Документи для надання ПСП

В обраному У обране
Друк
Редактор Наталія Вороная і податковий експерт Наталія Чернишова
Податки та бухгалтерський облік Липень, 2017/№ 58

ПСП застосовують тільки за одним місцем нарахування (виплати) зарплати (п.п. 169.2.1 ПКУ). Причому місце застосування ПСП платник податків обирає самостійно шляхом подання заяви про обрання місця застосування ПСП (далі — заява про застосування ПСП). Її складають у довільній формі. При цьому за зразок можна взяти форму заяви, затверджену наказом ДПАУ від 30.09.2003 р. № 461*, але із зазначенням реквізитів, що відповідають нормам ПКУ.

* Утратив чинність з 31.01.2011 р.

Урахуйте: якщо працівник претендує на отримання ПСП на дітей або на ПСП у підвищеному або максимальному розмірі, то разом із заявою про застосування ПСП він повинен надати роботодавцю підтвердні документи. Перелік таких документів установлено Порядком № 1227. Представимо його вашій увазі в таблиці нижче.

Документи, необхідні для надання ПСП

№ з/п

Категорія платників податку

Документи, необхідні для надання ПСП

1

Будь-який платник податків, який отримує дохід у вигляді заробітної плати (п.п. 169.1.1 ПКУ)

Заява про застосування ПСП

2

Платник податку, який утримує двох або більше дітей віком до 18 років

(п.п. 169.1.2 ПКУ)

1) заява про застосування ПСП;

2) копія свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народження дитини (дітей) або документ, що підтверджує встановлення батьківства, або документи, що підтверджують вік дитини (дітей), затверджені відповідним органом країни, в якій іноземна фізична особа — платник податків постійно проживала до прибуття в Україну;

3) копія рішення органу опіки та піклування про встановлення опіки чи піклування (якщо із заявою звернеться опікун чи піклувальник)

3

Одинока мати (батько), вдова (вдівець), опікун, піклувальник*, які мають дитину (дітей) віком до 18 років (п.п. «а» п.п. 169.1.3 ПКУ)

1) заява про застосування ПСП;

2) копія свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народження дитини (дітей) або документ із зазначенням відомостей про батька дитини у Книзі реєстрації актів цивільного стану, або документи, що підтверджують вік дитини (дітей), затверджені відповідним органом країни, в якій іноземна фізична особа — платник податку постійно проживала до прибуття в Україну;

3) копія рішення органу опіки та піклування про встановлення опіки або піклування (якщо із заявою звернеться опікун або піклувальник);

4) копія свідоцтва про шлюб і свідоцтва про смерть (якщо із заявою звернеться вдова або вдівець);

5) копія паспорта

* Під одинокою матір’ю (батьком) або опікуном, піклувальником розуміються особи, які на момент застосування ПСП, маючи дитину (дітей) до 18 років, не перебувають у шлюбі, зареєстрованому відповідно до закону.

4

Особа, яка утримує дитину-інваліда віком до 18 років (п.п. «б» п.п. 169.1.3 ПКУ)

1) заява про застосування ПСП;

2) копія свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народження дитини (дітей) або документ, що підтверджує встановлення батьківства, або документи, що підтверджують вік дитини (дітей), затверджені відповідним органом країни, в якій іноземна фізична особа — платник податку постійно проживала до прибуття в Україну;

3) копія рішення органу опіки та піклування про встановлення опіки або піклування (якщо із заявою звернеться опікун або піклувальник);

4) копія пенсійного посвідчення або посвідчення отримувача державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, яке містить запис про інвалідність дитини, або копія медичного висновку про дитину-інваліда віком до 18 років, виданого закладами та установами МОЗ*

* Періодичність надання відповідає встановленим МОЗ строкам перегляду таких документів.

5

Особа, віднесена до 1 або 2 категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, уключаючи осіб, нагороджених грамотами Президії Верховної Ради УРСР за участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи (п.п. «в» п.п. 169.1.3 ПКУ)

1) заява про застосування ПСП;

2) копія посвідчення (дубліката посвідчення) установленого зразка:

— громадянина (громадянки), який (яка) постраждав (постраждала) унаслідок Чорнобильської катастрофи, категорії 1 серії А з відбитком штампу «Перереєстровано» і записом про дату перереєстрації, а також вкладишем установленого зразка;

— учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС категорії 2 серії А з відбитком штампу «Перереєстровано» і записом про дату перереєстрації;

— громадянина (громадянки), евакуйованого (евакуйованої) у 1986 році із зони відчуження, категорії 2 серії Б;

— громадянина (громадянки), який (яка) постійно проживав (проживала) у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття рішення Уряду України про відселення (розпорядження Ради Міністрів УРСР від 28.06.89 р. № 224), категорії 2 серії Б;

3) копія Грамоти Президії Верховної Ради УРСР за участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи (для осіб, нагороджених такою грамотою)

6

Особа, яке є учнем, студентом, аспірантом, ординатором, ад’юнктом* (п.п. «г» п.п. 169.1.3 ПКУ)

1) заява про застосування ПСП;

2) довідка з навчального закладу про те, що така особа дійсно навчається в цьому навчальному закладі і не отримує стипендію з бюджету

* ПСП не застосовують до заробітної плати, яку платник податків отримує протягом звітного податкового місяця одночасно з доходами у вигляді стипендії, грошового або майнового (речового) забезпечення учнів, студентів, аспірантів, ординаторів, ад’юнктів, що виплачуються з бюджету (п.п. 169.2.3 ПКУ).

7

Інваліди I або II групи, у тому числі з дитинства, крім інвалідів, пільга яким зазначена в п. 11 цієї таблиці (п.п. «ґ» п.п. 169.1.3 ПКУ)

1) заява про застосування ПСП;

2) копія пенсійного посвідчення або посвідчення отримувача державної соціальної допомоги, яка виплачується замість пенсії, що містить запис про інвалідність, або довідки до акта огляду МСЕК*

* Періодичність надання відповідає встановленим МОЗ строкам перегляду таких документів.

8

Особа, якій присуджено довічну стипендію як громадянину, що зазнав переслідувань за правозахисну діяльність, уключаючи журналістів (п.п. «д» п.п. 169.1.3 ПКУ)

1) заява про застосування ПСП;

2) копія акта Президента України про призначення зазначеної стипендії

9

Учасник бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на якого поширюється дія Закону № 3551, крім осіб, зазначених у п. 11 цієї таблиці (п.п. «е» п.п. 169.1.3 ПКУ)

1) заява про застосування ПСП;

2) копія посвідчення учасника бойових дій, виданого відповідними органами, або документи, що підтверджують участь у бойових діях у період після Другої світової війни

10

Платник податків, який є Героєм України, Героєм Радянського Союзу, Героєм Соціалістичної Праці або повним кавалером ордена Слави або ордена Трудової Слави, особою, нагородженою чотирма і більше медалями «За відвагу» (п.п. «а» п.п. 169.1.4 ПКУ)

1) заява про застосування ПСП;

2) копія орденської книжки Героя України, Героя Радянського Союзу або Героя Соціалістичної Праці або орденських книжок кавалерів орденів Слави або Трудової Слави трьох ступенів, або довідки чи інші документи, що підтверджують надання звання Героя України, Героя Радянського Союзу, Героя Соціалістичної Праці, нагородження орденами Слави або Трудової Слави трьох ступенів і чотирма медалями «За відвагу»

11

Платник податків, який є учасником бойових дій під час Другої світової війни або особою, яка в той час працювала в тилу, і інвалідом I і II груп з числа учасників бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на яких поширюється дія Закону № 3551 (п.п. «б» п.п. 169.1.4 ПКУ)

1) заява про застосування ПСП;

2) копія посвідчення учасника бойових дій, виданого відповідними органами, або документи, що підтверджують участь у бойових діях під час (у період після) Другої світової війни;

3) копія пенсійного посвідчення або посвідчення отримувача державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, що містить запис про інвалідність, або довідки до акта огляду МСЕК*;

4) документи, що підтверджують факт роботи в тилу під час Другої світової війни

* Періодичність надання відповідає встановленим МОЗ строкам перегляду таких документів.

12

Колишній в’язень концтаборів або особа, визнана репресованою або реабілітованою (п.п. «в» п.п. 169.1.4 ПКУ)

1) заява про застосування ПСП;

2) довідка, видана компетентними органами, або документи, що містять необхідні відомості про факт визнання особи репресованою чи реабілітованою

13

Колишній в’язень місць примусового утримання під час Другої світової війни (п.п. «в» п.п. 169.1.4 ПКУ)

1) заява про застосування ПСП;

2) копія посвідчення жертви нацистських переслідувань

14

Особа, яка була насильно вивезена з території колишнього СРСР під час Другої світової війни на територію держав, що перебували у стані війни з колишнім СРСР або були окуповані фашистською Німеччиною та її союзниками (п.п. «г» п.п. 169.1.4 ПКУ)

1) заява про застосування ПСП;

2) копія посвідчення жертви нацистських переслідувань або довідки, видані компетентними органами, або документи, що містять необхідні відомості про факт насильного вивезення з території колишнього СРСР під час Другої світової війни на територію держав, які перебували у стані війни з колишнім СРСР або були окуповані фашистською Німеччиною та її союзниками

15

Особа, яка перебувала на блокадній території колишнього Ленінграда (Санкт-Петербург, Російська Федерація) у період з 8 вересня 1941 року по 27 січня 1944 року (п.п. «ґ» п.п. 169.1.4 ПКУ)

1) заява про застосування ПСП;

2) документи, що містять необхідні відомості про факт перебування на блокадній території колишнього Ленінграда (Санкт-Петербург, Російська Федерація) у період з 8 вересня 1941 року по 27 січня 1944 року

Зауважте: до заробітної плати держслужбовців ПСП застосовують без подання заяви про застосування ПСП, але з поданням підтвердних документів (у разі потреби) для встановлення розміру пільги (п.п. 169.2.3 ПКУ).

Також зверніть увагу: щорічне подання заяви про застосування ПСП, якщо підстава для її застосування залишається незмінною, ПКУ не передбачено. На цей факт звертають увагу і фіскали в консультації з категорії 103.08.03 БЗ.

Теги ПСП
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити