Договори про повну матеріальну відповідальність

В обраному У обране
Друк
редактор Вороная Наталія та податковий експерт Чернишова Наталія
Податки та бухгалтерський облік Липень, 2015/№ 59

Згідно зі ст. 1351 КЗпП письмові договори про повну матеріальну відповідальність може бути укладено з працівниками, що досягли 18-річного віку, які займають посади або виконують роботи, безпосередньо пов’язані із зберіганням, обробкою, продажем (відпуском), перевезенням або застосуванням у процесі виробництва переданих їм цінностей.

Перелік посад і робіт, що заміщаються або виконуються працівниками, з якими підприємством, установою, організацією можуть укладатися письмові договори про повну матеріальну відповідальність за незабезпечення збереження цінностей, переданих їм для зберігання, обробки, продажу (відпуску), перевезення або застосування у процесі виробництва (далі — Перелік № 447), затверджений постановою Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС від 28.12.77 р. № 447/24. Цей документ продовжує діяти на території України відповідно до постанови Верховної Ради України «Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР» від 12.09.91 р. № 1545-XII.

Як звертає увагу Мінсоцполітики в листі від 29.04.2013 р. № 61/06/186-13, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність може бути укладено за виконання одночасно двох умов:

1) наявність посади, яку працівник займає, або роботи, яку він виконує, в Переліку № 447;

2) виконання обов’язків згідно з посадою, виконання роботи за фахом мають бути безпосередньо пов’язані зі зберіганням, обробкою, продажем (відпуском), перевезенням чи застосуванням у процесі виробництва довірених працівникам цінностей. При цьому пам’ятайте:

наявність посади або роботи в Переліку № 447 не дає підстави для укладення договору про повну матвідповідальність, якщо у змісті трудової функції працівника відсутні перелічені обов’язки

На сьогодні визначення кола працівників, з якими може бути укладено договір про повну матеріальну відповідальність, ускладнене. Річ у тім, що Перелік № 447 було складено в далекому 1977 року, а записи до трудових книжок працівників здійснюють відповідно до Класифікатора професій, що набув чинності 01.11.2010 р. Це зумовлює необхідність установлення співвідношення між Переліком № 447 і Класифікатором професій (див. таблицю).

Відповідність посад згідно з Переліком № 447 і Класифікатором професій

Перелік № 447

Класифікатор професій

Завідувачі кас; завідувачі комор цінностей; завідувачі камер схову; завідувачі складів та їх заступники

Завідувач каси, начальник каси, завідувач комори (ломбарду, цінностей), завідувач камери схову (ручного багажу), завідувач складу, завідувач центрального складу, начальник складу та їх заступники

Старші контролери-касири та контролери-касири; старші контролери та контролери; старші касири і касири; інші працівники, які виконують обов’язки касирів

Касир, головний (старший) касир, головний (старший) контролер, контролер-касир

Завідувачі ощадних кас першого розряду та завідувачі операційними частинами центральних ощадних кас; начальники відділів, старші інспектори та інспектори відділів з перевірки та знищення погашених цінних паперів республіканських головних управлінь та управлінь Держтрудощадкас СРСР; старші експерти та експерти; старші інспектори та інспектори республіканських головних управлінь Держтрудощадкас СРСР, що здійснюють експертизу та оплату виграшних квитків грошово-речових лотерей; головні експерти, старші експерти та експерти, старші інспектори та інспектори відділу експертизи цінних паперів Правління Держтрудощадкас СРСР; старші інспектори та інспектори депозитного відділу Правління Держтрудощадкас СРСР

Завідувачі (директори за відсутності завідувачів відділів і секцій) магазинів та їх заступники; завідувачі скупних пунктів; завідувачі товарних секцій (відділів), відділів замовлень магазинів та їх заступники; начальники цехів і ділянок підприємств торгівлі та їх заступники

Керуючий магазином, завідувач товарного комплексу, завідувач секції та їх заступники, завідувач приймального пункту

Начальники товарних і товарно-перевалочних ділянок; старші товарознавці і товарознавці, які безпосередньо обслуговують матеріальні цінності

Головний (старший) товарознавець, товарознавець

Завідувачі підприємств громадського харчування та їх заступники; завідувачі виробництва, начальники цехів (ділянок) та їх заступники, старші адміністратори та адміністратори залів (метрдотелі) підприємств громадського харчування

Керуючий підприємством харчування, завідувач підприємства громадського харчування, керуючий рестораном (кафе, їдальнею), менеджер (управитель) ресторану, менеджер (управитель) кафе (бару, їдальні), начальник (керуючий) їдальні, начальник ділянки ресторану (кафе, їдальні), начальник виробництва (на підприємстві харчування) та їх заступники, адміністратор залу, метрдотель

Завідувачі заготівельних пунктів; завідувачі сепараторних відділень

Начальник заготівельного пункту, завідувач заготівельного пункту

Завідувачі аптечних установ та їх заступники; завідувачі відділів аптечних установ та їх заступники; завідувачі аптечних пунктів першої групи; провізори-технологи (рецептори-контролери), фармацевти (ручністи); старші медичні сестри структурних підрозділів установ охорони здоров’я

Завідувач аптеки (аптечної установи), аптечної бази та їх заступники, фармацевт, головна (старша) медична сестра

Завідувачі господарства та коменданти будівель, які здійснюють зберігання матеріальних цінностей

Завідувач господарства, завідувач гуртожитку, комендант будинку, керуючий готельним господарством

Агенти з постачання; експедитори з перевезення вантажів; інкасатори

Агент з постачання, транспортний експедитор, інкасатор

Тепер розглянемо перелік робіт, при виконанні яких з працівниками може бути укладено договір про повну матеріальну відповідальність (розд. ІІ Переліку № 447). Такими є:

1) роботи з приймання від населення всіх видів платежів та виплати грошей не через касу;

2) роботи з обслуговування торговельних і грошових автоматів;

3) роботи з:

— приймання на зберігання, обробки, зберігання, відпуску матеріальних цінностей на складах, базах (нафтобазах), автозаправних станціях, холодильниках, харчоблоках, сховищах, заготівельних (приймальних) пунктах, товарних і товарно-перевалочних ділянках, камерах схову, коморах і гардеробах;

— видачі (приймання) матеріальних цінностей особам, які перебувають у лікувально-профілактичних і санаторно-курортних установах, пансіонатах, кемпінгах, будинках відпочинку, готелях, гуртожитках, кімнатах відпочинку на транспорті, дитячих установах, спортивно-оздоровчих і туристичних організаціях, піонерських таборах, а також пасажирам усіх видів транспорту;

— екіпіровки пасажирських суден, вагонів та літаків;

4) роботи з приймання від населення предметів культурно-побутового призначення та інших матеріальних цінностей на зберігання, у ремонт і для виконання інших операцій, пов’язаних з виготовленням, відновленням або поліпшенням якості цих предметів (цінностей), їх зберігання та виконання інших операцій з ними; з видачі на прокат населенню предметів культурно-побутового призначення;

5) роботи з продажу (відпуску) товарів (продукції), їх підготовки до продажу незалежно від форм торгівлі та профілю підприємства (організації);

6) роботи з приймання та обробки для доставки (супроводження) вантажу, багажу, поштових відправлень та інших матеріальних і грошових цінностей, їх доставки (супроводження), видачі (здавання);

7) роботи з купівлі, продажу, обміну, перевезенню, доставки, пересилання, зберігання, обробки та використання у процесі виробництва дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, синтетичного корунду і виробів із них;

8) роботи з вирощування, відгодівлі, утримання та розведення сільськогосподарських та інших тварин.

Зазначимо: суди при визначенні того, чи входить посада, яку обіймає працівник, до Переліку № 447, намагаються виходити з максимально близького до тексту цього Переліку прочитання його норм. Часто суди відмовляють у задоволенні вимог про стягнення заподіяної працівником шкоди в повному обсязі, якщо його посаду прямо не названо в Переліку № 447. Таким чином, наразі істотно обмежено сферу застосування зазначеного Переліку.

На цю проблему звертають увагу і державні органи (див., зокрема, лист Держказначейства від 01.02.2006 р. № 07-04/218-919). Єдиним результатом цього звернення стала рекомендація з боку Мінпраці (нині Мінсоцполітики) чекати прийняття Трудового кодексу України. До цього моменту пропонується використовувати Перелік № 447 (див. листи від 08.12.2005 р. № 3798/0/10-05/036-2 і від 12.10.2010 р. № 312/13/116-10).

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити