Теми статей
Обрати теми

Додаток ПЗ — неоподатковуваний прибуток

Войтенко Тетяна, податковий експерт
Додаток ПЗ до прибуткової декларації зобов’язані подавати підприємства, які здійснюють види діяльності, звільнені від оподаткування ст. 142 і підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ. У ньому звільненці звітують про результати пільгованої діяльності. Інші суб’єкти господарювання цей додаток не заповнюють і не подають.

Під звільнення від оподаткування підпадає прибуток:

— підприємств та організацій, які засновані громадськими організаціями осіб з інвалідністю і є їх повною власністю (п. 142.1 ПКУ). Код пільги в Довіднику податкових пільг — «11020306»;

— Чорнобильської АЕС — на період підготовки до зняття та зняття з експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС і перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему (п. 142.2 ПКУ). Код пільги в Довіднику податкових пільг — «11020361»;

— отриманий підприємствами за рахунок міжнародної технічної допомоги або за рахунок коштів, які передбачені в держбюджеті як внесок України до Чорнобильського фонду «Укриття» для реалізації міжнародної програми «План здійснення заходів на об’єкті «Укриття» (п. 142.3 ПКУ). Код пільги в Довіднику податкових пільг — «11020362»;

— учасника індустріального парку, включеного до Реєстру індустріальних парків, від здійснення госпдіяльності у сферах переробної промисловості; у сфері збирання, оброблення й видалення відходів; відновлення матеріалів, крім захоронення відходів, або науково-дослідної діяльності виключно на території (в межах) індустріального парку (п. 142.4 ПКУ). Код пільги в Довіднику податкових пільг — «11020401»;

— підприємств — суб’єктів літакобудування, визначених згідно зі ст. 2 Закону України «Про розвиток літакобудівної промисловості» від 12.07.2001 № 2660-III (п. 41 підрозд. 4 розд. XX ПКУ). Це звільнення діє до 01.01.2025. Код пільги в Довіднику податкових пільг — «11020365»;

— отриманий японськими суб’єктами (див. пп. «а» — «в» п. 9 підрозд. І розд. ХХ ПКУ) у межах реалізації проєкту модернізації Бортницької станції очищення стічних вод (п. 381 підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ). Код пільги в Довіднику податкових пільг — «11020364»;

— підприємств — інвесторів зі значними інвестиціями (крім прибутку, зазначеного у п. 55 підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ). Звільнення діє до 01.01.2035 протягом 5 послідовних років, але не довше строку дії спеціального інвестиційного договору, укладеного згідно із Законом України «Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні» від 17.12.2020 № 1116-IX. Код пільги в Довіднику податкових пільг — «11020389»;

— суб’єктів, що провадять виключно діяльність з виробництва електродвигунів, призначених для транспортних засобів, оснащених виключно електродвигунами (п. 56 підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ). Звільнення діє до 31.12.2035 (включно). Код пільги в Довіднику податкових пільг — «11020390»;

— суб’єктів, що провадять виключно діяльність з виробництва літій-іонних (літій-полімерних) акумуляторів, призначених для транспортних засобів, оснащених виключно електродвигунами (п. 56 підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ). Звільнення діє до 31.12.2035 (включно). Код пільги в Довіднику податкових пільг — «11020391»;

— суб’єктів, що провадять виключно діяльність з виробництва зарядних пристроїв для літій-іонних (літій-полімерних) акумуляторів, призначених для транспортних засобів, оснащених виключно електродвигунами (п. 56 підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ). Звільнення діє до 31.12.2035 (включно). Код пільги в Довіднику податкових пільг — «11020392»;

— суб’єктів, що провадять виключно діяльність з виробництва транспортних засобів, оснащених виключно електродвигунами (п. 56 підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ). Звільнення діє до 31.12.2035 (включно). Код пільги в Довіднику податкових пільг — «11020393»;

— суб’єктів, що провадять виключно діяльність з виробництва самохідних вагонів трамвайних та вагонів метро (п. 56 підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ). Звільнення діє до 31.12.2035 (включно). Код пільги в Довіднику податкових пільг — «11020394»;

— суб’єктів, що провадять виключно діяльність з виробництва транспортних засобів, оснащених двигунами внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, що працюють виключно на стисненому природному газі метані, зрідженому природному газі метані або біогазі (п. 56 підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ). Звільнення діє до 31.12.2035 (включно). Код пільги в Довіднику податкових пільг — «11020395»;

— сільгоспвиробників свійської птиці, крім курей (п. 57 підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ). Звільнення діє до 01.01.2027. Код пільги в Довіднику податкових пільг — «11020396»;

— суб’єктів господарювання, визначених відповідно до норм п. 68 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ (п.п. 68.1 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ). Звільнення діє до 01.01.2037. Код пільги в Довіднику податкових пільг — «11020397».

Всі зазначені вище суб’єкти господарювання зобов’язані подавати додаток ПЗ.

Але перш ніж розглядати порядок заповнення цього додатка, пару слів скажемо про саму прибуткову декларацію пільговиків.

Тут важливо знати ось що. Принцип її заповнення побудований так, що в найперших рядках декларації (02, 03 РІ, 03.1, 03.2, 04) платник податку визначає загальний фінансовий результат і об’єкт оподаткування від усіх своїх видів діяльності (як тих, які оподатковуються податком на прибуток, так і пільгованих). Щоб отримати результат саме від оподатковуваної діяльності, потрібно вирахувати із загального об’єкта оподаткування (рядок 04 декларації) результат звільненої від оподаткування діяльності (рядок 05 ПЗ декларації). При цьому розрахунок результатів пільгової діяльності здійснюють у додатку ПЗ.

Додаток ПЗ складається з двох таблиць:

— таблиця 1 «Розрахунок прибутку, що звільняється від оподаткування»;

— таблиця 2 «Підстави для застосування пільги».

У таблиці 1 підприємства, які здійснюють пільговані види діяльності, ведуть розрахунок неоподатковуваного прибутку/збитку в розрізі кожного з них. Як її заповнити, див. у табл. 1.

Таблиця 1. Заповнення таблиці 1 додатка ПЗ

Код рядка

Назва рядка

05

Прибуток, звільнений від оподаткування, або збиток від діяльності, прибуток від якої звільняється від оподаткування, у тому числі:

Тут відображають загальний результат (прибуток/збиток), отриманий від усіх пільгованих видів діяльності. Зазвичай суб’єкти господарювання займаються тільки одним видом пільгованої діяльності. У такому разі вони просто переносять до цього рядка значення рядка 05.1 додатка ПЗ. Якщо ж пільг декілька (що малоймовірно), сюди потрапить сума показників рядків 05.1, 05.2, 05.3 тощо.

Показник цього рядка може мати як позитивне (прибуток), так і від’ємне (збиток) значення. Його (з відповідним знаком) переносять із таблиці 1 до рядка 05 ПЗ основної частини декларації з податку на прибуток (детальніше порядок заповнення рядків 05 ПЗ і 06 декларації з податку на прибуток наведено в статті «Прибуткова декларація: алгоритм заповнення» // «Податки & бухоблік», 2023, № 5)

05.1

на підставі «А» (рядок А1 + рядок А2 - рядок А3)

У цьому рядку розраховують прибуток (збиток) від конкретного виду пільгованої діяльності. Роблять це за формулою, зазначеною в самій назві рядка: рядок А1 + рядок А2 - рядок А3. Тобто результат пільгованої діяльності визначають за загальним правилом шляхом коригування бухгалтерського фінрезультату від пільгованої діяльності (А1) на збільшуючі (А2) і зменшуючі (А3) податковоприбуткові різниці.

Важливий момент! За наявності декількох пільг таблицю 1 потрібно доповнити новими рядками так, щоб на кожен із пільгованих видів діяльності припадав свій рядок: 05.2 (для підстави «Б»), 05.3 (для підстави «В») тощо за кількістю підстав для надання пільги.

Наприклад, текстова частина рядка 05.2 виглядатиме так: «на підставі «Б» (рядок Б1 + рядок Б2 - рядок Б3)». При цьому кожному рядку: 05.2, 05.3 тощо (за аналогією до рядка 05.1) повинні відповідати три рядки показників фінрезультату/різниць. Наприклад, для рядка 05.2 — Б1, Б2, Б3, для рядка 05.3 — В1, В2, В3 тощо за кількістю пільг

А1

Фінансовий результат, визначений у фінансовій звітності:

Тут (а також у рядках Б1, В1 тощо, якщо вони є) показують бухгалтерський фінрезультат (прибуток/збиток), отриманий від конкретного виду пільгованої діяльності. Тобто цей рядок є пільговим аналогом рядка 02 декларації

А2

різниці, які збільшують фінансовий результат до оподаткування

У цьому рядку (а також у рядках Б2, В2 тощо за їх наявності) відображають сумарно збільшуючі податковоприбуткові різниці за конкретним видом пільгованої діяльності

А3

різниці, які зменшують фінансовий результат до оподаткування

Показник цього рядка (а також рядків Б3, В3 тощо за їх наявності) є сумою зменшуючих різниць за конкретним видом пільгованої діяльності.

Майте на увазі! У цьому рядку зазначають також пільгові збитки минулих років, які зменшують об’єкт оподаткування згідно з п.п. 140.4.4 ПКУ. При цьому, відобразивши пільговий перехідний збиток у цьому рядку таблиці 1 додатка ПЗ (як зменшуючу різницю за конкретним видом пільгової діяльності), його слід включити й до рядка 3.2.4 додатка РI (інакше об’єкт оподаткування буде завищений)

У таблиці 2 додатка ПЗ платнику необхідно розшифрувати підстави для застосування пільги (із числа перелічених у ПКУ). Для цього у відповідних графах таблиці 2 наводять посилання на пільгову норму ПКУ (фіксують номер підпункту, пункту і статті ПКУ, якими установлена конкретна пільга), а також зазначають код пільги згідно з Довідником податкових пільг (при складанні декларації за 2022 рік — згідно з Довідником № 112/1).

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі