(066) 87-010-10 Передзвоніть менi
Переводимо бухгалтерів в ОНЛАЙН!
Перейти до номеру
 • № 61
 • № 60
 • № 58
 • № 57
 • № 62
 • № 56
 • № 55
 • № 54
 • № 53
? За допомогою цієї функції ви зможете швидко перейти до номеру, що вас цікавить
У цьому номері :
 
 • У обране
 • Друк
 • Шрифт
 • Колір фону
 • Коментарі 0
 • В розробці
10/43
Податки та бухгалтерський облік
Податки та бухгалтерський облік
Липень , 2015/№ 59

Розрахунок кількості працівників підприємства

Нерідко в роботодавців виникає необхідність у підрахунку своїх працівників. Причому залежно від ситуації доводиться визначати різні показники кількості працівників. Їх існує декілька. Про те, що це за показники та як їх розрахувати, ви зараз і дізнаєтеся.

Показники чисельності працівників

Показник

Мета використання

Метод розрахунку

Облікова кількість штатних працівників (ОКШП)

Цей показник може використовуватися для визначення кількості працівників у цілому по підприємству або за окремими категоріями (наприклад, пенсіонери, інваліди тощо)

До ОКШП уключають усіх найманих працівників, які уклали трудовий договір і виконують постійну, тимчасову або сезонну роботу один день і більше.

Показник розраховують на певну дату звітного періоду, наприклад, на перше або останнє число місяця, уключаючи прийнятих працівників та виключаючи тих, які вибули цього дня

Середньооблікова кількість штатних працівників (СКШП)

Використовується для визначення кількості зайнятих працівників за сферами економічної діяльності та спостереження за змінами мобільності робочої сили

Розраховується не на певну дату, а за конкретний період (місяць, квартал, рік). Цей показник визначають:

за місяць шляхом підсумовування кількості штатних працівників облікового складу за кожен календарний день звітного місяця, тобто з 1 по 30 або 31 число (для лютого — по 28 або 29), уключаючи вихідні, святкові та неробочі дні, і ділення отриманої суми на число календарних днів звітного місяця;

— за квартал (рік) шляхом ділення суми середньооблікової кількості штатних працівників за місяці, що увійшли до розрахункового періоду, на кількість місяців у цьому періоді.

Зайнятий працівник ураховується тільки один раз (за місцем основної роботи) незалежно від строку трудового договору та тривалості робочого часу

Середня кількість працівників (СКП)

Використовується для оцінки загальної зайнятості на конкретному підприємстві

СКП за період визначають як суму:

— середньооблікової кількості штатних працівників;

— середньої кількості зовнішніх сумісників;

— середньої кількості працюючих за цивільно-правовими договорами (далі — ЦПД).

Середню кількість зовнішніх сумісників та працюючих за ЦПД розраховують за тією самою методикою, що й середньооблікову кількість штатних працівників.

Працівники всіх категорій ураховуються як цілі одиниці незалежно від тривалості робочого часу протягом усього строку дії договору

Середня кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості (СКПЕПЗ)

Характеризує умовну кількість працівників (робочих місць), які відпрацювали повний робочий день, що необхідна для виконання встановленого підприємством обсягу робіт (послуг). Використовується для визначення середнього рівня заробітної плати та інших середніх величин у цілому по підприємству, а також для аналізу ефективності використання робочої сили

Методика визначення цього показника базується на перерахунку оплаченого робочого часу всіх осіб (штатних працівників, сумісників, осіб, що працювали за ЦПД), які залучалися до роботи у звітному періоді та отримували заробітну плату, в умовну кількість працівників, яких було б достатньо підприємству для виконання фактичного обсягу роботи за умови роботи всіх працівників протягом повного робочого дня виходячи з установленої його тривалості. За кожною категорією штатних працівників, для яких установлено робочий тиждень різної тривалості, визначається загальна кількість людино-годин робочого часу (відпрацьованого та невідпрацьованого), за який було нараховано заробітну плату. Розрахована таким чином загальна кількість людино-годин ділиться на табельний фонд робочого часу, визначений з урахуванням тривалості робочого тижня, установленого на підприємстві відповідно до законодавства або колективного договору

При визначенні зазначених показників підприємства важливо знати, які категорії працівників потрібно включати до розрахунку, а які до нього потрапляти не повинні. Якраз про це наступна таблиця.

Категорії працівників, які включаються до розрахунку показників

Категорії працівників

Уключення до розрахунку показника

ОКШП

СКШП

СКП

СКПЕПЗ*

* Для цього показника вказують ті категорії працівників, за якими визначається загальна кількість людино-годин робочого часу.

1. Штатні працівники, які:

фактично з’явилися на роботу, а також ті, що не працювали внаслідок простою

+

+

+

+

прийняті на роботу зі строком випробування

+

+

+

+

прийняті або переведені на неповний робочий день або неповний робочий тиждень

+*

+

+

+/-**

* Для розрахунку ОКШП такі працівники враховуються за кожен календарний день як цілі одиниці, уключаючи неробочі дні тижня, обумовлені при зарахуванні на роботу (п.п. 2.4.3 Інструкції № 286)(ср. 025069200) .

** Для СКПЕПЗ невідпрацьований час у зв’язку з роботою в режимі неповного робочого дня (тижня) не включається до показника оплаченого часу (п.п. 4.2.2 Інструкції № 286).

перебувають у службових відрядженнях

+

+

+

+

є надомниками

+*

+

+

+**

* До ОКШП надомники включаються за кожен календарний день як цілі одиниці (п.п. 2.4.5 Інструкції № 286).

** Для СКПЕПЗ кількість надомників в еквіваленті повної зайнятості визначається окремо шляхом ділення фактично нарахованих за звітний місяць таким працівникам коштів на оплату праці на середньомісячну заробітну плату одного штатного працівника (за цей самий місяць) (п. 4.3 Інструкції № 286).

прийняті для заміщення тимчасово відсутніх працівників

+

+

+

+

працюють за межами підприємства

+

+

+

+

направлені для виконання робіт вахтовим методом

+

+

+

+

прийняті на постійну роботу за направленням державної служби зайнятості

+

+

+

+

є іноземними громадянами, якщо вони оформлені відповідно до національного законодавства та отримують заробітну плату

+

+

+

+

є студентами денних відділень навчальних закладів, аспірантами, а також учнями професійно-технічних навчальних закладів, з якими укладено трудові договори

+

+

+

+

2. Працівники, тимчасово відсутні з причини:

нез’явлення на роботу у зв’язку з хворобою (протягом усього періоду захворювання до повернення на роботу згідно з листками непрацездатності або до вибуття у зв’язку з інвалідністю)

+

+

+

-

виконання державних або громадських обов’язків

+

+

+

+

тимчасового переведення на роботу на інше підприємство на підставі договорів між суб’єктами господарювання

+

+

+

-

направлення з відривом від виробництва до навчальних закладів для підвищення кваліфікації або опанування нової професії (спеціальності), перепідготовки та стажування на інші підприємства або за кордон

+

+

+

-

відпустки у зв’язку з навчанням, вступом до навчальних закладів або надання додаткових вільних днів

+

+

+

+*

щорічної основної або додаткової, творчої відпустки, наданої відповідно до законодавства, колективного або трудового договору

+

+

+

+*

* У кількості сплачених людино-годин для розрахунку СКПЕПЗ ураховуються людино-години, за які працівникам здійснено нарахування з фонду оплати праці за час відпусток (основних, додаткових, у тому числі у зв’язку з навчанням, творчих відпусток) у частині, що припадає на робочі дні звітного місяця.

відпустки без збереження заробітної плати за угодою сторін, з ініціативи адміністрації та в інших випадках, передбачених законодавством

+

+

+

-

відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами

+

-

-

-

відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею віку, передбаченого законодавством або колективним договором підприємства, уключаючи тих, які усиновили новонароджену дитину безпосередньо з пологового будинку

+

-

-

-

вихідного дня відповідно до графіка роботи підприємства

+

+

+

-

отримання дня відпочинку за роботу у вихідні, святкові та неробочі дні

+

+

+

-

участі у страйку

+

+

+

-

прогулу

+

+

+

-

усунення від виконання повноважень

+

+

+

-

перебування під слідством до рішення суду

+

+

+

-

3. Особи, прийняті на роботу за сумісництвом (зовнішні сумісники)

-*

-

+

+**

* Внутрішній сумісник в ОКШП ураховується як одна особа в числі штатних працівників (п.п. 2.6.1 Інструкції № 286).

** Для СКПЕПЗ зовнішніх сумісників ураховують в еквіваленті повної зайнятості пропорційно оплаченому часу (п.п. 4.4.1 Інструкції № 286).

4. Особи (несуб’єкти господарювання), залучені до виконання робіт за ЦПД

-*

-*

+

+**

* Працівник, який уклав зі своїм роботодавцем додатково ЦПД, ураховується в ОКШП і СКШП один раз за місцем основної роботи і не враховується в кількості працюючих за ЦПД (п.п. 2.6.2 Інструкції № 286).

** Для СКПЕПЗ працівники, які виконують роботу за ЦПД (непідприємці), ураховуються за кожен календарний день як цілі одиниці протягом усього строку дії такого договору. Отримана сума ділиться на кількість календарних днів у звітному періоді (п.п. 4.4.2 Інструкції № 286).

5. Фізичні особи — підприємці, які працюють за ЦПД

-

-

-

-

6. Особи, переведені з інших підприємств згідно з договорами між суб’єктами господарювання

-

-

-

+/-*

* Для СКПЕПЗ уключаються до середньої кількості працівників в еквіваленті повної зайнятості за місцем фактичного нарахування їм заробітної плати (п.п. 4.4.3 Інструкції № 286). Їх кількість визначають аналогічно кількості працівників, які виконують роботу за ЦПД.

7. Учні, слухачі професійно-технічних навчальних закладів, які проходять виробниче навчання та виробничу практику на підприємстві відповідно до договорів про надання робочих місць для зазначених цілей

-

-

-

+*

* Для СКПЕПЗ визначається шляхом ділення фактично нарахованих за звітний місяць цим працівникам коштів на оплату праці на середньомісячну заробітну плату одного штатного працівника (за цей самий місяць) (п.п. 4.4.4 Інструкції № 286).

8. Особи, які направлені підприємствами для навчання в навчальних закладах з відривом від виробництва та отримують за рахунок коштів цих підприємств тільки стипендію

-

-

-

-

9. Особи, які навчаються за рахунок коштів, передбачених у зведених кошторисах будівництва, для роботи на підприємствах, які будуть вводитися в дію

-

-

-

-

10. Працівники, які подали заяви про звільнення та припинили роботу до закінчення строку попередження або які припинили роботу, не попередивши адміністрацію*

-

-

-

-

* Виключаються з облікового складу працівників з першого дня невиходу на роботу.

У теорії начебто все не так уже й складно. А як же на практиці? Найкращий спосіб це дізнатися — розглянути наочний приклад.

Приклад. На підприємстві встановлено п’ятиденний робочий тиждень (вихідні — субота і неділя). Тривалість робочого дня — 8 годин. Для працівників, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці, установлено скорочену тривалість робочого часу — 36 годин на тиждень (тобто 7,2 години на день). За червень 2015 року є наступна інформація про кількість працівників підприємства (див. с. 30):

Працівники

Кількість осіб

Штатні працівники облікового складу на 01.06, з них:

47

— перебували на лікарняному (з 18.06 по 25.06)

1

— перебували у відпустці для догляду за дитиною до 3 років (увесь червень)

2

— перебували у щорічній відпустці (з 08.06 по 21.06 і з 22.06 по 30.06)

2

— перебували у відрядженні (з 17.06 по 18.06)

1

— працювали неповний робочий день (4 години на день)

1

— працювали наднормово (з 08.06 по 12.06 по 2 наднормові години на день)

2

— уклали з цим самим підприємством ЦПД (з 02.06 по 10.06)

1

Прийняті в червні на роботу до штату підприємства (зі строком випробування) (з 15.06 і з 22.06 — на шкідливе виробництво)

2

Звільнені штатні працівники в червні за власним бажанням (26.06)

1

Які працюють за ЦПД (з 05.06), з них:

3

фізичні особи — підприємці

1

З облікового складу штатних працівників (47 осіб) для 37 осіб норма тривалості робочого часу за місяць становить 160 годин при
40-годинному робочому тижні, для решти 10 осіб — 144 години при 36-годинному робочому тижні (працівники шкідливого вироб-
ництва). Усі працівники шкідливого вироб-
ництва відпрацювали повністю всі робочі дні згідно з графіком роботи підприємства.

На підставі цих даних наведемо розрахунок показників ОКШП, СКШП, СКП і СКПЕПЗ.

Розраховуємо ОКШП

Для визначення цього показника ми використовуємо тільки дані, що стосуються штатних працівників облікового складу. Тих, які працюють за ЦПД, до розрахунку не беремо.

Нагадаємо: ОКШП розраховується на певну дату. При цьому враховують усіх працівників облікового складу, які як фактично працювали, так і були відсутні з якихось причин.

Працюючий неповний робочий день ураховується як одна ціла одиниця. Працюючі за ЦПД з числа працівників облікового складу враховуються тільки один раз (як штатний працівник).

Визначимо ОКШП на 30.06.2015 р.:

47 ос. + 2 ос.* - 1 ос.** = 48 ос.

* Прийняті на роботу в червні.

** Звільнена у червні особа.

Розраховуємо СКШП

Тут теж потрібно враховувати тільки штатних працівників, за винятком працівниць, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до 3 років. Розрахуємо СКШП за червень.

Число червня

Кількість штатних працівників облікового складу
за кожен день червня

Виключаються з розрахунку СКШП

Уключаються до розрахунку СКШП

1 — 5

47

21

45

6 і 7 (вихідні2)

47

2

45

8 — 14

47

2

45

15 — 21

(47 + 13) = 48

2

46

22 — 29

(48 + 14) = 49

2

47

30

(49 - 15) = 48

2

46

Разом

1434

60

1374

1 Із розрахунку виключаються 2 працівниці, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до 3 років (п.п. 3.2.2 Інструкції № 286).

2 За вихідні дні кількість штатних працівників облікового складу приймається на рівні облікової кількості працівників за попередній робочий день (абзац другий п.п. 3.2.1 Інструкції № 286).

3 З 15 червня до штату прийнято нового працівника.

4 З 22 червня до штату прийнято нового працівника.

5 Зі штату виключено одного працівника в перший робочий день після звільнення 26 червня.

Кількість штатних працівників, які включаються до розрахунку СКШП за червень, становить 1374 особи, кількість календарних днів цього місяця — 30, а отже, показник СКШП за червень 2015 року дорівнюватиме:

1374 ос. : 30 к. дн. = 45,8 ос. 46* ос.

* Округлення здійснюється за правилом парної цифри. Якщо остання значуща цифра менше або дорівнює 4, вона відкидається; якщо більше або дорівнює 6 — найближча ліворуч від неї значуща цифра збільшується на одиницю. Якщо остання значуща цифра 5, найближча ліворуч від неї цифра збільшується на одиницю, якщо вона непарна, а парна залишається без змін. Такий порядок округлення встановлено додатком до Інструкції № 286.

Розраховуємо СКП

Щоб розрахувати показник СКП, необхідно знати три інші показники: СКШП, середню кількість зовнішніх сумісників (далі — СКЗС) і середню кількість працюючих за ЦПД (далі — СКПЦПД). СКШП ми визначили вище. Вона дорівнює 46 осіб. Розрахунок СКЗС нам проводити не потрібно, оскільки зовнішні сумісники в червні 2015 року на підприємстві не працювали. А ось показник СКПЦПД нам розрахувати доведеться.

Працюючих за ЦПД в червні було 4 особи. Із них одна особа водночас була штатним працівником підприємства і ще одна — фізособою-підприємцем. Ці дві особи виключаються з розрахунку СКПЦПД. Працюючі за ЦПД ураховуються як цілі одиниці незалежно від тривалості робочого часу протягом усього строку дії договору.

Виходячи з вищевикладеного показник
СКПЦПД дорівнює:

2 ос. х 26 к. дн. : 30 к. дн. = 1,7 ос. 2 ос.,

де 26 к. дн. — кількість днів роботи за ЦПД (з 05.06 по 30.06).

На підставі здійснених розрахунків визначимо СКП:

46 ос. + 2 ос. = 48 ос.

Розраховуємо СКПЕПЗ

Спершу визначимо оплачений робочий час (людино-години) для кожної категорії штатних працівників. Розрахунок наведемо в наступній таблиці.

Число червня

Оплачений робочий час штатних працівників, людино-годин на день

для працівників із 40-годинним робочим тижнем

для працівників із 36-годинним робочим тижнем

11

2 — 5

276 ((36 - 22) х 8 + 13 х 4)

72 (10 х 7,2)

6 — 71

8 — 12

280 ((36 - 22) х 8 + 13 х 4 + 24 х 2)

72

13 — 141

15 — 17

284 ((36 + 15 - 22) х 8 + 13 х 4)

72

18 — 19

276 ((37 - 22 - 16) х 8 + 13 х 4)

72

20 — 211

22 — 25

276

79,2 ((10 + 17) х 7,2)

26

284 ((37 - 22) х 8 + 13 х 4)

79,2

27 — 291

30

276 ((37 - 22 - 18) х 8 + 13 х 4)

79,2

Разом

5572

1483,2

1 Вихідні та неробочі дні не оплачуються, тому в розрахунку участі не беруть.

2 Дві працівниці, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до 3 років.

3 Працівник, який працює неповний робочий день (4 години на день замість 8).

4 Два працівники, які працювали наднормово (по 2 години на день).

5 Працівник, прийнятий до штату підприємства 15 червня. Із цього дня штатних працівників облікового складу з 40-годинним робочим тижнем — 37 осіб.

6 Працівник, який пішов на лікарняний з 18 червня.

7 Працівник, прийнятий до штату підприємства 22 червня. Із цього дня штатних працівників облікового складу з 36-годинним робочим тижнем — 11 осіб.

8 Працівник, виключений зі штату у зв’язку зі звільненням 26 червня. Оскільки в день звільнення працівник ще працював, із розрахунку за 26 червня його не виключаємо.

Далі розрахуємо середню кількість осіб, які виконували в червні роботи за ЦПД в еквіваленті повної зайнятості. Нагадаємо: вони враховуються за кожен календарний день як цілі одиниці впродовж усього строку дії ЦПД. До розрахунку беруться як сторонні особи, так і штатні працівники, які виконували роботи за такими договорами. Їх кількість становитиме:

[9 к. дн. (з 02.06 по 10.06) х 1 ос. + 26 к. дн. (з 05.06 по 30.06) х (3 ос. - 1* ос.)] : 30 к. дн. = 2 ос.

* Не враховується фізособа-підприємець, яка працює за ЦПД.

Тепер, озброївшись усіма попередніми розрахунками, визначимо безпосередньо показник СКПЕПЗ.

Категорії працівників

Норма тривалості робочого часу на одного працівника,
годин на місяць

Оплачений робочий час, людино-годин

У тому числі час наднормових робіт

Оплачений робочий час для розрахунку СКПЕПЗ

Кількість працівників в еквіваленті повної зайнятості

Штатні працівники з 40-годинним робочим тижнем

160

5572

20

5552

(5572 - 20)

35

(5552 : 160)

Штатні працівники з 36-годинним робочим тижнем

144

1483,2

1483,2

10

(1483,2 : : 144)

Особи, які працювали за ЦПД

Х

Х

Х

Х

2

Разом

Х

Х

Х

Х

47

Підіб’ємо підсумок. Отже, у червні 2015 року на підприємстві була така кількість працівників:

ОКШП (на 30.06) — 48 осіб;

СКШП — 46 осіб;

СКП — 48 осіб;

СКПЕПЗ — 47 осіб.

Зацікавив журнал?
Отримуйте більше статей та спеціальних пропозицій за підпискою
показники кількості працівників додати теги змінити теги
Додайте свої теги до статті
Розділіть мітки комами. Наприклад: бухгалтерія, форма, відсотки, ПДВ, квартальний звіт. Максимальна кількість 10.
або Закрити
Ваша оцінка врахована! Оцініть статтю :
 • Добре
 • Нормально
 • Погано
Поділитися:
Коментарі до статті