(066) 87-010-10
Переводимо бухгалтерів в ОНЛАЙН!
  • У обране
  • Друк
  • Шрифт
  • Колір фону
  • Коментарі 0
  • В розробці
4/4
Податки та бухгалтерський облік
Податки та бухгалтерський облік
Жовтень , 2014/№ 87

Календар бухгалтера на листопад 2014 року

3 листопада (понеділок)

Закінчується строк подання:

— звіту про товарооборот (ф. № 1-торг) за жовтень 2014 року;

— звіту про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти (ф. № 4-мтп (місячна)) за жовтень 2014 року;

— звіту про обсяг оптового товарообороту (ф. № 1-опт, місячна) за жовтень 2014 року.

 

4 листопада (вівторок)

Закінчується строк подання:

— декларації про наявні обсяги цукру станом на 1 листопада 2014 року.

 

7 листопада (п’ятниця)

Закінчується строк подання:

— звіту з праці (ф. № 1-ПВ, місячна) за жовтень 2014 року;

— звіту про обсяги реалізованих послуг (ф. № 1-послуги) за жовтень 2014 року;

— звіту про суми податкових пільг за дев’ять місяців 2014 року.

 

10 листопада (понеділок)

Закінчується строк подання:

— декларації з податку на прибуток підприємств за три квартали 2014 року*;

— податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика за три квартали 2014 року (для яких звітним періодом є квартал)*;

— звіту про використання платниками податку на прибуток підприємств вивільнених коштів за три квартали 2014 року (для яких звітним періодом є квартал);

— розрахунку податкових зобов’язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства за три квартали 2014 року*;

— розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності, за три квартали 2014 року;

— податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи за три квартали 2014 року*;

— звітності (розрахунку та відомості) з податку на прибуток нерезидентів, які провадять діяльність на території України через постійне представництво, за три квартали 2014 року (для яких звітним періодом є квартал)*;

— податкової декларації з ПДВ за III квартал 2014 року платниками, для яких звітним періодом є квартал;

— податкової декларації платника єдиного податку — фізичної особи — підприємця (3 та 5 групи) за три квартали 2014 року;

— податкової декларації платника єдиного податку — юридичної особи (4 та 6 групи) за три квартали 2014 року;

— податкової декларації екологічного податку за III квартал 2014 року;

— податкового розрахунку з плати за користування надрами в цілях, пов’язаних чи не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, за III квартал 2014 року;

— податкової декларації збору за спеціальне використання води за три квартали 2014 року;

— податкового розрахунку збору за спеціальне використання лісових ресурсів за три квартали 2014 року;

— податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів за три квартали 2014 року;

— податкової декларації туристичного збору за три квартали 2014 року;

— податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (ф. № 1ДФ) за III квартал 2014 року;

— декларації з особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами за III квартал 2014 року;

— податкової декларації про доходи фізичних осіб — підприємців, які зареєстровані протягом року або перейшли із спрощеної на загальну систему оподаткування в III кварталі 2014 року чи в якому розпочата така діяльність, за III квартал 2014 року;

— фінансової звітності за дев’ять місяців 2014 року податковим органам платниками, які подають декларації з податку на прибуток підприємств щоквартально (крім суб’єктів малого підприємництва, у т. ч. мікропідприємництва)**;

— декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України, в тому числі спільному підприємству з іноземними інвестиціями — резиденту України, і знаходяться за її межами станом на 01.10.2014 р., податковим органам*** та територіальному управлінню НБУ.

* Подають ті, хто сплачує авансові внески, за підсумками I кварталу не отримали прибутку та подали декларацію за цей період, а також ті, у кого доходи за минулий рік перевищили 10 млн грн., але вони не отримали прибутку та не мали базового показника для визначення авансових внесків, а за підсумками I кварталу отримали прибуток. — Прим. ред.

** Квартальна або річна фінансова звітність подається підприємствами податковим органам у строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток підприємств (абзац 2 п. 5 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419). — Прим. ред.

*** Згідно з листом ДПСУ від 12.03.2012 р. № 6994/7/22-3317 подання цієї декларації податковим органам здійснюється у строки, визначені ПКУ для декларації з податку на прибуток підприємств. — Прим. ред.

 

14 листопада (п’ятниця)

Закінчується строк сплати:

— авансових платежів з податку на доходи фізичних осіб — підприємців на загальній системі оподаткування від провадження господарської діяльності, за IV квартал 2014 року;

— авансових платежів з ЄСВ фізичними особами — підприємцями, які перебувають на загальній системі оподаткування, за IV квартал 2014 року;

— збору за провадження торговельної діяльності (крім торговельної діяльності з придбанням короткотермінового торгового патенту), діяльності з надання платних послуг, здійснення торгівлі валютними цінностями за грудень 2014 року.

Закінчується строк подання:

— звітності, пов’язаної з використанням РК, за жовтень 2014 року.

 

19 листопада (середа)

Закінчується строк сплати:

— податку на прибуток підприємства за три квартали 2014 року платниками, які подали декларацію за такий звітний період;

— частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями за результатами фінансово-господарської діяльності за три квартали 2014 року;

— ПДВ за III квартал 2014 року платниками, для яких звітним періодом є квартал;

— плати за користування надрами в цілях, пов’язаних чи не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, за III квартал 2014 року;

— екологічного податку за III квартал 2014 року;

— збору за спеціальне використання водних ресурсів за три квартали 2014 року;

— збору за спеціальне використання лісових ресурсів за три квартали 2014 року;

— збору за місця для паркування транспортних засобів за три квартали 2014 року;

— туристичного збору за три квартали 2014 року;

— єдиного податку, нарахованого із сум доходів, що оподатковуються за ставкою 15 % та задекларовані фізичними особами — підприємцями, віднесених до платників 1 та 2 груп за III квартал 2014 року;

— єдиного податку платниками 3, 4, 5 та 6 груп за III квартал 2014 року;

— особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами за III квартал 2014 року.

 

20 листопада (четвер)

Закінчується строк сплати:

— авансового внеску з єдиного податку фізичними особами — підприємцями, платниками 1 та 2 груп, за листопад 2014 року;

— ЄСВ, утриманого з доходів застрахованих осіб за жовтень 2014 року (крім гірничих підприємств);

— ЄСВ з нарахованого, але не виплаченого доходу за жовтень 2014 року (крім гірничих підприємств).

Закінчується строк подання:

— декларації з ПДВ за жовтень 2014 року платниками, для яких звітним періодом є місяць;

— копій записів у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних за жовтень 2014 року в електронному вигляді. Платники, які застосовують квартальний звітний (податковий) період, такі копії подають без декларації, але щомісяця в терміни, що передбачені для подання податкової звітності (календарний місяць);

— декларації з акцизного податку за жовтень 2014 року;

— розрахунку суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства за жовтень 2014 року;

— податкового розрахунку зі збору за користування радіочастотним ресурсом за жовтень 2014 року;

— податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за жовтень 2014 року платниками, які подають таку декларацію щомісячно;

— звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого ЄСВ до органів доходів і зборів (форма № Д4 (місячна), додаток 4 до Порядку, затвердженого наказом Міндоходів від 09.09.2013 р. № 454), за жовтень 2014 року.

 

28 листопада (п’ятниця)

Закінчується строк сплати:

— авансового внеску з податку на прибуток за листопад 2014 року платниками податку відповідно до п. 57.1 ПКУ;

— ПДВ за жовтень 2014 року платниками, для яких звітним періодом є місяць;

— акцизного податку за жовтень 2014 року;

— збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства за жовтень 2014 року;

— збору за користування радіочастотним ресурсом України за жовтень 2014 року;

— земельного податку та/або орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності за жовтень 2014 року;

— фіксованого сільськогосподарського податку за жовтень 2014 року;

— ПДФО з нарахованого, але не виплаченого доходу за жовтень 2014 року;

— військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу за жовтень 2014 року;

— ЄСВ, утриманого з доходів застрахованих осіб гірничими підприємствами за жовтень 2014 року;

— ЄСВ з нарахованого, але не виплаченого доходу гірничими підприємствами за жовтень 2014 року.

Календар бухгалтера додати теги змінити теги
Додайте свої теги до статті
Розділіть мітки комами. Наприклад: бухгалтерія, форма, відсотки, ПДВ, квартальний звіт. Максимальна кількість 10.
або Закрити
Ваша оцінка врахована! Оцініть статтю :
  • Добре
  • Нормально
  • Погано
Поділитися:
Коментарі до статті