(066) 87-010-10 Передзвоніть менi
Переводимо бухгалтерів в ОНЛАЙН!
  • У обране
  • Друк
  • Шрифт
  • Колір фону
  • Коментарі 0
  • В розробці
4/8
Податки та бухгалтерський облік
Податки та бухгалтерський облік
Жовтень , 2016/№ 82

Шпаргалка для заповнення АН

Підбиваючи підсумки написаному у присвячених акцизним накладним (АН) попередніх матеріалах, для вашої зручності згрупуємо відомості, необхідні для заповнення та реєстрації в ЄРАН АН (і РК), у наведених нижче таблицях.

Таблиця 1. Загальні правила оформлення АН

Вид критерію

Опис, вимоги до заповнення, реєстрації

Підстава

Нормативний документ

Наказ Мінфіну від 25.02.2016 р. № 218

п. 231.2 ПКУ

Форма АН

Тільки електронна

п. 231.1 ПКУ

Реєстрація в ЄРАН

Реєструють усі АН без винятку, у тому числі виписані:

— на платників «ЛП-акцизу» (тип причини — «0»);

— на неплатника (тип причини — «1»);

— на самого себе (типи причин «3» — «5»);

— за пільгованими і нульовими (тип причини — «2») операціями.

АН має бути зареєстрована протягом 15 днів, що настають за днем реалізації, інакше — штрафи за ст. 1202 ПКУ (ср. 025069200). До речі, штрафи застосовуються за несвоєчасну реєстрацію будь-яких АН, у тому числі виписаних на «себе» і неплатників

п. 1 розд. ІІ Порядку № 218;

пп. 231.1, 231.3 ПКУ

Умова для реєстрації АН

Наявність обсягу реєстраційного ліміту для пального, що відповідає конкретному коду УКТ ЗЕД, обчисленого згідно зі спеціальною формулою (∑АНакл)

п. 232.3 ПКУ

Момент виписки АН

Загальне правило: у день реалізації пального* (при кожній повній або частковій реалізації).

АН при відпуску пального через АЗС/АГЗС складається в день відпуску пального через автозаправні колонки на таких станціях, незалежно від того, коли відбувся перехід права власності на пальне, що відпускається. АН на пальне для власних потреб платника повинні складатися в день передачі (відпуску, відвантаження) пального на свої цілі.

АН за щоденними підсумками операцій. Вона може бути складена (окремо за кожним УКТ ЗЕД) у разі реалізації пального за готівку кінцевим споживачам, що не є платниками «ЛП-акцизу», розрахунки за які здійснюються через касу/РРО або через банківську установу, або платіжний пристрій (безпосередньо на поточний рахунок особи, яка реалізує пальне).

Виняток із правила зведена АН.

Зведена АН може складатися:

— при безперервному постачанні** пального не пізніше останнього дня місяця на весь обсяг реалізованого пального протягом такого місяця;

п. 231.3 ПКУ

на загальний обсяг втраченого протягом місяця пального за кожним кодом товарної підкатегорії УКТ ЗЕД — не пізніше останнього дня звітного місяця.

При витрачанні пального на власні потреби зведена АН формально складатися не може! (Цей момент слід пам’ятати, щоб не потрапляти під штрафи за несвоєчасну реєстрацію «власно-потребних» АН.)

* Фіскали в БЗ (категорія 116.13.03) днем реалізації вважають день передачі (відпуску, відвантаження) пального, що зазначається в первинних документах, — незалежно від того, коли відбулася оплата або перехід права власності, отримання його покупцем.

** «Безперервним постачанням» вважається забезпечення особою, яка реалізує пальне, можливості контрагентам отримувати пальне в будь-який час доби і будь-який день конкретного місяця.

Мова АН

Тільки українська

п. 4 розд. І Порядку № 218

Обсягові (вагові) показники

Заповнюються в літрах, приведених до t 15 °C. Крім того, в АН зазначається також вага пального в кг (але ПКУ цей реквізит АН не відніс до обов’язкових). Обидва показники (і в «л», і в «кг») заповнюються з округленням до 2-х знаків після коми

п. 4 розд. І Порядку № 218

Нумерація

Скрізна нумерація (протягом року), номер не може починатися на нуль. Дублювання номерів не допускається.

Відокремлені підрозділи застосовують номери із заповнюваною дробовою частиною (див. нижче — у табл. 2)

пп. 6 і 7 розд. І Порядку № 218

Операції для виписки АН

Усі операції, пов’язані з «відходом» пального від платника, тобто не тільки операції з реалізації пального, а й витрачання його на власні потреби, списання його у зв’язку з різними втратами. Сюди входять і операції, що не обкладаються акцизом

п. 231.3 ПКУ

Помилки

Помилки бажано виправляти в обов’язкових реквізитах АН:

а) порядковий номер АН;

б) дата складання АН;

в) повне або скорочене найменування юридичної особи або П. І. Б. фізичної особи, яка реалізує пальне та зареєстрована платником «ЛП-акцизу»;

г) код ЄДРПОУ (для юросіб) або реєстраційний номер облікової картки платника (для фізосіб) податків особи, яка реалізує пальне, і отримувача пального;

ґ) повне або скорочене найменування юрособи або П. І. Б. фізособи, зареєстрованої як платник податків, — отримувача пального;

д) код товарної підкатегорії відповідно до УКТ ЗЕД (графа 1 АН);

е) опис пального згідно з УКТ ЗЕД (графа 2 АН);

є) обсяг пального в літрах, приведених до t 15 °C (графа 4 АН).

Крім того, фіскали вважають, що в АН обов’язково має бути коректно (!) заповнений і показник ваги пального в кг (графа 3 АН). Виправляти чи ні помилки в «необов’язкових» кг, коли літри зазначені правильно, вирішуйте самі

п. 231.1 ПКУ

Таблиця 2. Реквізити «шапки» АН (РК)

Найменування реквізиту АН (РК)

№ з/п та нормативу

Не надається отримувачу пального (тип причини)

Зазначається тип причини:

«— АН надається отримувачу пального (платнику «ЛП-акцизу»);

«— отримувач не є платником «ЛП-акцизу» (кінцевий споживач і суб’єкти господарювання відсутні в Реєстрі платників «ЛП-акцизу»);

«— відвантаження на умовах, установлених ст. 229 ПКУ (як сировина — за нульовою ставкою);

«— власне споживання;

«— втрачене пальне (п. 216.3 ПКУ) — унаслідок форс-мажорів або в межах нормативних втрат у порядку, визначеному КМУ;

«— втрачене пальне в усіх інших випадках (п. 214.7 ПКУ)

п. 4 розд. ІІ Порядку № 218

Дата складання

Заповнюється цифрами в такій послідовності: день місяця (дві цифри), місяць (дві цифри), рік (чотири цифри). Коми та інші розділові знаки в даті складання АН (РК) не проставляються!

п. 5 розд. І Порядку № 218

Порядковий номер

Порядковий номер АН (РК) повинен містити тільки цифрові значення (не повинен містити літер чи інших символів).

Номер складається з двох частин:

у першій частині (до знака дробу) проставляється порядковий номер;

у другій частині (після знака дробу) проставляється код за ЄДРПОУ відокремленого підрозділу юридичної особи або код внутрішнього кодифікування, прийнятого юридичною особою, зазначений у графі «Код пункту реалізації» пункту 5 «Відомостей про пункти (склади, комплекси, станції, інші об’єкти) з реалізації пального» заяви за формою № 1-АКП (заява про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального).

У першій частині порядкового номера АН (РК, Заявки*) зазначається цифровий номер, що відповідає послідовному номеру складеної АН (РК, Заявки).

Порядковий номер АН (РК, Заявки) не може починатися на «0».

У клітинках порядкового номера АН (РК), що не заповнюються, у тому числі в разі, якщо документи складаються самим платником і дані філії або структурного підрозділу не заповнюються, нулі, прокреслення та інші знаки або символи не проставляються!

п. 6 розд. І Порядку № 218

* Заявка на поповнення (коригування) залишків пального. Її порядок заповнення також регулюється Порядком № 218, а її форму затверджено цим самим наказом.

Особа, що реалізує пальне

В АН (РК) зазначаються основні реквізити особи (платника податку), що реалізує пальне:

— для юридичної особи — найменування та код ЄДРПОУ;

— для фізичної особи — прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами — підприємцями, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта)

п. 8 розд. І Порядку № 218

Особа — отримувач пального

Основні реквізити юр- або фізособи (платника «ЛП-акцизу») — отримувача пального в АН (РК) зазначаються ті самі, що і для «реалізатора» (див. вище).

Реквізити отримувача не зазначаються при складанні АН (РК) у випадку:

— реалізації отримувачам, які не є платниками «ЛП-акцизу» (кінцевим споживачам і суб’єктам господарювання, які відсутні в Реєстрі платників акцизного податку);

— відвантаження палива на умовах, установлених ст. 229 ПКУ;

— відвантаження палива з метою власного споживання;

— втрати пального як у межах, так і понад установлені норми втрат, псування, знищення пального, уключаючи випадки внаслідок аварії, пожежі, повені, інших форс-мажорних обставин або з іншої причини, пов’язаної з природним результатом, а також через випаровування у процесі виробництва, обробки, переробки, зберігання або транспортування такого пального.

В АН (РК), надання якої отримувачу пального не передбачено, в рядку «Особа — отримувач пального» зазначається «Неплатник», а до рядка, де зазначається код ЄДРПОУ або реєстраційний номер платника, вноситься умовний код — «1000000000»

п. 8 розд. І і п. 6 розд. ІІ Порядку № 218

Таблиця 3. Реквізити табличної частини АН

Найменування реквізиту та графа АН (РК)

№ з/п та нормативу

Код товару згідно з УКТ ЗЕД (10 знаків)

(графа 1)

Зазначається 10-значний код товарної категорії УКТ ЗЕД.

В одному документі (АН/РК) може бути зазначено операцію виключно за одним кодом УКТ ЗЕД

п. 7 розд. ІІ Порядку № 218

Опис пального згідно з УКТ ЗЕД

(графа 2)

Заноситься інформація щодо опису коду пального з п.п. 215.3.4 ПКУ

- » -

Обсяг реалізованого пального в кг

(графа 3)

Зазначається інформація про обсяг реалізованого (відвантаженого, втраченого) пального в кілограмах.

Показник може мати тільки додатне значення

- » -

Обсяг реалізованого пального у літрах, приведених до t 15 °C

(графа 4)

Зазначається інформація про обсяг реалізованого (відвантаженого, втраченого) пального в літрах, приведених до температури 15 °C*.

Показник може мати тільки додатне значення

- » -

* У товаросупровідних документах, як і в АН/РК, повинні зазначатися обсяги пального в літрах, приведені до температури 15 °C. Відпущені на АЗС, АГЗС літри пального рахуються як літри, приведені до температури 15 °C.

Таблиця 4. Реквізити РК

Найменування реквізиту

№ з/п та нормативу

1) з «шапки» РК

«Зареєстровано особою, що реалізує пальне» або «Зареєстровано отримувачем пального»

У верхній лівій частині РК у полі навпроти одного з цих реквізитів робиться відповідна позначка «Х» — залежно від того, ким реєструється РК.

Відмітка може бути зроблена тільки в одному з двох полів

п. 7 розд. ІІІ Порядку № 218

Не надається отримувачу пального (тип причини)

Якщо АН не надається отримувачу, то в РК зазначається відповідний з типів причин («1» — «5») — той же, що і в АН (див. вище — у табл. 2). Якщо АН видається отримувачу, зазначається тип причини — «0»

п. 8 розд. ІІІ Порядку № 218

№, дата

1. Номер і дата РК заповнюються аналогічно порядковому номеру і даті складання АН (див. вище, у табл. 2).

2. У РК зазначаються також номер і дата тієї АН, що ним коригується.

Не допускається виправлення за допомогою РК даних у даті складання АН, що коригується, і в її порядковому номері

пп. 5 і 6 розд. І і п. 9 розд. ІІІ Порядку № 218

Особа, що реалізує пальне

Заповнюється так само, як в АН (див. у табл. 2)

п. 8 розд. І Порядку № 218

Особа — отримувач пального

Заповнюється так само, як в АН (див. у табл. 2). Тобто при виписці РК до АН, що не видається отримувачу, у рядку «Особа — отримувач пального» зазначається «Неплатник», а в рядку, де зазначається код ЄДРПОУ/реєстраційний номер платника, проставляється умовний код — «1000000000».

Якщо в АН були неправильно зазначені реквізити отримувача пального, то алгоритм виправлення таких помилок див. у п. 10 розд. ІІІ Порядку № 218 — оформляються «мінусовий» РК і нова АН. У цьому випадку в «мінусовому» РК у реквізитах отримувача зазначаються ті самі неправильні дані, що і в АН

п. 8 розд. І і п. 12 розд. ІІІ Порядку № 218

2) з табличної частини РК

Реквізити табличної частини РК не наводимо, оскільки вони заповнюються аналогічно реквізитам АН (див. табл. 2), тільки у графах 3 і 4, коли коригуються обсяги пального, суми коригувань зазначаються з відповідними знаками: (-) або (+).

У разі неправильного заповнення у графі 1 табличної частини АН реквізиту «Код товару згідно з УКТ ЗЕД» виправлення здійснюється за алгоритмом, викладеним у п. 11 розд. ІІІ Порядку № 218 — виписується «мінусовий» РК і нова АН. У такому разі в РК зазначається той самий неправильний код товару, а весь його обсяг показується у графах 3 і 4 зі знаком (-)

п. 13 розд. ІІІ Порядку № 218

Зацікавив журнал?
Отримуйте більше статей та спеціальних пропозицій за підпискою
акцизна накладна, заповнення, розрахунок коригування, реєстрація в ЄРАН додати теги змінити теги
Додайте свої теги до статті
Розділіть мітки комами. Наприклад: бухгалтерія, форма, відсотки, ПДВ, квартальний звіт. Максимальна кількість 10.
або Закрити
Ваша оцінка врахована! Оцініть статтю :
  • Добре
  • Нормально
  • Погано
Поділитися:
Коментарі до статті