(066) 87-010-10
Переводимо бухгалтерів в ОНЛАЙН!
  • У обране
  • Друк
  • Шрифт
  • Колір фону
  • Коментарі 0
  • В розробці
6/8
Податки та бухгалтерський облік
Податки та бухгалтерський облік
Жовтень , 2016/№ 82

Порядок ведення Єдиного реєстру акцизних накладних

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 114

1. Цей Порядок визначає механізм внесення відомостей, що містяться в акцизних накладних та розрахунках коригування до акцизних накладних (далі — розрахунок коригування) за операціями з реалізації пального, до Єдиного реєстру акцизних накладних (далі — Реєстр), надання даних, які містяться в Реєстрі.

2. Для реєстрації в Реєстрі акцизні накладні / розрахунки коригування надсилаються до ДФС в електронній формі відповідно до порядку подання податкових документів в електронному вигляді з дотриманням умови щодо реєстрації електронного цифрового підпису уповноваженої особи у порядку, визначеному законодавством.

Акцизні накладні / розрахунки коригування надсилаються протягом операційного дня.

Операційний день для реєстрації акцизних накладних / розрахунків коригування у Реєстрі триває щодня з 8 до 19 години.

3. До Реєстру вносяться відомості щодо усіх акцизних накладних та розрахунків коригування, у тому числі акцизних накладних, які не надаються отримувачу пального, та акцизних накладних / розрахунків коригування, складених за операціями з реалізації пального суб’єктам господарювання та фізичним особам, які не є платниками акцизного податку.

4. Розрахунок коригування, складений платником акцизного податку, який реалізує пальне, до акцизної накладної, що видана платнику акцизного податку — отримувачу пального, для реєстрації в Реєстрі надсилається:

платником акцизного податку, який реалізує пальне, якщо передбачається збільшення обсягів реалізованого пального або коригування показників у підсумку не змінює обсягу реалізованого пального;

платником акцизного податку — отримувачем пального, якщо передбачається зменшення обсягів реалізованого пального.

Розрахунок коригування, складений платником акцизного податку до акцизної накладної за операціями з реалізації пального неплатникам акцизного податку або складений за іншими операціями, ніж реалізація пального, для реєстрації у Реєстрі надсилається таким платником акцизного податку.

5. На складені акцизні накладні / розрахунки коригування накладаються електронні цифрові підписи посадових осіб платника акцизного податку, який реалізує пальне, у такому порядку: першим — електронний цифровий підпис головного бухгалтера (бухгалтера) або електронний цифровий підпис керівника чи уповноваженої особи; другим — електронний цифровий підпис, що є аналогом відбитка печатки платника акцизного податку (за наявності).

Платник акцизного податку, що є фізичною особою — підприємцем, накладає першим електронний цифровий підпис керівника (фізичної особи — підприємця) чи уповноваженої особи; другим — електронний цифровий підпис, що є аналогом відбитка печатки платника акцизного податку (за наявності).

Під час реєстрації розрахунку коригування платником акцизного податку — отримувачем пального у випадках, передбачених абзацом третім пункту 4 цього Порядку, платник акцизного податку, який реалізує пальне, на складений розрахунок коригування накладає електронний цифровий підпис відповідно до абзаців першого — другого цього пункту та надсилає такий розрахунок платнику акцизного податку — отримувачу пального, який накладає на нього власний електронний цифровий підпис у порядку, передбаченому для платника акцизного податку, який реалізує пальне.

Для накладення електронного цифрового підпису на акцизну накладну / розрахунок коригування уповноваженою особою платник акцизного податку отримує засоби електронного цифрового підпису в акредитованих центрах сертифікації ключів для такої особи та подає територіальному органу ДФС за місцем реєстрації посилені сертифікати електронного цифрового підпису зазначеної особи.

6. Для реєстрації в Реєстрі платник акцизного податку здійснює шифрування акцизних накладних / розрахунків коригування, на які накладено електронний цифровий підпис, та надсилає їх до ДФС за допомогою засобів телекомунікаційних систем з урахуванням вимог Законів України «Про електронний цифровий підпис» та «Про електронні документи та електронний документообіг». Електронний примірник акцизної накладної / розрахунку коригування зберігається у платника акцизного податку.

7. Акцизні накладні / розрахунки коригування, які надійшли до ДФС, розшифровуються, перевіряються електронні цифрові підписи, визначається відповідність електронного документа встановленому формату (стандарту) та за відсутності причин для їх неприйняття вносяться відомості, що містяться в акцизних накладних / розрахунках коригування, до Реєстру.

8. З метою підтвердження прийняття для реєстрації в Реєстрі акцизної накладної / розрахунку коригування платникові акцизного податку, який здійснює реєстрацію, надсилається квитанція в електронному вигляді, в якій зазначаються реквізити такого документа, відповідність електронного документа вставленому формату (стандарту), результати перевірки електронного цифрового підпису, інформація про платника акцизного податку, який реалізує пальне, дата і час прийняття, реєстраційний номер.

Квитанція, на яку накладається електронний цифровий підпис, що є аналогом відбитка печатки ДФС, підлягає шифруванню та надсилається протягом операційного дня за допомогою засобів телекомунікаційних систем платникові акцизного податку, який здійснює реєстрацію акцизної накладної / розрахунку коригування. Електронний примірник квитанції зберігається у ДФС.

9. Причиною неприйняття акцизної накладної / розрахунку коригування для реєстрації в Реєстрі є:

1) наявність помилок, допущених під час складання акцизної накладної / розрахунку коригування;

2) відсутність у Реєстрі відомостей, що містяться в акцизній накладній, яка коригується;

3) факт реєстрації акцизної накладної / розрахунку коригування з такими самими реквізитами;

4) порушення вимог щодо наявності обсягу пального, обчисленого відповідно до пункту 232.3 статті 232 Податкового кодексу України (після завершення перехідного періоду);

5) порушення вимог, установлених пунктом 231.1 статті 231 Податкового кодексу України.

Квитанція про неприйняття акцизної накладної / розрахунку коригування із зазначенням причини, на яку накладається електронний цифровий підпис, що є аналогом відбитка печатки ДФС, надсилається протягом операційного дня платникові акцизного податку за допомогою засобів телекомунікаційних систем.

10. Датою та часом надання акцизної накладної / розрахунку коригування до ДФС є дата та час, зазначені у квитанції про їх прийняття (підтвердження реєстрації) або неприйняття.

Якщо протягом операційного дня платникові акцизного податку не надіслано квитанції про прийняття або неприйняття акцизної накладної / розрахунку коригування, вони вважаються зареєстрованими у Реєстрі.

11. Якщо платник акцизного податку надіслав до ДФС кілька електронних примірників однієї акцизної накладної за тими ж кодами згідно з УКТЗЕД, розрахунку коригування за тими ж кодами згідно з УКТЗЕД, зареєстрованим вважається документ, щодо якого внесено відомості до бази даних Реєстру і надійшла квитанція, що підтверджує факт його прийняття.

12. З метою отримання інформації, що міститься в Реєстрі, платник акцизного податку складає запит за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення в електронному вигляді у встановленому форматі (стандарті).

На запит накладаються електронні цифрові підписи посадових осіб платника акцизного податку в порядку, передбаченому абзацами першим — другим пункту 5 цього Порядку.

13. Запит платника акцизного податку в електронній формі підлягає шифруванню та надсилається до ДФС за допомогою засобів телекомунікаційних систем з урахуванням вимог Законів України «Про електронний цифровий підпис» та «Про електронні документи та електронний документообіг». Електронний примірник запиту зберігається у платника акцизного податку.

14. Запит, який надійшов до ДФС, розшифровується, перевіряються електронні цифрові підписи, визначається відповідність електронного документа встановленому формату (стандарту).

У разі виявлення невідповідності електронного документа встановленому формату (стандарту) платникові акцизного податку надсилається квитанція про неприйняття запиту із зазначенням причини.

15. На запит платника акцизного податку щодо надання інформації, яка міститься в Реєстрі, безоплатно видається:

витяг із Реєстру про акцизну накладну / розрахунок коригування;

повідомлення про реєстрацію акцизної накладної / розрахунку коригування і акцизна накладна / розрахунок коригування в електронній формі.

Єдиний реєстр акцизних накладних, порядок ведення, внесення відомостей, розрахунок коригування, реалізація пального додати теги змінити теги
Додайте свої теги до статті
Розділіть мітки комами. Наприклад: бухгалтерія, форма, відсотки, ПДВ, квартальний звіт. Максимальна кількість 10.
або Закрити
Ваша оцінка врахована! Оцініть статтю :
  • Добре
  • Нормально
  • Погано
Поділитися:
Коментарі до статті