Інструкція щодо заповнення Звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за формою № ЗВР-1

В обраному У обране
Друк
Податки та бухгалтерський облік Березень, 2016/№ 21

1. Звіт про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за формою № ЗВР-1 (далі — Звіт) складається в розрізі всіх зареєстрованих книг обліку розрахункових операцій, які використовувались протягом звітного місяця.

2. У рядку «До державної податкової інспекції» зазначається назва району, міста, району в місті та міста (для міст з районним розподілом). У рядку «реквізити суб’єкта господарювання» наводяться найменування суб’єкта господарювання (далі — СГ) та його місцезнаходження (для фізичних осіб — прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи — підприємця та його місце проживання), що зазначені у Виписці з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, код за ЄДРПОУ чи реєстраційний номер облікової картки платника податків — фізичної особи, крім осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта.

3. У графах 1 — 3 вказуються такі дані:

у графі 1 — порядковий номер запису у Звіті;

у графі 2 — фіскальний номер книги обліку розрахункових операцій, зареєстрованої на господарську одиницю;

у графах 3 — 5 — записуються такі суми розрахунків за звітний місяць:

у графі 3 — загальна сума проведених за звітний місяць розрахункових операцій, тобто сума коштів, яку отримано від покупців за реалізовані товари (надані послуги);

у графі 4 — частина суми розрахунків, зазначеної в графі 3, що оподатковується податком на додану вартість (далі — ПДВ);

у графі 5 — частина суми розрахунків, зазначеної в графі 3, що оподатковується акцизним податком;

у графі 6 — сума ПДВ, обчислена виходячи із суми розрахунків, зазначеної у графі 4;

у графі 7 — сума акцизного податку, обчислена виходячи із суми розрахунків, зазначеної у графі 5;

у графі 8 записується загальна сума коштів, виданих при поверненні товару (рекомпенсації послуги тощо). Якщо протягом звітного місяця через розрахункову книжку були зареєстровані помилково введені суми, то ці суми не включаються до граф 3 — 8. За бажанням СГ до Звіту можна додати пояснювальну записку щодо помилково введених сум.

6. У рядку «Разом» у графах 3 — 8 записуються підсумки показників за відповідними графами.

7. Звіт підписують директор (керівник) та головний бухгалтер — для юридичних осіб, особисто громадянин-підприємець — для фізичних осіб. Факт прийняття Звіту фіскальним органом засвідчується підписом уповноваженої посадової особи цього органу із зазначенням дати його подання.

8. Звіт скріплюється печаткою СГ, якщо наявність такої у СГ передбачена чинним законодавством.

Директор Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Ю. Романюк

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити