшкодування. У періоді формування від’ємного значення заповнюється саме ряд. 20.2. Наступні рядки розділу III декларації за цей період не заповнюються (винятком є випадок, коли від’ємне значення сформувалося не лише в поточному періоді, а й переходить з попередніх за ряд. 21.2). Сума, відображена в ряд. 20.2, переноситься до ряд. 21.1 декларації за наступний період

П.п. 4.6.3

21

Залишок від’ємного значення попереднього звітного (податкового) періоду, що включається до складу податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 21.1 + рядок 21.2 + рядок 21.3):

На відміну від ряд. 20, що не заповнюється (проставляється знак «Х»), у ряд. 21 зазначається арифметична сума ряд. 21.1, 21.2, 21.3, тобто цей показник формується виходячи з трьох сум:
— від’ємного значення, сформованого в попередньому періоді та перенесеного до податкового кредиту поточного періоду; — від’ємного значення, що сформовано в попередніх періодах та не набуло статусу бюджетного відшкодування, зокрема тому, що сума податкового кредиту не була сплачена постачальнику;
— зменшення/збільшення від’ємного значення за результатами перевірки. Рядок 21 заповнюється за наявності від’ємного значення, навіть у разі додатного значення ПДВ поточного періоду (тобто якщо заповнено ряд. 18)

П.п. 4.6.3

21.1

значення рядка 20.2 декларації попереднього звітного (податкового) періоду

Незалежно від суми ПДВ поточного періоду (додатна вона чи від’ємна) до ряд. 21.1 переноситься показник ряд. 20.2 декларації за минулий період (від’ємне значення ПДВ, що сформувалося в попередньому періоді). І вже в декларації поточного періоду визначатиметься доля від’ємного значення: або воно піде під відшкодування, або просто формуватиме від’ємне значення, що включається до податкового кредиту наступного періоду, або перекриється додатним значенням поточного періоду. У цьому ж рядку відображається і виправлення помилки, допущеної при формуванні показника ряд. 20.2. Причому, як випливає з п. 6 розд. VІ Порядку № 1492 та листів Міндоходів від 08.05.2013 р. № 8501/10/06.2-20 і від 26.06.2013 р. № 5788/6/99-99-19-04-02-15 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 64, с. 10), сума коригування (гр. 6 ряд. 20.2 уточнюючого розрахунку) відображається в ряд. 21.1 поточної декларації за той період, у якому було подано уточнюючий розрахунок як самостійний документ. Якщо ж уточнюючий розрахунок подається як додаток до декларації, то відповідне значення переноситься до ряд. 21.1 декларації за наступний період

П.п. 4.6.3, п. 6 розд. VІ

21.2

значення рядка 24 декларації попереднього звітного (податкового) періоду

Від’ємна сума, що не потрапила під відшкодування в поточному періоді (наприклад, через те, що її не було сплачено постачальнику або до бюджету при імпорті), не пропадає, а переноситься на наступні періоди, зменшуючи суму податку наступних періодів. У декларації поточного періоду вона відображається в ряд. 24 та переноситься саме до ряд. 21.2 декларації наступного періоду. У наступному періоді все залежатиме від оплат попереднього і поточного періодів: або ця сума потрапляє під бюджетне відшкодування, або знову стає «залишком від’ємного значення», що не потрапив під бюджетне відшкодування та переноситься до податкового кредиту наступного періоду. У другому випадку вона знову перейде із ряд. 24 до ряд. 21.2 декларації за наступний період. У цьому ж рядку відображається і виправлення помилки, допущеної при формуванні показника ряд. 24. Причому, як випливає з п. 4 розд. VІ Порядку № 1492 та листів Міндоходів від 08.05.2013 р. № 8501/10/06.2-20 і від 26.06.2013 р. № 5788/6/99-99-19-04-02-15 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 64, с. 10), сума коригування (гр. 6 ряд. 24 уточнюючого розрахунку) відображається в ряд. 21.2 поточної декларації за той період, у якому було подано уточнюючий розрахунок як самостійний документ. Якщо ж уточнюючий розрахунок подається як додаток до декларації, то відповідне значення переноситься до ряд. 21.2 декларації за наступний період

П.п. п. 4 розд. VІ

21.3

зменшено/збільшено залишок від’ємного значення за результатами перевірки податкового органу

Цей рядок заповнюється в разі, якщо за результатами документальної або камеральної перевірки, проведеної податковим органом, було зафіксовано факт перекручення показника ряд. 24.
Коли платники ПДВ стикаються з його заповненням? Часто, не бажаючи морочитися з трудомісткою процедурою бюджетного відшкодування, багато хто переносить сплачене від’ємне значення не до ряд. 23, а в ряд. 24. Такі дії податківці розцінюють як порушення, оскільки ПКУ зобов’язує платника податків відобразити бюджетне відшкодування, а не дає йому право вибору (ЄБПЗ, підкатегорія 101.18.01). Отже, заповнення ряд. 24 в цьому випадку розцінюється як заниження бюджетного відшкодування (або завищення ряд. 24). Сума заниження не може бути відображена в ряд. 23. На таку суму зменшується значення рядка 24 шляхом її відображення зі знаком «-» у рядку 21.3 в тому податковому періоді, у якому отримано повідомлення-рішення за формою «В2». Сума заниження в декларації більше не відображається, проте підлягає перенесенню до картки особового рахунка і в подальшому бере участь у погашенні сум податку в порядку календарної черговості виникнення таких переплат.

Зменшення від’ємного значення за результатами перевірки могло бути викликано іншими причинами (наприклад, неправомірним збільшенням податкового кредиту) та супроводжуватися направленням платнику податків повідомлення-рішення за формою «В4». У такому разі сума зменшення повинна «піти» з обліку. Для цього також заповнюється ряд. 21.3 зі знаком «-» у тому періоді, у якому було отримано повідомлення-рішення за формою «В4» (ЄБПЗ, підкатегорія 101.31). Платник податків міг, навпаки, завищити суму бюджетного відшкодування. У такому разі йому надсилається податкове повідомлення-рішення за формою «В1». Податківці вважають, що ПКУ не надає можливості віднести суму зменшення бюджетного відшкодування до залишку від’ємного значення (тобто врахувати її в ряд. 24 не можна). На їх думку, така сума не може враховуватися при розрахунку сум бюджетного відшкодування наступних періодів (ЄБПЗ, підкатегорія 101.18.01). На наш погляд, це не завжди справедливо. Якщо завищення відшкодування було пов’язане з неправильним розподілом від’ємного значення між ряд. 23 і 24, то сума зменшення може відображатися в ряд. 21.3 зі знаком «+» і враховуватися в деклараціях наступних періодів залежно від результатів діяльності (перейти або до ряд. 23, або до ряд. 24)

П.п. 4.6.7

22

Залишок від’ємного значення попереднього звітного (податкового) періоду, за вирахуванням позитивного значення різниці між сумою податкового зобов’язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 21 - рядок 18)

У цьому рядку відображається підсумкова сума від’ємного значення, що може претендувати на бюджетне відшкодування. За наявності від’ємних сум, які переходять з попередніх періодів, і поточного додатного значення ПДВ, підсумкове значення згортається за цим рядком. Якщо в результаті згортання від’ємна сума повністю перекривається поточним значенням податку, то цей рядок не заповнюється, а різниця переходить до ряд. 25. У разі заповнення цього рядка до декларації необхідно додати додаток Д2. Платник ПДВ повинен подати цей додаток навіть у разі, якщо він підпадає під обмежувальні критерії п. 200.5 ПКУ (у цьому пункті перелічені категорії платників ПДВ, які не мають права на бюджетне відшкодування). Показник цього рядка повинен відповідати підсумковому значенню гр. 3 додатка Д2. Водночас додаток Д2 не потрібно подавати спецрежимникам, проте ряд. 22 вони заповнюють. Пояснюється це тим, що вони не мають права на бюджетне відшкодування (додаток Д2 їм ні до чого). Увесь від’ємний ПДВ вони переносять із ряд. 22 до ряд. 24, а звідти до податкового кредиту наступного періоду

П.п. 4.6.4

23

Сума, що підлягає бюджетному відшкодуванню (рядок 3 Д3) (рядок 23.1 + рядок 23.2):

Цей рядок заповнюється тільки в деклараціях 0110 (спецрежимники права на відшкодування не мають). Нагадаємо: у загальному випадку платнику ПДВ, який має сплачене постачальнику або до бюджету від’ємне значення, не надано права вибору — скористатися відшкодуванням чи перенести його до податкового кредиту наступного періоду. Якщо є всі підстави, щоб ту чи іншу суму поставити на відшкодування, платник податків зобов’язаний це зробити. Тобто, якщо платник податків має сплачене від’ємне значення і не підпадає під обмежувальні критерії п. 200.5 ПКУ, він зобов’язаний заповнити ряд. 23 (нагадаємо, що з 01.07.2012 р. до розрахунку бюджетного відшкодування беруться оплати від’ємного значення не лише попередніх, а й поточного періоду).
Інша річ, що платник податків може вибирати між варіантами отримання бюджетного відшкодування: чи то грошовими коштами на свій рахунок (ряд. 23.1), чи то у зменшення податкових зобов’язань майбутніх періодів (ряд. 23.2). Причому зверніть увагу: Порядок № 1342 містить прямий дозвіл на розподіл суми бюджетного відшкодування між двома можливими варіантами. Судячи з усього, рішення приймає платник податків на власний розсуд

Як раніше, так і тепер податківці вважають, що вибір платника податків щодо варіанта отримання відшкодування згодом не може бути змінено (ЄБПЗ, підкатегорія 101.18.01) При заповненні цього рядка платник податків зобов’язаний додати до декларації додаток Д3. Показник ряд. 23 повинен відповідати показнику ряд. 3 додатка Д3 та підсумковому показнику гр. 4 додатка Д2. Платник податків, який не має права на відшкодування (у тому числі на підставі п. 200.5 ПКУ), цей рядок не заповнює, а переносить від’ємну суму із ряд. 22 до ряд. 24 і додаток Д3 не подає

П.п. 4.6.5

23.1

на рахунок платника у банку

Цей рядок заповнюється у випадку, коли платник податків обрав варіант отримання відшкодування на рахунок. У разі заповнення цього рядка необхідно додати до декларації додаток Д4.
Нагадаємо: згідно із Законом України від 04.07.2013 р. № 407-VII бюджетне відшкодування можна отримати фінансовими казначейськими векселями (порядок видачі, обігу, обліку та оплати повинен бути затверджений КМУ). Видача такого векселя прирівнюється до видачі бюджетного відшкодування шляхом перерахування коштів з бюджетного рахунка на рахунок платника податку. Це означає, що платник, який обрав такий спосіб отримання відшкодування, заповнює ряд. 23.1. Показник ряд. 23.1 проводиться за особовим рахунком платника та в деклараціях за наступні періоди не відображається

П.п. 4.6.5

23.2

у зменшення податкових зобов’язань з податку на додану вартість наступних звітних (податкових) періодів

Цей рядок заповнюється у випадку, коли платник податків обрав варіант отримання відшкодування в рахунок зменшення податкових зобов’язань майбутніх періодів. У деклараціях за наступні періоди він не відображається, проте відстежувати суму такого відшкодування потрібно: якщо в наступних періодах з’явиться податкове зобов’язання до сплати, то його можна зарахувати в рахунок такого відшкодування в порядку календарної черговості виникнення переплат (ЄБПЗ, підкатегорія 101.18.01). Показник ряд. 23.2 проводиться за особовим рахунком платника

П.п. 4.6.5

24

Залишок від’ємного значення, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (рядок 22 - рядок 23) (значення цього рядка переноситься до рядка 21.2 декларації наступного звітного (податкового) періоду)

У цьому рядку відображається залишок від’ємного значення, що не потрапив під відшкодування. Заповнюється він у таких випадках: — платник ПДВ має не оплачене від’ємне значення; — платник ПДВ підпадає під обмежувальні критерії п. 200.5 ПКУ;
— платник ПДВ подає декларацію з відміткою 0121-0123/0130/0140 та має від’ємне значення ПДВ. Інакше кажучи, до цього рядка потрапляють суми із ряд. 22, оминаючи ряд. 23. У наступному періоді показник цього рядка переноситься до ряд. 21.2. У загальному випадку значення ряд. 24 має відповідати підсумковому показнику гр. 5 додатка Д2 (для декларацій 0121-0123/0130/0140 не актуально, оскільки додаток Д2 з ними не подається). При формуванні ряд. 24 слід ураховувати дані уточнюючого розрахунку (якщо помилка не вплинула на показники ряд. 23 і 25). Значення гр. 6 ряд. 24 уточнюючого розрахунку (як додатне, так і від’ємне) переноситься до ряд. 21.2 декларації періоду подання уточнюючого розрахунку і відповідно може вплинути на показник ряд. 24 декларації цього періоду.

Ще раз звертаємо увагу на можливі проблеми в разі умисного заниження бюджетного відшкодування (перенесення сплаченого від’ємного значення до ряд. 24, минаючи ряд. 23). Сам по собі цей факт не призводить до негативних наслідків (питання може виникнути лише щодо адмінштрафу згідно зі ст. 1631 КпАП). Проблеми виникнуть, якщо в наступних періодах це від’ємне значення перекриє (повністю або частково) податок до сплати, що з’являється (тобто якщо буде заповнено ряд. 18). При перевірках податківці розцінюють цю ситуацію як заниження ряд. 25, що призводить до недоплати та штрафних санкцій (детальніше див. статтю «Бюджетне відшкодування: чому небезпечно ігнорувати рядок 23 декларації, якщо ПДВ оплачено постачальникам» // «Податки та бухгалтерський облік», 2012, № 103, с. 9)

П.п. 4.6.6

25

Сума податку на додану вартість, яка підлягає нарахуванню за підсумками поточного звітного (податкового) періоду з урахуванням залишку від’ємного значення попереднього звітного (податкового) періоду та: (рядок 18 - рядок 21)

У цьому рядку відображається підсумкове податкове зобов’язання з ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету. Проте в деяких випадках окремий платіж робити не потрібно. Наприклад, якщо платник податків задекларував у минулих періодах суму бюджетного відшкодування в рахунок майбутніх платежів (ряд. 23.2), то сума, відображена в ряд. 25, повинна перераховуватися до бюджету в частині, що не перекрита таким бюджетним відшкодуванням. Починаючи зі звітності за березень 2013 року, цей рядок розділено на дві складові — ряд. 25.1 і 25.2, що заповнюються різними категоріями платників ПДВ. Правильне заповнення цих рядків має велике значення. Так, у листі Міндоходів від 13.05.2013 р. № 3318/7/99-99-19-04-02-17-06 зазначається: незаповнення або неправильне заповнення ряд. 25.1 та/або 25.2 при проведенні камеральної перевірки спричинить донарахування відповідної суми податкового зобов’язання та штрафної санкції (на наш погляд, стосовно сільгоспвиробників цей висновок спірний, детальніше див. «Сільгосп-ПДВ: особливості застосування» // «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 61, с. 10). Якщо платник податків заповнив тільки ряд. 25, то сплачена відповідно до нього сума може бути лише врахована при сплаті донарахувань

П.п. 4.6.8

25.1

сплачується до загального/спеціального фонду державного бюджету

Здебільшого платники податків заповнюватимуть саме ряд. 25.1. У ньому відображається сума податку, що підлягає сплаті до бюджету за декларацією 0110. «Переробники» (декларація 0140) повинні вказувати в ній тільки ту частину ПДВ, яка частково сплачується до спецфонду держбюджету (у 2013 році — 40 %, у 2014 році — 50 %)

П.п. 4.6.8

25.2

залишається у розпорядженні сільськогосподарського підприємства та/або спрямовується на спеціальний рахунок

Цей рядок заповнюють тільки окремими категоріями платників:
— сільгоспвиробники, які обрали спецрежим з ПДВ та подають декларацію 0121 — 0123, відображають суму ПДВ, що спрямовується на спецрахунок сільгосппідприємства; — сільгоспвиробники, які не обрали спецрежим з ПДВ та подають декларацію 0130, наводять суму ПДВ, що залишається у розпорядженні сільгосппідприємства; — переробні підприємства, які підпадають під дію підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ та подають декларацію 0140, указують частину суми ПДВ, що спрямовується на спецрахунок (у 2013 році — 60 %, у 2014 році — 50 %)

П.п. 4.6.8

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі