Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Облік розрахунків. 1. Розрахунки з постачальниками та підрядниками

Вороная Наталія, Білова Наталя, Нестеренко Максим
Податки & бухоблік Серпень, 2014/№ 67
В обраному У обране
Друк
Будь-яке підприємство, нехай навіть маленьке, у ході своєї діяльності взаємодіє з іншими особами — постачальниками та підрядниками, покупцями і замовниками. Така взаємодія полягає насамперед у придбанні в інших суб’єктів господарювання товарів (робіт, послуг), а також реалізації власної продукції (товарів, робіт, послуг) покупцям. Зрозуміло, що операції за розрахунками з контрагентами мають бути відображені в бухгалтерському та податковому обліку підприємства. Про те, як грамотно це зробити, ми і розповімо вам зараз. А ще, дорогі друзі, ви дізнаєтеся, як правильно фіксувати в обліку операції за договорами комісії, з векселями, кредитні та депозитні операції, а також розрахунки з бюджетом, із працівниками та засновниками. Вивчайте із задоволенням! Нехай взаємини з партнерами приносять тільки позитивні результати, а розрахунки відбуваються своєчасно і в повному обсязі☺!

Облік розрахунків

Бухгалтерський облік

 

Щоб відобразити поточні розрахунки з постачальниками та підрядниками за поставлені ними ТМЦ, виконані роботи, надані послуги, застосовують такі субрахунки до рахунка 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»:

— 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»;

— 632 «Розрахунки з іноземними постачальниками».

По кредиту цих субрахунків відображають заборгованість за отримані виробничі запаси, МШП, товари, виконані роботи, надані послуги: Дт 15, 20, 22, 28, 23, 91, 92, 93, 94 — Кт 63. При погашенні заборгованості перед постачальниками та підрядниками виконують запис: Дт 63 — Кт 30, 31.

Орендарі для відображення орендної плати застосовують субрахунок 685 «Розрахунки з іншими кредиторами». Суму нарахованої орендної плати залежно від напрямку та мети використання орендованого майна орендар відображає записом: Дт 23, 91, 92, 93, 949 — Кт 685.

У разі придбання ТМЦ, робіт і послуг на умовах передоплати облік розрахунків за поточними авансами, виданими іншим підприємствам та організаціям, ведуть на субрахунку 371 «Розрахунки за виданими авансами». Залежно від того, в якій валюті здійснюються розрахунки, до субрахунку 371 відкривають відповідні субрахунки другого порядку.

По дебету субрахунку 371 відображають суми виданих авансів (попередньої оплати) за товари, роботи, послуги в кореспонденції з рахунками обліку грошових коштів (Кт 30, 31).

Після виконання постачальниками та підрядниками своїх зобов’язань по кредиту субрахунку 371 відображають погашення дебіторської заборгованості за авансами в кореспонденції з дебетом рахунка 63. Також по кредиту субрахунку 371 відображають суми, повернені постачальниками або підрядниками як невикористані, у кореспонденції з рахунками обліку грошових коштів. Крім того, по кредиту субрахунку 371 здійснюють списання заборгованості за виданими авансами в разі визнання її безнадійною.

У разі коли заборгованість виражено в іноземній валюті, керуйтеся вимогами П(С)БО 21. Згідно з п. 5 цього стандарту операції в інвалюті при первісному визнанні перераховують у гривню за курсом НБУ, що діє на початок дня дати здійснення операції (дати визнання активів та зобов’язань).

Отже, валютну заборгованість перераховують за «ранковим» курсом НБУ на дату її виникнення

Якщо першою подією було отримання активів (результатів робіт або послуг), то їх вартість також визначають за «ранковим» курсом НБУ на дату здійснення операції (оприбуткування активів, визнання витрат).

Кредиторська заборгованість, що виникла перед нерезидентом, є монетарною (її буде погашено грошовими коштами). Згідно з п. 8 П(С)БО 21 щодо неї визначають курсові різниці на дату балансу і на дату здійснення господарської операції (на дату погашення заборгованості). Причому в останньому випадку курсові різниці розраховують або в межах господарської операції (тобто в розмірі суми погашення), або щодо всієї монетарної статті — за вибором підприємства. Порядок розрахунку встановлюється в наказі про облікову політику.

Який курс при цьому застосовувати? Для визначення курсових різниць на дату балансу потрібно брати курс НБУ на кінець дня дати балансу.
А от якщо курсові різниці розраховують на дату здійснення операції (погашення заборгованості), то можливі варіанти. У загальному випадку використовують курс НБУ на початок дня дати операції (тобто «ранковий» курс на дату погашення заборгованості). Однак підприємства можуть здійснювати перерахунок залишків за монетарними статтями, за якими протягом дня проводилися операції, із застосуванням валютного курсу, установленого на кінець цього дня (абзац перший п. 8 П(С)БО 21). Вважаємо, це також потрібно визначити в наказі про облікову політику.

Додатну курсову різницю (курс НБУ на дату її визначення знизився) відображаємо по кредиту субрахунку 714 (для операційної діяльності) або 744 (для неопераційної діяльності).

Від’ємну курсову різницю (курс НБУ на дату її визначення збільшився) показуємо по дебету субрахунку 945 (для операційної діяльності) або 974 (для неопераційної діяльності).

Якщо першою подією було перерахування валютного авансу, то вартість активів (результатів робіт, послуг), які підприємство отримає в майбутньому, потрібно визначати виходячи з курсу НБУ, що діє на початок дня дати виплати авансу (абзац перший п. 6 П(С)БО 21).

Дебіторська заборгованість нерезидента, що виникла при перерахуванні передоплати, є немонетарною (її буде погашено шляхом постачання активів, виконання робіт, надання послуг). Тому щодо неї курсові різниці не визначають ні на дату погашення, ні на дату балансу (п. 7 П(С)БО 21).

 

Податковий облік

 

Для зручності порядок оподаткування операцій з постачальниками та підрядниками — резидентами України наведемо в табл. 1.1.

Таблиця 1.1. Взаємовідносини з постачальниками — резидентами України

Податкові витрати

Податковий кредит з ПДВ

категорія витрат

дата збільшення

пункт ПКУ

дата виникнення

пункт ПКУ

Витрати, що формують собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг

Звітний період, в якому визнано доходи від реалізації товарів, виконаних робіт, наданих послуг

П. 138.4

У загальному випадку — дата першої з подій:  — або дата списання коштів з банківського рахунка платника податку в оплату товарів/послуг,  — або дата отримання податкової накладної, що підтверджує факт придбання платником податків товарів/послуг

П. 198.2

Інші витрати

Звітний період, у якому витрати здійснено

П. 138.5

 

Приклад обліку операцій з придбання запасів у постачальників-резидентів див. на с. 14.

Порядок оподаткування операцій з постачальниками та підрядниками — нерезидентами України наведемо у табл. 1.2 на с. 58.

Таблиця 1.2. Взаємовідносини з постачальниками — нерезидентами України

Назва операції

Податкові витрати

ПДВ

порядок формування

дата збільшення

база оподаткування

ставка ПДВ

дата виникнення ПЗ з ПДВ

дата виникнення ПК з ПДВ

1

2

3

4

5

6

7

Імпорт товарів

Перша подія — отримання товарів (робіт, послуг). За курсом НБУ на дату отримання (оприбуткування) товарів (робіт, послуг). Податківці не заперечують проти того, щоб вартість імпортних товарів підприємства-імпортери формували за курсом НБУ, відображеним в «імпортній» МД. Перша подія — перерахування передоплати. За курсом НБУ, що діяв на дату оплати (п.п. 153.1.2 ПКУ).
Міндоходів, судячи з листа

Витрати, що формують собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг, — одночасно з визнанням доходів від їх реалізації (п. 138.4 ПКУ).
Якщо вартість товарів (робіт, послуг) потрапляє до інших витрат — у періоді їх здійснення (п. 138.5 ПКУ)

Договірна (контрактна) вартість, але не нижче за митну вартість, визначену відповідно до розд. III МКУ, з урахуванням мита й акцизного податку, що підлягають сплаті (п. 190.1 ПКУ). Базу оподаткування в іноземній валюті перераховують у гривні за курсом НБУ, що діяв на 0 годин дня подання МД (абзац другий п. 190.1, ст. 391 ПКУ)

20 % або 7 % (для лікарських засобів) від бази оподаткування (п. 193.1, ст. 194 ПКУ)

Дата подання МД для митного оформлення (п. 187.8 ПКУ).
Попередня (авансова) оплата вартості товарів, що імпортуються, на ПДВ-облік не впливає і до необхідності нарахування податкових зобов’язань не призводить (п. 187.11 ПКУ)

Дата сплати «ввізного» ПДВ за наявності підтверджуючої МД (п. 198.2 ПКУ).
До податкового кредиту потрапляє вся сума імпортного ПДВ, сплаченого на митниці (див. лист ДПА у м. Києві від 25.02.2011 р. № 3265/10/31-606, лист Міндоходів від 13.11.2013 р. № 15312/6/99-99-19-04-01-15 // «Податки та бухгалтерський облік», 2014, № 12, с. 10,
та консультацію в підкатегорії 101.06 БЗ)

Отримання послуг від нерезидента

від 08.05.2014 р. № 8180/6/99-99-19-03-02-16
(див. «Податки та бухгалтерський облік», 2014, № 46, с. 10), вважає, що визначати витрати при імпорті протягом усієї доби потрібно за курсом НБУ, що діє на 0 годин цієї доби

 

Послуги, місце постачання яких розташоване на митній території України

Договірна (контрактна) вартість робіт (послуг) з урахуванням податків та зборів, за винятком ПДВ, що включаються до ціни постачання відповідно до законодавства. Цю вартість перераховують у гривні за валютним (обмінним) курсом НБУ на дату виникнення податкових зобов’язань (п. 190.2 ПКУ). При цьому сума податкових зобов’язань з ПДВ нараховується «зверху» на вартість нерезидентських послуг, а не утримується із суми договору

20 % від бази оподаткування (п. 193.1, ст. 194 ПКУ).
Податкові зобов’язання з ПДВ нараховує одержувач послуг (п. 180.2 ПКУ)

Дата першої з подій (п. 187.8 ПКУ):
 — або дата списання коштів з банківського рахунка платника податку в оплату робіт (послуг),  — або дата оформлення документа, що підтверджує факт постачання робіт (послуг)

Дата сплати (нарахування) ПДВ за податковими зобов’язаннями, включеними до декларації з ПДВ попереднього періоду (п. 198.2 ПКУ). Отже, податковий кредит відображають у наступному звітному періоді після включення до декларації податкових зобов’язань

Послуги, місце постачання яких розташоване за межами митної території України

Немає об’єкта оподаткування

img 1 

У разі якщо першою подією є отримання активів (результатів робіт, послуг), стосовно кредиторської заборгованості, що виникла перед нерезидентом, необхідно розрахувати курсові різниці. Визначають курсові різниці за бухобліковими правилами (п.п. 153.1.3 ПКУ). Результати розрахунку відображають у податковому обліку таким чином:

— додатне значення курсових різниць уключають до складу інших податкових доходів (п.п. 135.5.11 ПКУ) і показують у рядку 03.19 додатка ІД до декларації з податку на прибуток;

— від’ємне значення курсових різниць уключають до складу інших податкових витрат (п.п. 138.12.1 ПКУ) та показують у рядку 06.4.12 додатка ІВ до декларації.

Приклад, що ілюструє облік операцій з придбання запасів у постачальників-нерезидентів, ви можете побачити на с. 17. Тут ми наведемо приклад обліку надання нерезидентом послуг з місцем постачання на митній території України (див. табл. 1.3).

Таблиця 1.3. Отримання від нерезидента послуг з місцем постачання на території України

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, €/грн.

Податковий облік

Дт

Кт

доходи

витрати

1

2

3

4

5

6

7

Перша подія — отримання послуг

1

Отримано послуги від нерезидента, підписано акт приймання-передачі послуг (курс НБУ — 15,993464 грн./€)

92

632

€1000,00
15993,46

15993,46

2

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ із послуг нерезидента (€1000,00 х 15,993464 грн./€ х 20 % : 100 %)

643

641/ПДВ

3198,69

3

Відображено курсову різницю на дату балансу (курс НБУ — 15,99 грн./€) (€1000,00 х (15,99 грн./€ - 15,993464 грн./€))

632

714

3,46

3,46

714

791

3,46

4

Перераховано нерезиденту кошти в оплату за послуги (курс НБУ — 16,120923 грн./€)

632

312

€1000,00 16120,92

5

Відображено курсову різницю щодо монетарної заборгованості перед нерезидентом на дату її погашення (€1000,00 х (16,120923 грн./€ - 15,99 грн./€))

945

632

130,92

130,92

791

945

130,92

6

Відображено податковий кредит з ПДВ із послуг нерезидента (у розмірі податкових зобов’язань, нарахованих у попередньому періоді)

641/ПДВ

644

3198,69

7

Відображено закриття розрахунків із ПДВ

644

643*

3198,69

* На наш погляд, нарахування ПДВ із послуг нерезидента правильніше відображати з використанням субрахунку 643, хоча в п. 4.1 Інструкції з бухгалтерського обліку податку на додану вартість, затвердженої наказом ДПАУ від 01.07.97 р. № 141, для його відображення передбачено проводки: Дт 644 — Кт 641 і Дт 641 — Кт 644 (тобто без використання субрахунку 643).

Перша подія — перерахування оплати за послуги

1

Перераховано нерезиденту передоплату за послуги (курс НБУ — 15,993464 грн./€)

371*

312

€1000,00
15993,46

—**

* Заборгованість є немонетарною, тому курсові різниці щодо неї ні на дату погашення, ні на дату балансу не визначають. ** При перерахуванні нерезиденту передоплати за послуги податкові витрати в підприємства не виникають (п.п. 139.1.3 ПКУ). Сума авансу (за курсом НБУ — 15,993464 грн./€) запам’ятовується на майбутнє і в подальшому (після оформлення акта наданих послуг) формуватиме податкові витрати.

2

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ із послуг нерезидента (€1000,00 х 15,993464 грн./€ х 20 % : 100 %)

643

641/ПДВ

3198,69

3

Відображено податковий кредит з ПДВ з послуг нерезидента (у розмірі податкових зобов’язань, нарахованих у попередньому періоді)

641/ПДВ

644

3198,69

4

Відображено закриття розрахунків із ПДВ

644

643

3198,69

5

Отримано послуги від нерезидента, підписано акт приймання-передачі послуг

92

632

€1000,00
15993,46*

15993,46**

* Вартість послуг формується за курсом НБУ на кінець робочого дня, що передував даті перерахування передоплати (п. 6 П(С)БО 21).
** У податковому обліку витрати при імпорті визначаємо за курсом на дату виплати авансу за правилом «0 годин» (див. лист Міндоходів від 08.05.2014 р. № 8180/6/99-99-19-03-02-16 // «Податки та бухгалтерський облік», 2014, № 46, с. 10).

6

Відображено залік заборгованостей

632

371

15993,46

 

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Увійдіть, щоб читати більше! Авторизовані користувачі одержують безкоштовно 5 статей на місяць