Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

«Держава — слуга народу?» (надання адмінпослуг — тільки через адміністративні центри)

Податки & бухоблік Вересень, 2014/№ 70
Друк

У повний голос про адмінпослуги заговорили після появи профільного Закону України від 06.09.2012 р. № 5203-VI (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2012, № 101, с. 5). Він установив основні вимоги до порядку здійснення тих владних повноважень, із приводу яких до держорганів звертаються фізичні та юридичні особи. А це величезна кількість різноманітних реєстраційних дій, видача довідок, сертифікатів, свідоцтв, атестатів, посвідчень, інших документів тощо.

Одним із завдань цього Закону була і боротьба з корупцією у сфері державного управління. Утім, безглуздо боротися з проституцією силами самого борделя. ☺ Те саме справедливо і щодо боротьби з корупцією, якщо не відокремити суб’єктів звернення за адмінпослугами (громадян та суб’єктів господарювання) від безпосереднього контакту із суб’єктами надання таких послуг (тобто чиновниками). Тим більше, як свідчить досвід сусідніх країн, успіх такого починання цілком можливий. Мабуть, натхнений цим позитивним результатом, Кабмін прийняв відповідне розпорядження, яке ми хочемо сьогодні запропонувати вашій увазі.

 

Додатокдо
 розпорядження Кабінету Міністрів України
 від 16.05.2014 р. № 523-р

Перелік адміністративних послуг органів виконавчої влади, які надаються через центр надання адміністративних послуг

 

Найменування адміністративної послуги

Правові підстави для надання адміністративної послуги

Дата набрання чинності

1

2

3

1. Державна реєстрація юридичної особи або фізичної особи, яка має намір стати підприємцем

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» від 15.05.2003 р. № 755-IV

01.10.2014

2. Видача витягу, виписки, довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців

3. Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи

4. Включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців відомостей про створення відокремленого підрозділу юридичної особи або про його закриття

5. Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу — підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців

 

01.10.2014

6. Видача юридичним особам дублікатів оригіналів їх установчих документів та змін до них

7. Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, злиття, приєднання, поділу або перетворення

8. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою — підприємцем за її рішенням

9. Державна реєстрація: права власності на нерухоме майно інших речових прав на нерухоме майно (крім державної реєстрації іпотеки нерухомого майна)

Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» у редакції від 11.02.2010 р. № 1878-VI

01.01.2015

10. Видача витягу, інформаційної довідки та виписки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

11. Реєстрація громадського об’єднання

Закон України «Про громадські об’єднання» від 22.03.2012 р. № 4572-VI

01.10.2014

12. Прийняття повідомлення про утворення громадського об’єднання

13. Видача дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію громадського об’єднання та/або статуту

14. Внесення до Реєстру громадських об’єднань відомостей про відокремлений підрозділ громадського об’єднання

15. Прийняття повідомлення про зміни до статуту громадського об’єднання, зміни у складі керівних органів громадського об’єднання, зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, зміну місцезнаходження зареєстрованого громадського об’єднання

16. Прийняття повідомлення про зміну найменування громадського об’єднання, мети (цілей), зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, утворене шляхом прийняття повідомлення про утворення

17. Внесення до реєстру громадських об’єднань запису про рішення щодо саморозпуску або реорганізації громадського об’єднання, а також про припинення діяльності громадського об’єднання

18. Державна реєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження

Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» від 16.11.92 р. № 2782-XII

01.10.2014

19. Перереєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження

20. Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження

21. Визнання недійсним свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження на підставі повідомлення засновника

22. Оформлення та видача або обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у тому числі термінове оформлення)

Закони України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України» від 21.01.94 р. № 3857-XII, «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» від 20. 11. 2012 р. № 5492-VI

01.01.2015

23. Оформлення та видача проїзного документа дитини

Закон України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України» від 21.01.1994 р. № 3857-XII

24. Оформлення та видача паспорта громадянина України

Закон України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» від 20. 11. 2012 р. № 5492-VI

01.10.2014

постанова Верховної Ради України від 26 червня 1992 р. № 2503-XII «Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон» від 23.02.2007 р. № 719-V

25. Оформлення та видача паспорта громадянина України у разі обміну замість пошкодженого, втраченого або викраденого

Закон України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» від 20. 11. 2012 р. № 5492-VI

01.10.2014

постанова Верховної Ради України «Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон» від 26.06.1992 р. № 2503-XII

26. Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку

постанова Верховної Ради України «Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон» від 26.06.92 р. № 2503-XII

27. Реєстрація місця проживання особи

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» від 11.12.2003 р. № 1382-IV

28. Зняття з реєстрації місця проживання особи

29. Реєстрація місця перебування особи

30. Оформлення та видача довідки про реєстрацію місця проживання або місця перебування особи

31. Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці*

Закон України «Про охорону праці» у редакції від 21.10.2002 р. № 229-IV

01.09.2014

32. Відомча реєстрація великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування*

Закон України «Про дорожній рух» від 30.06.1993 р. № 3353-XII

33. Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру

Закон України «Про Державний земельний кадастр» від 7.07.2011 р. № 3613-VI

01.01.2015

34. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку

35. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу

36. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу

 

01.01.2015

37. Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу

38. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу

39. Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу

40. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі: 1) витягу з Державного земельного кадастру про: землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць, обмеження у використанні земель, земельну ділянку 2) довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території) 3) викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації

41. Видача довідки про: 1) наявність та розмір земельної частки (паю) 2) наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання)

Земельний кодекс України

42. Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою

Закон України «Про землеустрій» від 22.05.2003 р. № 858-IV

43. Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями

44. Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників

45. Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки

Закон України «Про оцінку земель» від 11.12.2003 р. № 1378-IV

46. Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів

Закон України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» від 23.12.98 р. № 353-XIV

01.01.2015

47. Видача фізичним особам висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.94 р. № 4004-XII

01.09.2014

48. Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

Кодекс цивільного захисту України

49. Реєстрація декларації (внесення змін до декларації) про початок виконання підготовчих робіт*

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 р. № 3038-VI

50. Реєстрація декларації (внесення змін до декларації) про початок виконання будівельних робіт*

51. Реєстрація декларації (внесення змін до декларації) про готовність об’єкта до експлуатації*

52. Видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності**

Закони України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» 19.05.2011 р. № 3392-VI, «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» 06.09.2005 р. № 2806-IV

05.06.2014

* Надання послуг здійснюється через центри надання адміністративних послуг, утворені при Київській міській держадміністрації, міських радах (їх виконавчих органах) населених пунктів, які є адміністративними центрами областей.

** Надання послуг регіональних та місцевих дозвільних органів здійснюється в дозвільних центрах, утворених відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», які є складовою частиною центрів надання адміністративних послуг.

 

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Увійдіть, щоб читати більше! Авторизовані користувачі одержують безкоштовно 5 статей на місяць