(066) 87-010-10 Передзвоніть менi
Переводимо бухгалтерів в ОНЛАЙН!
  • У обране
  • Друк
  • Шрифт
  • Колір фону
  • Коментарі 0
  • В розробці
6/8
Податки та бухгалтерський облік
Податки та бухгалтерський облік
Жовтень , 2016/№ 82

Порядок ведення Єдиного реєстру акцизних накладних

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 114

1. Цей Порядок визначає механізм внесення відомостей, що містяться в акцизних накладних та розрахунках коригування до акцизних накладних (далі — розрахунок коригування) за операціями з реалізації пального, до Єдиного реєстру акцизних накладних (далі — Реєстр), надання даних, які містяться в Реєстрі.

2. Для реєстрації в Реєстрі акцизні накладні / розрахунки коригування надсилаються до ДФС в електронній формі відповідно до порядку подання податкових документів в електронному вигляді з дотриманням умови щодо реєстрації електронного цифрового підпису уповноваженої особи у порядку, визначеному законодавством.

Акцизні накладні / розрахунки коригування надсилаються протягом операційного дня.

Операційний день для реєстрації акцизних накладних / розрахунків коригування у Реєстрі триває щодня з 8 до 19 години.

3. До Реєстру вносяться відомості щодо усіх акцизних накладних та розрахунків коригування, у тому числі акцизних накладних, які не надаються отримувачу пального, та акцизних накладних / розрахунків коригування, складених за операціями з реалізації пального суб’єктам господарювання та фізичним особам, які не є платниками акцизного податку.

4. Розрахунок коригування, складений платником акцизного податку, який реалізує пальне, до акцизної накладної, що видана платнику акцизного податку — отримувачу пального, для реєстрації в Реєстрі надсилається:

платником акцизного податку, який реалізує пальне, якщо передбачається збільшення обсягів реалізованого пального або коригування показників у підсумку не змінює обсягу реалізованого пального;

платником акцизного податку — отримувачем пального, якщо передбачається зменшення обсягів реалізованого пального.

Розрахунок коригування, складений платником акцизного податку до акцизної накладної за операціями з реалізації пального неплатникам акцизного податку або складений за іншими операціями, ніж реалізація пального, для реєстрації у Реєстрі надсилається таким платником акцизного податку.

5. На складені акцизні накладні / розрахунки коригування накладаються електронні цифрові підписи посадових осіб платника акцизного податку, який реалізує пальне, у такому порядку: першим — електронний цифровий підпис головного бухгалтера (бухгалтера) або електронний цифровий підпис керівника чи уповноваженої особи; другим — електронний цифровий підпис, що є аналогом відбитка печатки платника акцизного податку (за наявності).

Платник акцизного податку, що є фізичною особою — підприємцем, накладає першим електронний цифровий підпис керівника (фізичної особи — підприємця) чи уповноваженої особи; другим — електронний цифровий підпис, що є аналогом відбитка печатки платника акцизного податку (за наявності).

Під час реєстрації розрахунку коригування платником акцизного податку — отримувачем пального у випадках, передбачених абзацом третім пункту 4 цього Порядку, платник акцизного податку, який реалізує пальне, на складений розрахунок коригування накладає електронний цифровий підпис відповідно до абзаців першого — другого цього пункту та надсилає такий розрахунок платнику акцизного податку — отримувачу пального, який накладає на нього власний електронний цифровий підпис у порядку, передбаченому для платника акцизного податку, який реалізує пальне.

Для накладення електронного цифрового підпису на акцизну накладну / розрахунок коригування уповноваженою особою платник акцизного податку отримує засоби електронного цифрового підпису в акредитованих центрах сертифікації ключів для такої особи та подає територіальному органу ДФС за місцем реєстрації посилені сертифікати електронного цифрового підпису зазначеної особи.

6. Для реєстрації в Реєстрі платник акцизного податку здійснює шифрування акцизних накладних / розрахунків коригування, на які накладено електронний цифровий підпис, та надсилає їх до ДФС за допомогою засобів телекомунікаційних систем з урахуванням вимог Законів України «Про електронний цифровий підпис» та «Про електронні документи та електронний документообіг». Електронний примірник акцизної накладної / розрахунку коригування зберігається у платника акцизного податку.

7. Акцизні накладні / розрахунки коригування, які надійшли до ДФС, розшифровуються, перевіряються електронні цифрові підписи, визначається відповідність електронного документа встановленому формату (стандарту) та за відсутності причин для їх неприйняття вносяться відомості, що містяться в акцизних накладних / розрахунках коригування, до Реєстру.

8. З метою підтвердження прийняття для реєстрації в Реєстрі акцизної накладної / розрахунку коригування платникові акцизного податку, який здійснює реєстрацію, надсилається квитанція в електронному вигляді, в якій зазначаються реквізити такого документа, відповідність електронного документа вставленому формату (стандарту), результати перевірки електронного цифрового підпису, інформація про платника акцизного податку, який реалізує пальне, дата і час прийняття, реєстраційний номер.

Квитанція, на яку накладається електронний цифровий підпис, що є аналогом відбитка печатки ДФС, підлягає шифруванню та надсилається протягом операційного дня за допомогою засобів телекомунікаційних систем платникові акцизного податку, який здійснює реєстрацію акцизної накладної / розрахунку коригування. Електронний примірник квитанції зберігається у ДФС.

9. Причиною неприйняття акцизної накладної / розрахунку коригування для реєстрації в Реєстрі є:

1) наявність помилок, допущених під час складання акцизної накладної / розрахунку коригування;

2) відсутність у Реєстрі відомостей, що містяться в акцизній накладній, яка коригується;

3) факт реєстрації акцизної накладної / розрахунку коригування з такими самими реквізитами;

4) порушення вимог щодо наявності обсягу пального, обчисленого відповідно до пункту 232.3 статті 232 Податкового кодексу України (після завершення перехідного періоду);

5) порушення вимог, установлених пунктом 231.1 статті 231 Податкового кодексу України.

Квитанція про неприйняття акцизної накладної / розрахунку коригування із зазначенням причини, на яку накладається електронний цифровий підпис, що є аналогом відбитка печатки ДФС, надсилається протягом операційного дня платникові акцизного податку за допомогою засобів телекомунікаційних систем.

10. Датою та часом надання акцизної накладної / розрахунку коригування до ДФС є дата та час, зазначені у квитанції про їх прийняття (підтвердження реєстрації) або неприйняття.

Якщо протягом операційного дня платникові акцизного податку не надіслано квитанції про прийняття або неприйняття акцизної накладної / розрахунку коригування, вони вважаються зареєстрованими у Реєстрі.

11. Якщо платник акцизного податку надіслав до ДФС кілька електронних примірників однієї акцизної накладної за тими ж кодами згідно з УКТЗЕД, розрахунку коригування за тими ж кодами згідно з УКТЗЕД, зареєстрованим вважається документ, щодо якого внесено відомості до бази даних Реєстру і надійшла квитанція, що підтверджує факт його прийняття.

12. З метою отримання інформації, що міститься в Реєстрі, платник акцизного податку складає запит за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення в електронному вигляді у встановленому форматі (стандарті).

На запит накладаються електронні цифрові підписи посадових осіб платника акцизного податку в порядку, передбаченому абзацами першим — другим пункту 5 цього Порядку.

13. Запит платника акцизного податку в електронній формі підлягає шифруванню та надсилається до ДФС за допомогою засобів телекомунікаційних систем з урахуванням вимог Законів України «Про електронний цифровий підпис» та «Про електронні документи та електронний документообіг». Електронний примірник запиту зберігається у платника акцизного податку.

14. Запит, який надійшов до ДФС, розшифровується, перевіряються електронні цифрові підписи, визначається відповідність електронного документа встановленому формату (стандарту).

У разі виявлення невідповідності електронного документа встановленому формату (стандарту) платникові акцизного податку надсилається квитанція про неприйняття запиту із зазначенням причини.

15. На запит платника акцизного податку щодо надання інформації, яка міститься в Реєстрі, безоплатно видається:

витяг із Реєстру про акцизну накладну / розрахунок коригування;

повідомлення про реєстрацію акцизної накладної / розрахунку коригування і акцизна накладна / розрахунок коригування в електронній формі.

Зацікавив журнал?
Отримуйте більше статей та спеціальних пропозицій за підпискою
Єдиний реєстр акцизних накладних, порядок ведення, внесення відомостей, розрахунок коригування, реалізація пального додати теги змінити теги
Додайте свої теги до статті
Розділіть мітки комами. Наприклад: бухгалтерія, форма, відсотки, ПДВ, квартальний звіт. Максимальна кількість 10.
або Закрити
Ваша оцінка врахована! Оцініть статтю :
  • Добре
  • Нормально
  • Погано
Поділитися:
Коментарі до статті