Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

База оподаткування для ПДВ

Податки & бухоблік Липень, 2014/№ 61
Друк

Здійснюючи оподатковувані операції та визначаючи базу обкладення ПДВ, практично завжди доводиться орієнтуватися на договірну (контрактну) вартість постачання (операції). Її склад визначено в п. 188.1 ПКУ.

Склад договірної (контракної) вартості:

 

img 1

 

Але є й «особливі» операції, коли база обкладення ПДВ залежатиме від інших показників. Розглянемо і ті, й інші.

Визначаємо базу оподаткування з ПДВ

Вид операції

Норма ПКУ

База оподаткування

1

2

3

Постачання товарів/послуг

п. 188.1

Договірна вартість з урахуванням загальнодержавних податків і зборів (крім збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, який справляється з вартості послуг мобільного зв’язку, податку на додану вартість та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками — суб’єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові і виготовлених з них препаратів (крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів). За контрольованими операціями — та сама договірна вартість, але не нижче звичайних цін, визначених відповідно до ст. 39 ПКУ

Постачання товару у зворотній тарі

п. 189.2

Вартість тари, визначеної в договорі як зворотна (заставна), до бази оподаткування не включається.
Якщо ж зворотна (заставна) тара не буде повернена після закінчення 12 календарних місяців після постачання товару в ній, то її вартість уключається до бази оподаткування отримувача

Постачання основних засобів

п. 188.1

Спеціальної норми немає, тому базою оподаткування є договірна вартість, а в разі здійснення контрольованих операцій — не нижче звичайних цін, визначених згідно зі ст. 39 ПКУ (див. підкатегорію 101.06 БЗ)

Постачання товарів, увезених платником на митну територію України

п. 188.1

Спеціальної норми немає, тому базою оподаткування є договірна вартість, а в разі здійснення контрольованих операцій — не нижче звичайних цін, визначених згідно зі ст. 39 ПКУ

Постачання товарів/послуг за регульованими цінами (тарифами)

п. 188.1

Спеціальної норми немає, тому базою оподаткування є договірна вартість, а в разі здійснення контрольованих операцій — не нижче звичайних цін, визначених згідно

зі ст. 39 ПКУ

Постачання товарів за договорами фінансового лізингу

п. 188.1

Спеціальної норми немає, тому базою оподаткування є договірна вартість, а в разі здійснення контрольованих операцій — не нижче звичайних цін, визначених згідно

зі ст. 39 ПКУ (див. підкатегорію 101.06 БЗ)

Нарахування податкових зобов’язань за товарами/послугами, необоротними активами, при придбанні або виготовленні яких суми податку були включені до складу податкового кредиту, якщо такі товари/послуги, необоротні активи починають використовуватися в операціях:
 — що не є об’єктом оподаткування (крім випадків проведення операцій, передбачених п.п. 196.1.7 ПКУ);
 — звільнених від оподаткування відповідно до ст. 197, підрозд. 2 розд. XX ПКУ, міжнародних договорів (угод) (крім випадків проведення операцій, передбачених п.п. 197.1.28 ПКУ);
 — які здійснюються платником податку в межах балансу платника податку, у тому числі передання для невиробничого використання, переведення виробничих необоротних активів до складу невиробничих;  — що не є господарською діяльністю

пп. 189.1, 198.5

За необоротними активами визначається виходячи з балансової (залишкової) вартості, що склалася станом на початок звітного періоду, протягом якого здійснюються такі операції (за відсутності обліку необоротних активів — виходячи зі звичайної ціни). За товарами/послугами — виходячи з вартості їх придбання

Постачання вживаних товарів (комісійна торгівля), які придбані в осіб, не зареєстрованих як платники податку

п. 189.3

Комісійна винагорода такого платника податку

Постачання однорідних вживаних товарів, які придбані у фізичних осіб, не зареєстрованих як платники податку, у межах договорів, що передбачають передання права власності на такі товари

п. 189.3

Додатна різниця між ціною продажу і ціною придбання таких товарів, визначена в порядку, установленому розд. V ПКУ

Однорідні (подібні) товари (роботи, послуги) — товари (роботи, послуги), що не є ідентичними, але мають схожі характеристики і складаються зі схожих компонентів, у результаті чого виконують однакові функції порівняно з товарами, що оцінюються, та вважаються комерційно взаємозамінними (п.п. 14.1.131 ПКУ). Як пояснюють податківці (див. підкатегорію 101.06 БЗ), для визначення товарів однорідними враховуються такі ознаки: якість та ділова репутація на ринку, наявність торговельної марки, країна виробництва (походження), виробник, рік виробництва, новий чи вживаний, строк придатності.

Постачання товарів/послуг, що передаються посереднику для продажу, отримання посередником грошей для придбання товарів/послуг (у межах договорів комісії, консигнації, поруки тощо)

пп. 189.4, 189.6

Вартість постачання цих товарів, визначена в порядку, встановленому ст. 188 ПКУ, тобто виходячи з їх договірної вартості, а в разі здійснення контрольованих операцій — не нижче звичайних цін, визначених згідно зі ст. 39 ПКУ (див. підкатегорію 101.06 БЗ) Не поширюється на операції з експорту товарів за межі митної території України або з увезення на митну територію України товарів у межах зазначених договорів

Постачання товарів за договорами фінансового лізингу, які були повернуті лізингоодержувачем, не зареєстрованим як платник податку, у зв’язку з невиконанням умов такого договору

пп. 189.5, 189.6

Додатна різниця між ціною продажу і ціною придбання таких товарів.
При цьому ціна продажу визначається відповідно до п. 188.1 ПКУ, а ціна придбання визначається на рівні суми лізингових платежів у частині компенсації вартості об’єкта фінансового лізингу, що не сплачені за такий об’єкт лізингу на дату такого повернення (не поширюється на операції з експорту товарів за межі митної території України або з увезення на митну територію України товарів у межах зазначених договорів)

Постачання вживаних товарів, повернутих лізингоодержувачем, не зареєстрованим як платник податку, у зв’язку з невиконанням умов договору фінансового лізингу

Постачання товарів/послуг, які є об’єктом оподаткування згідно зі ст. 185 ПКУ, під забезпечення боргових зобов’язань покупця, наданих такому платнику податку у формі простого або переказного векселя, або інших боргових інструментів, випущених таким покупцем або третьою особою

п. 189.7

Договірна вартість, визначена в порядку, встановленому п. 188.1 ПКУ, без урахування дисконтів або інших знижок з номіналу такого векселя, а за процентними векселями — така договірна вартість, збільшена на суму процентів, що нараховані або мають бути нараховані на суму номіналу такого векселя

Ліквідація основних виробничих або невиробничих засобів за самостійним рішенням платника податку

п. 189.9

Звичайна ціна, але не нижче балансової вартості об’єкта на момент ліквідації

Постачання неплатникам ПДВ сільгосппродукції та продуктів її переробки, раніше придбаних (заготовлених) у фізосіб — неплатників ПДВ

п. 189.12

Торговельна націнка (надбавка), установлена таким платником податку

Постачання відповідно до Закону про автомобільний транспорт квитків на проїзд в автобусах та на перевезення багажу

п. 189.13

Винагорода, що включає автостанційний збір (не включаються: вартість перевезення, що перераховується перевізнику, та сума витрат на страхування пасажирів, яка перераховується страховій компанії)

Постачання на митній території України товарів, які є продуктами переробки товарів, поміщених у митний режим переробки на митній території, у тому числі отриманих як оплата постачання послуг з переробки

п. 189.14

База оподаткування визначається згідно зі ст. 188 ПКУ

Анулювання реєстрації як платника ПДВ, якщо товари/послуги, необоротні активи, суми податку за якими були включені до складу податкового кредиту, не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності

п. 184.7

Звичайна ціна відповідних товарів/послуг чи необоротних активів (крім випадків анулювання реєстрації платником ПДВ унаслідок реорганізації платника податку шляхом приєднання, злиття, перетворення, поділу та виділення)

Увезення товарів на митну територію України

п. 190.1

Договірна (контрактна) вартість, але не нижче митної вартості цих товарів, визначеної відповідно до розд. III МКУ, з урахуванням ввізного мита та акцизного податку, що підлягають сплаті та включаються до ціни товару. При визначенні бази оподаткування для товарів, що ввозяться на митну територію України, перерахунок іноземної валюти у валюту України здійснюється за курсом НБУ, визначеним згідно зі ст. 391 ПКУ, тобто що діє на 0 годин:
 — дня подання МД;  
— дня визначення податкових зобов’язань, якщо МД не подається

Постачання послуг нерезидентами на митній території України

п. 190.2

Договірна (контрактна) вартість таких послуг з урахуванням податків і зборів, за винятком податку на додану вартість, що включаються до ціни постачання відповідно до законодавства. Зверніть увагу! Якщо податки (збори), сплачені нерезидентом на території своєї країни, включені до договірної (контрактної) вартості, то такі «закордонні» податки (збори) потраплять і до бази обкладення ПДВ (див. підкатегорію 101.29.04 БЗ). Визначена вартість перераховується в національну валюту України за валютним (обмінним) курсом НБУ на дату виникнення податкових зобов’язань. При отриманні послуг від нерезидента без їх оплати база оподаткування визначається виходячи зі звичайних цін на такі послуги без урахування податку

Увезення товарів на митну територію України в міжнародних поштових та експрес-відправленнях, у несупроводжуваному багажі (крім підакцизних товарів та особистих речей)

пп. 191.1.1, 191.1.3

Сумарна фактурна вартість (якщо вона перевищує 150 євро), визначена відповідно до ст. 234 і 374 МКУ, з урахуванням мита та акцизного збору. При визначенні бази оподаткування для товарів, що ввозяться на митну територію України, перерахунок іноземної валюти у валюту України здійснюється за курсом НБУ, визначеним згідно зі ст. 391 ПКУ, тобто що діє на 0 годин:
 — дня подання МД;  
— дня визначення податкових зобов’язань, якщо МД не подається

Постачання турпослуг

ст. 207

Винагорода суб’єктів турдіяльності

Увезення готової продукції після переробки за межами території України

п.п. 206.2.3

Різниця між вартістю готової продукції, що ввозиться, і раніше вивезеної для переробки сировини

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Увійдіть, щоб читати більше! Авторизовані користувачі одержують безкоштовно 5 статей на місяць