Теми статей
Обрати теми

Новини та події

Редакція ПК
Податковий кодекс Грудень, 2013/№ 23
Друк
Новини

Річну фінзвітність можна буде подати пізніше

Граничний строк подання річної фінансової звітності перенесено з 9 на 28 лютого.

Відповідні зміни внесено до п. 5 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419.

Крім того, починаючи з 1 січня 2015 р. фінансова звітність та консолідована фінансова звітність складаються за міжнародними стандартами фінансової звітності кредитними спілками, а також підприємствами, що здійснюють діяльність з управління активами (група 64.3 КВЕД ДК 009:2010).

Також унесено зміни до Стратегії застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні, схваленої розпорядженням КМУ від 24.10.07 р. № 911. Запроваджено додаткові заходи щодо застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні, зокрема:

— затвердження положень бухгалтерського обліку господарських операцій, які не відображено в міжнародних стандартах;

— забезпечення складання податкової, статистичної та інших видів звітності з використанням грошового вимірника за даними бухгалтерського обліку;

— розробка методичного забезпечення із застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку тощо.

 

Експорт-імпорт: порядок розрахунків та обов’язковий продаж валюти

21 листопада 2013 року набрала чинності постанова НБУ від 14.11.2013 р. № 453, якою на чергові шість місяців продовжено вимогу про обов’язковість продажу на міжбанківському валютному ринку надходжень в іноземній валюті, а також дія скороченого, 90-денного строку розрахунків за операціями імпорту та експорту товарів.

Вимога про продаж іноземної валюти стосується надходжень в інвалюті на рахунки юридичних осіб (крім банків), ФОП, іноземних представництв і надходжень на рахунки резидентів, відкриті за кордоном на підставі індивідуальних ліцензій НБУ. Обов’язковому продажу підлягають також надходження в іноземній валюті на користь фізосіб (резидентів і нерезидентів) у сумі, еквівалентній 150 тис. грн. і більше на місяць.

Не підлягають обов’язковому продажу: надходження на користь держави або під держгарантії; надходження за кредитами і позиками, що залучаються відповідно до міжнародних договорів України; надходження за проектами міжнародної технічної допомоги; надходження на користь резидентів-посередників за договорами комісії, доручення тощо.

Вимога про обов’язковий продаж поширюється на надходження в іноземній валюті 1-ї групи Класифікатора іноземних валют і банківських металів та на надходження в російських рублях. Розмір надходжень в інвалюті, що підлягають обов’язковому продажу, відповідно до постанови НБУ від 15.11.2013 р. № 457, як і раніше, становитиме 50 %.

 

Відрядження за основним місцем роботи — зарплата за сумісництвом не виплачується

Мінсоцполітики у своєму листі від 23.04.2013 р. № 146/13/133-13 зазначило, що за чинним законодавством на час відрядження особи, яка працює за сумісництвом, середній заробіток зберігається на тому підприємстві, яке відряджало особу. Тобто за дні перебування працівника у відрядженні з основного місця роботи оплата за місцем роботи за сумісництвом не здійснюється.

Чинним законодавством не передбачене надання працівнику відпустки без збереження заробітної плати на роботі за сумісництвом у разі, коли за основним місцем роботи він перебуває у відрядженні.

На підставі довідки з місця роботи працівника за основним місцем роботи або копії наказу (розпорядження) про направлення працівника у відрядження на роботі за сумісництвом у табелі обліку робочого часу можна зробити відмітку «Інші причини неявок («I»)».

 

Звірка інформації про об’єкти нерухомості фізичних осіб: новий порядок

Наказ Міндоходів № 508 від 26.09.2013 р. набрав чинності з 8 листопада 2013 р. Цим наказом затверджено порядок звірки інформації про об’єкти нерухомості фізичних осіб з даними Міндоходів.

Порядок регулює механізм проведення звірки про наявність, кількість і розміри житлової нерухомості, що належить фізособі. Згідно з п. 4 Порядку підрозділи Міндоходів за місцем проживання (реєстрації) фізосіб направляють фізособам повідомлення про запрошення платника податків до органів податкової служби за формою, затвердженою Наказом № 1265.

Звірка проводиться у строк до 31.12.2013 р. на підставі документів, що засвідчують право власності та житлову площу об’єктів нерухомості. Також фізособі необхідно мати при собі документ, який посвідчує особу.

Після проведення такої звірки орган Міндоходів за місцем проживання (реєстрації) фізособи проводить звірку з даними Держреєстру речових прав на нерухоме майно. У разі виявлення розбіжностей між даними, наданими фізособами, і даними Держреєстру відповідні відомості вносяться до системи «Податковий блок». Підрозділи Міндоходів за місцезнаходженням нерухомості отримують доступ до внесених відомостей для подальшого аналізу і контролю зі сплати податку на нерухомість.

 

«Ні» знищенню не перевірених контролерами документів!

Бухгалтерські та фінансові документи, які не були перевірені відповідними органами, знищувати не можна. Саме таку думку містить у собі лист Держархівслужби від 03.07.2013 р. № 01.2/2629.

Зазначений лист посилається на Перелік типових документів із зазначенням строків зберігання документів, затверджений наказом Мін’юсту від 12.04.2012 р. № 578/5, в якому для більшої частини первинних фінансових і бухгалтерських документів є застереження, що уточнює строки зберігання документів:

«За умови завершення перевірки державними податковими органами з питань дотримання податкового законодавства, а для органів виконавчої влади, державних фондів, бюджетних організацій, суб’єктів господарювання державного сектору економіки, підприємств і організацій, які отримували кошти з бюджетів усіх рівнів та державних фондів або використовували державне чи комунальне майно, — ревізії, проведеної органами державної контрольно-ревізійної служби за сукупними показниками фінансово-господарської діяльності. У разі виникнення спорів (суперечок), порушення кримінальних справ, відкриття судами провадження у справах — зберігаються до ухвалення остаточного рішення».

 

Про залізничні квитки, придбані через Інтернет, і витрати на відрядження

Головне пасажирське управління Державної адміністрації залізничного транспорту повідомило (лист від 06.07.2013 р. № ЦЛ-11/1141), що на сьогодні посадочний документ (документ, оформлений при придбанні квитків через Інтернет) не є розрахунковим документом, який може використовуватися для звітів про відрядження.

Пасажир може обміняти його у квитковій касі на проїзний документ на бланку встановленого зразка, але не пізніше ніж за 1 годину до відправлення поїзда з початкової станції.

Якщо зазначений вище обмін у касі не зроблено, пасажир може здійснювати посадку з посадочним документом на поїзд, але повинен для звіту отримати проїзний документ на бланку встановленого зразка у стюарда (провідника), оскільки проїзні документи роздруковуються на бланках установленого зразка квитковим касиром вокзалу за 1 годину до відправлення поїзда і передаються до поїзда для видачі пасажирові.

Найближчим часом посадочні документи стануть розрахунковими документами, про що буде відповідна інформація.

 

Електронні платіжні системи «закриті» для єдиноподатників

Єдиноподтники повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно у грошовій формі (готівковій та безготівковій) (п. 291.6 ПК)

Посилаючись на визначення, наведене в п. 1.4 гл. 1 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою НБУ 21.01.2004 р. № 22:

«Безготівкові розрахунки — перерахування певної суми коштів з рахунків платників на рахунки отримувачів коштів, а також перерахування банками за дорученням підприємств і фізичних осіб коштів, унесених ними готівкою в касу банку, на рахунки отримувачів коштів. Ці розрахунки проводяться банком на підставі розрахункових документів на паперових носіях чи в електронному вигляді»,

Міністерство економічного розвитку та торгівлі у листі від 17.09.2013 р. № 3112-13/32401-14 нагадує, що виходячи з особливостей спеціального режиму оподаткування фізичні особи — платники єдиного податку не можуть здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) через електронні платіжні системи (WebMoney, PayPal, Яндекс-Гроші тощо).

Якщо фізична особа — платник єдиного податку використовуватиме у своїй діяльності електронні гроші, то вона зобов’язана сплачувати податок за ставкою 15 % як така, що застосовує інший спосіб розрахунків (п.п. 3 п. 293.4 ПК).

Проте є надія, що в перспективі цю безглузду недоробку законотворців буде усунено. Принаймні саме на це спрямована Стратегія розвитку інформаційного суспільства в Україні, схвалена розпорядженням КМУ від 15.05.2013 р. № 386-р.

 

Система «єдиного вікна» електронної звітності: чергові кроки

Затверджено план заходів, спрямованих на втілення в життя Концепції створення та функціонування автоматизованої системи «Єдине вікно подання електронної звітності» (розпорядження КМУ від 17.10.2013 р. № 809-р).

Розпорядження, зокрема, наказує:

1. Удосконалити процес підготовки та подання до контролюючих органів електронної звітності шляхом уніфікації форматів звітності (грудень 2013 р.).

2. Надати відповідним суб’єктам подання звітності безкоштовне єдине спеціалізоване клієнтське програмне забезпечення для формування та подання електронної звітності (березень 2014 р.).

3. Здійснити поетапне приєднання всіх центральних органів виконавчої влади до автоматизованої системи (березень 2015 р.).

4. Упровадити автоматизовану систему в промислову експлуатацію (березень 2015 р.).

Тобто передбачається, що вже на початку весни 2015 р. «Єдине вікно подання електронної звітності» повністю запрацює і дозволить створити єдину базу даних.

 

Податкові борги: порядки від Міндоходів

Міндоходів 10.10.2013 р. видало низку наказів, якими затверджені:

— Порядок призначення і звільнення, а також функції та повноваження податкових керуючих (наказ № 578);

— Порядок проведення цільових аукціонів з продажу майна платника податків, що знаходиться в податковій заставі (наказ № 571);

— Порядок розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань (податкового боргу) платників податків (наказ № 574);

— Порядок використання додаткових джерел погашення податкового боргу (наказ № 569);

— Порядок взаємодії між підрозділами органу доходів і зборів під час роботи з безхазяйними речами та майном, що переходить у власність держави (наказ № 570);

— Порядок списання безнадійного податкового боргу платників податків (наказ № 577);

— Порядок видачі довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів (наказ № 567);

— Порядок застосування податкової застави органами доходів і зборів (наказ № 572);

— Порядок направлення органами доходів і зборів податкових вимог платникам податків (наказ № 576);

— Порядок застосування адміністративного арешту майна платника податків (наказ № 568);

— Положення про проведення перевірок стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі (наказ № 573);

— Деякі форми документів, необхідних для реалізації податкової застави (наказ № 566).

Всі ці документи набирають чинності з дня офіційного опублікування. На день підготовки номера документи офіційно не опубліковані.

Аналогічні документи Мінфіну скасовано наказом від 25.10.2013 р. № 904.

 

Розширено перелік відомостей про юрособу, які зазначаються у витягу з ЄДР

У витягах з ЄДР, крім уже звичних для всіх відомостей про юрособу, зазначатимуться ще й такі, як:

організаційно-правова форма;

статус відомостей (підтвердження даних про юридичну особу, відсутність підтвердження даних про юридичну особу, відсутність юридичної особи за місцезнаходженням).

Ці зміни введено наказом Мін’юсту від 04.11.2013 р. № 2305/5 «Про затвердження Змін до Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців».

Наказ набере чинності з дня офіційного опублікування. На день підготовки номера документ офіційно не опублікований.

 

З нетерпінням чекаємо на «покращення» умов ведення бізнесу

У Верховній Раді зареєстровано законопроект № 3606 за авторством С. Тигіпка, який передбачає значне скорочення кількості податків і зборів, податкових декларацій, а також скасування податкових накладних та використання в цілях адміністрування ПДВ первинних бухгалтерських документів.

Подібна ініціатива з боку С. Тигіпка спостерігається не вперше. Чи судилося втілення в життя таким сміливим і таким бажаним для платників податків задумам, покаже час.

 

Нові форма Податкової накладної та Порядок її заповнення від Міндоходів

Міндоходів на своєму сайті представило проект наказу «Про затвердження Форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної».

Це чергове перезатвердження Міндоходів існуючих мінфінівських документів.

У проекті враховано зміни до ПК у частині надання платникам ПДВ права складання податкової накладної в електронній формі та скасування свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ (про це читайте на с. 12 — 13 цього номера).

Серед іншого передбачається вилучення з податкової накладної реквізиту «Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість», а також зміна реквізиту «Порядковий номер».

У разі затвердження наказу він набере чинності з 1 січня 2014 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

 

Низка проектів від Міндоходів. Знайомимося!

На сайті Міндохів представлені проекти наказів про затвердження форм декларацій:

— збору за місця для паркування транспортних засобів та туристичного збору;

— з плати за землю;

— з фіксованого сільськогосподарського податку.

Також представлені проекти форм та Порядку заповнення торгових патентів, форми Заявки на придбання торгових патентів.

Не обійшли увагою Міндоходівці й Порядок подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів.

Проекти документів, по суті, нічим не відрізняються від своїх нині чинних попередників.

Крім того, розроблено міндоходівську форму № 1ДФ. Відмінностей від форми, яка діє на сьогодні, в ній немає. Хіба що Довідник ознак доходів фізосіб поповнився п’ятьма пунктами (№ 180 — 184). Це доходи від продажу продукції тваринництва, брухту дорогоцінних металів, операцій з конвертації цінних паперів, операцій з валютними цінностями (крім цінних паперів), інвестиційний прибуток від операцій з борговими зобов’язаннями НБУ та казначейськими зобов’язаннями України, емітованими Мінфіном.

 

Василь Солодаренко

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі