Річна фінансова звітність. 6. Форма № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» (ч. 4)

В обраному У обране
Друк
редактор Вороная Наталія та податковий експерт Войтенко Тетяна
Податки та бухгалтерський облік Грудень, 2014/№ 101

Таблиця 6.8. Заповнення розділу «забезпечення і резерви» форми № 5

Найменування графи

№ графи

Порядок заповнення

1

2

3

VII. Забезпечення і резерви

Залишок на початок року

3

Ряд. 710 — сальдо на 01.01.2014 р. по Кт субрах. 471;
ряд. 720 
— сальдо на 01.01.2014 р. по Кт субрах. 472;
ряд. 730 
— сальдо на 01.01.2014 р. по Кт субрах. 473.
Ряд. 740
і 750 заповнюють на підставі аналітичних даних сальдо по Кт субрах. 474:
ряд. 740 
— сальдо на 01.01.2014 р. по Кт субрах. 474 (субрахунок «Забезпечення майбутніх витрат на реструктуризацію»);
ряд. 750 — сальдо на 01.01.2014 р. по Кт субрах. 474 (субрахунок «Забезпечення виконання зобов’язань за обтяжливими контрактами»). У вписуваному ряд. 760 можна відобразити сальдо на 01.01.2014 р. по Кт субрах. 477.
У вписуваному ряд. 770 можна відобразити сальдо на 01.01.2014 р. по Кт субрах. 478.
Ряд. 775 
сальдо на 01.01.2014 р. по Кт рах. 38.
Ряд. 780 гр. 3 = (ряд. 710 + ряд. 720 + ряд. 730 + ряд. 740 + ряд. 750 + ряд. 760 + ряд. 770 + ряд. 775) гр. 3 форми № 5

Збільшення за звітний рік:

нараховано (створено)

4

Ряд. 710 — обороти по Дт рах. 23, 91, 92, 93 і субрах. 941, 949 із Кт субрах. 471 за звітний період;
ряд. 720 
— обороти по Дт субрах. 949 із Кт субрах. 472 за звітний період;
ряд. 730 — обороти по Дт рах. 23, 91, 93 із Кт субрах. 473 за звітний період;

ряд. 740 — обороти по Дт субрах. 949 із Кт субрах. 474 (у частині забезпечення майбутніх витрат на реструктуризацію) за звітний період;
ряд. 750 
— обороти по Дт рах. 23, 91, 92, 93, 94 з Кт субрах. 474 (у частині забезпечення виконання зобов’язань за обтяжливими контрактами) за звітний період;
ряд. 760 
— обороти по Дт рах. 23, 91, 92, 93, 94 з Кт субрах. 477 за звітний період;
ряд. 770  обороти по Дт рах. 10, 15 із Кт субрах. 478 за звітний період;
ряд. 775 
— обороти по Дт субрах. 944 з Кт рах. 38 за звітний період;
ряд. 780 гр. 4 = (ряд. 710 + ряд. 720 + ряд. 730 + ряд. 740 + ряд. 750 + ряд. 760 + ряд. 770 + ряд. 775) гр. 4 форми № 5

додаткові відрахування

5

Гр. 5 ряд. 710 — 775 заповнюють у випадку здійснення додаткових відрахувань на забезпечення відповідних витрат і платежів. Інвентаризацію забезпечень здійснюють на кожну дату балансу згідно з п. 18 П(С)БО 11. У разі потреби виконують коригування залишку забезпечення.
У гр. 5 відображають:
ряд. 710 
— обороти по Дт рах. 23, 91, 92, 93 і субрах. 941, 949 із Кт субрах. 471 у частині донарахування резерву на оплату відпусток;
ряд. 720 — обороти по Дт субрах. 949 із Кт субрах. 472 у частині донарахування резерву на майбутні витрати за додатковим пенсійним забезпеченням;
ряд. 730 
— обороти по Дт рах. 23, 91, 93 з Кт субрах. 473 у частині донарахування забезпечень майбутніх витрат на виконання гарантійних зобов’язань;
ряд. 740 
— обороти по Дт субрах. 949 із Кт субрах. 474 у частині донарахування забезпечень майбутніх витрат на реструктуризацію;
ряд. 750 — обороти по Дт рах. 23, 91, 92, 93, 94 з Кт субрах. 474 у частині донарахування забезпечень виконання зобов’язань за обтяжливими контрактами;
ряд. 760 — обороти по Дт рах. 23, 91, 92, 93, 94 з Кт субрах. 477 у частині донарахування забезпечень матеріального заохочення працівників;

яд. 770  обороти по Дт рах. 10, 15 із Кт субрах. 478 у частині донарахування забезпечень щодо відновлення земельних ділянок;
ряд. 775 
— обороти по Дт субрах. 944 з Кт рах. 38 у частині донарахування резерву сумнівних боргів;
ряд. 780 гр. 5
= (ряд. 710 + ряд. 720 + ряд. 730 + ряд. 740 + ряд. 750 + ряд. 760 + ряд. 770 + ряд. 775) гр. 5 форми № 5

Використано у звітному році

6

У гр. 6 відображають використання створених раніше забезпечень:

ряд. 710 — суму відпускних, нарахованих за звітний рік за рахунок створеного резерву: обороти по Дт субрах. 471 із Кт субрах. 651 і 661;
ряд. 720 
— суми, перераховані до недержавного пенсійного фонду за звітний рік: обороти по Дт субрах. 472 з Кт рах. 31;
ряд. 730 
витрати на проведення гарантійного ремонту за рахунок зарезервованих коштів: річні обороти по Дт субрах. 473 з Кт рах. 20, 22, 63, 65, 66, субрах. 685 тощо;
ряд. 740 
— суми витрат на проведення реструктуризації за рахунок зарезервованих коштів за звітний рік: обороти по Дт субрах. 474 (у частині забезпечення майбутніх витрат на реструктуризацію) із Кт субрахунків відповідних витрат;
ряд. 750 
— витрати на виконання зобов’язань за обтяжливими контрактами за рахунок коштів забезпечення за звітний рік: обороти по Дт субрах. 474 (у частині забезпечення виконання зобов’язань за обтяжливими контрактами) із Кт рах. 31, 63 і субрах. 685;
ряд. 760 
— суми матеріального заохочення працівників (на виплату винагород, премій тощо): обороти по Дт субрах. 477 із Кт субрах. 661 і 651 за звітний рік;
ряд. 770 
використання забезпечення на здійснювані роботи з демонтажу, переміщення об’єкта основних засобів, рекультивації порушених земель: річні обороти по Дт субрах. 478 із Кт рах. 20, 63, 65, 66 тощо;
ряд. 775 
— суми списаної за рахунок резерву сумнівних боргів безнадійної дебіторської заборгованості за звітний рік: обороти по Дт рах. 38 із Кт рах. 34, 36, 37 тощо;
ряд. 780 гр. 6
= (ряд. 710 + ряд. 720 + ряд. 730 + ряд. 740 + ряд. 750 + + ряд. 760 + ряд. 770 + ряд. 775) гр. 6 форми № 5

Сторновано невикористану суму у звітному році

7

Ряд. 710 — 775 гр. 7 заповнюють у разі коригування на дату балансу створених раніше забезпечень у бік зменшення згідно з п. 18 П(С)БО 11.
Ряд. 710 — обороти по Дт рах. 23, 91, 92, 93 і субрах. 941, 949 із Кт субрах. 471 (сторно) або по Дт субрах. 471 із Кт субрах. 719 за звітний рік;
ряд. 720 
— обороти по Дт субрах. 949 із Кт субрах. 472 (сторно) або по Дт субрах. 472 із Кт субрах. 719;
ряд. 730 
— обороти по Дт рах. 23, 91, 93 із Кт субрах. 473 (сторно) або по Дт субрах. 473 із Кт субрах. 719;
ряд. 740 
— обороти по Дт субрах. 949 із Кт субрах. 474 (сторно) або по Дт субрах. 474 із Кт субрах. 719 (у частині забезпечення майбутніх витрат на реструктуризацію);
ряд. 750 
— обороти по Дт рах. 23, 91, 92, 93, 94 із Кт субрах. 474 (сторно) або по Дт субрах. 474 із Кт субрах. 719 (у частині забезпечення виконання зобов’язань за обтяжливими контрактами);
ряд. 760 
обороти по Дт рах. 23, 91, 92, 93, 94 із Кт субрах. 477 (сторно) або по Дт субрах. 477 із Кт субрах. 719;
ряд. 770 
обороти по Дт субрах. 478 із Кт субрах. 719;
ряд. 775 
— обороти по Дт субрах. 944 із Кт рах. 38 (сторно) або по Дт рах. 38 із Кт субрах. 719;
ряд. 780 гр. 7
= (ряд. 710 + ряд. 720 + ряд. 730 + ряд. 740 + ряд. 750 + + ряд. 760 + ряд. 770 + ряд. 775) гр. 7 форми № 5

Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення

8

У гр. 8 ряд. 710 — 775 відображають суму очікуваного відшкодування створеного раніше забезпечення.
Ряд. 780 гр. 8
= (ряд. 710 + ряд. 720 + ряд. 730 + ряд. 740 + ряд. 750 + ряд. 760 + ряд. 770 + ряд. 775) гр. 8 форми № 5

Залишок на кінець року

9

Ряд. 710 — сальдо на 31.12.2014 р. по Кт субрах. 471;
ряд. 720 
— сальдо на 31.12.2014 р. по Кт субрах. 472;
ряд. 730 
— сальдо на 31.12.2014 р. по Кт субрах. 473;
ряд. 740 
— сальдо на 31.12.2014 р. по Кт субрах. 474 (субрахунок «Забезпечення майбутніх витрат на реструктуризацію»);
ряд. 750
– сальдо на 31.12.2014 р. по Кт субрах. 474 (субрахунок «Забезпечення виконання зобов’язань за обтяжливими контрактами»);
ряд. 760 
— сальдо на 31.12.2014 р. по Кт субрах. 477;
ряд. 770  сальдо на 31.12.2014 р. по Кт субрах. 478;
ряд. 775 
— сальдо на 31.12.2014 р. по Кт рах. 38;
ряд. 780 гр. 9
= (ряд. 710 + ряд. 720 + ряд. 730 + ряд. 740 + ряд. 750 + ряд. 760 + ряд. 770 + ряд. 775) гр. 9 форми № 5

Перевірка. Гр. 9 ряд. 710 — 780 форми № 5 = (гр. 3 + гр. 4 + гр. 5 - гр. 6 - гр. 7) ряд. 710 — 780 форми № 5.

 

Розділ VIII «Запаси». У розділі VIII Приміток до річної фінансової звітності деталізують інформацію про балансову вартість запасів підприємства на кінець звітного року (показники ряд. 1100 гр. 4 форми № 1), а також наводять відомості про їх переоцінку протягом року. Крім того, тут також наводять дані про вартість поточних біологічних активів, що значаться на балансі підприємства станом на 31.12.2014 р. (ряд. 1110 гр. 4 форми № 1). Відповідність рядків цього розділу регістрам бухгалтерського обліку покажемо в табл. 6.9.

Таблиця 6.9. Заповнення розділу «запаси» форми № 5

Найменування показника

Код рядка

Балансова вартість на кінець року

Переоцінка за рік

збільшення чистої вартості реалізації

уцінка

1

2

3

4

5

VIII. Запаси

Сировина і матеріали

800

Сальдо на 31.12.2014 р. по Дт субрах. 201, 206, 209

Обороти по Дт субрах. 201, 209 із Кт субрах. 719

Обороти по Дт субрах. 946 із Кт субрах. 201, 209

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби

810

Сальдо на 31.12.2014 р. по Дт субрах. 202

Обороти по Дт субрах. 202 із Кт субрах. 719

Обороти по Дт субрах. 946 із Кт субрах. 202

Паливо

820

Сальдо на 31.12.2014 р. по Дт субрах. 203

Обороти по Дт субрах. 203 із Кт субрах. 719

Обороти по Дт субрах. 946 із Кт субрах. 203

Тара і тарні матеріали

830

Сальдо на 31.12.2014 р. по Дт субрах. 204

Обороти по Дт субрах. 204 із Кт субрах. 719

Обороти по Дт субрах. 946 із Кт субрах. 204

Будівельні матеріали

840

Сальдо на 31.12.2014 р. по Дт субрах. 205

Обороти по Дт субрах. 205 із Кт субрах. 719

Обороти по Дт субрах. 946 із Кт субрах. 205

Запасні частини

850

Сальдо на 31.12.2014 р. по Дт субрах. 207

Обороти по Дт субрах. 207 із Кт субрах. 719

Обороти по Дт субрах. 946 із Кт субрах. 207

Матеріали сільськогосподарського призначення

860

Сальдо на 31.12.2014 р. по Дт субрах. 208

Обороти по Дт субрах. 208 із Кт субрах. 719

Обороти по Дт субрах. 946 із Кт субрах. 208

Поточні біологічні активи

870

Сальдо на 31.12.2014 р. по Дт рах. 21

Обороти по Дт рах. 21 із Кт субрах. 710, 719

Обороти по Дт субрах. 940, 946 із Кт рах. 21

Перевірка. Показник ряд. 870 гр. 3 форми № 5 має відповідати ряд. 1110 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2014 р.

Малоцінні та швидкозношувані предмети

880

Сальдо на 31.12.2014 р. по Дт рах. 22

Обороти по Дт рах. 22 із Кт субрах. 719

Обороти по Дт субрах. 946 із Кт рах. 22

Перевірка. Сума (ряд. 800 + ряд. 810 + ряд. 820 + ряд. 830 + ряд. 840 + ряд. 850 + ряд. 860 + ряд. 880) гр. 3 форми № 5 має відповідати показнику ряд. 1101 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2014 р.

Незавершене виробництво

890

Сальдо на 31.12.2014 р. по Дт рах. 23, 25

Обороти по Дт рах. 23, 25 із Кт субрах. 719

Обороти по Дт субрах. 946 із Кт рах. 23, 25

Перевірка. Показник ряд. 890 гр. 3 форми № 5 має відповідати значенню ряд. 1102 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2014 р.

Готова продукція

900

Сальдо на 31.12.2014 р. по Дт рах. 26, 27

Обороти по Дт рах. 26, 27 із Кт субрах. 719

Обороти по Дт субрах. 946 із Кт рах. 26, 27

Перевірка. Показник ряд. 900 гр. 3 форми № 5 має відповідати значенню ряд. 1103 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2014 р.

Товари

910

Сальдо на 31.12.2014 р. по Дт рах. 28 (за винятком сальдо по Дт субрах. 286)

Обороти по Дт рах. 28 (за винятком субрах. 286) із Кт субрах. 719

Обороти по Дт субрах. 946 із Кт рах. 28 (за винятком субрах. 286)

Перевірка. Показник ряд. 910 гр. 3 форми № 5 має відповідати ряд. 1104 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2014 р.

Разом

920

Ряд. 920 гр. 3, 4, 5 = (ряд. 800 + ряд. 810 + ряд. 820 + ряд. 830 + ряд. 840 + ряд. 850 + ряд. 860 + ряд. 870 + ряд. 880 + ряд. 890 + ряд. 900 + ряд. 910) гр. 3, 4, 5 форми № 5

Різниця значень (ряд. 920 - ряд. 870) гр. 3 форми № 5 дорівнює показнику ряд. 1100 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2014 р.

 

Зверніть увагу: інформацію про вартість необоротних активів та груп вибуття, утримуваних для продажу, у ряд. 800 — 910 розділу VIII «Запаси» форми № 5 не відображають. Однак вартість таких активів на кінець звітного періоду (сальдо по Дт субрах. 286 на 31.12.2014 р.) наводять у додатковому ряд. 926 форми № 5.

Розділ IX «Дебіторська заборгованість». У цьому розділі Приміток до річної фінансової звітності наводять інформацію щодо трьох груп дебіторської заборгованості залежно від строків її непогашення (див. табл. 6.10, ср. 025069200).

Таблиця 6.10. Заповнення розділу «дебіторська заборгованість» форми № 5

Найменування показника

Код рядка

Усього на кінець року

у тому числі за строками непогашення

до 12 місяців

від 12 до 18 місяців

від 18 до 36 місяців

IX. Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

940

Сальдо на 31.12.2014 р. по Дт рах. 36

Аналітичні дані сальдо на 31.12.2014 р. по Дт рах. 36 залежно від строку прострочення погашення заборгованості

Інша поточна дебіторська заборгованість

950

Сальдо на 31.12.2014 р. по Дт субрах. 372, 374, 375, 376, 377, 378, 685, рах. 65, 66 тощо, на яких значиться поточна дебіторська заборгованість

Аналітичні дані сальдо по Дт субрах. 372, 374, 375, 376, 377, 378, 685, рах. 65, 66 тощо залежно від строку прострочення погашення такої заборгованості

 

Розділ X «Нестачі і втрати від псування цінностей». Розділ Х розкриває інформацію, яку відображають по дебету субрах. 947 «Нестачі і втрати від псування цінностей» (див. табл. 6.11).

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити