Теми статей
Обрати теми

Заповнення декларації про доходи фізичних осіб

Редакція ПК
Стаття

заповнення Декларації про доходи фізичних осіб

 

Хто і коли зобов’язаний декларувати доходи?

 

Декларація про майновий стан і доходи (далі — декларація про доходи) подається за формою, затвердженою наказом № 1395.

Виходячи з положень розд. IV ПК, фізичних осіб, які подають декларацію про доходи, можна поділити на дві групи:

— фізособи, які подають декларацію в обов’язковому порядку;

— фізособи, які можуть подавати декларацію за власним бажанням, але не зобов’язані це робити.

Зауважимо, що в загальному випадку декларація подається до 1 травня року, що настає за звітним (п.п. 49.18.4 ПК). При цьому прийменник «до» означає, що відзвітувати необхідно напередодні, тобто 30 квітня. Крім того, якщо останній день строку подання декларації випадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку подання вважається перший операційний (банківський) день, що настає за таким вихідним або святковим днем (п. 49.20 ПК).

Детальнішу інформацію про те, хто і в які строки декларує доходи, подано в табл. 1.

Водночас, п. 179.2 ПК передбачено випадки, а п. 179.4 ПК окреслено коло осіб, які звільнено від подання декларації.

Зверніть увагу: цього року державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, кандидати на посаду державної служби та до органів місцевого самоврядування, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидати в депутати Верховної Ради АР Крим, народні депутати, кандидати на посаду Прем’єр-міністра України, судді, кандидати на посаду судді податкову декларацію про доходи не подають (крім випадків обов’язкового декларування доходів, визначених ПК як для звичайних платників податків).

А от обов’язок подання держслужбовцями антикорупційної декларації* за місцем роботи залишився тим самим.

* Згідно зі ст. 13 Закону України «Про державну службу» від 16.12.93 р. № 3723-XII державний службовець зобов’язаний подавати щороку до 1 квітня за місцем служби декларацію про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру за минулий рік. Така декларація подається за формою та в порядку, встановленими Законом України «Про засади попередження та протидії корупції» від 07.04.2011 р. № 3206-VI.

 

Таблиця 1

Хто і в які строки декларує доходи

Хто подає декларацію про доходи

Строк подання декларації про доходи

Примітка

1

2

3

1. Фізособи, які протягом року отримували доходи у вигляді заробітної плати, інших виплат у межах трудових відносин і винагород за ЦП-договорами, за умови, що (п.п. «є» п. 176.1 ПК):
— такі доходи отримано від двох і більше податкових агентів;

Не пізніше 30 квітня 2013 року

В окремих письмових консультаціях фахівці ДПСУ зазначають, що під норму п.п. «є» п. 176.1 ПК підпадають доходи, отримані від податкових агентів, за будь-якими ЦП-договорами, якщо вони оподатковуються за ставками, установленими в п. 167.1 ПК (15 % або 17 %). До таких доходів, наприклад, належать винагороди, що виплачуються за ЦП-договорами, за якими надавалися послуги та виконувалися роботи (тобто за договорами підряду та договорами про надання послуг), доходи, що виплачуються в межах договору оренди рухомого майна.
У свою чергу, не потрапляють під зазначену норму:

— сума таких доходів за рік перевищила 120 розмірів МЗП, установленої законом на 1 січня звітного року*

 

— доходи за ЦП-договорами, що оподатковуються за іншою ставкою ПДФО (1; 5; 10; 30 %) або виплачені не податковими агентами (наприклад, звичайною фізособою, не підприємцем);

— доходи у вигляді зарплати, що оподатковуються згідно з п. 167.4 ПК (за ставкою 10 %);
— «позадоговірні» види доходів.
Проте безпечніше отримати індивідуальну податкову консультацію у своїй податковій із цього приводу

* Зокрема, задекларувати доходи зобов’язані платники, в яких за підсумками 2012 року загальна сума зазначених видів доходів, отриманих від декількох податкових агентів, перевищила 128760 грн. (1073 грн. х 120). Якщо ж сума доходу менше 128760 грн., то декларація не подається.
Зауважимо, що з максимальною величиною 128760 грн. слід порівнювати загальну суму зарплати та винагород за ЦП-договорами в частині нарахувань, тобто без вирахування ЄСВ та ПСП.

2. Фізособи в разі отримання протягом року доходів, які не оподатковувалися під час їх нарахування/виплати, але не звільнені від оподаткування (п.п. 168.1.3 ПК)

Не пізніше 30 квітня 2013 року

Це можуть бути такі види доходів:
— сума заборгованості фізособи за ЦП-договором, за якою минув строк позовної давності та яка перевищує суму, що становить 50 % місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, установленої на 1 січня звітного року* (крім сум податкової заборгованості, за якими минув строк позовної давності згідно з розд. II ПК), — п.п. 164.2.7 ПК;
дохід у вигляді позитивної різниці, отриманий громадянином від фінустанови при реалізації ним закладеного майна (п.п. 164.2.7 ПК**);
суми боргу платника, анульованого (прощеного) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності за умови, що кредитор повідомив боржника про це відповідним чином і зафіксував такий дохід у Податковому розрахунку за ф. № 1ДФ (п.п. «д» п.п. 164.2.17 ПК). Інакше обов’язок нарахувати, утримати та сплатити ПДФО із суми такого прощеного боргу зобов’язаний буде сам кредитор (консультація, розміщена в підрозділі 160.30 ЄБПЗ);
гроші або майно (нематеріальні активи), отримані у вигляді хабара, викрадені або знайдені як скарб, не зданий державі згідно із законом, у сумах, визначених звинувачувальним вироком суду, незалежно від призначеної їм міри покарання (п.п. 164.2.12 ПК);
сума недоплати ПДФО при припиненні фізособою трудової діяльності з роботодавцем, яка не була погашена за рахунок суми будь-якого оподатковуваного доходу (після його оподаткування) за відповідний місяць (останній абзац п.п. 169.4.4 ПК);
сума недоплати ПДФО, що утворилася в результаті порушення порядку користування ПСП (якщо така сума не була утримана роботодавцем) (п.п. 169.2.4 ПК);
непогашена частина ПДФО із суми, виданої під звіт (при припиненні трудової діяльності), — п.п. «б» п.п. 170.9.1 ПК;
інвестиційний прибуток, крім випадків, зазначених у п.п. 170.2.8 ПК (п.п. 170.2.1 і 170.2.2 ПК);
нецільова благодійна допомога понад неоподатковувану суму*** (останній абзац п.п. 170.7.3 ПК);
невикористані та неповернені кошти у вигляді цільової благодійної допомоги (абзац перший п.п. 170.7.5 ПК)

* Ця сума для доходів 2012 року становить 536,5 грн.
** З 03.01.2013 р.
(дати набуття чинності Законом України від 06.12.2012 р. № 5519-VI) такі доходи не включаються до оподатковуваного доходу платника, тому, якщо вони будуть отримані в 2013 році, то їх не потрібно буде декларувати. А ось у разі отримання зазначених доходів за 2012 рік декларація подається в обов’язковому порядку.
*** У 2012 році неоподатковувана сума становила 1500 грн.

3. Фізособи в разі отримання протягом року доходів від осіб, які не є податковими агентами
(п.п. 168.2.1 ПК)

Не пізніше 30 квітня 2013 року

Зокрема, декларація про доходи подається, якщо:
— платник — резидент отримував іноземні доходи, уключаючи суми доходу у вигляді дивідендів «з іноземним джерелом їх виплат»* (п.п. 170.11.1 ПК);
— фізособа (не підприємець) здавала в оренду нерухомість фізособі (п.п. 170.1.5 ПК);
— платник отримував спадщину (за винятком оподатковуваної за нульовою ставкою** та/або коли ПДФО було сплачено до нотаріального оформлення) (п.п. 174.3 ПК);
— платник отримував подарунки від фізосіб у сумі,
що перевищує 50 % місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, установленої на 1 січня звітного року*** (крім подарунків, що обкладаються за нульовою ставкою** та/або коли ПДФО було сплачено до нотаріального оформлення) (п.п. 174.6 ПК);
— фізособа отримувала дохід як додаткові блага від особи, яка не є податковим агентом (п.п. 164.2.17 ПК)

* Зазначимо, що іноземні дивіденди обкладаються ПДФО згідно з п. 167.2 ПК (так само, як і укрдивіденди) за ставкою 5 %.
** Ці доходи хоч формально і є оподатковуваними, але, оскільки ПДФО з них не сплачується, платник не зобов’язаний уключати вартість (суму) такого спадку (подарунку) до складу свого загального річного оподатковуваного доходу (і подавати річну декларацію з ПДФО — за умови відсутності інших підстав для подання декларації).
*** Ця сума для доходів 2012 року становить 536,5 грн.

4. Іноземці, які отримали статус резидента України у звітному році
(п.п. 170.10.4 ПК)

Не пізніше 30 квітня 2013 року

Іноземець подає декларацію про доходи за результатами звітного року, в якому він набув статусу резидента України. При цьому в декларації зазначаються доходи з джерелом
їх походження в Україні та іноземні доходи

5. Фізособи — резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання
(п. 179.3 ПК)

Не пізніше
60 календарних днів, що передують від’їзду

6. Фізособи, у власності яких перебували об’єкти рухомого та нерухомого майна, відчужені за рішенням суду про зміну власника і перехід права власності на таке майно (п.п. «б» п. 172.5, абзац п’ятий п. 173.4 ПК)

Не пізніше 30 квітня 2013 року

Якщо ж у звітному році фізособа отримала дохід від продажу (обміну) нерухомого майна, що не оподатковується (майно перебуває у власності фізособи більше трьох років, а продаж (обмін) здійснюється не частіше одного разу на рік), то подавати декларацію в цьому випадку не обов’язково (розділ 160.04 ЄБПЗ)

7. Фізособи, які самостійно виявили у звітному році доходи, не задекларовані в попередніх періодах (п.п. 164.2.6 ПК)

Не пізніше 30 квітня 2013 року

8. Фізичні особи — підприємці на загальній системі оподаткування (п. 177.5 ПК)

 

У загальному випадку — протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) року (п.п. 49.18.5 ПК)

Крім підприємців, які протягом усього звітного року працювали на загальній системі оподаткування, річну декларацію зобов’язані подати й ті підприємці, які:
— протягом року змінили загальну систему оподаткування на єдиний податок (розділ 180.09 ЄБПЗ);
— не вели у звітному році діяльність (розділ 180.09 ЄБПЗ). У цьому випадку «підприємницький» розділ подається з прокресленнями.
Нагадаємо, що за підсумками 2012 року підприємцям потрібно було відзвітувати не пізніше 11 лютого 2013 року

Зареєстровані протягом 2013 року або ті, хто перейшов зі спрощеної системи оподаткування на загальну у 2013 році — за результатами звітного кварталу, в якому почалася діяльність або відбулася зміна системи оподаткування
(п.п. 177.5.2 ПК).
Декларація подається протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем такого кварталу
(п.п. 49.18.2 ПК)

Крім того, такі платники також подають річну декларацію за періоди роботи у 2013 році на загальній системі оподаткування. Така декларація, як уже зазначалося вище, подається протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) року (п.п. 49.18.5 ПК)

9. Особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність (абз. 1 п. 178.4 ПК)

Не пізніше 30 квітня 2013 року

Нагадаємо, що відповідно до абз. 2 п.п. 14.1.226 ПК незалежна професійна діяльність — участь фізичної особи в науковій, літературній, артистичній, художній, освітній або викладацькій діяльності, діяльність лікарів, приватних нотаріусів, адвокатів, арбітражних керівників (розпорядників майна, керівників санації, ліквідаторів), аудиторів, бухгалтерів, оцінювачів, інженерів або архітекторів, особи, зайнятої релігійною (місіонерською) діяльністю, іншою подібною діяльністю за умови, що така особа не є працівником або фізичною особою — підприємцем і використовує найману працю не більше чотирьох фізичних осіб

10. Звичайні фізособи, які мають право подати декларацію з метою повернення надмірно сплаченого податку (абз. «а» п. 176.1 ПК)

Не пізніше 30 квітня 2013 року

11. Платники податків, які бажають скористатися правом на податкову знижку (абз. «а» п. 176.1 ПК)

До кінця року, наступного за звітним

Якщо правом на податкову знижку бажає скористатися:
підприємець-загальносистемник, то він повинен задекларувати таке право вже при поданні річної декларації (тобто у 2013 році це потрібно було зробити не пізніше
11 лютого). Водночас, це можна зробити і до кінця року, якщо подати уточнену декларацію до раніше поданої річної декларації за 2012 рік;
підприємець-єдиноподатник, то в декларації про доходи він повинен відобразити всі цивільні оподатковувані доходи (без відображення доходів від підприємницької діяльності). До речі, це стосується всіх випадків подання декларації про доходи підприємцями на єдиному податку: у цій формі податкової звітності свої єдиноподатні доходи вони не показують

 

Основна інформація про подання декларації

 

Основні моменти щодо подання декларації про доходи узагальнимо в табл. 2 у вигляді відповідей на запитання.

Зазначимо, що бланки декларації та додатків до неї можна безкоштовно отримати в податковій, придбати у спеціалізованих магазинах або роздрукувати самостійно. В останньому випадку слід мати на увазі, що декларація про доходи подається на двосторонніх аркушах формату А4. Додатки до декларації подаються окремо на одно- або двосторонніх аркушах формату А4.

 

Таблиця 2

Запитання

Відповідь

Ким заповнюється та подається декларація про доходи?

За загальним правилом декларація про доходи заповнюється та подається до податкової самостійно платником податку (п. 179.5 ПК). Інакше кажучи, на декларації та додатках до неї (за їх наявності) має стояти підпис самого платника.
Водночас платник може уповноважити заповнити та подати за нього декларацію іншу особу. Зазначимо, що в цьому випадку декларацію підписує така уповноважена особа (вона ж і відповідає за правильність і достовірність даних, зазначених у ній). Для цього знадобиться нотаріально завірена довіреність (п. 179.5 ПК). При цьому в податковій у представника, швидше за все, затребують документ, що засвідчує його особу. Також в обов’язковому порядку потрібно заповнити та подати додаток 1 «Інформація про особу, уповноважену на заповнення декларації».
Варто зазначити, що платник може самостійно заповнити декларацію, а нотаріальною довіреністю уповноважити представника тільки подати її до податкової. У цьому випадку декларація заповнюється та підписується безпосередньо платником, причому без додатка 1.
Водночас, довіреність не оформляється, якщо декларація заповнюється та подається (п. 179.6 ПК):
батьками, усиновителями, опікунами чи піклувальниками — за доходами, отриманими неповнолітньою особою чи особою, визнаною судом недієздатною;
спадкоємцями (розпорядниками майна, державними виконавцями) — за доходами, отриманими протягом звітного податкового року платником податків, який помер;
державними виконавцями, уповноваженими здійснювати заходи щодо забезпечення майнових претензій кредиторів платника податків, визначеного в установленому порядку банкрутом

Куди подається декларація про доходи?

Платники (у тому числі й самозайняті особи) подають декларацію про доходи до органу ДПС за своєю податковою адресою, тобто місцем проживання фізичної особи, за яким вона береться на облік як платник податку в органі ДПС (п. 3 розд. I Інструкції № 1395). При цьому не має значення фактичне місце отримання такою особою доходів, як і місце її фактичного проживання (див. консультацію в ЄБПЗ у підрозділі 160.25).
Якщо до подання декларації про доходи платник змінив свою податкову адресу, то він повинен подати декларацію вже до органу ДПС за новою податковою адресою.
Якщо ж на момент подання декларації фізична особа знята з реєстрації за однією адресою та не зареєстрована за іншою, то вона повинна подати річну декларацію до органу ДПС за попередньою податковою адресою (див. консультацію в ЄБПЗ у підрозділі 160.25).
Зауважимо, що уповноваженим представникам та в ситуаціях, описаних у п. 179.6 ПК (коли декларація за платника заповнюється та подається представником без нотаріальної довіреності), звітувати потрібно за податковою адресою платника, за якого подається декларація

Яким способом можна подати декларацію про доходи?

Декларація подається одним із таких способів на вибір платника податку або уповноваженої особи (п. 4 розд. I Інструкції № 1395):
особисто платником податку або уповноваженою на це особою;
— надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення. У цьому випадку декларація має бути надіслана на адресу відповідного органу ДПС не пізніше ніж за десять днів до закінчення граничного строку подання декларації про доходи (п. 49.5 ПК). Наприклад, у 2013 році граничний строк відправлення декларації (у загальному випадку) поштою — 20 квітня;
засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови про реєстрацію електронного підпису в порядку, визначеному законодавством. У цьому випадку декларацію необхідно буде надіслати не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає граничний строк її подання (п. 49.5 ПК).
Зазначимо, що заповнити декларацію про доходи можна на офіційному сайті ДПСУ (www.sts.gov.ua). При цьому заповнена декларація за бажанням платника податків може бути або збережена у файл для надсилання до податкового органу (в електронному вигляді), або роздрукована для подання до органу ДПС у паперовому вигляді

 

Також варто мати на увазі, що згідно з п.п. «в» п. 176.1 ПК на вимогу податківців платники ПДФО зобов’язані пред’являти документи та відомості, пов’язані з виникненням доходу, обчисленням та сплатою податку, і підтверджувати необхідними документами достовірність відомостей, зазначених у податковій декларації.

Зауважимо, що в такій ситуації платник може надавати копії документів, а не оригінали.

 

Заповнюємо правильно

 

Тепер що стосується порядку заповнення декларації про доходи.

Загальні правила стандартні:

— декларація заповнюється ручкою із синьою або чорною пастою (олівцем не можна) або віддруковується на комп’ютері;

— дані мають бути наведені розбірливо. При цьому не повинно бути тексту або цифр, які неможливо прочитати в результаті пошкодження аркушів, їх потертості, залиття чорнилом чи іншою рідиною. Також не допускаються виправлення, помарки, стирання, дописки та закреслення;

— усі незаповнені рядки в ній прокреслюються;

— показники в розділах II — VIII декларації та додатки заповнюються у гривнях з копійками (розділ I — текстовий);

— усі передбачені наказом № 1395 додатки до декларації заповнювати не потрібно — достатньо обрати тільки необхідні (про що слід зробити відповідні відмітки після розділу VIII декларації).

Також зауважимо, що в декларації про доходи відображаються тільки доходи, що включаються до розрахунку загального річного оподатковуваного доходу, а також доходи від госп-діяльності самозайнятих осіб. А ось доходи, що не підлягають або звільнені від оподаткування, а також такі, що обкладаються ПДФО за нульовою ставкою, у декларації не відображаються.

Що стосується нюансів, то наведемо їх у табл. 3.

 

Таблиця 3

Код і найменування рядка

Нюанси заповнення

1

2

Розділ I «Загальні відомості»
(Заповнюють усі платники)

У цьому розділі наводиться загальна інформація щодо:
декларації, що подається. Зокрема, зазначається тип декларації; ким (самим платником чи уповноваженою ним особою*) та за який період** її складено;
платника податку (наводяться стандартні особисті дані).
Також у цьому розділі декларації зазначаються реквізити банківського рахунка для перерахування коштів у разі повернення надмірно утриманих (сплачених) сум податку, у тому числі при застосуванні права на податкову знижку***. При цьому платник додатково подає заяву на повернення коштів, передбачену п. 43.3 ПК.
Порядок заповнення детально описано в пп. 1.1 — 1.9 розд. III Інструкції № 1395 і не становить труднощів

* Якщо декларація складається уповноваженою особою, то до неї обов’язково подається додаток 1, у якому міститься інформація про таку особу.
** Звітний період зазначається арабськими цифрами, при цьому в загальному випадку він становить календарний рік (зокрема, зараз декларуються доходи за 2012 рік). У свою чергу, новозареєстровані у 2013 році підприємці чи такі, що перейшли зі спрощеної на загальну систему оподаткування у поточному (2013) році, декларують доходи за результатами першого кварталу, в якому розпочалася діяльність або сталася зміна системи оподаткування. Відповідно такі платники зазначають у декларації номер такого кварталу арабською цифрою від 1 до 4.
*** Зверніть увагу: п. 179.8 ПК передбачає, що сума, яка має бути повернена платнику податку, зараховується на його банківський рахунок або надсилається поштовим переказом за адресою, зазначеною в декларації (протягом 60 календарних днів після надходження такої податкової декларації). Тому цей реквізит слід заповнювати тільки в тому випадку, якщо платник податків бажає, щоб сума переплати була зарахована на банківський рахунок.

Розділ II «Доходи, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу»
(Заповнюють усі платники, у тому числі й самозайняті особи, якщо такі доходи було отримано протягом року та їх декларування є обов’язковим)

При заповненні цього розділу варто враховувати такі загальні правила:
— до колонки 3 вносяться «грязні» суми доходів, тобто без вирахування ПДФО (інших податків), ЄСВ і ПСП за їх наявності;
— у колонці 4 відображається сума ПДФО, яка була утримана (сплачена) податковими агентами;

— у колонці 5 зазначається сума ПДФО, яку платник податків зобов’язаний сплатити самостійно, у тому числі сума ПДФО, сплаченого на дату подання декларації про доходи.

Зауважимо, що в загальному випадку декларація повинна заповнюватися на підставі даних Книги обліку доходів і витрат для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу. У 2012 році така Книга велася за формою, затвердженою наказом № 1022; а от із 08.02.2013 р. форму Книги та Порядок її заповнення затверджено наказом № 6. Детально про порядок ведення Книги можна почитати у статті «Фініш» старого і «старт» нового року» // «Податковий кодекс: консультації та коментарі», 2012, № 1 (25), с. 30 — 31

Рядок 01. «Доходи, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу»

У відповідних колонках рядка 01 зазначається загальна сума значень рядків 01.01 — 01.07

Рядок 01.01. «Заробітна плата»

У колонці 3 зазначається загальна сума нарахованої протягом 2012 року заробітної плати та прирівняних до неї виплат (п. 164.2 ПК). Джерелом даних для заповнення колонки є довідки про доходи, отримані від роботодавця.
У колонці 4 відображається сума ПДФО, утриманого роботодавцями з доходів у вигляді заробітної плати. Такі відомості також зазначаються в довідці про доходи, яку видають роботодавці.
Колонку 5 заповнюють платники, які зобов’язані подати декларацію відповідно до п.п. «є» п. 176.1 ПК (детальніше див. табл. 1) і самостійно сплатити суму ПДФО. Зокрема, в цю колонку потрапляє значення рядка 07 додатка 7 до декларації про доходи

Рядок 01.02. «Доходи від операцій з продажу (обміну) об’єктів нерухомого та/або рухомого майна»

У рядку 01.02 зазначається дохід від операцій з продажу (обміну) нерухомого та/або рухомого майна. Заповнення цього рядка (01.02) декларації про доходи тягне за собою необхідність заповнення додатка 2 до декларації.
Варто мати на увазі, що значення колонки 3 рядка 01.02 дорівнює значенню рядка 6 колонки 4 додатка 2. Значення колонки 4 рядка 01.02 має дорівнювати значенню рядка 8 колонки 5 додатка 2. Значення колонки 5 рядка 01.02 дорівнює значенню рядка 9 колонки 5 додатка 2

Рядок 01.03. «Дохід від надання майна в лізинг, оренду (суборенду), житловий найм (піднайм)»

У рядку 01.03 вказується сума доходів від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування), житловий найм (піднайм). Заповнення цього рядка (01.03) декларації про доходи тягне за собою необхідність заповнення додатка 2 до декларації.
Значення колонки 3 рядка 01.03 дорівнює значенню рядка 6 колонки 6 додатка 2. Значення колонки 4 рядка 01.03 має дорівнювати значенню рядка 8 колонки 7 додатка 2. Значення колонки 5 рядка 01.03 дорівнює значенню рядка 9 колонки 7 додатка 2

Рядок 01.04. «Інвестиційний прибуток»

Рядок 01.04 заповнюється у випадку отримання платником податків протягом звітного року інвестиційного прибутку від проведення операцій з цінними паперами, деривативами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах (крім доходу від операцій, зазначених у пп. 165.1.2, 165.1.40 і 165.1.52 ПК).
Заповнення цього рядка (01.04) декларації про доходи зумовлює необхідність заповнення додатка 3 до декларації.
При цьому значення колонки 3 рядка 01.04 повинно дорівнювати позитивному значенню рядка 6 додатка 3. Значення колонки 4 рядка 01.04 має відповідати значенню рядка 8 додатка 3. Значення колонки 5 рядка 01.04 дорівнює значенню рядка 9 додатка 3

Рядок 01.05. «Вартість успадкованого чи отриманого у дарунок майна»

У рядку 01.05 зазначається сума оподатковуваних доходів у вигляді вартості успадкованого чи отриманого в дарунок майна.
Заповнення цього рядка (01.05) декларації про доходи зумовлює необхідність заповнення додатка 2 до декларації.
Значення колонки 3 рядка 01.05 дорівнює сумі значень рядка 6 колонки 8 і рядка 6 колонки 9 додатка 2. Значення колонки 4 за рядком 01.05 декларації має дорівнювати значенню рядка 8 колонки 10 додатка 2. Значення колонки 5 рядка 01.05 дорівнює значенню рядка 9 колонки 10 додатка 2

Рядок 01.06. «Іноземні доходи»

Рядок 01.06 заповнюється в разі отримання платником податків іноземних доходів. За наявності таких видів доходів слід заповнити та подати додаток 4 до декларації, в якому наводиться розгорнута інформація про кожен закордонний дохід (і податки з нього). Нагадаємо, що відповідно до п.п. 170.11.2 ПК при наданні відповідних підтверджуючих документів платнику можуть бути зараховані певні суми податків, сплачених за кордоном.
Значення колонки 3 рядка 01.06 дорівнює підсумковому значенню колонки 4 додатка 4 (іноземний дохід, перерахований у гривні). Значення колонки 4 за рядком 01.06 декларації має дорівнювати підсумковому значенню колонки 6 додатка 4. Значення колонки 5 рядка 01.06 дорівнює підсумковому значенню колонки 7 додатка 4

Рядок 01.07. «Інші доходи»

У колонці 3 зазначається загальна сума оподатковуваних доходів, що не зазначені в рядках 01.01 — 01.06 декларації.
У колонці 4 зазначається загальна сума ПДФО, утриманого з оподатковуваних доходів податковими агентами, у колонці 5 — загальна сума ПДФО, який платник податків зобов’язаний сплатити самостійно з таких доходів.
Звертаємо увагу: у цьому рядку серед інших доходів слід зазначати винагороди, отримані фізособою за ЦП-договорами. У разі отримання таких доходів та за умови, що загальна річна сума винагород за ЦП-договорами і доходів у формі заробітної плати, отриманих від двох чи більше податкових агентів, перевищила у 2012 році 128760 грн., платнику податків необхідно заповнити та подати разом з декларацією додаток 7

Розділ III «Доходи, отримані фізичною особою — підприємцем від провадження господарської діяльності»
(Заповнюють тільки ФОП (крім єдиноподатників). Решта платників ПДФО тут ставлять прокреслення)

Алгоритм заповнення цього розділу декларації про доходи наведено в п. 3 розд. III Інструкції № 1395.
Особливість полягає в тому, що спочатку заповнюється обов’язковий додаток 5, а потім дані додатка 5 переносяться до розділу III декларації.
Крім того, для заповнення додатка 5 і декларації використовуються дані Книги обліку доходів і витрат (форма та Порядок заповнення затверджені наказом № 1025)

Рядок 02. «Сума загального оподатковуваного доходу, отриманого від провадження господарської діяльності»

У цьому рядку підприємці відображають виключно суму загального оподатковуваного доходу, отриманого тільки від підприємницької діяльності (тобто «цивільний» дохід, зазначений у розділі II декларації, сюди не включається). Для заповнення береться підсумкове значення колонки 3 розділу I додатка 5

Рядок 03.01. «сума податку, що підлягає сплаті до бюджету»

ПДФО, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками 2012 року. Показник переноситься з рядка 07.01 розділу II додатка 5

Рядок 03.02. «сума податку, що підлягає поверненню з бюджету»

ПДФО, надмірно сплачений у 2012 році у вигляді авансових платежів. Джерело даних — рядок 07.02 розділу II додатка 5. Графа заповнюється без знака «-»

Розділ IV «Доходи, отримані фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність»
(Заповнюють тільки особи, які провадять незалежну професійну діяльність. Решта платників ПДФО тут ставлять прокреслення)

Алгоритм заповнення цього розділу декларації про доходи наведено в п. 4 розд. III Інструкції № 1395.
Зверніть увагу: окремого додатка, в якому розкривався б порядок розрахунку суми ПДФО, що підлягає сплаті (як, наприклад, для підприємців), немає. Проте платники податків можуть підстрахуватися і разом з декларацією подати доповнення до неї в довільній формі (абз. 2 п. 46.4 ПК), узявши за основу додаток 5 до декларації про доходи. У цьому випадку в кінці декларації необхідно зробити відповідну відмітку, що разом із декларацією подається доповнення, із зазначенням кількості сторінок, на яких воно складене.
Також зауважимо, що джерелом даних для заповнення розділу служать відповідні значення Книги обліку доходів і витрат (форма і Порядок ведення затверджені наказом № 1025), яку ведуть такі платники

Рядок 04. «Сума загального оподатковуваного доходу, отриманого від провадження незалежної професійної діяльності»

У рядку 04 відображається сума доходу, отриманого особами, які здійснюють незалежну професійну діяльність, безпосередньо від такої діяльності

Рядок 05. «Сума документально підтверджених витрат, необхідних для провадження незалежної професійної діяльності»

У рядку 05 зазначається сума документально підтверджених витрат, необхідних для здійснення певного виду незалежної професійної діяльності.
В Узагальнюючій правовій консультації від 24.12.2012 р. № 1185 наводиться орієнтовний перелік витрат, які самозайняті особи (зокрема, нотаріуси та адвокати) можуть уключити до витрат при розрахунку сукупного чистого доходу. Ураховуючи, що в ПК немає чіткого переліку дозволених витрат, ДПСУ справедливо зазначає, що основним критерієм для визнання тих чи інших витрат є їх відповідність та необхідність для проведення незалежної професійної діяльності

Рядок 06. «Сума чистого оподатковуваного доходу»

У рядку 06 вказується сума чистого оподатковуваного доходу, розрахованого як різниця між доходом (рядок 04 декларації) і документально підтвердженими витратами, необхідними для провадження певного виду незалежної професійної діяльності (рядок 05 декларації)

Рядок 07. «Сума податку, що підлягає сплаті до бюджету»

При заповненні рядка 07 необхідно враховувати вимоги абз. 3 п. 167.1 ПК і для застосування ставки 15 (17) % визначати середньомісячний річний оподатковуваний дохід (СРОД).
Слід зауважити, що такий дохід розраховується окремо від інших («цивільних») доходів. Причому в консультації, розміщеній у розділі 180.06 ЄБПЗ, роз’яснюється, що при розрахунку показника СРОД береться кількість календарних місяців, протягом яких провадилася відповідна діяльність, а не тільки місяців, в яких було отримано чистий прибуток. Ця консультація адресована фізичним особам — підприємцям на загальній системі оподаткування, але оскільки розрахунок СРОД для цих платників однаковий (абзац третій п. 167.1 ПК), то самозайняті особи також можуть керуватися нею під час складання звітності

Розділ V «Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб»
(Заповнюють усі платники)

У цьому розділі здійснюється розрахунок податкових зобов’язань фізособи з ПДФО перед бюджетом. При цьому звичайні громадяни визначають суму податку, що підлягає сплаті, з «цивільних» доходів; підприємці — сукупно з «цивільних» і «підприємницьких», а особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, — сукупно з «цивільних» та «професійних»

Рядок 08. «Сума загального річного оподатковуваного доходу»

Значення цього рядка дорівнює:
— для «звичайних» громадян — значенню рядка 01 колонки 3 декларації про доходи;
— для підприємців-загальносистемників — значенню рядка 01 колонки 3 (якщо заповнювався) і рядка 02 декларації про доходи;
— для осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність, — значенню рядка 01 колонки 3 (якщо заповнювався) і рядка 04 декларації про доходи

Рядок 09. «Сума податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб»

Зазначається загальна сума ПДФО за 2012 рік, що підлягає сплаті платником податку самостійно.
Значення цього рядка дорівнює :
— для «звичайних» громадян — значенню рядка 01 колонки 5 декларації про доходи;
— для підприємців-загальносистемників — значенню рядка 01 колонки 5 (якщо заповнювався) і рядка 03.01 декларації про доходи;
— для осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність, — значенню рядка 01 колонки 5 (якщо заповнювався) і рядка 07 декларації про доходи

Рядок 10. «Сума податку, сплаченого платником податку самостійно на дату подання декларації»

Сума ПДФО, самостійно сплачена до бюджету платником за 2012 рік на дату подання декларації.
У цьому рядку також відображається ПДФО, сплачений за договором купівлі-продажу (міни) нерухомості, нотаріально не посвідченим. Згідно з п. 172.6 ПК фізособа має право на повернення цієї суми ПДФО на підставі поданої декларації про доходи і документів, що підтверджують факт сплати ПДФО.
Водночас, тут не враховуються сплачені протягом року авансові внески з ПДФО і ПДФО, утриманий податковими агентами. У цій графі зазначаються тільки ті суми ПДФО, які підприємець сплатив на погашення боргу з ПДФО (тобто суми ПДФО, зазначені в рядку 09 декларації та вже сплачені на дату її надання)

Рядок 11. «Сума податку, на яку зменшуються податкові зобов’язання у зв’язку з використанням права на податкову знижку згідно
із статтею 166 розділу IV Податкового кодексу України»

У цьому рядку відображається сума податку, на яку фізособа має право зменшити річне зобов’язання з ПДФО у зв’язку з використанням права на податкову знижку.
Заповнення цього рядка декларації про доходи зумовлює необхідність заповнення додатка 6 до декларації. Значення рядка 11 дорівнює значенню рядка 12 додатка 6

Рядок 12. «Сума податків, сплачених за кордоном, на яку зменшуються податкові зобов’язання згідно з підпунктом 170.11.2 пункту 170.11 статті 170 розділу IV Податкового кодексу України»

Платники податків, які отримували доходи з іноземних джерел, зазначають суму податку, сплаченого за кордоном, на яку вони мають право зменшити податкове зобов’язання.
Значення рядка 12 дорівнює підсумковому значенню колонки 6 додатка 4, але не більше значення рядка 09 розділу V декларації

Рядок 13.01. «сума податку, що підлягає сплаті до бюджету»

Зазначається сума податку, що підлягає сплаті до бюджету, — розрахункова величина, якщо в результаті розрахунку вийшло позитивне значення (рядок 09 - рядок 10 - рядок 11 - рядок 12 - рядок 03.02*)

Рядок 13.02. «сума податку, що підлягає поверненню з бюджету»

Зазначається сума податку, що підлягає поверненню з бюджету, — розрахункова величина, якщо в результаті розрахунку вийшло від’ємне значення (рядок 09 - рядок 10 - рядок 11 - рядок 12 - рядок 03.02*). Значення указується без «-»

* Показник бере участь у розрахунках тільки в разі заповнення декларації фізособою-загальносистемником.

Розділ VI «Розрахунок податкових зобов’язань у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок»
(Заповнюють усі платники в разі виявлення помилок у раніше поданих деклараціях)

Детально про нюанси виправлення помилок у податковій звітності читайте у статті «Три кроки на шляху до самовиправлення» // «Податковий кодекс: консультації та коментарі», 2013, № 1 (49), с. 30. Нагадаємо, що виправити помилку, виявлену платником податків після закінчення граничного строку подання декларації про доходи, можна:
1) шляхом подання до податкової уточнюючої декларації (зі сплатою 3 % штрафу від суми недоплати). При цьому, крім спеціального розділу VI такої декларації, платник повинен заповнити всі (обов’язкові для заповнення) розділи декларації та додатки (у п. 1 розділу I декларації робиться відмітка «Уточнююча»);
2) у декларації за наступний звітний рік — зі сплатою 5 % штрафу та відображенням виправлень у розділі VI декларації (при цьому в п. 2 розділу I декларації, крім звітного року, слід зазначити й уточнюваний рік).
Крім сум недоплати з ПДФО та штрафу, необхідно буде за весь період прострочення сплати ПДФО сплатити пеню з розрахунку 120 % річних облікової ставки НБУ.
Якщо ж платник виявив помилку в поданій декларації до закінчення граничного строку її подання, то виправитися він може шляхом подання нової звітної декларації. При цьому робиться відмітка «Звітна нова» в п. 1 розділу I декларації, розділ VI не заповнюється і штрафи не застосовуються

Рядок 14. «Сума податку на доходи фізичних осіб, яка підлягала перерахуванню до бюджету, за даними звітного (податкового) періоду, в якому виявлена помилка»

Зазначається значення рядка 13.01 декларації про доходи за той звітний податковий період, в якому було допущено помилку

Рядок 15. «Уточнена сума податкових зобов’язань за звітний (податковий) період, в якому виявлено помилку»

Зазначається уточнена сума ПДФО. Зауважимо, що значення цього рядка може бути як більшим значення рядка 14 цього розділу (якщо помилка призвела до недоїмки з ПДФО), так і меншим (якщо допущена при декларуванні доходів помилка призвела до переплати з ПДФО)

Рядок 16.01. «збільшення суми, яка підлягала перерахуванню до бюджету»

Цей рядок (16.01) заповнюється, якщо в результаті виправлення самостійно виявлених помилок виявлено факт заниження податкових зобов’язань (значення рядка 15 більше, ніж значення рядка 14 декларації). У разі заповнення рядка 16.01 декларації платник податку зобов’язаний відобразити суму штрафу в рядку 17, а суму пені — у рядку 18 цього розділу

Рядок 16.02. «зменшення суми,
яка підлягала перерахуванню
до бюджету»

Рядок 16.02 заповнюється, якщо в результаті виправлення самостійно виявлених помилок виявлено факт завищення податкових зобов’язань (значення рядка 15 декларації менше, ніж значення рядка 14 декларації).
Значення в цьому рядку указується без знака «-»

Рядок 17. «Сума штрафу,
яка нарахована платником податку самостійно у зв’язку з виправленням помилки, %»

Якщо платник податку виправляє помилки через уточнюючу декларацію, у рядку 17 зазначається сума штрафу в розмірі 3 % від суми недоплати, указаної в рядку 16.01 цього розділу декларації.
Якщо платник податку виправляється через поточну декларацію, то в рядку 17 зазначається сума штрафу, що дорівнює 5 % від суми недоплати, зазначеної в рядку 16.01 декларації.
Розмір штрафу (3 або 5 %) зазначається в колонці 2 рядка 17 декларації перед символом «%»

Рядок 18. «Сума пені, яка нарахована платником податку самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу II Податкового кодексу України»

Рядок 18 заповнюється, якщо в результаті виправлення самостійно виявлених помилок виявлено факт заниження податкових зобов’язань з ПДФО.
У цьому рядку зазначається сума пені, нарахована платником податку самостійно відповідно до п.п. 129.1.2 ПК

Розділ VII «Відомості про нерухоме майно»
(Заповнюють усі платники податків)

У цьому розділі платнику податків слід зазначити відомості про нерухоме майно, що перебуває в його власності станом на кінець звітного 2012 року як на території України, так і поза її межами. Відомості про майно, що вибуло (продане, подароване тощо) протягом року, тут не відображаються. При цьому кожний об’єкт нерухомого майна указується окремо у відповідному рядку із зазначенням його місцезнаходження (країна, адреса), загальної та житлової площі (кв. м).
Порядок заповнення цих розділів декларації наведено у відповідних пунктах розділу III Інструкції № 1395 і труднощів не викликає

Розділ VIII «Відомості про рухоме майно»
(Заповнюють усі платники податків)

У цьому розділі декларації про доходи наводяться відповідні відомості тільки про транспортні засоби, що перебувають у власності платника на кінець звітного 2012 року. Відомості про майно, що вибуло (продане, подароване тощо) протягом року, тут не відображаються.
Кожен транспортний засіб указується окремо у відповідному рядку із зазначенням марки, моделі, об’єму та потужності двигуна, довжини корпусу судна, максимальної злітної маси повітряного судна, року випуску.
Порядок заповнення цих розділів декларації наведено у відповідних пунктах розділу III Інструкції № 1395 і труднощів не становить

У кінці декларації ставляться підпис особи, яка заповнила форму, і дата подання декларації

 

Нюанси заповнення додатків

 

Як уже зазначалося, при заповненні окремих рядків декларації також необхідно заповнити та подати відповідний додаток. Зауважимо, що порядок заповнення таких додатків описано у спеціальних пунктах Інструкції № 1395, тому детально на ньому не зупинятимемося. Водночас, в окремих випадках необхідно зробити певні уточнення, які розглянемо в табл. 4.

 

Таблиця 4

Нюанси заповнення додатків до декларації про доходи

Додаток

Хто заповнює
та подає

Пункт Інструкції № 1395

Важливі уточнення

1

2

3

4

Додаток 1 «Інформація про особу, уповноважену на заповнення декларації»

Особи, уповноважені складати та подавати декларацію про доходи за платника

П. 2 розділу IV

У додатку наводяться відомості про особу, уповноважену скласти та подати декларацію про доходи за платника податку (якщо декларацію складає саме така особа). Якщо ж особа уповноважена тільки подати декларацію, то додаток 1 не заповнюється
та не подається

Додаток 2 «Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб, отриманих від операцій з продажу (обміну) об’єктів нерухомого (рухомого) майна та/або від надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) та/або в результаті прийняття у спадщину чи дарунок майна»

Громадяни, які
у 2012 році отримали доходи:
— від операцій з продажу (обміну) об’єктів нерухомого (рухомого) майна;
— від надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм);
— у вигляді спадщини чи дарунку

П. 3 розділу IV

При розрахунку показника рядка 9 отримані суми ПДФО не зменшуються на суми податку, що були вже сплачені з таких доходів на дату подання декларації про доходи. Ці самостійно сплачені у 2012 році суми ПДФО відображаються фізособою, що декларує свої доходи, у рядку 10 розділу V декларації про доходи

Додаток 3 «Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб, отриманих від операцій з інвестиційними активами»

Фізособи, які протягом року отримали інвестиційний прибуток*

П. 4 розділу IV

Платники, які протягом 2012 року здійснювали операції з інвестиційними активами, ведуть окремий «ціннопаперовий» облік у спеціальній Книзі**, дані якої і служать підставою для заповнення зазначеного додатка

* Відповідно до п.п. 170.2.2 ПК інвестиційний прибуток розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим платником податків від продажу окремого інвестактиву, та його вартістю, що визначається із суми витрат на придбання такого активу з урахуванням норм пп. 170.2.4 — 170.2.6 ПК (крім операцій з деривативами).
Таким чином, потрібно розмежовувати поняття інвестиційного доходу та інвестиційного прибутку.
При цьому буквальне прочитання п.п. 2.9 розд. IV Інструкції № 1395 наводить на думку, що додаток 3 необхідно подавати за наявності у платника саме доходів (а не прибутків) за операціями з інвестактивами. Тому вважаємо, що особи, які отримали дохід у звітному році, але не отримали прибуток, зобов’язані заповнити та подати додаток 3 навіть за умови, що в рядку 01.04 декларації стоятиме прокреслення.
** Ідеться про Книгу обліку доходів і витрат, форму та Порядок ведення якої затверджено наказом № 1022. Особи, які проводили операції з інвестактивами у 2012 році, відображають у ній доходи та документально підтверджені витрати, а також зобов’язані пред’явити її на вимогу податківців при поданні декларації.
Нагадаємо, що з 08.02.2013 р. форму Книги та Порядок її заповнення затверджено наказом № 6
.

Додаток 4 «Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб, отриманих з джерел за межами України»

Усі платники, які у 2012 році отримали іноземні доходи

П. 5
розділу IV

Сума податку, на яку платником податків зменшуються податкові зобов’язання* відповідно до п.п. 170.11.2 ПК, але не більше суми ПДФО, зазначеної в рядку 09 розділу V декларації про доходи, відображається ним у рядку 12 розділу V декларації про доходи

* Підпунктом 170.11.2 ПК передбачено право платника податків зменшити суму річного податкового зобов’язання з ПДФО на суму податків, сплачених ним за кордоном, якщо:
по-перше, між Україною та країною — джерелом виплаченого платнику податків доходу укладено договір про уникнення подвійного оподаткування, згоду на обов’язковість якого надано ВР України;
по-друге, у такого платника податків є видані державним органом країни, яка є джерелом виплати доходу (прибутку) фізичної особи, уповноваженим справляти такі податки, довідки про суми сплаченого податку (збору), а також про базу та об’єкт оподаткування (див. п. 13.5 ПК). Ці довідки мають бути легалізовані у відповідній країні, у відповідній закордонній дипломатичній установі України, якщо інше не передбачено чинними міжнародними договорами України. Якщо таких довідок у платника податків немає, він на підставі абзацу другого п.п. 170.11.2 ПК має подати до органу ДПС заяву про перенесення строку подання декларації про доходи до 31 грудня 2013 року.
Не зараховуються у зменшення суми річного податкового зобов’язання платника податків податки на капітал (приріст капіталу), податки на майно, поштові податки, податки на реалізацію (продаж), інші непрямі податки незалежно від того, чи належать вони до категорії прибуткових податків чи вважаються окремими податками відповідно до законодавства іноземних держав (п.п. 170.11.3 ПК).

Додаток 5 «Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб, отриманих фізичною особою — підприємцем від провадження господарської діяльності»

Заповнюють тільки ФОП (крім єдиноподатників)

П. 6
розділу IV

При заповненні розділу I додатка 5 необхідно розділити* доходи та понесені витрати за видами діяльності, що здійснюються підприємцем.
При заповненні розділу II додатка 5 потрібно враховувати такі принципові моменти:
— згідно з консультацією, розміщеною в розділі 180.06 ЄБПЗ, для розрахунку показника СРОД, що відображається в рядку 01, підсумковий показник колонки 7 розділу I додатка 5** ділиться на кількість місяців, протягом яких підприємець працював у межах загальної системи оподаткування (якщо підприємець весь 2012 рік був загальносистемником, то ділимо на 12, незалежно від того, що в окремих місяцях він міг отримати збиток, а в окремих — прибуток).
Якщо в колонці 7 розділу I додатка 5 стоїть від’ємне значення (збиток), то в цьому рядку ставляться нулі;
— у рядку 04 відображається сума збору за здійснення деяких видів підприємницької діяльності (плата за патент), фактично сплачена протягом звітного 2012 року (консультація в розділі 180.09 ЄБПЗ)

* Податківці приписують для цілей заповнення декларації розподіляти витрати за видами діяльності пропорційно питомій вазі доходів від кожного виду діяльності щодо загальної суми отриманих доходів (розділ 180.09 ЄБПЗ). Водночас, «розкидати» витрати можна і «на око», головне, щоб підсумкові суми доходів, витрат і чистого прибутку за рік було наведено правильно.
Зауважимо, що наводити щомісячні дані про чистий дохід не потрібно.
** Прибутки (збитки), отримані підприємцем протягом року за підсумками кожного місяця, згортаються та не розглядаються як окремі об’єкти оподаткування (розділ 180.09 ЄБПЗ).

Додаток 6 «Перелік сум витрат, що включаються до складу податкової знижки згідно із статтею 166 розділу IV Податкового кодексу України»

Заповнюють тільки фізичні особи, які претендують на податкову знижку

П. 7
розділу IV

При заповненні рядка 10 необхідно відображати суму заробітної плати, нараховану за звітний рік (див. колонку 3 рядка 01.01 розд. II декларації про доходи), зменшену на суму ЄСВ і ПСП (за наявності). Також варто враховувати, що значення рядка 11 не може перевищувати значення рядка 10 цього додатка.
При заповненні рядка 12 необхідно пам’ятати: якщо розрахункова величина,
що дорівнює різниці між значенням рядка 10 і значенням рядка 11, не перевищує 128760 грн., то до неї застосовується ставка 15 %. Інакше до частини розрахункової величини, що дорівнює 128760 грн., слід застосувати ставку 15 %, до суми перевищення над зазначеною сумою — ставку 17 %.
Нагадуємо, що особи, які претендують на податкову знижку за підсумками 2012 року, зобов’язані вести Книгу обліку доходів і витрат, форму та Порядок ведення якої затверджено наказом № 1022*

* У такій Книзі відображаються доходи та витрати, підтверджені документально. При цьому неведення Книги може призвести до адмінсанкції або до відмови в наданні податкової знижки.
Зауважимо, що з 08.02.2013 р. форму Книги та Порядок її ведення затверджено наказом № 6.

Додаток 7 «Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб згідно з підпунктом «є» пункту 176.1 статті 176 розділу IV Податкового кодексу України»

Платники податків, які подають декларацію відповідно до п.п. «є» п. 176.1 ПК*

П. 8
розділу IV

У рядку 01 платник, як уже зазначалося в п. 1 табл. 1, схоже, повинен вказувати всі доходи, що припадають на звітний рік, у формі заробітної плати, інших прирівняних до неї виплат, що нараховуються в межах трудового договору, а також винагород за ЦП-договорами, які обкладалися за ставками 15 % і 17 %, і при цьому загальна сума таких доходів у 2012 році перевищила 128760 грн.
Тому із сум рядків 01.02 — 01.05 і 01.07 розділу II декларації платнику слід перенести до рядка 01 додатка 7 тільки доходи за договорами з податковими агентами і ті, що оподатковуються за ставками 15 % і 17 % (а загальну суму ПДФО, утриману протягом звітного року з таких доходів, слід додати до суми ПДФО, утриманої з «трудових» доходів).
За рядком 05 визначається база оподаткування доходів, нарахованих у звітному році у вигляді зарплати та винагород за ЦП-договорами, як різниця між нарахованою сумою таких доходів (рядок 01), сумою утриманого з них ЄСВ (рядок 02) і сумою наданих за рік ПСП (рядок 03).
Якщо отримане в результаті розрахунку значення бази оподаткування менше або дорівнює 128760 грн., то його зазначаємо в рядку 05.01.
Якщо база оподаткування перевищує межу, що дорівнює 128760 грн., то в рядку 05.01 проставляємо 128760 грн., у рядку 05.02 — суму перевищення над зазначеною межею.
У рядку 07 вказується додатне значення ПДФО, що підлягає сплаті до бюджету (рядок 06 - рядок 04). Це ж значення потім переноситься до колонки 5 рядка 01.01 розд. II декларації про доходи.
Якщо в результаті розрахунку отримано від’ємне значення ПДФО, то в цьому рядку проставляється «0». Таким чином, від’ємне значення ПДФО, отримане при розрахунку, не зменшує податкові зобов’язання платника податків, а просто «обнуляється»

* Детальніше див. п. 1 табл. 1.

 

Строки сплати ПДФО

 

Що стосується строків сплати, то в загальному випадку згідно з п. 179.7 ПК податкові зобов’язання, визначені до сплати в річній декларації, фізична особа повинна сплатити до 1 серпня 2013 року (тобто останнім днем сплати ПДФО для звичайних фізосіб є 31 липня 2013 року). При цьому ПК не передбачено перенесення строку сплати податкового зобов’язання, якщо такий день припадає на вихідний чи святковий.

Зауважимо, що особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, також сплачують податок раз на рік — до 1 серпня.

Водночас, якщо податкове зобов’язання визначає податковий орган (наприклад, у разі неподання або несвоєчасного подання декларації про доходи), то сплатити ПДФО потрібно протягом 10 календарних днів після отримання податкового повідомлення-рішення.

Окремий порядок сплати податкових зобов’язань з ПДФО передбачено для підприємців на загальній системі оподаткування.

Так, протягом року такі платники повинні сплачувати авансові внески з ПДФО: за I квартал — до 15 березня; за II квартал — до 15 травня; за III квартал — до 15 серпня; за IV квартал — до 15 листопада. При цьому останній день сплати авансу — 14-те число відповідного місяця, отже, якщо воно припадає на вихідний чи святковий день, то ПДФО потрібно сплатити до свят (вихідних).

Відповідно остаточний розрахунок з ПДФО з бюджетом ФОП-загальносистемники проводять протягом 10 календарних днів після граничного строку подання декларації (57.1 ПК). Нагадаємо, що у 2013 році такою рубіжною датою було 19 лютого 2013 року.

Якщо ж за підсумками декларування утворилася сума ПДФО до повернення платнику, то її повинні зарахувати на банківський рахунок або переслати поштовим переказом за адресою, зазначеною в декларації, протягом 60 календарних днів після подання декларації до податкового органу (п. 179.8 ПК).

 

Санкції за порушення

 

За неподання або несвоєчасне подання декларації до платника — фізичної особи може бути застосована або:

— фінансова відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 170 грн. (п. 120.1 ПК);

— адміністративна відповідальність у вигляді штрафу в розмірі від 51 до 136 грн. (ст. 1641 КпАП).

При цьому зауважимо, що в консультації, розміщеній у розділі 160.03 ЄБПЗ, податківці щодо цього порушення говорять тільки про адмін-штраф.

Крім того, можливе застосування податківцями фінансових санкцій за несплату або несвоєчасну сплату ПДФО згідно зі ст. 126 ПК (10 % при простроченні до 30 днів і 20 % при простроченні на більший строк). У цьому випадку доведеться також нарахувати та сплатити пеню за кожен день прострочення у розмірі 120 % річних облікової ставки НБУ*.

* За більшою зі ставок — на дату виникнення податкового боргу або на дату його погашення. На момент написання статті вона становить 7,5 %.

 

Приклади заповнення декларації

 

Приклад 1. 15.01.2013 р. Іванов І. І. зареєструвався підприємцем (код КВЕД 45.32 — роздрібна торгівля деталями та пристроями для автотранспортних засобів), обравши загальну систему оподаткування. Дані про отримані протягом першого кварталу роботи на загальній системі оподаткування підприємницьких доходах наведено в табл. 5.

Приклад заповнення декларації наведено на рис. 1 на с. 43. Зазначимо, що в цій ситуації загальносистемник також повинен подати додаток 5 (рис. 2 на с. 43) і пояснення щодо особливостей заповнення додатка 5 за I квартал (рис. 3 на с. 43), про що в декларації мають бути зроблені відповідні позначки.

 

Таблиця 5

Дані про підприємницькі доходи та витрати за I квартал 2013 року

Місяць

Сума доходу
(гр. 3 Книги)

Витрати

Чистий дохід
(гр. 12 Книги)

Авансові платежі з ПДФО*

Збір за здійснення торговельної діяльності (патент)

собівартість товарів
(гр. 6 Книги)

витрати на оплату праці і ЄСВ
(гр. 9 Книг)

інші витрати
(гр. 10 Книги)

Січень

2000,00

1800,00

-3800,00

460,00**

Лютий

15000,00

6000,00

2000,00

1900,00

5100,00

230,00

Березень

20000,00

11000,00

2000,00

2200,00

4800,00

230,00

Разом за I квартал 2013 року

35000,00

17000,00

6000,00

5900,00

6100,00

920,00

* За підсумками першого кварталу роботи на загальній системі підприємець розраховує авансові платежі з ПДФО, причому до розрахунку береться чистий дохід (доходи за вирахуванням витрат). Також зазначимо, що, на нашу думку, при заповненні рядка 08 розділу II додатка 5суму податку, зазначену в рядку 03 розділу II додатка 5, не потрібно множити на 25 %, як передбачено у формі додатка, оскільки вона визначена не за рік, а за квартал. Детальніше про це ідеться на с. 57 статті «Перехідний клопіт підприємців (зміна системи оподаткування, перехід з однієї групи єдиноподатників до іншої)» // «Податковий кодекс: консультації та коментарі», 2012, № 21 (45).

Таким чином, сума щоквартальних авансових платежів становитиме 915 грн. ((-3800 грн. + 5100 грн. + 4800 грн.) х 15 %).

Зазначимо, що сплачувати авансові платежі за перший квартал роботи не потрібно.

** У першому місяці збір сплачується за перший та останній місяці.

<...>

Код рядка

IIII. ДОХОДИ, ОТРИМАНІ ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ — ПІДПРИЄМЦЕМ ВІД ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Сума (грн.)/font>

1

2

3

02

Сума загального оподатковуваного доходу, отриманого від провадження господарської діяльності (колонка 3 розділу I додатка 5)4

35000,00

<...>

Код рядка

V. РОЗРАХУНОК ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ З ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Сума (грн.)

1

2

3

08

ССума загального річного оподатковуваного доходу (рядок 01 колонки 3 + рядок 02 + рядок 04)

35000,00/i>

&<...>

Рис. 1. Приклад заповнення декларації про доходи ФОП-загальносистемником

 

<...>/p>

I. ДОХОДИ ВІД ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

№ з/п

Назва і код виду економічної діяльності згідно з КВЕД, за здійснення якого одержано дохід

Сума одержаного доходу (грн.)

Вартість документально підтверджених витрат, пов’язаних з господарською діяльністю (грн.), в тому числі

Сума чистого оподатковуваного доходу (колонка 3 -
- колонка 4 - колонка 5 - колонка 6) (грн.)

вартість придбаних товарно-матеріальних цінностей, що реалізовані або використані у виробництві продукції

витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату

інші витрати, включаючи вартість виконаних робіт, наданих послуг

1

2

3

4

5

6

7

1

45.32 — роздрібна торгівля деталями та пристроями для автотранспортних засобів

35000,00

17000,00

6000,00

5900,00

6100,00

Усього

35000,00

17000,00

6000,00

5900,00

6100,00

 

Код рядка

II. РОЗРАХУНОК ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

Сума (грн.)

01

Розмір середньомісячного річного оподатковуваного доходу (колонка 7 / кількість календарних місяців, протягом яких одержано такі доходи)

2033,33

<...>

03

ССума податку на доходи фізичних осіб ((15 % х (рядок 01 - рядок 02) + 17 % х рядок 02) х кількість календарних місяців, протягом яких одержано такі доходи)

915,00/i>

<...>

08

Розмір квартальних авансових платежів з податку, що підлягають сплаті до бюджету у наступному за звітним році (рядок 03 х 25 %)

915,00

&<...>

Рис. 2. Приклад заповнення додатка 5 до декларації про доходи ФОП-загальносистемником

 


Пояснення до заповнення додатка 5 до декларації про доходи/p>

Я, Іванов І. І., який проживає <…>, ІПН <…> повідомляю про те, що ця декларація подається за підсумками першого кварталу роботи на загальній системі оподаткування у 2013 році (дата реєстрації як підприємця — 15.01.2013 р.), тому розрахунки в додатку 5 здійснено виходячи з чистого доходу за квартал, а не за рік, як того вимагає форма додатка 5 до декларації.

Отже:

— у розділі I наведено дані за три місяці (тобто один квартал);

— при заповненні рядків 01 і 03 розділу II додатка 5 у розрахунках кількість місяців, протягом яких отримано доходи, дорівнює 3 (трьом);

— при заповненні рядка 08 показник рядка 03 не був помножений на 25 %, оскільки в рядку 03 зазначено не річну суму доходу (як це передбачено формою), а квартальну.

22.04.2013 р.

 Іванов

 І. І. Іванов


Рис. 3. Приклад пояснення до декларації

 

Приклад 2. Згідно з довідкою про доходи, виданою роботодавцем, Петренко П. П. протягом 2012 року отримав заробітну плату в сумі 24000 грн., з якої утримано ЄСВ у сумі 864 грн.та ПДФО — 3470,40 грн. ПСП до заробітної плати працівника не застосовувалася.

Крім того, протягом 2012 року Петренко П. П.:

— продав автомобіль ВАЗ-2101 (рік випуску — 1985, обсяг двигуна — 1,5 л) підприємству за 14000 грн. (оціночна вартість — 13100 грн.). При цьому покупець-юрособа (податковий агент) утримав 1400 грн. податку (14000 грн. х /font> 1 %), оскільки у 2012 році така операція обкладалася ПДФО за ставкою 1 %;

—— продав промисловий холодильник фірми «Nord» іншій фізособі за 7500 грн. Платник зобов’язаний задекларувати такий дохід, оскільки він отриманий у результаті продажу рухомого майна неподатковому агенту (ставка ПДФО — 5 %).

Приклади заповнення декларації та додатка 2 в цьому випадку наведено на рис. 4 (с. 44) і 5 (с. 44-45). Нагадуємо, що в декларації має стояти відмітка про додаток, що подається./p>

 

<...>

Код рядка

II. ДОХОДИ, ЯКІ ВКЛЮЧАЮТЬСЯ ДО ЗАГАЛЬНОГО РІЧНОГО ОПОДАТКОВУВАНОГО ДОХОДУ

Сума нарахованого (виплаченого) доходу (грн.)

Сума податку (грн.)

утриманого (сплаченого) податковим агентом

яка підлягає сплаті платником податку самостійно

1

2

3

4

5

01

Доходи, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу, в тому числі:

45500,00

4870,40

375,00

01.01

Заробітна плата

24000,00

3470,40

01.02

Доходи від операцій з продажу (обміну) об’єктів нерухомого та/або рухомого майна (додаток 2)4

21500,00

1400,00

375,00

01.03

Дохід від надання майна в лізинг, оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) (додаток 2)4

01.04

Інвестиційний прибуток (додаток 3)4

01.05

Вартість у спадкованого чи отриманого у дарунок майна (додаток 2)4

01.06

Іноземні доходи (додаток 4)4

01.07

Інші доходи

<...>

Код рядка

V. РОЗРАХУНОК ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ З ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Сума (грн.)

1

2

3

08

Сума загального річного оподатковуваного доходу
(рядок 01 колонки 3 + рядок 02 + рядок 04)

45500,00

09

Сума податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб
(рядок 01 колонки 5 + рядок 03.01 + рядок 07)

375,00

<...>

13

Розрахунки з бюджетом:

х

13.01

сума податку, що підлягає сплаті до бюджету
(позитивне значення (рядок 09 - рядок 10 - рядок 11 - рядок 12 - рядок 03.02))

375,00

<...>

Рис. 4. Приклад заповнення декларації про доходи фізособою

 

<...>

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

№ з/п

Перелік об’єктів

Найменування і характеристика

Операції продажу
(обміну)

Оренда
(суборенда), житловий найм (піднайм)

Спадщина чи дарування

сума доходу (грн.)

сума податку (грн.)

сума доходу (грн.)

сума податку (грн.)

вартість майна (грн.)

сума податку (грн.)

успадкованого

подарованого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

<...>

2

Об’єкти рухомого майна

Легковий автомобіль ВАЗ-2101, 1985 року випуску, об’єм двигуна — 1,5 л

14000,00

1400,00

Промисловий холодильник фірми «Nord»

7500,00

375,00

<...>

6

Загальна сума отриманих доходів

21500,00

Х

 

Х

 

 

Х

7

Загальна сума податку на доходи фізичних осіб, у тому числі:

Х

1775,00

Х

Х

Х

8

утриманого (сплаченого) податковим агентом

Х

1400,00

Х

Х

Х

9

яка підлягає сплаті платником податку самостійно

Х

375,00

Х

Х

Х

<...>

Рис. 5. Приклад заповнення додатка 2 до декларації про доходи

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі