Довідкова інформація

Редакція ПК
Довідкова інформація

ДОВIДКОВА IНФОРМАЦIЯ

 

ВИРОБНИЧИЙ КАЛЕНДАР НА ТРАВЕНЬ 2013 РОКУ

 

 

 

 

 

«МIНIМУМ — МАКСИМУМ» У ТРАВНI 2013 РОКУ

Кількість днів

Мінімальна заробітна плата, грн.

міс.

год.

Календарні дні

31

1147

6,88

Робочі дні

19

Прожитковий мінімум (для працездатної особи), грн.

1147

Вихідні та святкові дні

12

Робочий час (в годинах)

Максимальний розмір заробітної плати, з якої сплачується ЄСВ, грн.

19499

40-годинний робочий тиждень

151,0

Гранична сума заробітної плати, для якої застосовується ставка податку на доходи фізичних осіб 15 %, грн.

11470

36-годинний робочий тиждень

136,8

24-годинний робочий тиждень

91,2

 

ОСТАННIЙ ДЕНЬ СПЛАТИ У ТРАВНI:

ДАТА

ПОДАТОК, ЗБIР, ПЛАТIЖ

1

2

14

авансових платежів з ПДФО фізичними особами — суб’єктами підприємницької діяльності

14

авансових платежів з ЄСВ фізичними особами — суб’єктами підприємницької діяльності (крім тих, які обрали спрощену систему оподаткування)

15

збору за провадження торговельної діяльності, діяльності з надання платних послуг, здійснення торгівлі валютними цінностями (з придбанням торгового патенту) за червень

20

податку на прибуток підприємства за I квартал

20

частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями за результатами фінансово-господарської діяльності за I квартал

20

ПДВ за I квартал

20

екологічного податку за I квартал

20

плати за користування надрами для видобування корисних копалин за I квартал

20

плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, за I квартал

20

збору за спеціальне використання води за I квартал

20

збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду за I квартал

20

збору за місця для паркування транспортних засобів за I квартал

20

туристичного збору за I квартал

20

ЄСВ з доходу за квітень

20

авансового внеску з єдиного податку за травень та єдиного податку із сум доходів, що оподатковуються за ставкою 15 % та задекларовані в I кварталі, платниками, віднесеними до 1 та 2 груп

20

єдиного податку за I квартал платниками, віднесеними до 3, 4, 5 та 6 груп

28

ЄСВ гірничими підприємствами з доходу за квітень

30

авансового внеску з податку на прибуток у розмірі не менше 1/12 нарахованої до сплати суми податку за 2012 рік

30

ПДВ за квітень

30

акцизного податку за квітень

30

плати за землю за квітень

30

фіксованого сільськогосподарського податку за квітень

30

збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію за квітень

30

збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ за квітень

30

збору за користування радіочастотним ресурсом за квітень

30

збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства за квітень

30

ПДФО з нарахованого, але не виплаченого доходу, за квітень

 

ОСТАННIЙ ДЕНЬ ПОДАННЯ У ТРАВНI:

ДАТА

НАЙМЕНУВАННЯ ДОКУМЕНТА

1

2

7*

звіту про товарооборот за квітень (форма № 1-торг (місячна))

7

звіту про обсяг оптового товарообороту за квітень (форма № 1-опт (місячна))

7

звіту з праці за квітень (форма № 1-ПВ (місячна))

7

звіту про обсяги реалізованих послуг за квітень (форма № 1-послуги (місячна))

8**

звіту про суми податкових пільг за I квартал

13***

податкової декларації з податку на прибуток підприємства за I квартал

13

спрощеної податкової декларації з податку на прибуток підприємств, який оподатковується за нульовою ставкою відповідно до п. 154.6 ПК, за I квартал

13

розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності, за I квартал

13

розрахунку податкових зобов’язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства
за I квартал

13

податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика за I квартал

13

податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій за I квартал

13

податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи за I квартал

13

розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності;
розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва нерезидента, що здійснюється органом ДПС, за I квартал

13

податкової декларації з ПДВ за I квартал платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу

Уперше податкова декларація за оновленою формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 25.11.2011 р. № 1492 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17.12.2012 р. № 1342), подається за I квартал 2013 р.

13

податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку, за I квартал (форма № 1ДФ)

13

податкової декларації платника єдиного податку — фізичної особи — підприємця
за I квартал платниками, віднесеними до 3 та 5 груп

13

податкової декларації платника єдиного податку — юридичної особи за I квартал платниками, віднесеними до 4 та 6 груп

За І квартал 2013 року податкові декларації єдиноподатники подають за старими формами, затвердженими наказом Мінфіну від 21.12.2011 р. № 1688. Податкові декларації за оновленими формами у редакції наказу Мінфіну України від 07.11.2012 р. № 1159, вперше будуть подаватися за IІ квартал 2013 р.

13

податкової декларації з екологічного податку за I квартал

Платники екологічного податку за I квартал 2013 р. подають до органів ДПС 2 додатки, тобто починаючи з 01.01.2013 р. по 03.01.2013 р. включно за ставками екологічного податку, які діяли з 01.01.2013 р. по 03.01.2013 р., а з 04.01.2013 р. по 31.03.2013 р. включно згідно із Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок деяких податків і зборів» від 20.11.2012 р. № 5503 (лист ДПСУ від 14.02.2013 р. № 3688/7/15-2117).

13

податкового розрахунку з плати за користування надрами для видобування корисних копалин за I квартал

13

податкового розрахунку з плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, за I квартал

Уперше податкові розрахунки за формами, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 17.09.2012 р. № 1000, подаються за I квартал 2013 року

13

податкової декларації збору за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики за I квартал

ДПСУ рекомендує подавати дві звітні податкові декларації щодо цього збору: за період з 01.01.2013 по 03.01.2013 включно та за період з 04.01.2013 по 31.03.2013 включно.
При цьому в заголовку податкової декларації збору за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики, за який здійснюється розрахунок за новою ставкою, слід зазначити «з 04.01.2013» (лист ДПСУ від 28.01.2013 р. № 1947/7/15-2117).

13

податкової декларації збору за спеціальне використання поверхневих та підземних вод; за спеціальне використання поверхневої води теплоелектростанціями з прямоточною системою водопостачання; за спеціальне використання поверхневих і підземних вод житлово-комунальними підприємствами; за спеціальне використання води, яка входить виключно до складу напоїв; за спеціальне використання поверхневих і підземних вод для потреб рибництва; за спеціальне використання кар’єрної, шахтної, дренажної води за I квартал

У зв’язку зі зміною ставок протягом звітного періоду в цій декларації за I квартал 2013 року ДПСУ рекомендує відображати дані двома окремими рядками, з відповідною приміткою у цих рядках: «з 01.01.2013 по 03.01.2013 включно» та «з 04.01.2013 по 31.03.2013 включно» (лист ДПСУ від 28.01.2013 р. № 1947/7/15-2117).

13

податкового розрахунку збору за спеціальне використання лісових ресурсів за I квартал

13

податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів за I квартал

13

податкової декларації туристичного збору за I квартал

15

звіту про використання РРО та книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) (форма № ЗВР-1) за квітень, якщо не передбачено подання інформації по дротових або бездротових каналах зв’язку;
довідки про використані розрахункові книжки

20

податкової декларації з ПДВ за квітень платниками, у яких звітний (податковий) період дорівнює календарному місяцю

20

копій записів у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних за квітень в електронному виді

20

декларації з акцизного податку за квітень

20

податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за квітень

20

податкової декларації зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками, за квітень

20

податкової декларації зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності за квітень

20

податкової декларації зі збору за користування радіочастотним ресурсом України за квітень

20

розрахунку суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства за квітень

20

звіту про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого ЄСВ до органів ПФУ (форма № Д4 (місячна)) за квітень

* У зв’язку з тим, що робочий день, п’ятницю 3 травня, КМУ у розпорядженні від 19.12.2012 р. № 1043-р рекомендує перенести на суботу, 18 травня, першим робочим днем у травні буде вівторок, 7 травня.

** У листі від 28.01.2013 р. № 833/10/06-406 ДПС у м. Києві зазначила, що норму ПК щодо переносу останнього дня строку подання податкової декларації на наступний після вихідного чи святкового дня робочий день не можна застосувати до звіту про суми податкових пільг, оскільки він не є податковою декларацією в розумінні п. 46.1 ПК. Тому указаний звіт безпечніше подати перед вихідним чи святковим днем, на який припадає останній день строку його подання.

*** У зв’язку з тим, що робочий день, п’ятницю 10 травня, КМУ у розпорядженні від 19.12.2012 р. № 1043-р рекомендує перенести на суботу, 1 червня, останній день подання квартальної податкової звітності переноситься із п’ятниці, 10 травня, на понеділок, 13 травня.

 

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі