Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Путівки для членів профспілки: обліковуємо та оподатковуємо

УШАКОВА ЛІЛІЯ
Податки & бухоблік Липень, 2014/№ 56
Друк
Здебільшого працівник сам організовує й оплачує свій відпочинок. Але є і приємні винятки. Надати путівку до будинку відпочинку або санаторію безоплатно чи з частковою оплатою може профспілка, у якій такий працівник перебуває й якій сплачує профвнески. Як оподатковують профспілкові путівки, ви дізнаєтеся з цієї статті.

Профспілка — це добровільна неприбуткова громадська організація. Вона об’єднує громадян, пов’язаних спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання) (ст. 1 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15.09.99 р. № 1045-XIV; далі — Закон № 1045).

Профспілка діє відповідно до законодавства і на підставі свого статуту. Саме у статуті визначені джерела надходження (формування) коштів і напрями їх використання (наприклад, на ту ж закупівлю путівок до санаторіїв, будинків відпочинку, профілакторіїв, дитячих оздоровчих таборів тощо для членів профспілки і членів їх сімей).

Порядок надання путівок

Профспілка надає путівки на оздоровлення своїм членам безоплатно або з частковою оплатою. Для отримання путівки член профспілки, який має намір оздоровитися сам або оздоровити членів своєї сім’ї, звертається до профспілки з відповідною заявою. Рішення про надання путівки та розмір оплати за путівку приймають загальні збори, конференція чи виборний орган профспілки або об’єднання (профспілковий комітет, голова профспілкового комітету тощо). Оформляють таке рішення протоколом.

Використання профспілкової путівки за призначенням особисто одержувачем він підтверджує шляхом надання зворотного талона до путівки.

Тепер перейдемо до порядку оподаткування вартості профспілкових путівок.

Податкове навантаження на одержувача путівки

ПДФО. Вартість профспілкової путівки не обкладається ПДФО, якщо виконаний ряд умов, закріплених законодавцем в п.п. 165.1.35 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі — ПКУ). Озвучимо їх:

1. Путівка надана профспілкою, створеною відповідно до законодавства України.

2. Заклад, у якому відпочиватимуть/оздоровлюватимуться/лікуватимуться за профспілковою путівкою, розташований на території України.

3. Путівка надана профспілкою своєму члену та/або його дітям віком до 18 років.

img 1Якщо хоча б одну з цих трьох умов не виконано (наприклад, путівка надана члену профспілки для відпочинку за кордоном), то путівка (її частина), оплачена профспілкою, перетвориться для її одержувача на оподатковуваний дохід у вигляді додаткового блага. Причому враховуючи, що такий дохід було отримано в негрошовій формі, до бази оподаткування він потрапить збільшеним на «натуральний» коефіцієнт. Оподатковувати дохід у вигляді додаткового блага слід за ставками 15 (17) %.

Зверніть увагу: в п.п. 165.1.35 ПКУ не встановлено обмеження за вартістю та кількістю неоподатковуваних путівок, які можуть бути надані за рахунок коштів профспілки. А отже, у цих питаннях ваша профспілка має право керуватися виключно положеннями свого статуту.

Окремо зупинимося на порядку оподаткування сімейних путівок. Чим він такий цікавий? Подивіться уважно на наведену вище умову для неоподаткування вартості путівки за номером 3. У ній виділено дві категорії осіб, для яких вартість путівки (її частина), сплачена профспілкою, — неоподатковуваний дохід. Це член тієї профспілки, яка видає йому путівку, та його дитина віком до 18 років. Усі інші, хто відпочиває за сімейною профспілковою путівкою і не належить до названих двох категорій, разом із путівкою отримують дохід у вигляді додаткового блага (див. лист ДПСУ від 01.02.2012 р. № 1959/6/17-1115 // «Податки та бухгалтерський облік», 2012, № 34, с. 44, а також консультацію в категорії 103.02 БЗ).

Хто ж ці «щасливчики»? Це — члени сім’ї старше 18 років, які не є членами профспілки, що видала сімейну путівку. Частина вартості путівки, яка припадає на них і сплачена «чужою» для них профспілкою, увійде до складу оподатковуваного доходу з урахуванням «натурального» коефіцієнта. Із цього доходу профспілці потрібно буде утримати і сплатити до бюджету ПДФО за ставками 15 (17) %.

Закінчивши з оподаткуванням, перейдемо до відображення у звітності ☺.

Профспілка, що надала путівки, є податковим агентом. А тому зобов’язана відобразити в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ дохід у вигляді:

— вартості путівки (її частини),що не оподатковується на підставі п.п. 165.1.35 ПКУ, з ознакою доходу «156»;

— додаткового блага (оподатковувана частина вартості путівки, збільшена на «натуральний» коефіцієнт) з ознакою доходу «126».

ЄСВ. Єдиний соціальний внесок з вартості профспілкової путівки (її частини) не справляється, оскільки члени профспілка (члени їх сімей) не є найманими працівниками профспілки.

Податкове навантаження на профспілку

Податок на прибуток. Оскільки профспілка належить до категорії неприбуткових організацій, оподаткування її діяльності здійснюється за спеціальними «неприбутковими» правилами, прописаними у ст. 157 ПКУ.

Керуючись пп. 157.9 і 157.16 ПКУ, профспілка має право не обкладати податком на прибуток доходи, якщо вони отримані у вигляді:

— вступних, членських та цільових внесків;

— відрахувань коштів підприємств на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу;

— безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань та пасивних доходів;

— вартості майна і послуг, отриманих первинною профспілковою організацією від роботодавця згідно з положеннями колективного договору (угоди), з метою забезпечення умов діяльності такої профспілкової організації відповідно до ст. 42 Закону № 1045;

— третейського збору.

Якщо ж дохід отримано з інших джерел, ніж перелічені вище, то їх слід обкласти податком на прибуток у загальному порядку (п. 157.11 ПКУ).

І тут цілком логічно виникає запитання: чи потрібно обкладати податком на прибуток часткову компенсацію вартості путівок на оздоровлення та відпочинок, наданих профспілкою своїм членам і членам їх сімей? На це запитання податківці спробували відповісти в роз’ясненні в підкатегорії 102.30.02 БЗ.

Важливо! Це роз’яснення сьогодні переведене до розряду нечинних. Проте не факт, що позиція контролерів у цьому питанні змінилася. Отже, на думку податківців, часткова компенсація вартості путівок, внесена одержувачем до каси профспілки, не є членськими внесками, безповоротною фінансовою допомогою чи добровільними пожертвуваннями, а отже, обкладається податком на прибуток відповідно до абзацу другого п. 157.11 ПКУ. L

На жаль, податківці в зазначеній консультації нічого не сказали про те, чи має право профспілка відобразити в себе податкові витрати в частині вартості придбаної путівки, пов’язані з отриманням такого доходу. На нашу думку, це право у профспілки є, тобто витрати можуть бути відображені, але тільки в розмірі, що не перевищує суму визнаних доходів.

Утім, ви цілком можете уникнути податково-дохідних наслідків отримання від членів профспілки компенсації за видані їм путівки. Для цього, виходячи з тієї ж консультації податківців, вам потрібно лише оформити отриману суму як членські внески, безповоротну фінансову допомогу чи добровільні пожертвування від членів профспілки. Проте такий варіант потрібно належним чином документально оформити: путівка видається члену профспілки без­оплатно, а член профспілки, у свою чергу, надає профспілці безповоротну фінансову допомогу.

Податок на додану вартість. Почнемо з доброї новини. На думку податківців, право власності на путівку не передається її одержувачу (члену профспілки), а залишається за профспілковою організацією. ДПСУ в листі від 26.11.2012 р. № 6016/0/61-12/15-3115, адресованому Федерації професійних спілок України, робить висновок, що

…направлення профспілковою організацією членів профспілки на відпочинок, оздоровлення та лікування не є операцією з постачання

Тому, як підкреслюється в зазначеному листі, «…направлення профспілковими організаціями членів професійної спілки та членів їх сімей на санаторно-курортне лікування, оздоровлення та відпочинок на території України не впливає на визначення загальної суми від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню податком на додану вартість».

Зверніть увагу: раніше податківці дотримувалися протилежної думки (див. лист ДПАУ від 25.03.2009 р. № 2647/6/16-1515-26), наполягаючи на тому, що надання путівок профспілкою — це постачання товару, а отже, «здрастуй» ПДВ 20 %. Однак відповідна консультація з БЗ у підкатегорії 101.14.10 з такими самими висновками вже другий рік як нечинна.

Сподіваємося, що на місцях контролюючі органи візьмуть до відома ліберальні для профспілок роз’яснення, наведені ДПСУ в згаданому вище листі від 26.11.2012 р. № 6016/0/61-12/15-3115.

Але може статися й інакше. Побоювання щодо такого розвитку подій ми вбачаємо у свіжому листі Міндоходів від 26.05.2014 р. № 9358/6/99-99-19-03-02-15. У ньому, як про саме собою зрозуміле, йдеться про нарахування податкових зобов’язань із ПДВ при постачанні путівок, придбаних за рахунок коштів підприємства-роботодавця. І хоча ситуація з такими путівками дещо інша (про них читайте в окремій публікації в одному з найближчих наших номерів), теза про ненарахування ПДВ за профспілковими путівками все ж досить хистка. Загалом, надвоє баба ворожила…

Бухгалтерський облік путівок у профспілці

Доходи та витрати профспілки, що відповідають кошторису, у бухгалтерському обліку відносять до цільового фінансування та цільових надходжень і обліковують на рахунку 48. За кредитом цього рахунка відображають кошти цільового призначення для фінансування окремих заходів, а за дебетом — суми, використані за визначеними напрямками, визнання їх доходами, а також повернення невикористаних сум.

Важливо! Цільове фінансування не можна визнавати доходом, поки не з’явиться підтвердження того, що воно буде отримане і профспілкова організація виконає умови щодо такого фінансування (пп. 16 і 17 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затвердженого наказом Мінфіну України від 29.11.99 р. № 290). Отримане цільове фінансування визнається доходом протягом тих періодів, у яких були здійснені витрати, пов’язані з виконанням умов цільового фінансування. Тому в періоді придбання путівки профспілка відображає дохід на суму використаних цільових надходжень.

Інформація про фінансову діяльність профспілкової організації узагальнюється на рахунках Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291 (далі — План рахунків № 291). Водночас первинні профспілкові організації, які не здійснюють господарські операції і не отримують прибуток, можуть вести бухгалтерський облік відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку первинних профспілкових організацій та Інструкції щодо застосування цього Плану, затверджених постановою президії Ради ФПУ від 28.09.2000 р. № П-29-3 (далі — План рахунків № П-29-03).

Приклад. За рішенням профкому в липні 2014 року члену профспілки Палію С. О. на підставі його заяви видано профспілкову путівку до санаторію, який розташований на території України. Вартість путівки — 4200 грн. За рахунок коштів профспілкової організації оплачено 70 % вартості путівки (2940 грн.). Частина вартості путівки, що залишилася (1260 грн.), оплачена самим членом профспілки шляхом внесення коштів до каси профспілки.

Припустимо, що профспілка не є платником ПДВ і веде бухгалтерський облік відповідно до Плану рахунків № П-29-3.

У податковому та бухгалтерському обліку профспілки придбання та видача путівки відображаються такими записами (див. у таблиці):

Облік придбання путівки за рахунок коштів профспілки

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Податковий облік

Дт

Кт

доходи

витрати

1

Перераховано санаторію передоплату за путівку на відпочинок члена профспілки

377/санаторій

311

4200,00

2

Отримано путівку від санаторію

331

377/санаторій

4200,00

3

Отримано до каси від члена профспілки часткову оплату вартості путівки

301

685/член профспілки

1260,00

4

Видано путівку члену профспілки

377/член профспілки

331

4200,00

1260,00*

1260,00*

* Часткова компенсація вартості путівки членом профспілки, якщо вона не є членськими внесками, безповоротною фінансовою допомогою чи добровільними пожертвуваннями, включається до складу податкових доходів профспілки на підставі п. 157.11 ПКУ (див. консультацію податківців у розділі 102.30.02 БЗ, що втратила чинність). Одночасно профспілка має право відобразити в себе податкові витрати в частині вартості придбаної путівки в розмірі, що не перевищує суму визнаних доходів.

5

Здійснено залік заборгованостей

685/член профспілки

377/член профспілки

1260,00

6

Списано на витрати частину вартості путівки (70 %), оплачену за рахунок коштів профспілки

48*

377/член профспілки

2940,00

* Якби профспілка вела бухоблік з використанням Плану рахунків № 291, то списання сум на витрати вона відображала б за дебетом субрахунку 949, а суму використаних цільових надходжень включала б до складу доходу за допомогою запису: Дт 48 — Кт 718. Крім того, частину вартості путівки, оплачену членом профспілки, у такому разі потрібно було б відобразити за кредитом субрахунку 701.

 

Можна сказати, що працівникам підприємств, де створено первинні профспілкові організації, пощастило. Якщо, звісно, така ППО відрізняється щедрістю та турбується про своїх членів. У такому разі член профспілки зможе відпочити недорого і без податкових наслідків. А на завершення хочемо побажати вам гарного відпочинку за доступними цінами!

висновки

  • Путівка для відпочинку/лікування/оздоровлення на території України, видана члену профспілки, у частині, оплаченій такою профспілкою, не обкладається ані ПДФО, ані ЄСВ.

  • Направлення профспілкою на відпочинок/лікування/оздоровлення на території України членів профспілки та членів їх сімей не впливає на визначення загальної суми від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають обкладенню ПДВ.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Увійдіть, щоб читати більше! Авторизовані користувачі одержують безкоштовно 5 статей на місяць