Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Облік розрахунків. 7. Вексельні розрахунки

Вороная Наталія, Білова Наталя, Нестеренко Максим
Податки & бухоблік Серпень, 2014/№ 67
Друк

Бухгалтерський облік

 

Як правило, вексель потрапляє на підприємство (до векселедержателя) або в результаті отримання його в рахунок відвантажених товарів (робіт, послуг), або шляхом придбання за грошові кошти.

Подвійна природа векселя (борговий інструмент і цінний папір) зумовлює два варіанти його відображення в бухгалтерському обліку. Так, залежно від характеру операції, у результаті здійснення якої отриманий вексель, його відображають:

img 11) як власне вексель. У цьому випадку залежно від характеру заборгованості (довгострокова чи короткострокова) його обліковують на субрахунку 182 «Довгострокові векселі одержані» або на відповідному субрахунку рахунка 34 «Короткострокові векселі одержані»;

2) як фінансову інвестицію. У цьому випадку вексель обліковують на рахунку 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» або на рахунку 35 «Поточні фінансові інвестиції» — також залежно від характеру інвестиції (довгострокова чи короткострокова).

При цьому якщо передбачається, що вексель буде погашено протягом року, то його відносять до короткострокових векселів, якщо протягом періоду, що перевищує рік, — до довгострокових.

Вексель зі строком платежу за пред’явленням пред’являють до погашення протягом року з дати складання (якщо цей строк не збільшено або не зменшено в самому векселі), а отже, його потрібно обліковувати як короткостроковий вексель.

Векселі бувають двох видів: прості та переказні. Для акцептованих та неакцептованих переказних векселів доцільно відкрити окремі субрахунки другого порядку, наприклад 3411 «Переказні векселі одержані, але не акцептовані» та 3412 «Переказні векселі одержані та акцептовані».

Що стосується векселедавця, то він залежно від характеру заборгованості (довгострокова чи короткострокова) відображає виданий вексель або на рахунку 51 «Довгострокові векселі видані», або на рахунку 62 «Короткострокові векселі видані».

Якщо сторони мають справу з процентним векселем, то доходи у вигляді нарахованих відсотків відображають по кредиту субрахунку 732 «Відсотки одержані», а витрати — по дебету субрахунку 952 «Інші фінансові витрати».

 

Податковий облік

 

Векселедавцю хвилюватися не варто. Видача ним векселя не призводить до жодних наслідків ні в податково-прибутковому обліку, ні в ПДВ-обліку. Ця операція — це завжди друга подія, якій передує перша подія — придбання товарів (робіт, послуг). А таке придбання відображається в обліку підприємства-векселедавця за загальновстановленими ПКУ правилами, незважаючи на вексельну форму розрахунку.

Не зачіпає податковий облік у векселедавця і подальший платіж за виданим векселем (п. 153.9 ПКУ)

До речі, немає тут і ЦП-акцизу, оскільки згідно з п.п. 213.2.4 ПКУ операції за участю векселедавця з видачі, обліку та погашення векселя виведені з-під «акцизного» оподаткування.

У першого векселедержателя справи такі. Отримавши вексель, він у податково-прибутковому обліку теж нічого не робить, адже для нього ця операція, як і для векселедавця, — друга подія (отриманню векселя передувало відвантаження товарів, виконання робіт або надання послуг).

Із податково-прибутковими наслідками векселедержатель зіткнеться при подальшому продажі чи погашенні векселя. Тут уже запрацює окремий «ціннопаперовий» порядок, установлений п.п. 153.8.1 ПКУ.

Відповідно до цього порядку векселедержатель повинен буде визначити фінансовий результат цієї операції, тобто обчислити додатну або від’ємну різницю між доходом від продажу (погашення) векселя та витратами на його придбання (абзаци четвертий та п’ятий п.п. 153.8.1 ПКУ).

Якщо різниця виявиться додатною, векселе­держатель запише її в дохід (рядок 01.12 таб­лиці 2 додатка ЦП до декларації з податку на прибуток), а якщо від’ємною — то до витрат (рядок 02.12 таблиці 2 додатка ЦП до декларації).

У разі продажу (погашення) процентного векселя векселедержателю потрібно буде суму доходу від такого продажу (погашення) зменшити на суму нарахованих, але не отриманих відсотків (тобто тих відсотків, які вже потрапили до складу доходів відповідно до п. 137.18 ПКУ). Показати таке зменшення потрібно в рядку 01.15 таблиці 2 додатка ЦП до декларації. Докладніше з питаннями «ціннопаперового» обліку ви можете ознайомитися в газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 6, с. 4 і 21, № 63, с. 41; 2014, № 9, с. 31.

А ще під час продажу векселя доведеться нарахувати і сплатити ЦП-акциз, оскільки ця операція, з точки зору п.п. 213.1.7 ПКУ, є об’єктом оподаткування.

Також, на думку податківців (див. лист Міндоходів від 10.09.2013 р. № 10807/6/99-99-19-04-03-15), ЦП-акциз за ставкою 1,5 % виникає при передачі векселя за індосаментом в оплату за отримані товари (роботи, послуги). Докладніше про облік «ціннопаперового» акцизу див. у газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 13, с. 22; 2014, № 34, с. 29.

Тепер про ПДВ.

Будьте уважні! При постачанні товарів (робіт, послуг) під забезпечення векселем базу обкладення ПДВ визначають у порядку, установленому п. 188.1 ПКУ, без урахування дисконту чи інших знижок з номіналу такого векселя. У разі отримання процентного векселя базу обкладення ПДВ щодо товарів (послуг) доведеться збільшити на суму нарахованих або таких, що підлягають нарахуванню, відсотків. Про це говорить п. 189.7 ПКУ.

Під час продажу (погашення) векселя податкові зобов’язання з ПДВ на номінальну вартість векселя нараховувати не потрібно. Це випливає з п. 189.7 ПКУ (див. також консультацію податківців у підкатегорії 101.13.01 БЗ).

Проілюструємо викладене вище на прикладі (див. табл. 7.1).

Таблиця 7.1. Облік вексельних операцій

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Податковий облік

Дт

Кт

доходи

витрати

1

2

3

4

5

6

7

Видача та погашення простого процентного векселя

Облік у покупця товару (векселедавця)

1

Отримано товар від постачальника

281

631

1000,00

2

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ (за наявності податкової накладної)

641/ПДВ

631

200,00

3

Видано простий процентний вексель

631

621

1200,00

4

Нараховано відсотки за векселем

952

684

125,00

125,00

5

Донараховано податковий кредит з ПДВ щодо товару (за наявності податкової накладної)

641/ПДВ

684

25,00

6

Погашено вексель (у тому числі відсотки)

621

311

1200,00

684

311

150,00

Облік у продавця товару (векселедержателя)

1

Відвантажено товар покупцеві

361

702

1200,00

1000,00

2

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

702

641/ПДВ

200,00

3

Списано собівартість реалізованого товару

902

281

800,00

800,00

4

Отримано простий процентний вексель

341

361

1200,00

5

Нараховано відсотки за векселем

373

732

150,00

125,00

6

Донараховано податкові зобов’язання з ПДВ щодо товару виходячи із суми відсотків за векселем

732

641/ПДВ

25,00

7

Погашено вексель (у тому числі відсотки)

311

341

1200,00

1200,00*

1200,00*

311

373

150,00

* В окремому «ціннопаперовому» обліку, передбаченому п. 153.8 ПКУ.

Передача векселя за індосаментом

Перший векселедержатель

1

Отримано простий вексель

341

361

1200,00

2

Продано вексель з дисконтом через торговця цінними паперами

377

719

1000,00

1000,00*

1200,00*

* В окремому «ціннопаперовому» обліку, передбаченому п. 153.8 ПКУ.

3

Відображено ЦП-акциз, що підлягає вирахуванню з доходу торговцем

719

377

15,00

4

Списано облікову вартість векселя

949

341

1200,00

5

Нараховано винагороду торговця

949

685

100,00

100,00

6

Відображено залік заборгованостей

685

377

100,00

7

Отримано кошти від продажу векселя за мінусом винагороди торговця та ЦП-акцизу

311

377

885,00

15,00

8

Обліковано на позабалансовому субрахунку 042 зобов’язання за індосованим векселем

042

1200,00

9

Списано з позабалансового субрахунку 042 зобов’язання за індосованим векселем після закінчення строку пред’явлення регресних вимог або після закінчення строку позовної давності

042*

1200,00

* Вексель обліковують на субрахунку 042 до моменту погашення (за наявності інформації) або до моменту закінчення строку позовної давності для пред’явлення вимог до індосанта (за номіналом).

Другий векселедержатель

1

Придбано вексель

352*

685

1000,00

* Купівля векселя за грошові кошти свідчить про інвестиційний характер цього цінного паперу, тому логічно використовувати субрахунок 352. Номінал значення не має, вексель відображається за тією сумою, за яку його було придбано.

2

Оплачено вексель

685

311

1000,00

3

Отримано товар від постачальника

281

631

1000,00

4

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ (за наявності податкової накладної)

641/ПДВ

631

200,00

5

Передано вексель постачальникові товару

377

741

1200,00

1200,00*

1000,00*

* В окремому «ціннопаперовому» обліку, передбаченому п. 153.8 ПКУ.

6

Відображено розрахунки за ЦП-акцизом

741

641/акциз

18,00*

18,00

* На думку податківців, ЦП-акциз потрібно сплачувати і в разі передачі векселя за індосаментом (див. лист Міндоходів від 10.09.2013 р. № 10807/6/99-99-19-04-03-15). Податкові зобов’язання розраховані виходячи з вартості отриманих товарів: 1200,00 грн. х 1,5 % : 100 %.

7

Обліковано на позабалансовому субрахунку 042 зобов’язання за індосованим векселем

042

1200,00

8

Списано облікову вартість векселя

971

352

1000,00

9

Відображено залік заборгованостей

631

377

1200,00

10

Сплачено ЦП-акциз

641/акциз

311

18,00

11

Списано з позабалансового субрахунку 042 зобов’язання за індосованим векселем після закінчення строку пред’явлення регресних вимог або після закінчення строку позовної давності

042

1200,00

Видача та погашення переказного векселя

Покупець товару (векселедавець, трасант)

1

Отримано товар від постачальника

281

631

1000,00

2

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ (за наявності податкової накладної)

641/ПДВ

631

200,00

3

Видано переказний вексель

631

621

1200,00

4

Відвантажено товар трасату (платнику за векселем)

361

702

1800,00

1500,00

5

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

702

641/ПДВ

300,00

6

Списано собівартість реалізованого товару

902

281

1000,00

1000,00

7

Відображено залік заборгованостей після акцепту трасата

621

361

1200,00

8

Погашено трасатом решту заборгованості за товар (1800,00 грн. - 1200,00 грн.)

311

361

600,00

Продавець товару (векселедержатель)

1

Відвантажено товар покупцю-векселедавцю

361

702

1200,00

1000,00

2

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

702

641/ПДВ

200,00

3

Списано собівартість реалізованого товару

902

281

800,00

800,00

4

Отримано переказний вексель

3411*

361

1200,00

5

Акцептовано переказний вексель

3412*

3411

1200,00

* У бухгалтерському обліку можна відкрити окремі субрахунки для неакцептованих (3411) та акцептованих (3412) векселів.

6

Погашено переказний вексель

311

3412

1200,00

1200,00*

1200,00*

* В окремому «ціннопаперовому» обліку, передбаченому п. 153.8 ПКУ.

Платник за векселем (трасат)

1

Отримано товар від трасанта

281

631

1500,00

2

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ

641/ПДВ

631

300,00

3

Акцептовано переказний вексель

631

621

1200,00*

—*

—*

* Відображається як видача власного векселя.

4

Оплачено вексель

621

311

1200,00

5

Оплачено решту заборгованості за товар (1800,00 грн. - 1200,00 грн.)

631

311

600,00

 

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі