Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Правила заповнення ПН/РК у роз’ясненнях податківців

Податки & бухоблік Березень, 2020/№ 25
Друк
Лист Державної фіскальної служби України від 27.11.2018 р. № 36942/7/99-99-15-03-02-17

<…>

3. Зміни в порядку заповнення податкової накладної та розрахунку коригування до податкової накладної

3.1. Особливості заповнення полів у верхній лівій частині податкової накладної / розрахунку коригування

<…>

3.1.3. Поле «Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини»

У полі «Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини» згідно з пунктом 8 Порядку № 763 при складанні податкових накладних, особливості заповнення яких викладені в пунктах 10 — 15 Порядку № 763*, вказується позначка «Х» та зазначається тип причини (значення від «01» до «15»; для податкових накладних, складених до 01.03.2017, такі значення можуть бути від «01» до «17»).

* Наказ Мінфіну від 17.09.2018р. N 763 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 року N 1307» (прим.ред)

У розрахунках коригування, складених до податкових накладних, у яких було заповнено поле «Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини», це поле також має бути заповнене, а тип причини повинен відповідати типу причини, що був зазначений у податковій накладній, до якої складається розрахунок коригування, незалежно від дати складання такої податкової накладної (до 01.03.2017 чи після вказаної дати).

Наприклад

У розрахунку коригування, складеному до податкової накладної від 20.01.2017, яка має тип причини «16», також має бути вказано тип причини «16», незважаючи на його відсутність в переліку типів причин, зазначеному в пункті 8 Порядку № 763.

3.2. Особливості заповнення реквізитів податкової накладної / розрахунку коригування «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта» (постачальника/покупця)

<…>

Реквізит «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта» не заповнюється ні для постачальника (продавця), ні для отримувача (покупця) при складанні податкової накладної за операцією з отримання послуг від нерезидента, місце постачання яких визначено на митній території України (в такій податковій накладній у верхній лівій частині у полі «Не підлягає наданню отримувачу (покупцю)» вказується відмітка «Х» та тип причини «14», а у рядку «Індивідуальний податковий номер постачальника (продавця)» — умовний ІПН «500000000000»), а також при складанні розрахунку коригування до такої податкової накладної.

<…>

4. Особливості складання розрахунків коригування до податкової накладної

4.1. Загальні положення

Розрахунок коригування може бути складений та зареєстрований в ЄРПН тільки до зареєстрованої в ЄРПН податкової накладної, з дати складання якої не минуло більше як 1095 календарних днів.

З метою забезпечення єдиного підходу до складання розрахунків коригування до податкових накладних Порядок № 763 доповнено пунктом 23, в якому визначено особливості заповнення розрахунків коригування до податкових накладних.

Згідно з пунктом 23 Порядку № 763 для коригування кількісних та/або вартісних показників розділу Б податкової накладної у зв’язку із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадку повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником (продавцем) суми попередньої оплати товарів/послуг, запроваджується такий порядок складання розрахунків коригування:

1) відповідні показники рядка податкової накладної, що коригується (кількість або ціна, залежно від причини коригування, а також обсяг постачання та сума ПДВ), зазначаються зі знаком «-» (обнуляється (виводиться в «0») рядок податкової накладної, який коригується);

2) за потреби додається(ються) новий(і) рядок(ки) з виправленими показниками, якому(им) присвоюється новий черговий порядковий номер, що не зазначався в податковій накладній.

При цьому в розрахунку коригування в одному рядку не можуть бути одночасно зазначені показники щодо коригування кількості та коригування вартості (ціни).

У разі зміни кількості товарів/послуг показники з граф 6 та 7 розділу Б податкової накладної переносяться до граф 7 та 8 та розділу Б розрахунку коригування. При цьому із цієї пари в розділі Б розрахунку коригування зі знаком «-» заповнюється тільки графа 7.

У разі зміни вартості (ціни) товарів/послуг показники з граф 6 та 7 розділу Б податкової накладної переносяться до граф 9 та 10 розділу Б розрахунку коригування. При цьому із цієї пари в розділі Б розрахунку коригування зі знаком «-» заповнюється тільки графа 9.

Одночасно в одному рядку розділу Б розрахунку коригування може бути заповнена тільки одна пара граф: 7 і 8 або 9 і 10.

Якщо розрахунок коригування складається у зв’язку з повним поверненням товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником (продавцем) повної суми попередньої оплати товарів/послуг, новий(і) рядок(ки) в розділі Б розрахунку коригування не додається(ються).

Часткове повернення товарів або часткове повернення суми попередньої оплати товарів/послуг розглядається як зміна кількості або вартості (ціни) товарів/послуг.

При складанні розрахунку коригування до податкової накладної, складеної та зареєстрованої в ЄРПН до 01.12.2018, графа 14 розділу Б розрахунку коригування «Сума податку на додану вартість» не заповнюється у тих рядках, до яких відповідні показники податкової накладної переносяться зі знаком «-» (виводяться в «0»), водночас в нових (доданих) рядках такого розрахунку коригування графа 14 розділу Б підлягає заповненню у разі наявності суми податку (графа 11 розділу Б розрахунку коригування має значення «7» або «20»).

4.2. Складання розрахунку коригування у разі виправлення помилок в реквізитах заголовної частини податкової накладної (крім помилки в індивідуальному податковому номері отримувача (покупця)

Дата складання податкової накладної та її порядковий номер виправленню не підлягають.

У разі допущення помилки в реквізитах заголовної частини податкової накладної, крім помилки в індивідуальному податковому номері отримувача (покупця), постачальник (продавець) складає розрахунок коригування до податкової накладної, у якому всі правильно заповнені реквізити податкової накладної повторюються, а реквізит, у якому допущено помилку, заповнюється без помилок. Розрахунок коригування складається на дату виявлення такої помилки.

У такому розрахунку коригування розділи А та Б не заповнюються (нулі, прочерки та інші знаки чи символи не проставляються).

Такий розрахунок коригування реєструється в ЄРПН постачальником (продавцем).

4.3. Складання розрахунку коригування у разі виправлення помилки в індивідуальному податковому номері отримувача (покупця)

Виправлення помилки, допущеної в заголовній частині податкової накладної в індивідуальному податковому номері (далі — ІПН) отримувача (покупця), здійснюється таким чином.

Постачальник (продавець) повинен скласти розрахунок коригування з урахуванням таких особливостей:

у полі «Дата складання» зазначається дата, на яку було виявлено помилку в ІПН покупця;

у заголовній частині розрахунку коригування зазначаються дані із заголовної частини податкової накладної з помилковим ІПН;

у розділі Б зазначаються зі знаком «-» (виводяться в «0») відповідні показники усіх рядків податкової накладної, що коригується (кількість, обсяг постачання та сума ПДВ).

Такий розрахунок коригування підлягає реєстрації в ЄРПН платником податку, якому належить ІПН, що помилково був зазначений у полі «ІПН покупця» податкової накладної.

Одночасно постачальник (продавець) повинен скласти та зареєструвати в ЄРПН нову податкову накладну з урахуванням таких особливостей:

1) реквізити заголовної частини податкової накладної зазначаються без помилок, тобто у полі «ІПН покупця» має бути вказаний правильний ІПН отримувача (покупця);

2) у полі «Дата складання» зазначається дата виникнення податкових зобов’язань постачальника (продавця), тобто дата складання податкової накладної з «помилковим» ІПН;

3) такій податковій накладній присвоюється новий порядковий номер, відмінний від порядкового номера податкової накладної з «помилковим» ІПН отримувача (покупця);

4) у розділі Б такої податкової накладної зазначається обсяг операцій з постачання товарів/послуг та інші показники, що були вказані в податковій накладній з «помилковим» ІПН.

4.4. Зазначення у розрахунку коригування причини коригування

<…>

Перелік кодів причин коригування, які можуть бути зазначені у графі 2.1 розділу Б розрахунку коригування «Код причини», та їх значення наведено в таблиці 1 та розміщено на офіційному веб-порталі ДФС за адресою: http://sfs.gov.ua/nove-pro-podatki--novini-/357858.html.

Таблиця 1

Умовний код

Назва умовного коду причини коригування

101

Зміна ціни

102

Зміна кількості

103

Повернення товару або авансових платежів

104

Зміна номенклатури

201

Коригування зведеної податкової накладної, складеної відповідно до пункту 198.5 статті 198 розділу V Кодексу

202

Коригування зведеної податкової накладної, складеної відповідно до пункту 199.1 статті 199 розділу V Кодексу

203

Коригування зведеної податкової накладної, складеної відповідно до 11 (останнього) абзацу пункту 201.4 статті 201 розділу V Кодексу

301

Виправлення помилки (пункт 24 Порядку заповнення податкової накладної)

302

Усунення неоднозначностей

303

Зменшення обсягу при нульовій кількості

304

Зменшення кількості при нульовому обсягу

<…>

4.5. Зазначення у розрахунку коригування групи коригування

Порядком № 763 у розділі Б розрахунку коригування передбачено новий показник «Група коригування», який вказується у графі 2.2 розділу Б розрахунку коригування.

В усіх рядках розрахунку коригування, пов’язаних з коригуванням одного рядка податкової накладної (рядок, в якому зі знаком «-» зазначено відповідні показники податкової накладної, що коригується, та за наявності нового(их) рядка(ків) з виправленими показниками, що його замінює(ють)), у графі 2.1 зазначається однаковий код причини коригування. Одночасно усім таким рядкам присвоюється один номер групи коригування, який зазначається у графі 2.2 розділу Б розрахунку коригування «№ з/п групи коригування».

Кількість груп коригування у розрахунку коригування обмежується лише кількістю рядків у розділі Б розрахунку коригування, призначених для заповнення відповідних показників (загальна кількість рядків у розділі Б розрахунку коригування не може перевищувати 9999).

У розрахунку коригування одночасно може бути зазначено кілька різних причин коригування (наприклад, одночасна зміна кількості одного товару, повернення другого товару та перегляд ціни на третій товар тощо) в межах першого типу причин коригування (коди причин 101 — 104).

У такому випадку в одному розрахунку коригування кожній наступній групі коригування присвоюється окремий наступний порядковий номер, в тому числі, і у випадках, коли причини коригування співпадають (наприклад, змінюється кількість двох різних товарів).

Наприклад

У податковій накладній, зареєстрованій в ЄРПН та виданій платнику податку, заповнено чотири рядки з різними видами (номенклатурою) товару. Відбувається повернення товару, вказаного у другому рядку податкової накладної (Товар 2), та зміна номенклатури товарів, що вказані в третьому та четвертому рядках податкової накладної (Товар 3 та Товар 4). При цьому Товар 3 замінюється на Товар 5, а Товар 4 замінюється на два нові товари: Товар 6 та Товар 7.

У цьому випадку розділ Б розрахунку коригування до такої податкової накладної заповнюється таким чином:

1) повернення товару, вказаного у другому рядку податкової накладної (Товар 2):

у рядку 1 розділу Б розрахунку коригування у графі 1.1 вказується 1, у графі 1.2 зазначається номер рядка 2 податкової накладної, який коригується (виводиться в «0») у зв’язку з поверненням Товару 2, у графі 2.1 зазначається код причини 103, у графі 2.2 зазначається номер за порядком групи коригування 1;

2) зміна номенклатури товару, вказаного в третьому рядку податкової накладної (Товар 3 замінюється на Товар 5):

а) у рядку 2 розділу Б розрахунку коригування у графі 1.1 вказується 2, у графі 1.2 зазначається номер рядка 3 податкової накладної, який коригується (виводиться в «0») у зв’язку із зміною номенклатури Товару 3, у графі 2.1 зазначається код причини 104, у графі 2.2 зазначається номер за порядком групи коригування 2;

б) у рядку 3 розділу Б розрахунку коригування у графі 1.1 вказується 3, у графі 1.2 зазначається новий (доданий) номер рядка 5, в якому зазначається інформація про Товар 5, який додається внаслідок заміни Товару 3 на Товар 5; у графі 2.1 зазначається код причини 104, у графі 2.2 зазначається номер за порядком групи коригування 2;

3) зміна номенклатури товару, вказаного в четвертому рядку податкової накладної (Товар 4 замінюється на Товари 6 та 7):

а) у рядку 4 розділу Б розрахунку коригування у графі 1.1 вказується 4, у графі 1.2 зазначається номер рядка 4 податкової накладної, який коригується (виводиться в «0») у зв’язку із зміною номенклатури Товару 4, у графі 2.1 зазначається код причини 104, у графі 2.2 зазначається номер за порядком групи коригування 3;

б) у рядку 5 розділу Б розрахунку коригування у графі 1.1 вказується 5, у графі 1.2 зазначається новий (доданий) номер рядка 6, в якому зазначається інформація про Товар 6, який додається внаслідок заміни Товару 4 на Товар 6; у графі 2.1 зазначається код причини 104, у графі 2.2 зазначається номер за порядком групи коригування 3;

в) у рядку 6 розділу Б розрахунку коригування у графі 1.1 вказується 6, у графі 1.2 зазначається новий (доданий) номер рядка 7, в якому зазначається інформація про Товар 7, який додається внаслідок заміни Товару 4 на Товар 7; у графі 2.1 зазначається код причини 104, у графі 2.2 зазначається номер за порядком групи коригування 3.

Приклад заповнення граф 1.1 — 2.2 розділу Б розрахунку коригування

№ з/п

№ з/п рядка податкової накладної, що коригується або додається

Причина коригування

Примітка

код причини

№ з/п групи коригування

1.1

1.2

2.1

2.2

1

2

103

1

Показники обсягу постачання зі знаком «-»

2

3

104

2

Показники обсягу постачання зі знаком «-»

3

5

104

2

Показники обсягу постачання зі знаком «+»

4

4

104

3

Показники обсягу постачання зі знаком «-»

5

6

104

3

Показники обсягу постачання зі знаком «+»

6

7

104

3

Показники обсягу постачання зі знаком «+»

4.6. Особливості складання розрахунків коригування до зареєстрованих в ЄРПН «зайво складених» податкових накладних

Особливості складання розрахунків коригування до зареєстрованих в ЄРПН «зайво складених» податкових накладних визначено пунктом 24 Порядку № 763, згідно з яким у разі реєстрації в ЄРПН двох і більше податкових накладних, складених на одну операцію з постачання товарів/послуг, постачальник (продавець) складає розрахунок коригування до «зайво складених» податкових накладних.

З метою такого коригування продавець (постачальник) повинен самостійно визначити, яка з кількох складених ним на одну і ту ж операцію податкових накладних є правильною, а яка (які) «зайво складеною(ними)».

При цьому один розрахунок коригування можна скласти лише до однієї «зайво складеної» податкової накладної. Якщо на одну і ту ж операцію з постачання товарів/послуг складено кілька податкових накладних, розрахунки коригування, особливості складання яких визначені у пункті 24 Порядку № 763, складаються окремо до кожної податкової накладної, яка визначена платником як «зайво складена», у тому числі і до податкових накладних, що не надаються отримувачу (покупцю).

У результаті такого коригування на одну операцію з постачання товарів/послуг в ЄРПН має залишитися одна податкова накладна (далі — «правильна» податкова накладна). Таке коригування не може бути проведене, якщо в ЄРПН за результатами операції з постачання товарів/послуг не залишиться жодної податкової накладної.

Складання розрахунку коригування до «зайво складених» податкових накладних передбачено окремо для випадків, коли розрахунки коригування до таких податкових накладних не було складено та зареєстровано в ЄРПН, та окремо для випадків, коли до «зайво складених» податкових накладних розрахунки коригування вже були складені та зареєстровані в ЄРПН до 01.12.2018.

4.6.1. Складання розрахунку коригування до «зайво складеної» податкової накладної, до якої не було складено та зареєстровано в ЄРПН розрахунку коригування

Розрахунок коригування до «зайво складеної» податкової накладної, до якої ще не складався та не реєструвався в ЄРПН розрахунок коригування, складається у такому порядку:

а) у верхній лівій частині розрахунку коригування у графі «Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причин» зазначається тип причини 20, при цьому позначка «Х» не проставляється;

б) у заголовній частині розрахунку коригування у полі «до податкової накладної» зазначаються дата і номер податкової накладної, яка визначена платником як «зайво складена» податкова накладна;

в) в розділі Б розрахунку коригування підлягають заповненню графи з 1 по 15 (крім випадків, коли таке заповнення не передбачено Порядком № 763); графи 9 та 10 розділу Б розрахунку коригування не заповнюються;

г) відповідні показники кожного рядка «зайво складеної» податкової накладної (кількість (графа 7 розрахунку коригування), обсяг постачання (графа 13 розрахунку коригування) та сума ПДВ (графа 14 розрахунку коригування) зазначаються зі знаком «-» (показники податкової накладної виводяться в «0»);

д) якщо «зайво складена» податкова накладна зареєстрована в ЄРПН до 01.12.2018, графа 14 розділу Б розрахунку коригування до такої податкової накладної не заповнюється;

е) у графі 2.1 розділу Б розрахунку коригування зазначається код причини 301;

є) у першому інформаційному полі «Інформаційні дані щодо складеної та зареєстрованої в ЄРПН податкової накладної», яке знаходиться під табличною частиною розрахунку коригування, зазначаються дані щодо податкової накладної, яка визначена платником як «правильна» податкова накладна;

ж) якщо на одну операцію з постачання товарів/послуг складено більше ніж дві податкові накладні, тобто «зайво складених» податкових накладних дві і більше, то в кожному із розрахунків коригування, що складаються до кожної із «зайво складених» податкових накладних, в першому інформаційному полі зазначаються дані щодо однієї і тієї ж податкової накладної, яка визначена платником як «правильна» податкова накладна;

з) розрахунок коригування з кодом причини 301 не може бути складено до податкової накладної, яка визначена платником як «правильна» податкова накладна. Інформація про таку «правильну» податкову накладну має бути вказана в першому інформаційному полі кожного з розрахунків коригування, що складаються до кожної з податкових накладних, визначених платником як «зайво складені». Будь-які коригування показників «правильної» податкової накладної (повернення товару, зміна ціни чи кількості) надалі здійснюються у загальному порядку;

и) друге інформаційне поле «Інформаційні дані щодо складеного та зареєстрованого в ЄРПН розрахунку коригування до податкової накладної, зайво складеної на операцію, за якою в ЄРПН вже зареєстрована податкова накладна» одночасно з першим інформаційним полем не заповнюється.

Такий розрахунок коригування підлягає реєстрації в ЄРПН отримувачем (покупцем), який був зазначений у податковій накладній, що коригується, крім випадків, передбачених Порядком № 763 (ср. ).

4.6.2. Складання розрахунку коригування за умови, що до 01.12.2018 до «зайво складеної» податкової накладної вже був складений та зареєстрований в ЄРПН розрахунок коригування

У разі якщо до набрання чинності Порядком № 763 (тобто до 01.12.2018) до «зайво складеної» податкової накладної вже був складений та зареєстрований в ЄРПН розрахунок коригування, в результаті реєстрації якого показники такої податкової накладної виведено в «0», платник податку може скласти ще один «інформаційний» розрахунок коригування до такої «зайво складеної» податкової накладної.

У такому «інформаційному» розрахунку коригування:

а) у верхній лівій частині розрахунку коригування у графі «Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причин» зазначається тип причини 20, при цьому позначка «Х» не проставляється;

б) у заголовній частині розрахунку коригування у полі «до податкової накладної» зазначаються дата і номер податкової накладної, яка визначена платником як «зайво складена» податкова накладна;

в) розділи А і Б розрахунку коригування не заповнюються;

г) в першому інформаційному полі «Інформаційні дані щодо складеної та зареєстрованої в ЄРПН податкової накладної», яке знаходиться під табличною частиною розрахунку коригування, зазначаються дані щодо податкової накладної, яка визначена платником як «правильна» податкова накладна;

д) у другому інформаційному полі «Інформаційні дані щодо складеного та зареєстрованого в ЄРПН розрахунку коригування до податкової накладної, «зайво складеної» на операцію, за якою в ЄРПН вже зареєстрована податкова накладна», зазначаються дані щодо розрахунку коригування до податкової накладної, що був складений та зареєстрований в ЄРПН і яким показники такої податкової накладної виведено в «0».

Такий розрахунок коригування підлягає реєстрації в ЄРПН виключно постачальником (продавцем).

4.6.3. Звертаємо увагу

Встановлений пунктом 24 Порядку № 763 порядок складання розрахунків коригування до податкових накладних, які визначені платником як «зайво складені» податкові накладні, не застосовується у таких випадках:

1) за операцією з постачання товарів/послуг в ЄРПН зареєстрована одна податкова накладна;

2) зареєстрована в ЄРПН податкова накладна складена без факту здійснення господарських операцій;

3) у зареєстрованій в ЄРПН податковій накладній, яка визначена платником як «зайво складена», показники розділу Б не відповідають показникам податкової накладної, яка визначена платником як «правильна» податкова накладна;

4) до «зайво складеної» податкової накладної зареєстровано розрахунок коригування, яким показники такої податкової накладної не виводились в «0», а здійснювалося коригування кількісних або вартісних показників та/або зміни номенклатури, в результаті чого такі показники відкоригованої податкової накладної не дорівнюють нулю.

Розрахунки коригування до таких податкових накладних складаються (в разі виникнення підстав) у звичайному порядку, тип причини 20 у них не зазначається, інформаційні поля «Інформаційні дані щодо складеної та зареєстрованої в ЄРПН податкової накладної» та «Інформаційні дані щодо складеного та зареєстрованого в ЄРПН розрахунку коригування до податкової накладної, зайво складеної на операцію, за якою в ЄРПН вже зареєстрована податкова накладна», не заповнюються.

<…>

В. о. заступника Голови Є. Бамбізов

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі