Доходи, що підлягають індексації

В обраному У обране
Друк
редактор Вороная Наталія та податковий експерт Чернишова Наталія
Податки та бухгалтерський облік Липень, 2015/№ 59

Ви вже ознайомилися з випадками, в яких може знадобитися індекс інфляції (див. таблицю на с. 10). Зокрема, цей показник потрібний для індексації грошових доходів громадян. А ось про те, які саме доходи підлягають індексації, розповість наступна таблиця.

Доходи, що підлягають індексації

Об’єкти індексації

Граничний розмір доходу, що індексується

Примітка

Оплата праці найманих працівників у грошовому вираженні, що включає:

— оплату праці за виконану роботу згідно з тарифними ставками (окладами) і відрядними розцінками;

— доплати;

— надбавки;

— премії;

— гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені

Прожитковий мінімум, установлений для працездатних осіб

Якщо працююча особа отримує інший грошовий дохід, у першу чергу завжди індексується оплата праці. Виняток становлять випадки, коли така особа одночасно навчається за денною формою навчання або з відривом від виробництва (абзац дев’ятий п. 4, п. 8 Порядку № 1078). Таким особам передусім індексують стипендію.

Індексація доходів працюючого населення проводиться спочатку за основним місцем роботи. Доходи, отримані від роботи за сумісництвом,

законодавством;

— інші компенсаційні виплати, що мають постійний характер

на умовах погодинної оплати поза основним місцем роботи індексують у розмірі, який з урахуванням оплати праці за основним місцем роботи не перевищує ПМПО* (ст. 10 Закону про індексацію).

Якщо особа працює неповний робочий час, суму індексації визначають із розрахунку повного робочого часу, а виплачують пропорційно відпрацьованому часу (абзац сьомий п. 4 Порядку № 1078)

Грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу, посадових осіб митної служби

Прожитковий мінімум, установлений для працездатних осіб

Пенсії з урахуванням надбавок, доплат, підвищень до пенсії, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги на проживання, державної допомоги, компенсаційних виплат, крім тих, що зазначені в п. 3 Порядку № 1078 (див. с. 24)

Прожитковий мінімум, установлений для осіб, які втратили працездатність

Працюючим пенсіонерам перш за все індексують суму оплати праці (п. 9 Порядку № 1078, ст. 10 Закону про індексацію). Те ж саме стосується працюючих дітей, які одержують пенсію у зв’язку з втратою годувальника (абзац десятий п. 4 Порядку № 1078). Індексацію пенсії, щомісячного довічного грошового утримання, що виплачується замість пенсії, для працюючих осіб проводять у розмірі, який з урахуванням оплати праці не перевищує ПМПО**

Щомісячне довічне грошове утримання, що виплачується замість пенсії

Стипендії

Прожитковий мінімум, установлений для працездатних осіб

Оплата праці працюючих студентів та учнів денних відділень навчальних закладів індексується в розмірі, який з урахуванням стипендії не перевищує ПМПО на підставі довідки про розмір і строки призначення стипендії, виданої навчальним закладом (ст. 10 Закону про індексацію)

Суми виплат, що здійснюються відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування:

допомога по безробіттю

Прожитковий мінімум, установлений для працездатних осіб

Якщо особа, яка має право на допомогу по безробіттю, раніше постраждала внаслідок нещасного випадку на виробництві або профзахворювання, така допомога індексується тільки в тій сумі, яка з урахуванням щомісячної грошової суми, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку (див. с. 23), не перевищує ПМПО
(абзац шостий п. 10 Порядку № 1078)

матеріальна допомога в період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного

Прожитковий мінімум, установлений для працездатних осіб

щомісячна грошова сума, яка компенсує відповідну частину втраченого заробітку постраждалого внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання (з урахуванням виплат на необхідний догляд за постраждалим)

Прожитковий мінімум, установлений для осіб, які втратили працездатність

Працюючому постраждалому в першу чергу індексується сума оплати праці (абзац п’ятий п. 10 Порядку № 1078). У цьому випадку загальний дохід, що підлягає індексації, не повинен перевищувати ПМПО. Щомісячна грошова сума індексується перш за все, якщо одночасно з нею виплачується пенсія або допомога по безробіттю (абзаци перший і шостий п. 10 Порядку № 1078)

щомісячна страхова виплата особам, які перебували на утриманні постраждалого внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання

Прожитковий мінімум, установлений для осіб, які втратили працездатність

Якщо одночасно із щомісячною страховою виплатою виплачується пенсія, перш за все індексується сума щомісячної страхової виплати
(абзац другий п. 10 Порядку № 1078)

страхова виплата дитині, яка народилася інвалідом у результаті травми на виробництві або професійного захворювання її матері під час вагітності

Прожитковий мінімум, установлений для дітей (залежно від віку)

Суми відшкодування шкоди, завданої працівнику каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я

Прожитковий мінімум, установлений для осіб, які втратили працездатність

Суми, що виплачуються особам, які мають право на відшкодування шкоди в разі втрати годувальника

* Для індексації таких доходів особа повинна надати довідку з основного місця роботи про розмір доходу, що підлягає індексації, та проіндексованого доходу (п. 7 Порядку № 1078).

** Індексацію таких доходів здійснюють на підставі виданої підприємством, на якому працює пенсіонер, довідки, в якій зазначено розмір оплати праці такого пенсіонера, її проіндексовану суму та суму індексації (абзац перший п. 9 Порядку № 1078).

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити