З якого моменту набуває чинності нормативний документ

В обраному У обране
Друк
редактор Вороная Наталія та податковий експерт Чернишова Наталія
Податки та бухгалтерський облік Липень, 2015/№ 59

Зміни в українському законодавстві трапляються часто. І бухгалтерам необхідно постійно їх відстежувати. При цьому завжди важливо знати момент, з якого нові нормативно-правові акти набувають чинності.

На жаль, відсутній єдиний документ, що встановлював би порядок набрання чинності всіма нормативно-правовими актами. Це питання регулюють:

Конституція України;

Указ Президента України «Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності» від 10.06.97 р. № 503/97 (далі — Указ № 503);

Закон України «Про Кабінет Міністрів України» від 27.02.2014 р. № 794-VII (далі — Закон № 794);

Закон України «Про Регламент Верховної Ради України» від 10.02.2010 р. № 1861-VI (далі — Закон № 1861);

Закон України «Про міжнародні договори України» від 29.06.2004 р. № 1906-IV (далі — Закон № 1906).

І це далеко не повний список. Допомогти вам розібратися у правилах набрання чинності нормативними актами допоможе наступна таблиця.

Набрання чинності нормативно-правовими актами

№ з/п

Вид нормативного акта

Момент набуття чинності

1

Міжнародні договори

Після надання Україною згоди на їх обов’язковість відповідно до Закону № 1906 у порядку та у строки, передбачені договором, або в інший узгоджений сторонами спосіб (ст. 14 Закону № 1906)

2

Закони України

Через 10 днів з дня офіційного опублікування закону, якщо інший строк не передбачено самим законом, але не раніше дня його опублікування (ч. 5 ст. 94 Конституції України)

3

Постанови Верховної Ради України, що містять положення нормативного характеру

З дня їх офіційного опублікування, якщо інше не передбачено самою постановою
(ст. 138 Закону № 1861)

4

Постанови Верховної Ради України, прийняті з конкретних питань з метою здійснення її установчої, організаційної, контрольної та інших функцій

З дня їх прийняття, якщо інше не передбачено самою постановою (ст. 138 Закону № 1861)

5

Інші нормативно-правові акти Верховної Ради України

Через 10 днів з дня офіційного оприлюднення, якщо інший строк не передбачено самими актами, але не раніше дня їх опублікування в офіційному друкованому виданні (ст. 4 Указу № 503)

6

Укази та інші акти Президента України

7

Постанови КМУ, крім постанов, що містять інформацію з обмеженим доступом

З дня офіційного опублікування, якщо інше не передбачено самими постановами, але не раніше дня їх опублікування
(абзац перший ч. 1 ст. 52 Закону № 794)

8

Постанови КМУ або їх окремі положення, що містять інформацію з обмеженим доступом

З моменту їх доведення в установленому порядку до відома виконавців, якщо цими постановами не встановлено пізніший термін набрання чинності (абзац другий ч. 1 ст. 52 Закону № 794)

9

Розпорядження КМУ

З моменту їх прийняття, якщо ними не встановлено пізніший термін набрання чинності
(ч. 2 ст. 52 Закону № 794)

10

Технічний регламент, прийнятий КМУ

Не раніше ніж через 6 місяців з дня опублікування в інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України», а якщо технічний регламент є терміновим, — з дня опублікування (ст. 23 і 24 Закону України «Про технічні регламенти та процедури оцінки відповідності» від 01.12.2005 р. № 3164-IV)

11

Акти міністерств, інших органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, що зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер

Через 10 днів після їх реєстрації, якщо в них не встановлено пізнішого строку набуття чинності (ст. 3 Указу Президента України «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» від 03.10.92 р. № 493/92)

12

Нормативно-правові акти з питань митної справи

Через 45 днів з дня їх офіційного опублікування, якщо інше не передбачено самим актом, але не раніше дня офіційного опублікування

(п. 1 ст. 2 МКУ)

13

Нормативно-правові акти НБУ

З дня офіційного опублікування, якщо пізніший строк не передбачено самим актом
(ст. 56 Закону № 679)

Як можна переконатися, дата набрання чинності більшістю нормативно-правових актів прив’язана до офіційного опублікування. Причому датою офіційного опублікування вважається дата виходу відповідного номера офіційного видання, в якому зазначений акт був опублікований раніше, ніж в інших офіційних виданнях. У яких друкованих виданнях офіційно оприлюднюють нормативно-правові акти, ви можете дізнатися з таблиці на с. 98.

Офіційні друковані видання для оприлюднення нормативних документів

№ з/п

Нормативно-правові акти

Офіційне видання для оприлюднення

1

Міжнародні договори

«Зібрання діючих міжнародних договорів України», інші офіційні видання

2

Закони України

«Офіційний вісник України», газета «Урядовий кур’єр», «Голос України», «Відомості Верховної Ради Україні», «Офіційний вісник Президента України»

3

Інші акти Верховної Ради України

«Офіційний вісник України», газета «Урядовий кур’єр», «Голос України», «Відомості Верховної Ради України»

4

Укази та інші акти Президента України

«Офіційний вісник Україні», газета «Урядовий кур’єр», «Офіційний вісник Президента України»

5

Акти КМУ

«Офіційний вісник України»,
газета «Урядовий кур’єр»

6

Нормативні акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, зареєстровані Мін’юстом

«Офіційний вісник України»,
газета «Урядовий кур’єр»

7

Нормативно-правові акти НБУ

«Офіційний вісник України», газета «Урядовий кур’єр», «Голос України». Також офіційним опублікуванням вважається перше розміщення на сторінці офіційного інтернет-представництва НБУ

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити