Річна фінансова звітність. 7. Інформація за сегментами (форма № 6) (ч. 2)

В обраному У обране
Друк
редактор Вороная Наталія та податковий експерт Войтенко Тетяна
Податки та бухгалтерський облік Грудень, 2014/№ 101

Таблиця 7.2. Заповнення додатка до приміток до річної фінансової звітності «інформація за сегментами»

Найменування показника

Код рядка

Порядок заповнення

1

2

3

I. Показники пріоритетних звітних сегментів

1. Доходи звітних сегментів:

Доходи від операційної діяльності звітних сегментів

010

Ряд. 010 гр. 3 — 18 форми № 6 = (ряд. 011 + ряд. 012 + ряд. 013) гр. 3 — 18 форми № 6

Доходами звітного сегмента визнають частину доходів підприємства від продажу зовнішнім покупцям та за внутрішньогосподарськими розрахунками, отримання яких забезпечено діяльністю господарського або географічного сегмента і які безпосередньо можуть бути віднесені (або визначені шляхом розподілу на обґрунтованій та послідовній основі) до звітного сегмента. При заповненні цього рядка суму доходу зменшують на ПДВ, акцизний податок, інші збори та вирахування з доходу (знижки, повернення товарів тощо). До складу доходів звітних сегментів не включають дохід з податку на прибуток. Інформацію про фінансові доходи звітних сегментів наводять лише в тому випадку, якщо отримання таких доходів є основною діяльністю підприємства. Доходи звітних сегментів, пов’язані з реалізацією фінансових інвестицій, відображають у тому випадку, якщо здійснення фінансових інвестицій є основною діяльністю підприємства.

з них:

доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):

зовнішнім покупцям

011

Аналітичні дані оборотів по Дт рах. 30, 36 із Кт рах. 70 у частині реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям у розрізі звітних сегментів (за мінусом ПДВ, акцизного податку, знижок та інших вирахувань з доходу)

Перевірка. Показники ряд. 011 гр. 17 і 18 форми № 6 мають відповідати показникам ряд. 2000 гр. 3 і 4 форми № 2 за звітний період.

іншим звітним сегментам

012

Аналітичні дані оборотів по Дт субрах. 683 і Кт рах. 70 у частині реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам підприємства (за мінусом ПДВ, акцизного податку, знижок та інших вирахувань з доходу)

інші операційні доходи

013

Аналітичні дані оборотів по Кт рах. 71 у частині іншої реалізації зовнішнім покупцям (за мінусом ПДВ, акцизного податку, знижок та інших вирахувань з доходу) у розрізі звітних сегментів

Фінансові доходи звітних сегментів

020

Ряд. 020 гр. 3 — 18 форми № 6 = (ряд. 021 + ряд. 022) гр. 3 — 18 форми № 6

Перевірка. Показники ряд. 020 гр. 17 і 18 форми № 6 мають відповідати сумі (ряд. 2200 + ряд. 2220) гр. 3 і 4 форми № 2 за звітний рік, або різницю включають до ряд. 052 форми № 6 (є нерозподіленими доходами).

з них:

доходи від участі в капіталі, які безпосередньо стосуються звітного сегмента

021

Аналітичні дані оборотів по Кт рах. 72 у розрізі звітних сегментів

Перевірка. Показники ряд. 021 гр. 17 і 18 форми № 6 мають відповідати показникам ряд. 2200 гр. 3 і 4 форми № 2 за звітний рік, або різницю включають до ряд. 052 форми № 6 (є нерозподіленими доходами).

інші фінансові доходи

022

Аналітичні дані оборотів по Кт рах. 73 у розрізі звітних сегментів

Перевірка. Показники ряд. 022 гр. 17 і 18 форми № 6 мають відповідати показникам ряд. 2220 гр. 3 і 4 форми № 2 за звітний рік, або різницю включають до ряд. 052 форми № 6 (є нерозподіленими доходами).

Інші доходи

030

Аналітичні дані оборотів по Кт рах. 74 у розрізі звітних сегментів (без урахування ПДВ та інших вирахувань з доходу)

Перевірка. Показники ряд. 030 гр. 17 і 18 форми № 6 мають відповідати показникам ряд. 2240 гр. 3 і 4 форми № 2 за звітний рік, або різницю включають до ряд. 050 форми № 6 (є нерозподіленими доходами).

Усього доходів звітних сегментів

040

Ряд. 040 гр. 3 — 18 форми № 6 = (ряд. 010 + ряд. 020 + ряд. 030) гр. 3 — 18 форми № 6

Нерозподілені доходи

050

Аналітичні дані оборотів по Кт рахунків класу 7 у частині доходів, які не можуть бути розподілені між звітними сегментами, а також дохід з податку на прибуток (обороти по Кт субрах. 98)

з них:

доходи від операційної діяльності

051

Аналітичні дані оборотів по Кт рах. 71 у частині доходів, які не можуть бути розподілені між конкретними звітними сегментами

Перевірка. Сума (ряд. 013 + ряд. 051) гр. 17 і 18 форми № 6 має відповідати показнику ряд. 2120 гр. 3 і 4 форми № 2 за звітний рік.

фінансові доходи

052

Аналітичні дані оборотів по Кт рах. 72 і 73 у частині доходів, які не можуть бути розподілені між конкретними звітними сегментами, — якщо фінансова діяльність є основною діяльністю підприємства. Інші підприємства в цьому рядку показують усі фінансові доходи, відображені по Кт рах. 72 і 73

Перевірка. Сума (ряд. 020 + ряд. 052) гр. 17 і 18 форми № 6 має відповідати сумі (ряд. 2200 + ряд. 2220) гр. 3 і 4 форми № 2 за звітний рік.

Вирахування доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам

060

Ряд. 060 гр. 3 — 18 форми № 6 = ряд. 012 гр. 3 — 18 форми № 6

Усього доходів підприємства

070

Ряд. 070 гр. 3 — 18 форми № 6 = (ряд. 040 + ряд. 050 - ряд. 060) гр. 3 — 18 форми № 6

2. Витрати звітних сегментів:

Витратами звітного сегмента визнають частину витрат підприємства, що пов’язані зі звичайною діяльністю господарського або географічного сегмента і безпосередньо можуть бути віднесені (або визначені шляхом розподілу на обґрунтованій та послідовній основі) до звітного сегмента.
До складу витрат звітних сегментів не включають:
 — адміністративні витрати і витрати на збут, які пов’язані з діяльністю підприємства в цілому та не можуть бути віднесені до окремого сегмента;
 — витрати з податку на прибуток. Адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати наводять у сумі, що безпосередньо стосується звітного сегмента або визначена шляхом розподілу на обґрунтованій та послідовній основі на окремий звітний сегмент (наприклад, пропорційно доходу від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг зовнішнім покупцям).
Розподіл витрат на підприємствах, що здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та надають послуги з централізованого водопостачання і водовідведення, здійснюється в порядку, визначеному законодавством. Інформацію про фінансові витрати звітних сегментів наводять, якщо отримання фінансових доходів є основною діяльністю підприємства.

Витрати операційної діяльності

080

Ряд. 080 гр. 3 — 18 форми № 6 = (ряд. 081 + ряд. 082) гр. 3 — 18 форми № 6

з них:

собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):

зовнішнім покупцям

081

Аналітичні дані оборотів по Дт рах. 90 у частині собівартості продукції (товарів, робіт, послуг), реалізованої зовнішнім покупцям

Перевірка. Показники ряд. 081 гр. 17 і 18 форми № 6 мають відповідати показникам ряд. 2050 гр. 3 і 4 форми № 2 за звітний рік.

іншим звітним сегментам

082

Аналітичні дані оборотів по Дт рах. 90 у частині собівартості реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам підприємства

Адміністративні витрати

090

Аналітичні дані оборотів по Дт рах. 92 у частині витрат, що можуть бути віднесені до конкретного звітного сегмента

Перевірка. Показники ряд. 090 гр. 17 і 18 форми № 6 мають відповідати показникам ряд. 2130 гр. 3 і 4 форми № 2 за звітний рік, або різницю включають до ряд. 151 форми № 6 (є нерозподіленими витратами).

Витрати на збут

100

Аналітичні дані оборотів по Дт рах. 93 у частині витрат, що можуть бути віднесені до конкретного звітного сегмента

Перевірка. Показники ряд. 100 гр. 17 і 18 форми № 6 мають відповідати показникам ряд. 2150 гр. 3 і 4 форми № 2 за звітний рік, або різницю включають до ряд. 151 форми № 6 (є нерозподіленими витратами).

Інші операційні витрати

110

Аналітичні дані оборотів по Дт рах. 94 у частині витрат, що можуть бути віднесені до конкретного звітного сегмента

Перевірка. Показники ряд. 110 гр. 17 і 18 форми № 6 мають відповідати показникам ряд. 2180 гр. 3 і 4 форми № 2 за звітний рік, або різницю включають до ряд. 151 форми № 6 (є нерозподіленими витратами).

Фінансові витрати звітних сегментів

120

Ряд. 120 гр. 3 — 18 форми № 6 = (ряд. 121 + ряд. 122) гр. 3 — 18 форми № 6

Перевірка. Показники ряд. 120 гр. 17 і 18 форми № 6 мають відповідати сумі (ряд. 2250 + ряд. 2255) гр. 3 і 4 форми № 2 за звітний рік, або різницю включають до ряд. 152 форми № 6 (є нерозподіленими витратами).

з них:

втрати від участі в капіталі, які безпосередньо можна віднести до звітного сегмента

121

Аналітичні дані оборотів по Дт рах. 96 у частині витрат, що можуть бути віднесені до конкретного звітного сегмента

Перевірка. Показники ряд. 121 гр. 17 і 18 форми № 6 мають відповідати показникам ряд. 2255 гр. 3 і 4 форми № 2 за звітний рік, або різницю включають до ряд. 152 форми № 6 (є нерозподіленими витратами).

 

122

Аналітичні дані оборотів по Дт рах. 95 у частині витрат, що можуть бути віднесені до конкретного звітного сегмента

Перевірка. Показники ряд. 122 гр. 17 і 18 форми № 6 мають відповідати показникам ряд. 2250 гр. 3 і 4 форми № 2 за звітний рік, або різницю включають до ряд. 152 форми № 6 (є нерозподіленими витратами).

Інші витрати

130

Аналітичні дані оборотів по Дт рах. 97 у частині витрат, які можуть бути віднесені до конкретного звітного сегмента

Перевірка. Показники ряд. 130 гр. 17 і 18 форми № 6 мають відповідати показникам ряд. 2270 гр. 3 і 4 форми № 2 за звітний рік, або різницю включають до ряд. 150 форми № 6 (є нерозподіленими витратами).

Усього витрат звітних сегментів

140

Ряд. 140 гр. 3 — 18 форми № 6 = (ряд. 080 + ряд. 090 + ряд. 100 + ряд. 110 + ряд. 120 + ряд. 130) гр. 3 — 18 форми № 6

Нерозподілені витрати

150

Аналітичні дані оборотів по Дт рахунків класу 9 у частині витрат, що не можуть бути розподілені між конкретними звітними сегментами

з них:

адміністративні, збутові та інші витрати операційної діяльності, не розподілені на звітні сегменти

151

Аналітичні дані оборотів по Дт рах. 92, 93, 94 у частині витрат, що не можуть бути віднесені до конкретного звітного сегмента

фінансові витрати

152

Тут підприємства, для яких фінансова діяльність є основною, наводять аналітичні дані оборотів по Дт рах. 95 і 96 у частині витрат, які не можуть бути розподілені між конкретними звітними сегментами. Інші підприємства в цьому рядку показують усі фінансові витрати, що відображаються по Дт рах. 95 і 96

податок на прибуток

154

Обороти по Дт рах. 98

Вирахування собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам

160

Ряд. 160 гр. 3 — 18 форми № 6 = ряд. 082 гр. 3 — 18 форми № 6

Усього витрат підприємства

170

Ряд. 170 гр. 3 — 18 форми № 6 = (ряд. 140 + ряд. 150 - ряд. 160) гр. 3 — 18 форми № 6

3. Фінансовий результат діяльності сегмента

180

Ряд. 180 гр. 3 — 18 форми № 6 = (ряд. 040 - ряд. 140) гр. 3 — 18 форми № 6

4. Фінансовий результат діяльності підприємства

190

Ряд. 190 гр. 3 — 18 форми № 6 = (ряд. 070 - ряд. 170) гр. 3 — 18 форми № 6

Перевірка. Показник ряд. 190 гр. 17 і 18 форми № 6 має відповідати показнику ряд. 2350 (прибуток) або ряд. 2355 (збиток) гр. 3 і 4 форми № 2 за звітний рік.

Активами звітного сегмента визнають активи господарського чи географічного сегмента, що використовуються ним для виконання своєї звичайної діяльності та безпосередньо стосуються цього сегмента.
Активи вважають такими, що безпосередньо стосуються звітного сегмента підприємства, якщо доходи і витрати, пов’язані з їх використанням або виникненням, уключають до складу інформації про цей сегмент при складанні фінансової звітності.
Наприклад, дебіторську заборгованість за нарахованими до отримання процентами відносять до складу активів сегмента, якщо ці проценти віднесені до доходів звітного сегмента.
Основні засоби та нематеріальні активи, що використовуються одночасно кількома звітними сегментами підприємства, включають до того звітного сегмента, до витрат якого включено суму амортизації щодо таких необоротних активів.

Інвестиції, у тому числі фінансові інвестиції, що обліковуються за методом участі в капіталі, включають до складу активів звітного сегмента, якщо доходи у вигляді процентів (дивідендів) і доходи (втрати) від участі в капіталі від таких інвестицій уключають у доходи (витрати) такого звітного сегмента.

До складу активів звітного сегмента не включають:
 — відстрочені податкові активи;  
— дебіторську заборгованість з податку на прибуток;  
— фінансові інвестиції, якщо цей актив не виникає в результаті основної діяльності звітного сегмента, а доходи і витрати, пов’язані з такими фінансовими інвестиціями, не включають до складу доходів і витрат цього звітного сегмента;  
— дебіторську заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів у вигляді дивідендів, якщо такі доходи не включають до складу доходів звітного сегмента;  
— інші оборотні активи, які пов’язані з діяльністю підприємства в цілому та не стосуються окремого сегмента.
Зверніть увагу:
у ряд. 200 — 230 форми № 6 необоротні активи, що амортизуються, відображають за залишковою вартістю, дебіторську заборгованість – за чистою реалізаційною вартістю, а товари – без суми торгових націнок.

5. Активи звітних сегментів

200

Відображають аналітичні дані сальдо по Дт рах. 10, 11, 12, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 39 тощо в частині вартості активів підприємства, які безпосередньо стосуються звітних сегментів.
Аналітичні дані сальдо по Дт субрах. 373 тут наводять лише ті підприємства, для яких фінансова діяльність є основною.
Сальдо по Дт рах. 14 і 35 (ср. 025069200) відображають у цьому рядку в тому випадку, якщо фінансові інвестиції пов’язані з основною діяльністю звітних сегментів

з них:

 

201

У цих рядках відображають аналітичні дані сальдо по Дт рах. 10, 11, 12, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 39 тощо в частині вартості активів підприємства, які безпосередньо стосуються звітних сегментів (за видами активів).
Аналітичні дані сальдо по Дт субрах. 373 тут наводять лише ті підприємства, для яких фінансова діяльність є основною.
Сальдо по Дт рах. 14 і 35 відображають у цьому рядку в тому випадку, якщо фінансові інвестиції пов’язані з основною діяльністю звітних сегментів.
Таким чином, тут розшифровують показник, наведений у ряд. 200 гр. 3 — 18 форми № 6

 

202

 

203

 

204

 

205

Нерозподілені активи

220

Тут наводять:
1) аналітичні дані сальдо по Дт рах. 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 39 тощо в частині вартості активів, які пов’язані з діяльністю підприємства в цілому та безпосередньо не стосуються звітних сегментів;
2) сальдо по Дт рах. 14 і 35, якщо фінансові інвестиції не пов’язані з основною діяльністю звітних сегментів;
3) сальдо по Дт субрах. 373, якщо фінансова діяльність не є основним видом діяльності підприємства;
4) сальдо по Дт рах. 17;
5) сальдо по Дт субрах. 641/Розрахунки з податку на прибуток

з них:

 

221

У цьому рядку з розподілом за видами активів наводять:
1) аналітичні дані сальдо по Дт рах. 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 39 тощо в частині вартості активів підприємства, які пов’язані з діяльністю підприємства в цілому та безпосередньо не стосуються звітних сегментів;
2) сальдо по Дт рах. 14 і 35, якщо фінансові інвестиції не пов’язані з основною діяльністю звітних сегментів;
3) сальдо по Дт субрах. 373, якщо фінансова діяльність не є основним видом діяльності підприємства;
4) сальдо по Дт рах. 17;
5) сальдо по Дт субрах. 641/Розрахунки з податку на прибуток.
Таким чином, тут розшифровують інформацію, наведену в ряд. 220 гр. 15 — 18 форми № 6

 

222

 

223

 

224

Усього активів підприємства

230

Ряд. 230 гр. 3 — 18 форми № 6 = (ряд. 200 + ряд. 220) гр. 3 — 18 форми № 6

Перевірка. Показник ряд. 230 гр. 17 і 18 форми № 6 має відповідати показнику ряд. 1300 гр. 3 і 4 форми № 1 на 31.12.2014 р.

Зобов’язаннями звітного сегмента визнають заборгованість господарського або географічного сегмента підприємства, що виникла в результаті виконання ним своєї звичайної діяльності та безпосередньо стосується цього сегмента.
Зобов’язання вважають такими, що безпосередньо стосуються звітного сегмента підприємства, якщо витрати, пов’язані з їх виникненням, уключають до складу інформації про цей сегмент при складанні фінансової звітності.
Наприклад, кредиторську заборгованість за нарахованими до виплати процентами відносять до складу зобов’язань сегмента, якщо ці проценти віднесені до витрат звітного сегмента. Зобов’язання, що виникли на рівні підприємства і стосуються декількох його звітних сегментів, розподіляють, якщо витрати на обслуговування боргу також розподіляють на такі звітні сегменти.

До складу зобов’язань звітного сегмента не включають:
 — забезпечення майбутніх витрат і платежів та цільове фінансування, якщо вони стосуються діяльності підприємства в цілому;  

— відстрочені податкові зобов’язання;  
— довгострокові фінансові зобов’язання, зобов’язання за кредитами банків та інших фінансових установ, якщо отримання фінансових доходів не є основною діяльністю звітного сегмента;  — поточні зобов’язання за розрахунками з учасниками;  

— зобов’язання з податку на прибуток;  

— інші зобов’язання перед бюджетом і державними цільовими фондами, які не можна на обґрунтованій та послідовній основі розподілити між звітними сегментами підприємства.

6. Зобов’язання звітних сегментів

240

Відображають аналітичні дані сальдо по Кт рах. 47, 48, 49, 55, 61, 62, 63, 64 (окрім субрах. 641/Розрахунки з податку на прибуток), 65, 66, 68, 69 тощо в частині вартості зобов’язань підприємства, які безпосередньо стосуються звітних сегментів. Крім того, тут наводять аналітичні дані сальдо по Кт рах. 50, 51, 52, 53, 60 — якщо фінансова діяльність є основним видом діяльності звітних сегментів

з них:

 

241

Наводять (за видами зобов’язань) аналітичні дані сальдо по Кт рах. 47, 48, 49, 55, 61, 62, 63, 64 (крім субрах. 641/Розрахунки з податку на прибуток), 65, 66, 68, 69 тощо в частині вартості зобов’язань підприємства, які безпосередньо стосуються звітних сегментів. Крім того, у цих рядках відображають аналітичні дані сальдо по Кт рах. 50, 51, 52, 53, 60 — якщо фінансова діяльність є основним видом діяльності звітних сегментів.
Таким чином, тут розшифровують інформацію, наведену в ряд. 240 гр. 3 — 18 форми № 6

 

242

 

243

 

244

Нерозподілені зобов’язання

260

У цьому рядку наводять:

1) аналітичні дані сальдо по Кт рах. 47, 48, 49, 55, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69 тощо в частині вартості зобов’язань, які стосуються діяльності підприємства в цілому та не можуть бути віднесені до конкретного звітного сегмента;

2) сальдо по Кт рах. 50, 51, 52, 53, 60 — якщо фінансова діяльність не є основним видом діяльності звітних сегментів;
3) сальдо по Кт рах. 54, 67, субрах. 641/Розрахунки з податку на прибуток

з них:

 

261

Тут розшифровують за видами зобов’язань показники, наведені в ряд. 260 гр. 15 — 18 форми № 6

 

262

 

263

 

264

Усього зобов’язань підприємства

270

Ряд. 270 гр. 3 — 18 форми № 6 = (ряд. 240 + ряд. 260) гр. 3 — 18 форми № 6

Перевірка. Показники ряд. 270 гр. 17 і 18 форми № 6 мають відповідати сумі (ряд. 1595 + ряд. 1695 + ряд. 1700) гр. 3 і 4 форми № 1 на 31.12.2014 р.

7. Капітальні інвестиції

280

Аналітичні дані оборотів по Дт рах. 15 у розрізі звітних сегментів

Перевірка. Показники ряд. 280 гр. 17 і 18 форми № 6 мають відповідати показникам ряд. 340 гр. 3 форми № 5 (за звітний та попередній роки).

8. Амортизація необоротних активів

290

Аналітичні дані оборотів по Кт рах. 13 у розрізі звітних сегментів

Перевірка. Показники ряд. 290 гр. 17 і 18 форми № 6 мають відповідати показникам ряд. 1300 гр. 3 форми № 5 (за звітний та попередній роки).

II. Показники за допоміжними звітними сегментами

Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям

300

Аналітичні дані оборотів по Дт рах. 30, 36 із Кт рах. 70 у частині реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям у розрізі звітних сегментів (за мінусом ПДВ, акцизного податку, знижок та інших вирахувань з доходу)

Перевірка. Показники ряд. 300 гр. 17 і 18 форми № 6 мають відповідати показникам ряд. 011 гр. 17 і 18 форми № 6.

Балансова вартість активів звітних сегментів

310

Підсумок першої частини Балансу (Звіту про фінансовий стан) — «Актив» у розрізі окремих звітних сегментів

Перевірка. Показники ряд. 310 гр. 17 і 18 форми № 6 мають відповідати показникам ряд. 230 гр. 17 і 18 форми № 6.

Капітальні інвестиції

320

Аналітичні дані оборотів по Дт рах. 15 у розрізі звітних сегментів

Перевірка. Показники ряд. 320 гр. 17 і 18 форми № 6 мають відповідати показникам ряд. 280 гр. 17 і 18 форми № 6.

 

330

Ці рядки призначені для відображення додаткових показників діяльності допоміжних звітних сегментів, які підприємство вирішило розкрити згідно з п.п. 31.4 П(С)БО 29

 

340

III. Показники за допоміжними звітними географічними сегментами

Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям

350

Аналітичні дані оборотів по Дт рах. 30, 36 із Кт рах. 70 у частині реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям у розрізі звітних сегментів (за мінусом ПДВ, акцизного податку, знижок та інших вирахувань з доходу)

Перевірка. Показники ряд. 350 гр. 17 і 18 форми № 6 мають відповідати показникам ряд. 011 гр. 17 і 18 форми № 6.

Балансова вартість активів звітних сегментів

360

Підсумок першої частини Балансу (Звіту про фінансовий стан) — «Актив» у розрізі окремих звітних сегментів

Перевірка. Показники ряд. 360 гр. 17 і 18 форми № 6 мають відповідати показникам ряд. 230 гр. 17 і 18 форми № 6.

Капітальні інвестиції

370

Аналітичні дані оборотів по Дт рах. 15 у розрізі звітних сегментів

Перевірка. Показники ряд. 370 гр. 17 і 18 форми № 6 мають відповідати показникам ряд. 280 гр. 17 і 18 форми № 6.

 

380

Ці рядки призначені для відображення додаткових показників діяльності допоміжних звітних сегментів, які підприємство вирішило розкрити згідно з п.п. 31.4 П(С)БО 29

 

390

 

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити