Річна фінансова звітність. 6. Форма № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» (ч. 6)

В обраному У обране
Друк
редактор Вороная Наталія та податковий експерт Войтенко Тетяна
Податки та бухгалтерський облік Грудень, 2014/№ 101

Таблиця 6.15. Заповнення розділу «біологічні активи» форми № 5

Найменування графи

№ графи

Порядок заповнення

1

2

3

XIV. Біологічні активи

Обліковуються за первісною вартістю

Залишок на початок року

первісна вартість

3

Довгострокові біологічні активи

У гр. 3 ряд. 1410 — 1415 форми № 5 відображають первісну вартість довгострокових біологічних активів, що обліковуються за первісною вартістю, станом на 01.01.2014 р. Сальдо по Дт субрах. 162, 164, 166 на 01.01.2014 р.

Вартісні показники стосовно довгострокових біологічних активів у гр. 3 розділу ХIV «Біологічні активи» форми № 5 і в наступних графах наводять загальною сумою (ряд. 1410) і в тому числі в розрізі таких груп:

ряд. 1411 робоча худоба;
ряд. 1412 
продуктивна худоба;
ряд. 1413 
багаторічні насадження;
ряд. 1415 
інші довгострокові біологічні активи.
Ряд. 1414
призначено для груп довгострокових біологічних активів, не згаданих в інших рядках.
Ряд. 1410 = ряд. 1411 + ряд. 1412 + ряд. 1413 + ряд. 1414 + ряд. 1415.
Перевірка. Показник ряд. 1410 гр. 3 форми № 5 має відповідати показнику ряд. 1021 гр. 3 форми № 1 на 31.12.2014 р.

Поточні біологічні активи

У гр. 3 ряд. 1420 — 1424 форми № 5 відображають первісну вартість поточних біологічних активів, що обліковуються за первісною вартістю, станом на 01.01.2014 р. Сальдо по Дт субрах. 213 на 01.01.2014 р.

Вартісні показники щодо поточних біологічних активів у гр. 3 розділу ХIV «Біологічні активи» форми № 5 і в наступних графах наводять загальною сумою (ряд. 1420) і в тому числі в розрізі таких груп:
ряд. 1421 
тварини на вирощуванні та відгодівлі;
ряд. 1422 
біологічні активи у стані біологічних перетворень (окрім тварин на вирощуванні та відгодівлі); ряд. 1424 інші поточні біологічні активи.
Ряд. 1423
призначено для не згаданих вище груп поточних біологічних активів.
Ряд. 1420 = ряд. 1421 + ряд. 1422 + ряд. 1423 + ряд. 1424.
Перевірка.
Сума показників гр. 3 і 13 ряд. 1420 форми № 5 має відповідати показнику ряд. 1110 гр. 3 форми № 1 на 31.12.2014 р.

накопичена амортизація

4

Довгострокові біологічні активи

У гр. 4 ряд. 1410 — 1415 форми № 5 відображають суму накопиченої амортизації довгострокових біологічних активів, що обліковуються за первісною вартістю, станом на 01.01.2014 р. Сальдо по Кт субрах. 134 на 01.01.2014 р.

Перевірка. Показник ряд. 1410 гр. 4 форми № 5 має відповідати показнику ряд. 1022 гр. 3 форми № 1 на 31.12.2014 р.

Надійшло за рік

5

Довгострокові біологічні активи

У гр. 5 ряд. 1410 — 1415 форми № 5 відображають первісну вартість довгострокових біологічних активів, які надійшли протягом звітного року (у результаті придбання, створення, безоплатного надання, отримання як внеску до статутного капіталу тощо), якщо вони обліковуються за первісною вартістю.
Річні обороти по Дт субрах. 162, 164, 166 із Кт субрах. 155, 424, 746, рах. 46, 48. Саме в цій графі відображають зворотне переведення до складу необоротних активів довгострокових біологічних активів, раніше переведених до складу необоротних активів, утримуваних для продажу: обороти по Дт субрах. 162, 164, 166 із Кт субрах. 286

Поточні біологічні активи

У гр. 5 ряд. 1420 — 1424 форми № 5 відображають первісну вартість поточних біологічних активів тваринництва, які надійшли протягом звітного року (у результаті придбання, створення, безоплатного надання, отримання як внеску до статутного капіталу тощо), якщо вони обліковуються за первісною вартістю згідно з П(С)БО 9. Річні обороти по Дт субрах. 213 з Кт рах. 23, 37, 46, 48, 63, 68 і  субрах. 718, 719

Вибуло за рік

первісна вартість

6

Довгострокові біологічні активи

У гр. 6 ряд. 1410 — 1415 форми № 5 відображають первісну вартість довгострокових біологічних активів, які вибули протягом звітного року (у результаті їх ліквідації, списання, загибелі, безоплатної передачі, переведення до складу необоротних активів, утримуваних для продажу, тощо), якщо вони обліковуються за первісною вартістю.
Річні обороти по Дт субрах. 134, 286, 377, 949, 976 із Кт субрах. 162, 164, 166.
Саме в цій графі відображають переведення довгострокових біологічних активів із групи активів, що обліковуються за первісною вартістю, до групи активів, які обліковуються за справедливою вартістю: оборот по Дт субрах. 134, 161, 163, 165 із Кт субрах. 162, 164, 166

Поточні біологічні активи

У гр. 6 ряд. 1420 — 1424 форми № 5 (ср. 025069200) відображають первісну вартість поточних біологічних активів, які вибули протягом звітного року, якщо вони обліковуються за первісною вартістю. Таке вибуття відбувається в результаті їх продажу, списання, безоплатної передачі, переведення поточних біологічних активів до складу довгострокових біологічних активів, із поточних біологічних активів, що обліковуються за первісною вартістю, до групи активів, які обліковуються за справедливою вартістю, тощо.
Річні обороти по Дт субрах. 155, 212, 377, 901, 947, 949 із Кт субрах. 213

накопичена амортизація

7

Довгострокові біологічні активи

У гр. 7 ряд. 1410 — 1415 форми № 5 відображають списання суми накопиченої амортизації довгострокових біологічних активів, які вибули протягом року, якщо вони обліковуються за первісною вартістю. Тут також відображають списання накопиченої амортизації в разі переведення довгострокових біологічних активів із групи активів, що обліковуються за первісною вартістю, до групи активів, які обліковуються за справедливою вартістю. Річний оборот по Дт субрах. 134 з Кт субрах. 162, 164

Нараховано амортизації за рік

8

Довгострокові біологічні активи

У гр. 8 ряд. 1410 — 1415 форми № 5 відображають суму нарахованої протягом року амортизації довгострокових біологічних активів, що обліковуються за первісною вартістю на субрах. 162 і 164.
Стосовно незрілих довгострокових біологічних активів, що обліковуються на субрах. 166, амортизацію не нараховують.
Річний оборот по Дт рах. 23 з Кт субрах. 134 (по Дт рах. 83 з Кт субрах. 134 — для підприємств, які застосовують рахунки класу 8)

Втрати від зменшення корисності

9

Довгострокові біологічні активи

У гр. 9 ряд. 1410 — 1415 форми № 5 відображають суму втрат від зменшення корисності довгострокових біологічних активів, що обліковуються за первісною вартістю. Річний оборот по Дт субрах. 972 з Кт субрах. 134

Поточні біологічні активи

Ряд. 1420 — 1424 гр. 9 форми № 5 не заповнюють

Вигоди від відновлення корисності

10

Довгострокові біологічні активи

У гр. 10 ряд. 1410 — 1415 форми № 5 відображають вигоди від відновлення корисності довгострокових біологічних активів, що обліковуються за первісною вартістю. Річний оборот по Дт субрах. 134 з Кт субрах. 742

Поточні біологічні активи

Ряд. 1420 — 1424 гр. 10 форми № 5 не заповнюють

Залишок на кінець року

первісна вартість

11

Довгострокові біологічні активи

Гр. 11 ряд. 1410 — 1415 = (гр. 3 + гр. 5 - гр. 6) ряд. 1410 — 1415

Показник ряд. 1410 гр. 11 форми № 5 має відповідати показнику ряд. 1021 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2014 р. Показник ряд. 1410 гр. 11 форми № 5 має відповідати сальдо по Дт субрах. 162, 164, 166 на 31.12.2014 р.

Поточні біологічні активи

Гр. 11 ряд. 1420 — 1424 = (гр. 3 + гр. 5 - гр. 6) ряд. 1420 — 1424

Перевірка. Показник ряд. 1420 гр. 11 форми № 5 має відповідати сальдо по Дт субрах. 213 на 31.12.2014 р. Сума значень гр. 11 і 17 ряд. 1420 форми № 5 має відповідати показнику ряд. 1110 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2014 р.

накопичена амортизація

12

Довгострокові біологічні активи

Гр. 12 ряд. 1410 — 1415 = (гр. 4 - гр. 7 + гр. 8 + гр. 9 - гр. 10) ряд. 1410 — 1415

Перевірка. Показник ряд. 1410 гр. 12 форми № 5 має відповідати показнику ряд. 1022 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2014 р. Показник ряд. 1410 гр. 12 форми № 5 має відповідати сальдо по Кт субрах. 134 на 31.12.2014 р.

Обліковуються за справедливою вартістю

Залишок на початок року

13

Довгострокові біологічні активи

У гр. 13 ряд. 1410 — 1415 форми № 5 відображають справедливу вартість довгострокових біологічних активів, що обліковуються за справедливою вартістю, станом на 01.01.2014 р. Сальдо по Дт субрах. 161, 163, 165 на 01.01.2014 р.

Перевірка. Показник ряд. 1410 гр. 13 форми № 5 дорівнює (ряд. 1020 + ряд. 1022 - ряд. 1021) гр. 3 форми № 1 на 31.12.2014 р.

Поточні біологічні активи

У гр. 13 ряд. 1420 — 1424 форми № 5 відображають справедливу вартість поточних біологічних активів, що обліковуються за справедливою вартістю, станом на 01.01.2014 р. Сальдо по Дт субрах. 211, 212 на 01.01.2014 р.

Перевірка. Сума показників гр. 13 і 3 ряд. 1420 форми № 5 має відповідати показнику ряд. 1110 гр. 3 форми № 1 на 31.12.2014 р.

Надійшло за рік

14

Довгострокові біологічні активи

У гр. 14 ряд. 1410 — 1415 форми № 5 відображають справедливу вартість довгострокових біологічних активів, що надійшли (створені) протягом звітного року та обліковуються за справедливою вартістю. Річні обороти по Дт субрах. 161, 163, 165 із Кт субрах. 155, 162, 164, 166, 424, 746, рах. 46, 48. Саме в цій графі відображають зворотне переведення до складу необоротних активів довгострокових біологічних активів, раніше переведених до складу необоротних активів, утримуваних для продажу: обороти по Дт субрах. 161, 163, 165 із Кт субрах. 286

Поточні біологічні активи

У гр. 14 ряд. 1420 — 1424 форми № 5 відображають справедливу вартість поточних біологічних активів тваринництва та рослинництва, що надійшли (створені) протягом звітного року. Річні обороти по Дт субрах. 211, 212 із Кт рах. 23, 37, 46, 48, 63, 68, субрах. 213, 718, 719

Зміни вартості за рік

15

Довгострокові біологічні активи

У гр. 15 ряд. 1410 — 1415 форми № 5 відображають зміни вартості довгострокових біологічних активів протягом року у зв’язку зі збільшенням або зменшенням їх справедливої вартості на дату балансу (у розрізі окремих груп довгострокових біологічних активів):  — збільшення вартості на дату балансу — обороти по Дт субрах. 161, 163, 165 із Кт субрах. 710;  — зменшення вартості на дату балансу — обороти по Дт субрах. 940 із Кт субрах. 161, 163, 165. Зменшення вартості вказують у дужках (вираховують)

Поточні біологічні активи

У гр. 15 ряд. 1420 — 1424 форми № 5 відображають зміни вартості поточних біологічних активів протягом року у зв’язку із збільшенням або зменшенням їх справедливої вартості на дату балансу:  
збільшення вартості на дату балансу — обороти по Дт субрах. 211, 212 з Кт субрах. 710;  
зменшення вартості на дату балансу — обороти по Дт субрах. 940 з Кт субрах. 211, 212. Зменшення вартості вказують в дужках (вираховують)

Вибуло за рік

16

Довгострокові біологічні активи

У гр. 16 ряд. 1410 — 1415 форми № 5 відображають справедливу вартість довгострокових біологічних активів, що вибули протягом звітного року (у результаті їх ліквідації, безоплатної передачі, переведення до складу необоротних активів, утримуваних для продажу, тощо), якщо вони обліковуються за справедливою вартістю.
Річні обороти по Дт субрах. 286, 377, 976 із Кт субрах. 161, 163, 165

 

 

Поточні біологічні активи

У гр. 16 ряд. 1420 — 1424 форми № 5 відображають справедливу вартість поточних біологічних активів, що вибули протягом звітного року (у результаті їх продажу, списання, безоплатної передачі, переведення поточних біологічних активів до складу довгострокових біологічних активів тощо), якщо вони обліковуються за справедливою вартістю. Річні обороти по Дт субрах. 155, 377, 901, 947, 949 і рах. 23 з Кт субрах. 211, 212

Залишок на кінець року

17

Довгострокові біологічні активи

Гр. 17 ряд. 1410 — 1415 = (гр. 13 + гр. 14 ± гр. 15 - гр. 16) ряд. 1410 — 1415

Перевірка. Показник ряд. 1410 гр. 17 форми № 5 має дорівнювати (ряд. 1020 + ряд. 1022 - ряд. 1021) гр. 4 форми № 1 на 31.12.2014 р. Показник ряд. 1410 гр. 17 форми № 5 має відповідати сальдо по Дт субрах. 161, 163, 165 на 31.12.2014 р.

Поточні біологічні активи

Гр. 17 ряд. 1420 — 1424 = (гр. 13 + гр. 14 ± гр. 15 - гр. 16) ряд. 1420 — 1424

Перевірка. Показник ряд. 1420 гр. 17 форми № 5 має відповідати сальдо на 31.12.2014 р. по Дт субрах. 211, 212. Сума значень гр. 11 і 17 ряд. 1420 форми № 5 має відповідати показнику ряд. 1110 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2014 р.

Ряд. 1430 гр. 3 — 17 форми № 5 = (ряд. 1410 + ряд. 1420) гр. 3 — 17 форми № 5.

 

Розділ ХV «Фінансові результати від первісного визнання і реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів». Зазначений розділ заповнюють сільгосппідприємства та підприємства інших галузей, що здійснюють сільськогосподарську діяльність.

Таблиця 6.16. Заповнення розділу xv форми № 5

Найменування графи

№ графи

Порядок заповнення

1

2

3

ХV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Вартість первісного визнання

3

У гр. 3 ряд. 1500 — 1540 форми № 5 відображають вартість первісного визнання сільськогосподарської продукції і додаткових біологічних активів рослинництва, тваринництва та рибництва в розрізі окремих видів продукції (активів).
Річний оборот по Дт рах. 21 і 27 із Кт рах. 23

Витрати, пов’язані з біологічними перетвореннями

4

У гр. 4 ряд. 1500 — 1540 форми № 5 відображають суму витрат, пов’язаних з біологічними перетвореннями, у розрізі окремих видів сільгосппродукції та біологічних активів.

Річний оборот по Дт рах. 23 з Кт рах. 13, 20, 22, 23, 27, 63, 65, 66, 68, 91

Результат від первісного визнання

дохід

5

У гр. 5 ряд. 1500 — 1540 форми № 5 відображають у розрізі окремих видів продукції (активів) перевищення справедливої вартості визнання сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів (гр. 3) над сумою понесених витрат, пов’язаних з їх біологічними перетвореннями (гр. 4). Тут наводять аналітичні дані обороту по Дт рах. 23 з Кт субрах. 710.
Гр. 5 ряд. 1500 — 1540 = (гр. 3 - гр. 4) ряд. 1500 — 1540, якщо гр. 3 > гр. 4

Перевірка. Показник ряд. 1540 гр. 5 форми № 5 має відповідати показнику ряд. 2122 гр. 3 форми № 2 за звітний період.

витрати

6

У гр. 6 ряд. 1500 — 1540 форми № 5 відображають перевищення суми понесених витрат, пов’язаних з біологічними перетвореннями (гр. 4), над справедливою вартістю визнання сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів (гр. 3). Тут наводять аналітичні дані обороту по Дт субрах. 940 із Кт рах. 23.

Гр. 6 ряд. 1500 — 1540 = (гр. 4 - гр. 3) ряд. 1500 — 1540, якщо гр. 3 < гр. 4

Перевірка. Показник ряд. 1540 гр. 6 форми № 5 має відповідати показнику ряд. 2182 гр. 3 форми № 2 за звітний період.

Уцінка

7

У гр. 7 ряд. 1500 — 1540 форми № 5 відображають зміну вартості сільгосппродукції та додаткових біологічних активів на дату балансу. Тут показують річний оборот по Дт субрах. 946 із Кт рах. 21, 27.

На нашу думку, значення гр. 7 має бути зменшено на суму дооцінки сільгосппродукції та додаткових біологічних активів (у межах проведеної раніше уцінки): обороти по Дт рах. 21, 27 із Кт субрах. 719

Якщо уцінка відбулася в попередньому році, а дооцінка — у звітному, то можлива ситуація, за якої у гр. 7 буде відображено суму не уцінки, а дооцінки, що має збільшити значення гр. 11.

Виручка від реалізації

8

У гр. 8 ряд. 1500 — 1540 форми № 5 відображають суму виручки (доходу) від реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів (за мінусом непрямих податків).
Річний оборот по Дт субрах. 701 із Кт субрах. 791

Собівартість реалізації

9

У гр. 9 ряд. 1500 — 1540 форми № 5 відображають собівартість реалізованої сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів, за якою вони обліковуються на дату реалізації.

Річний оборот по Дт субрах. 791 із Кт субрах. 901

Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від 

реалізації

10

У гр. 10 ряд. 1500 — 1540 форми № 5 відображають фінансовий результат від реалізації. Його визначають шляхом порівняння отриманого доходу від реалізації сільгосппродукції та біологічних активів (без урахування непрямих податків) та собівартості їх реалізації. Гр. 10 ряд. 1500 — 1540 = (гр. 8 - гр. 9) ряд. 1500 — 1540

первісного визнання та реалізації

11

Гр. 11 ряд. 1500 — 1540 = (гр. 5 - гр. 6 - (+) гр. 7 + (-) гр. 10) ряд. 1500 — 1540

Ряд. 1500 гр. 3 — 11 форми № 5 = (ряд. 1510 + ряд. 1513 + ряд. 1514 + ряд. 1515 + ряд. 1516 + ряд. 1517 + ряд. 1518 + ряд. 1519) гр. 3 — 11 форми № 5. Ряд. 1520 гр. 3 — 11 форми № 5 = (ряд. 1530 + ряд. 1533 + ряд. 1534 + ряд. 1535 + ряд. 1536 + ряд. 1537 + ряд. 1538 + ряд. 1539) гр. 3 — 11 форми № 5. Ряд. 1540 гр. 3 — 11 форми № 5 = (ряд. 1500 + ряд. 1520) гр. 3 — 11 форми № 5.

 

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити