Заповнення податкової звітності з єдиного податку

Редакція ПК
Стаття

Заповнення податкової звітності з єдиного податку

Наближаються строки подання податкових декларацій з єдиного податку. А отже, саме час приділити увагу порядку їх заповнення.

Марина Казанова, економіст-аналітик

 

Загальні вимоги до порядку заповнення та подання

 

Обов’язок платників єдиного податку подавати податкові декларації з єдиного податку встановлено пп. 296.2 і 296.3 ПК.

Форми декларацій платників єдиного податку на сьогодні затверджено МФУ наказом № 1688. Таких форм дві. Одна призначена для фізосіб-підприємців, друга — для юридичних осіб. При цьому слід зазначити, що нині чинні форми податкових декларацій не враховують останніх змін щодо єдиного податку. Нагадаємо, що з 12.08.2012 р. Законом № 5083 було введено ще дві групи платників єдиного податку — 5 (для підприємців) і 6 (для юросіб). Для цих груп у деклараціях просто немає рядків для заповнення. Але на сьогодні МФУ підготовлено проект змін до наказу № 1688, який власне і спрямований на виправлення цієї ситуації. Проект змін передбачає додавання до:

1) Податкової декларації платника єдиного податку — фізичної особи — підприємця нового розділу V, призначеного для заповнення декларації підприємцем-єдиноподатником групи 5;

2) Податкової декларації платника єдиного податку — юридичної особи двох нових розділів:

— розділу III, призначеного для заповнення декларації платниками єдиного податку групи 6;

— розділу IV, призначеного для узагальнення розрахунку податкового зобов’язання під час переходу юрособи протягом року з однієї групи до іншої.

Тому при розгляді порядку заповнення податкових декларацій орієнтуватимемося на цей проект змін.

Але почнемо із загальних вимог, що висуваються до порядку подання та заповнення податкових декларацій з єдиного податку. Для наочності подамо їх у таблиці.

№ з/п

Характеристика, що розглядається

Фізособи-єдиноподатники

(групи 1, 2, 3, 5)

Юрособи

(групи 4, 6)

1

2

3

4

1

Форма декларації

Податкова декларація платника єдиного податку — фізичної особи підприємця.

Затверджена наказом № 1688.

Єдина для всіх груп ЄП-підприємців

Податкова декларація платника єдиного податку — юридичної особи.

Затверджена наказом № 1688

! Декларація подається незалежно від того, здійснював єдиноподатник господарську діяльність у звітному періоді чи ні (п. 49.2 ПК)

2

Періодичність надання

I група

Раз на рік* (п. 296.2 ПК)

Щокварталу (п. 296.3 ПК)

II група

за період до 01.01.2013 р.

Щокварталу (п. 296.3 ПК)

за період, починаючи з 01.01.2013 р.**

Раз на рік* (п. 296.2 ПК)

III, V групи

Щокварталу (п. 296.3 ПК)

3

Строки подання

I група

Протягом 60 календарних днів після закінчення календарного року (п.п. 49.18.3 ПК).

За 2012 рік її потрібно подати не пізніше 01.03.2013 р.

Протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (п.п. 49.18.2 ПК).

За IV квартал потрібно подати не пізніше 11.02.2013 р.

II група (за період до 01.01.2013 р.), III, V групи

Протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (п.п. 49.18.2 ПК).

За IV квартал потрібно подати не пізніше 11.02.2013 р.

II група (за період, починаючи з 01.01.2013 р.)**

Протягом 60 календарних днів, після закінчення календарного року (п.п. 49.18.3 ПК).

Відзвітувати слід за підсумками 2013 року.

Декларацію потрібно буде подати не пізніше 03.03.2014 р.

! Якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем (п. 49.20 ПК)

4

Куди подавати?

До податкового органу за місцем проживання, за яким підприємець став на облік як платник податків (п. 45.1 ПК)

До податкового органу за місцем реєстрації підприємства (п. 45.2 ПК)

5

Ким підписується?

Підприємцем (п. 48.3 ПК)

Посадовими особами підприємства (п. 48.3 ПК)

6

Як подавати?

Оскільки жодних конкретних вказівок наказ № 1688 і ПК із цього приводу не містять, то слід керуватися загальними правилами. Подати Податкову декларацію, як і будь-який інший податковий звіт, можна одним із трьох способів (п. 49.3 ПК):

1) відвідавши особисто ДПІ та передавши інспектору декларацію платника єдиного податку;

2) надіславши декларацію поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення (не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення граничного строку її подання);

3) надіславши до ДПІ електронну версію декларації єдиноподатника, підписану за допомогою ЕЦП (електронного цифрового підпису), — п. 49.3 ПК

! Подання декларації з єдиного податку в електронній формі є правом, а не обов’язком єдиноподатників

7

Вимоги до заповнення

Заповнюється наростаючим підсумком з початку звітного (податкового) року (п. 296.7 ПК)

Якщо певний рядок декларації не заповнюється у зв’язку з відсутністю показника (суми), то в такому рядку ставиться прокреслення.

8

Одиниця виміру при заповненні декларації

У цілих гривнях БЕЗ копійок з округленням за загальновстановленими правилами (передбачено самою формою декларації, така ж відповідь міститься і в ЄБПЗ — розділ 230.07)

У гривнях з копійками (передбачено самою формою декларації)

9

Відповідальність за неподання/несвоєчасне подання

Неподання або несвоєчасне подання платником податків податкових декларацій, — тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 170 гривень за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.

Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення, — тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 гривень за кожне таке неподання або несвоєчасне подання (п. 120.1 ПК).

Мораторій на застосування штрафних санкцій, установлений п.п. 7 підрозд. 10 розд. XX ПК у цьому випадку не діє. Звільнення від штрафів поширюється на порушення у 2012 році порядку обчислення, правильності заповнення податкових декларацій платника ЄП і повноти сплати сум ЄП (лист ДПСУ від 02.08.2012 р. № 21000/7/17-12/7, Узагальнююча консультація № 1046). Якщо єдиноподатник не подав/несвоєчасно подав декларацію, то штрафів не уникнути

* Виняток:

У разі (1) перевищення гранично допустимого обсягу доходу та (2) самостійного переходу до іншої групи платників єдиного податку — декларація подається після закінчення кварталу, в якому допущено перевищення та здійснено перехід до іншої групи (абз. 2 п. 296.2 ПК).

Подання такої декларації звільняє таких платників від подання декларації у строк, установлений для річного податкового (звітного) періоду (абз. 3 п. 296.5.1 ПК).

За роз’ясненнями податківців в ЄБПЗ (розділ 230.08), квартальну декларацію зобов’язані подати й ті єдиноподатники, які відмовляються від спрощеної системи оподаткування. Така декларація подається після закінчення останнього кварталу роботи на спрощеній системі

** Ці зміни покищо не прописані в ПК, а містяться у прийнятому Законі, поданому до парламенту як законопроект № 10687. У разі його підписання Президентом зміни набудуть чинності з 01.01.2013 р.

 

Як визначати звітний період

 

Для заповнення декларації важливе значення має визначення меж звітного (податкового) періоду. У загальному випадку згідно з п. 294.2 ПК податковий (звітний) період починається з першого числа першого місяця податкового (звітного) періоду та закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду.

Проте для єдиноподатників-новачків тривалість звітного (податкового) періоду може бути менше звичайної. Крім того, у ст. 294 ПК містяться деякі обмеження щодо того, як визначати межі звітного (податкового) періоду в разі припинення підприємницької діяльності або зміни податкової адреси (див. таблицю).

 

Визначення меж звітного (податкового) періоду в окремих випадках

№ з/п

Ситуація

Порядок визначення звітного періоду

1

2

3

1

Суб’єкти господарювання, які перейшли на сплату єдиного податку зі сплати інших податків і зборів, установлених ПК (п. 294.3 ПК)

Перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, що настає за наступним податковим (звітним) кварталом, в якому таким особам виписано Свідоцтво платника єдиного податку, та закінчується останнім календарним днем останнього місяця такого періоду.

Приклад 1. Підприємець перейшов на сплату єдиного податку (група 1) з III кварталу 2012 р. Для цього він 14 червня 2012 р. подав заяву на ЄП. Свідоцтво отримав 24.06.2012 р. Звітний період для підприємця буде з 01.07.2012 р. по 31.12.2012 р. А вперше відзвітувати він повинен не пізніше 01.03.2013 р.

Приклад 2. Підприємство перейшло на сплату єдиного податку (група 4) з IV кварталу 2012 р. 14.09.2012 р. було подано Заяву на ЄП. Протягом 10 календарних днів після цього (до 24.09.2012 р.) йому видали Свідоцтво платника ЄП. Першим податковим (звітним) періодом вважатиметься період з 01.10.2012 р. по 31.12.2012 р., тобто весь IV квартал 2012 року

2

Новозареєстровані суб’єкти господарювання, які одразу виявили бажання перейти на ЄП у місяці реєстрації (п. 294.4 ПК)

I, II групи

Перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому виписано Свідоцтво платника єдиного податку.

Приклад. Підприємець, зареєстрований 12 жовтня 2012 р., одразу ж у жовтні подав заяву про перехід на ЄП (у групу I). Свідоцтво отримав 22 жовтня 2012 р. Звітним періодом для нього буде 01.11.2012 р. — 31.12.2012 р. Першу декларацію потрібно подати не пізніше 01.03.2013 р.

III, IV, V, VI групи*

Перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, в якому відбулася державна реєстрація.

Приклад. Суб’єкт господарювання зареєструвався 12 жовтня 2012 р. Одразу ж подав заяву про перехід на ЄП. Свідоцтво отримав 22 жовтня 2012 р.

Звітний період — 01.10.2012 р. — 31.12.2012 р. Декларацію потрібно подати не пізніше 11.02.2013 р.

3

Для суб’єктів господарювання, які утворюються в результаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника податку, що має непогашені податкові зобов’язання чи податковий борг, які виникли до такої реорганізації (п. 294.5 ПК)

Перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому погашено такі податкові зобов’язання чи податковий борг і подано Заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування

4

У разі державної реєстрації припинення юридичних осіб та державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця, які є платниками єдиного податку (п. 294.6 ПК)

Останнім податковим (звітним) періодом вважається період, у якому подано до органу державної податкової служби Заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з припиненням провадження господарської діяльності

5

У разі зміни податкової адреси платника єдиного податку (п. 294.7 ПК)

Останнім податковим (звітним) періодом за такою адресою вважається період, у якому подано до органу державної податкової служби Заяву щодо зміни податкової адреси

* З 12.08.2012 р. усі новостворені суб’єкти господарювання, які бажають стати платниками єдиного податку груп III — VI з дати держреєстрації, повинні подати Заяву про перехід на сплату єдиного податку протягом 10 днів з дня держреєстрації (абз. 2 п.п. 298.1.2 ПК).

 

Порядок заповнення Податкової декларації фізичної особи — підприємця

 

Декларація складається із семи розділів:

I. Загальні відомості

II. Показники господарської діяльності для платників єдиного податку I групи.

III. Показники господарської діяльності для платників єдиного податку II групи.

IV. Показники господарської діяльності для платників єдиного податку III групи.

V. Показники господарської діяльності для платників єдиного податку V групи.

VI. Визначення податкових зобов’язань з єдиного податку.

VII. Визначення податкових зобов’язань у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок.

I і VI розділи податкової декларації заповнюють абсолютно всі підприємці-єдиноподатники незалежно від групи. Решта розділів призначені для конкретної групи єдиноподатників. Так, платники ЄП 1 групи заповнюють розділ II, платники ЄП 2 групи — розділ III, платники ЄП 3 групи — розділ IV, а платники ЄП групи 5 — розділ V. Розділ VII декларації заповнюється в разі виправлення помилок у раніше поданих деклараціях з єдиного податку. Питання виправлення помилок не розглядаються в цій статті. Детально цю тему ми розглянемо в одному з найближчих із номерів газети.

Для наочності інформацію про те, які розділи заповнює єдиноподатник тієї чи іншої групи, подамо в таблиці.

Група платників єдиного податку

Розділи декларації

I

II

III

IV

V

VI

VII

Група 1

+

+

-

-

-

+

Заповнюється в разі виправлення помилок

Група 2

+

-

+

-

-

+

Група 3

+

-

-

+

-

+

Група 5

+

-

-

-

+

+

 

Тут слід звернути увагу на таке. Якщо підприємець протягом року працював у різних групах платників єдиного податку, то враховуючи, що декларація складається наростаючим підсумком, йому доведеться заповнити показники про роботу в усіх групах протягом календарного року. Детальніше про заповнення декларації в разі зміни групи протягом року див. на с. 60.

 

Заповнення розділу 1 «Загальні відомості»

Цей розділ заповнюють усі платники єдиного податку — фізособи незалежно від того, до якої групи вони належать.

Поле 1. «Тип податкової декларації». Ставимо позначку «Х» навпроти клітинки:

— «звітна» — якщо підприємець подає поточну декларацію з єдиного податку;

— «звітна нова» — якщо після надання декларації за звітний період, проте до закінчення граничного строку подання декларації за цей період, єдиноподатник виявив помилку в декларації та повторно подає декларацію з виправленими показниками;

— «уточнююча» — якщо підприємець подає уточнюючу декларацію з метою виправлення помилки, виявленої вже після того, як граничний строк для подання декларації минув. Подати декларацію з позначкою « уточнююча» можна в будь-який час;

— «довідково» — якщо декларація подається за інший звітний період, ніж квартал або рік, з метою отримання довідки про доходи (наприклад, для отримання кредиту як звичайному громадянину). Таку декларацію можна подати в будь-який час. Вона не є підставою для нарахування податкових зобов’язань. При цьому подання такої декларації не звільняє від подання «звичайної» декларації в установлені строки.

Роз’яснення з ЄБПЗ (розділ 230.08):


Запитання. У якому випадку ФОП — платник ЄП подає до органу ДПС податкову декларацію платника ЄП з позначкою «довідково»?

Відповідь. Коротка та повна відповіді ідентичні:

Відповідно до п. 296.8 ст. 296 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI, із змінами та доповненнями (далі — ПКУ), платники єдиного податку для отримання довідки про доходи мають право подати до органу державної податкової служби податкову декларацію за інший, ніж квартальний (річний) податковий (звітний) період, що не звільняє такого платника податку від обов’язку подання податкової декларації у строк, встановлений для квартального (річного) податкового (звітного) періоду.

Така податкова декларація складається з урахуванням норм пп. 296.5 і 296.6 ст. 296 ПКУ та не є підставою для нарахування та/або сплати податкового зобов’язання.


Поле 2. «Звітний (податковий) період, за який подається або уточнюється податкова декларація». Зазначається, за який звітний (податковий) період звітного року подається декларація (квартал, півріччя, три квартали, рік) або уточнюється (для уточнюючої податкової декларації). Поле « Місячна» заповнюється тільки в тому випадку, якщо декларація подається з метою отримання довідки про доходи.

Поле 3. «Прізвище, ім’я, по батькові платника податку». Повністю вписуються прізвище, ім’я та по батькові підприємця.

«Реєстраційній номер облікової картки платника податків — фізичної особи — підприємця». Зазначається реєстраційний номер облікової картки підприємця (ідентифікаційний номер). Якщо підприємець відмовився від нього і має відповідну відмітку в паспорті — замість нього вносяться дані про серію та номер паспорта підприємця.

Поле 4. «Податкова адреса (місце проживання) платника податку». Зазначається податкова адреса платника податку. Згідно з п. 45.1 ПК податковою адресою фізичної особи є місце її проживання, за яким вона береться на облік як платник податків у податковому органі.

Поле 5. «Найменування органу державної податкової служби». Вписується найменування податкового органу, до якого подається декларація (дані беруться з Довідки № 4-ОПП).

Поле 6. «Види підприємницької діяльності, які здійснювалися у звітному періоді». Зазначаються тільки ті види діяльності, які фактично здійснювалися у звітному періоді. Усі види діяльності, зазначені у Свідоцтві, переписувати не потрібно. Погоджуються з цим і податківці (роз’яснення податківців у розділі 230.08 ЄБПЗ). Кожен вид діяльності наводиться в окремому рядку із зазначенням номера та назви відповідно до КВЕД. Орієнтуватися потрібно на той КВЕД, згідно з яким види діяльності вписані до Свідоцтва єдиноподатника. При заповненні декларації за 2012 р. можна використовувати ще КВЕД 2005. А от починаючи зі звітного періоду після 01.01.2013 р. потрібно користуватися тільки КВЕД 2010.

Поле 7. «Фактична чисельність працівників у звітному періоді». За роз’ясненнями податківців (розділ 230.08 ЄБПЗ), у цьому полі зазначається найбільша чисельність працівників за будь-який місяць податкового (звітного) періоду.

 

Заповнення розділів II і III

Як уже зазначалося вище, розділ II декларації заповнюється єдиноподатниками групи 1, а розділ III — єдиноподатниками групи 2. Порядки заповнення цих двох розділів ідентичні, тому опишемо загальну схему заповнення одразу щодо обох розділів.

Розділи II і III складаються з двох таблиць. Перша з них призначена для заповнення відомостей про щомісячні авансові внески. Нагадаємо, що для єдиноподатників груп 1 і 2 передбачено авансову сплату єдиного податку. Тому в податковій декларації вони зобов’язані зазначати суму щомісячних авансових внесків (п.п. 296.5.2 ПК). Як вказано в ЄБПЗ (розділ 230.08), підприємці-єдиноподатники в декларації повинні відображати нараховані до сплати щомісячні авансові внески, незалежно від здійснення ними фактичної сплати єдиного податку у вигляді авансових внесків.

Суми авансових внесків в декларації зазначаються в цілих гривнях з округленням за загальновстановленими правилами. При цьому сплата авансових внесків здійснюється у гривнях з копійками. На це, зокрема, звертають увагу податківці в ЄБПЗ (розділ 230.08):


Запитання. Чи необхідно ФОП — платникам ЄП при сплаті авансових внесків з єдиного податку округлювати їх суму до гривень без копійок?

Відповідь. Оскільки нарахування авансових внесків для фізичних осіб — підприємців — платників єдиного податку першої або другої групи здійснюється органами державної податкової служби на підставі заяв таких платників, то вищезазначені платники сплачують нарахований органом ДПС авансовий внесок з єдиного податку в гривнях з копійками, а при заповненні податкової декларації платника єдиного податку — фізичної особи — підприємця сума авансового внеску проставляється у гривнях, без копійок, з відповідним округленням за загальновстановленими правилами.


У другій таблиці розділів II і III підприємці відображають суми отриманих доходів. Як її заповнити, покажемо в таблиці на с. 54.

Назва показника

Код рядка

Сума доходу за звітний (податковий) період відповідно до статті 292 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України (згідно з підпунктом 1 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України)

01 (розділ I)

06 (розділ II)

Підставою для заповнення цих рядків служать показники графи 7 Книги обліку доходів за звітний період.

Тут зазначається сума доходу не більше:

— 150 тис. грн. (для групи 1);

— 1 млн грн. (для групи 2).

У ЄБПЗ у розділі 230.04 розміщено роз’яснення, згідно з яким підприємці — платники ЄП не включають до свого доходу суму сплаченого ними єдиного соцвнеску. Проте чи означає це, що сплачений ЄСВ можна віднімати від доходу? Ми підстав для цього не бачимо. ПК не передбачає зменшення доходу єдиноподатника на суму сплаченого ЄСВ, тому ми б рекомендували відображати в декларації всю суму отриманого у звітному періоді доходу, не зменшуючи його на ЄСВ. Нашу позицію підтверджують і в Інформаційно-довідковому департаменті ДПСУ

! Усі інші графи таблиці заповнюються в тому випадку, якщо підприємець порушив правила роботи на спрощеній системі.

Сума доходу, що перевищує обсяги, установлені підпунктом 1 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України, у звітному (податковому) періоді

02 (розділ I)

07 (розділ II)

Заповнюємо, якщо дохід перевищив:

— 150 тис. (група 1);

— 1 млн грн. (група 2).

Сюди вписуємо саме суму перевищення. Вона оподатковуватиметься за ставкою 15 %.

Звернемо увагу, що в разі заповнення цієї графи підприємець повинен буде або перейти до «старшої» групи платників єдиного податку, або відмовитися від спрощеної системи (п. 293.8 ПК, п.п. 298.2.3 ПК).

У разі перевищення обсягу доходу підприємець-єдиноподатник першої групи повинен буде подати декларацію за підсумками кварталу, в якому допущено перевищення.

Підставою для заповнення цих рядків служать показники графи 7 Книги обліку доходів за звітний період у сумі, що перевищує 150 тис. (група 1) /1 млн грн. (група 2)

Сума доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у свідоцтві платника єдиного податку, у звітному (податковому) періоді

03 (розділ I)

08 (розділ II)

Тут фіксується сума доходу, отриманого у звітному (податковому) періоді від провадження діяльності, не зазначеної у Свідоцтві платника єдиного податку.

Зверніть увагу: цивільні доходи, отримані єдиноподатником (наприклад, зарплата, спадщина, дохід від продажу нерухомості та інші доходи, отримані за договорами, в яких фізособа не зазначала свій підприємницький статус), до цього рядка не записуються.

Підставою для заповнення цих рядків є показники графи 9 Книги обліку доходів за звітний період.

Важливо зазначити, що при здійсненні у 2012 році видів діяльності, не зазначених у Свідоцтві, підприємець не зобов’язаний переходити на загальну систему, як це передбачено п.п. 7 п.п. 298.2.3 ПК. Також він не повинен оподатковувати за підвищеною 15-відсотковою ставкою дохід, отриманий від не зазначеної у Свідоцтві діяльності, як того вимагає п.п. 2 п. 29.3.4 ПК. Пояснюється це тим, що на застосування цих норм у 2012 році встановлено мораторій (п.п. 2 підрозд. 8 розд. XX ПК)

Сума доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж передбачено пунктом 291.6 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України, у звітному (податковому) періоді

04 (розділ I)

09 (розділ II)

До цього рядка записується сума доходу, отриманого єдиноподатником при здійсненні негрошових розрахунків (наприклад, бартер, взаємозалік заборгованостей, вартість векселя). Такий дохід оподатковується за ставкою 15 %.

Підставою для заповнення цих рядків служать показники графи 9 Книги обліку доходів за звітний період.

При заповненні цієї графи підприємець повинен перейти на загальну систему (ч. 4 п.п. 298.2.3 ПК)

Сума доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права на застосування спрощеної системи оподаткування, у звітному (податковому) періоді

05 (розділ I)

10 (розділ II)

До цього рядка заноситься сума доходу, отриманого у звітному (податковому) періоді від здійснення заборонених видів діяльності, перелічених у п. 291.5 ПК. Такий дохід обкладається єдиним податком за ставкою 15 %.

Підставою для заповнення рядків 05 і 10 декларації є показники графи 9 Книги обліку доходів за звітний період.

При заповненні цієї графи підприємець повинен перейти на загальну систему (ч. 5 п.п. 298.2.3 ПК).

Тут слід фіксувати і дохід від діяльності, не дозволеної для відповідної групи.

За роз’ясненнями податківців (роз’яснення в розділі 230.08 ЄБПЗ; див. с. 57), у цій графі також слід відобразити доходи, отримані у звітному році від послуг, наданих у 2011 році неплатникам єдиного податку. Ці доходи, на думку податківців, повинні оподатковуватися за ставкою 15 %. При цьому підприємці мають право продовжувати працювати на єдиному податку. Проте для того, щоб у податківців не було підстав перевести підприємця на загальну систему оподаткування, до декларації потрібно додати пояснювальну записку

 


Запитання. Як у податковій декларації платника ЄП — ФОП відображається дохід, отриманий у звітному році за послуги, надані в минулому році неплатнику ЄП?

Відповідь. Доходи фізичної особи — підприємця — платника єдиного податку першої або другої групи, отримані від суб’єктів господарювання (неплатників єдиного податку) у звітному році за роботи (послуги), виконані у минулому році, оподатковуються за ставкою 15 відсотків. При цьому, оскільки такі доходи були отримані платниками єдиного податку даних груп за роботи (послуги), виконані у минулому році, то умови перебування на першій або другій групі платників єдиного податку такими платниками не порушуються.

Враховуючи зазначене, дохід фізичних осіб — підприємців — платників єдиного податку першої або другої групи, отриманий у звітному році за послуги, надані в минулому році неплатнику єдиного податку, відображають у рядку 05 або 10 «Сума доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права на застосовування спрощеної системи оподаткування, у звітному (податковому) періоді» податкової декларації платника єдиного податку — фізичної особи — підприємця. При цьому такі платники з метою уникнення анулювання свідоцтва платника єдиного податку разом з податковою декларацією подають до органів податкової служби пояснення (за довільною формою) щодо таких доходів.


Заповнення розділів IV, V

Розділ IV заповнюється підприємцями групи 3, а розділ V — групи 5. Порядки заповнення цих двох розділів ідентичні, тому опишемо порядок заповнення одразу обох розділів.

Назва показника

Код рядка

1

2

Сума доходу за звітний (податковий) період, що оподатковується за ставкою 3 відс. (7 відс.)

11 (розділ IV)

16 (розділ V)

Цей рядок призначено для заповнення платниками єдиного податку, зареєстрованими платниками ПДВ.

Підставою для заповнення цього рядка служать показники графи 7 Книги обліку доходів і витрат.

Суми доходу наводяться тут без ПДВ, оскільки суми ПДВ не включаються до складу доходу єдиноподатника (п.п. 1 п. 292.11 ПК).

У рядку зазначається сума доходу не більше:

— 3 млн грн. (для групи 3);

— 20 млн грн. (для групи 5)

Сума доходу за звітний (податковий) період, що оподатковується за ставкою 5 відс. (10 відс).

12 (розділ IV)

17 (розділ V)

Цей рядок заповнюється платниками єдиного податку, що не є платниками ПДВ.

Підставою для заповнення цього рядка служать показники графи 7 Книги обліку доходів за звітний період.

Тут зазначається сума доходу не більше:

— 3 млн грн. (для групи 3);

— 20 млн грн. (для групи 5)

Сума доходу, що перевищує обсяги, встановлені підпунктом 3 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України, у звітному (податковому) періоді

13 (розділ IV)

18 (розділ V)

До цього рядка вписується сума перевищення обсягу доходу над допустимим обсягом 3 млн грн. (20 млн грн.), установленим на календарний рік. До суми такого перевищення застосовується ставка 15 %.

Звернемо увагу, що в разі заповнення цієї графи підприємець повинен буде або перейти до «старшої» групи платників єдиного податку, або відмовитися від спрощеної системи (п. 293.8, п.п. 298.2.3 ПК).

Підставою для заповнення цих рядків служать показники графи 7 Книги обліку доходів за звітний період у сумі, що перевищує 3 млн грн. (група 3)/ 20 млн грн. (група 5)

Сума доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж передбачено пунктом 291.6 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України, у звітному (податковому) періоді

14 (розділ IV)

19 (розділ V)

До цього рядка записують суму доходу, отриманого єдиноподатником при здійсненні негрошових розрахунків. Такий дохід оподатковується за ставкою 15 %.

Підставою для заповнення цих рядків служать показники графи 9 Книги обліку доходів за звітний період.

При заповненні цієї графи підприємець повинен перейти на загальну систему (ч. 4 п.п. 298.2.3 ПК)

Сума доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права на застосування спрощеної системи оподаткування, у звітному (податковому) періоді

15 (розділ IV)

20 (розділ V)

До цього рядка вноситься сума доходу, отриманого у звітному (податковому) періоді від здійснення заборонених видів діяльності, перелічених у п. 291.5 ПК. Такий дохід оподатковується за ставкою 15 %.

Підставою для заповнення рядків 05 і 10 декларації служать показники графи 9 Книги обліку доходів за звітний період.

При заповненні цієї графи підприємець повинен перейти на загальну систему (ч. 5 п.п. 298.2.3 ПК)

 

Заповнення розділу VI

Цей розділ заповнюють усі платники єдиного податку незалежно від групи, за винятком випадку, коли декларація подається з позначкою «довідково» з метою отримання довідки про доходи. У цьому розділі підприємці розраховують суму єдиного податку, яку необхідно сплатити до бюджету після закінчення звітного періоду. Заповнення цього розділу зводиться до простих арифметичних дій, згідно зі вказівками, наведеними в назвах рядків, тому детально на його заповненні зупинятися не будемо.

Єдине, на що звернемо увагу, — рядок 28 «Нараховано за попередній звітний (податковий) період (значення рядка 27 декларації попереднього звітного (податкового) періоду)». Цей рядок призначено для «очищення» податкового зобов’язання від даних попередніх періодів поточного року. Завдяки цьому до бюджету перераховується податок тільки з того доходу, який отримано за останній квартал. Фактично до цього рядка переноситься показник рядка 27 попередньої декларації в межах року. У декларації за I квартал у цьому рядку стоятиме прокреслення.

Тепер покажемо на прикладах порядок заповнення декларації.

Приклад 1. Підприємець-єдиноподатник (група 2) за IV квартал 2012 р. отримав дохід у сумі 350 тис. грн. Із них 10 тис. грн. було отримано в результаті здійснення бартерної операції.

За I квартал дохід підприємця склав 200 тис. грн., за II квартал — 300 тис. грн., за III квартал — 200 тис. грн.

Єдиний податок сплачується за ставкою 20 %. Сума щомісячних авансових платежів — 214,6 грн.

Декларацію буде заповнено таким чином:

<...>

 

ІІІ. ПОКАЗНИКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ПЛАТНИКІВ ЄДИНОГО ПОДАТКУ ІІ ГРУПИ

Щомісячні авансові внески, грн

№ з/п

І квартал

ІІ квартал

ІІІ квартал

IV квартал

1-й місяць кварталу

215

215

215

215

2-й місяць кварталу

215

215

215

215

3-й місяць кварталу

215

215

215

215

 

Назва показника

Код рядка

Обсяг (грн)*

1

2

3

Сума доходу за звітний (податковий) період відповідно до статті 292 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України (згідно з підпунктом 2 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України)

06

1000000

(200000 + 300000 + 200000 + 300000)

Сума доходу, що перевищує обсяги, установлені підпунктом 2 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України, у звітному (податковому) періоді

07

40000

Сума доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у свідоцтві платника єдиного податку, у звітному (податковому) періоді

08

Сума доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж передбачено пунктом 291.6 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України, у звітному (податковому) періоді

09

10000

Сума доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права на застосування спрощеної системи оподаткування, у звітному (податковому) періоді

10

* Заповнюється наростаючим підсумком з початку року.

<...>

 

VI. ВИЗНАЧЕННЯ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПО ЄДИНОМУ ПОДАТКУ*

Назва показника

Код рядка

Сума (грн.)

Загальна сума доходу за звітний (податковий) період (сума значень рядків (01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20)

21

1050000

Сума податку за ставкою 15 % ((рядок 02 + рядок 03 + рядок 04 + рядок 05 + рядок 07 + рядок 08 + рядок 09 + рядок 10 + рядок 13 + рядок 14 + рядок 15 + рядок 18 + рядок 19 + рядок 20) х 15 %)

22

7500

((40000 + 10000) х 15 %)

Сума податку за ставкою 3 % (рядок 11 х 3 %)

23

Сума податку за ставкою 5 % (рядок 12 х 5 %)

24

Сума податку за ставкою 7 % (рядок 16 х 7 %)

25

Сума податку за ставкою 10 % (рядок 17 х 10 %)

26

Нараховано всього за звітний (податковий) період (рядок 22 + рядок 23 + рядок 24 + рядок 25+ рядок 26)

27

7500

Нараховано за попередній звітний (податковий) період (значення рядка 27 декларації попереднього звітного (податкового) періоду)

28

Сума єдиного податку, яка підлягає нарахуванню та сплаті в бюджет за підсумками поточного звітного (податкового) періоду (рядок 27 - рядок 28)

29

7500

* Не заповнюється платником податку, що подає декларацію «Довідково».

 

<...>

Приклад 2. Підприємець-єдиноподатник (група 3 на ставці 3 %) за IV квартал 2012 року отримав дохід у сумі 1 млн грн. (без ПДВ).

За I квартал дохід підприємця склав 600 тис. грн. (без ПДВ). Сплачено єдиний податок у сумі 18000 грн. Дохід підприємця за II квартал — 800 тис. грн. (без ПДВ). Сума сплаченого єдиного податку — 24000 грн. За III квартал дохід підприємця склав також 800 тис. грн. (без ПДВ).

<...>

 

ІV. ПОКАЗНИКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ДЛЯ ПЛАТНИКІВ ЄДИНОГО ПОДАТКУ ІІІ ГРУПИ

Назва показника

Код рядка

Обсяг (грн)*

1

2

3

Сума доходу за звітний (податковий) період, що оподатковується за ставкою 3 відс.

11

3000000

Сума доходу за звітний (податковий) період, що оподатковується за ставкою 5 відс.

12

Сума доходу, що перевищує обсяги, встановлені підпунктом 3 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України, у звітному (податковому) періоді

13

200000

Сума доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж передбачено пунктом 291.6 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України, у звітному (податковому) періоді

14

Сума доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права на застосування спрощеної системи оподаткування, у звітному (податковому) періоді

15

* Заповнюється наростаючим підсумком з початку року.

<...>

 

VI. ВИЗНАЧЕННЯ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПО ЄДИНОМУ ПОДАТКУ*

Назва показника

Код рядка

Сума (грн)

Загальна сума доходу за звітний (податковий) період (сума значень рядків (01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20)

21

3200000

Сума податку за ставкою 15 % ((рядок 02 + рядок 03 + рядок 04 + рядок 05 + рядок 07 + рядок 08 + рядок 09 + рядок 10 + рядок 13 + рядок 14 + рядок 15 + рядок 18 + рядок 19 + рядок 20) х 15 %)

22

30000

(200000 х 15 %)

Сума податку за ставкою 3 % (рядок 11 х 3 %)

23

90000

(3000000 х 3 %)

Сума податку за ставкою 5 % (рядок 12 х 5 %)

24

Сума податку за ставкою 7 % (рядок 16 х 7 %)

25

Сума податку за ставкою 10 % (рядок 17 х 10 %)

26

Нараховано всього за звітний (податковий) період (рядок 22 + рядок 23 +
+ рядок 24 + рядок 25+ рядок 26)

27

120000

Нараховано за попередній звітний (податковий) період (значення рядка 27 декларації попереднього звітного (податкового) періоду)

28

66000

(18000 + 24000 + 24000)

Сума єдиного податку, яка підлягає нарахуванню та сплаті в бюджет за підсумками поточного звітного (податкового) періоду (рядок 27 - рядок 28)

29

54000

* Не заповнюється платником податку, що подає декларацію «Довідково».

<...>

 

Як заповнити декларацію у разі зміни групи протягом року?

На підставі п.п. 298.1.5 ПК платники єдиного податку мають право перейти на сплату єдиного податку, установленого для інших груп платників єдиного податку, шляхом подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування до податкового органу не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного кварталу.

У цьому випадку, оскільки декларація складається наростаючим підсумком, такі «мігранти» повинні будуть в усіх подальших деклараціях до кінця року повторювати показники, наведені у відповідних розділах декларації за минулий період, коли платник перебував у «старій» групі. Для наочності покажемо це на прикладі.

 

Приклад. Підприємець-єдиноподатник з IV кварталу 2012 року у зв’язку з перевищенням обсягу доходу перейшов з другої до третьої групи платників єдиного податку на ставку 3 %. Обсяг доходу за період з I по III квартал 2012 року склав 1млн 20 тис. грн. Припустимо, що авансові платежі становили 100,25 грн. на місяць. Обсяг доходу в четвертому кварталі — 800000 грн.

За результатами IV кварталу роботи єдиноподатник подасть таку декларацію:

<....>

 

ІІ. ПОКАЗНИКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ДЛЯ ПЛАТНИКІВ ЄДИНОГО ПОДАТКУ ІI ГРУПИ

 

Щомісячні авансові внески, грн.

№ з/п

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

1-й місяць кварталу

100

100

100

2-й місяць кварталу

100

100

100

3-й місяць кварталу

100

100

100

 

Назва показника

Код рядка

Обсяг (грн.)*

Сума доходу за звітний (податковий) період відповідно до статті 292 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України (згідно з підпунктом 1 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України)

06

1000000

Сума доходу, що перевищує обсяги, встановлені підпунктом 1 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України, у звітному (податковому) періоді

7

20000

Сума доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у свідоцтві платника єдиного податку, у звітному (податковому) періоді

08

Сума доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж передбачено пунктом 291.6 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України, у звітному (податковому) періоді

09

Сума доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права на застосування спрощеної системи оподаткування, у звітному (податковому) періоді

10

 

ІV. ПОКАЗНИКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ДЛЯ ПЛАТНИКІВ ЄДИНОГО ПОДАТКУ ІІІ ГРУПИ

Назва показника

Код рядка

Обсяг (грн)*

Сума доходу за звітний (податковий) період, що оподатковується за ставкою 3 відс.

11

800000

Сума доходу за звітний (податковий) період, що оподатковується за ставкою 5 відс.

12

Сума доходу, що перевищує обсяги, встановлені підпунктом 3 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України, у звітному (податковому) періоді

13

Сума доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж передбачено пунктом 291.6 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України, у звітному (податковому) періоді

14

Сума доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права на застосування спрощеної системи оподаткування, у звітному (податковому) періоді

15

 

VI. ВИЗНАЧЕННЯ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПО ЄДИНОМУ ПОДАТКУ

Назва показника

Код рядка

Сума (грн.)

Загальна сума доходу за звітний (податковий) період (сума значень рядків (01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20)

21

1820000

Сума податку за ставкою 15 % ((рядок 02 + рядок 03 + рядок 04 + 6 рядок 05 + рядок 07 + рядок 08 + рядок 09 + рядок 10 + рядок 13 + рядок 14 + рядок 15 + рядок 18 + рядок 19 + рядок 20) х 15 %)

22

3000

(20000 х 15 %)

Сума податку за ставкою 3 % (рядок 11 х 3 %)

23

24000

(800000 х 3 %)

Сума податку за ставкою 5 % (рядок 12 х 5 %)

24

Сума податку за ставкою 7 % (рядок 16 х 7 %)

25

Сума податку за ставкою 10 % (рядок 17 х 10 %)

26

Нараховано всього за звітний (податковий) період (рядок 22 + рядок 23 + рядок 24 + рядок 25+ рядок 26)

27

27000

Нараховано за попередній звітний (податковий) період (значення рядка 27 декларації попереднього звітного (податкового) періоду)

28

3000

Сума єдиного податку, що підлягає нарахуванню та сплаті до бюджету за підсумками поточного звітного (податкового) періоду (рядок 27 - рядок 28)

29

24000

 

Порядок заповнення Податкової декларації юридичної особи

 

Декларація юридичної особи значно компактніше декларації фізосіб. Вона складається з таких розділів:

I. Загальні відомості — заповнюється в обов’язковому порядку.

II. Розрахунок податкових зобов’язань для платників єдиного податку четвертої групи — заповнюють підприємства — платники єдиного податку 4-ї групи.

III. Розрахунок податкових зобов’язань для платників єдиного податку шостої групи — заповнюють підприємства — платники єдиного податку 6-ї групи.

IV. Зведена інформація щодо розрахунку податкового зобов’язання у зв’язку з переходом протягом року до іншої групи платників єдиного податку. Цей розділ заповнюється в тому випадку, якщо протягом року підприємство змінило групу єдиного податку. Одразу зауважимо, що заповнення цього розділу зводиться до простих арифметичних дій відповідно до формул, зазначених у назвах рядків до цього розділу. Заповнити цей розділ не становитиме труднощів, тому зупинятися на порядку його заповнення не будемо.

V. Розрахунок податкового зобов’язання для платників єдиного податку — юридичних осіб за минулий період, що уточнюється. Він же є додатком 1 до декларації. Цей розділ заповнюється в тому випадку, якщо підприємство виправляє помилки з єдиного податку через поточну декларацію. В інших випадках цей розділ не заповнюється. Детально порядок виправлення помилок з єдиного податку розглянемо в наступних номерах газети.

 

Порядок заповнення розділу I «Загальні відомості»

Поле 1. «Тип податкової декларації». У цьому полі проставляється помітка Х навпроти відповідного типу декларації, що подається:

— «звітна» — якщо подається поточна декларація;

— «звітна нова» — якщо декларація з єдиного податку за звітний квартал уже подавалася, але в ній було допущено помилку, яку платник виявив та бажає виправити. При цьому важливо пам’ятати, що подати таку декларацію можна, якщо не минув граничний строк її подання за звітний квартал;

— «уточнююча» — якщо декларація за цей період уже подавалася, але в ній було допущено помилку, яку платник виявив і бажає виправити вже після закінчення граничного строку подання поточної декларації.

Що стосується поля «довідково», то на нашу думку воно помилково перекочувало з податкової декларації платників єдиного податку — фізичних осіб. Юридичні особи такого типу декларації не подають.

У першому ж полі декларації зазначається порядковий номер поданої декларації. Як зазначено у виносці до цього поля, порядковий номер визначається послідовно наростаючим числом від кількості поданих відповідних декларацій будь-якого типу за рік (ураховуються всі декларації: звітні, нові звітні та уточнюючі).

Поле 2. «Група платника єдиного податку». У цьому полі зазначається група платника єдиного податку (група 4 або група 6).

Поле 3. «Податковий (звітний) період (не зазначається у разі подання уточнюючої декларації)» Тут зазначається, за який звітний (податковий) період звітного року подається декларація: I квартал, півріччя, три квартали, рік. Це поле не слід заповнювати, якщо подається Уточнююча декларація.

Поле 4. «Податковий (звітний) період, що уточнюється (зазначається в разі подання уточнюючої декларації). Зазначається звітний (податковий) період, що уточнюється. Заповнюється в разі подання уточнюючої декларації.

Поле 5. «Платник податку». Наводяться дані підприємства. Тут звернемо увагу на рядок «код виду економічної діяльності (КВЕД). За роз’ясненнями податківців, наведеними в ЄБПЗ (розділ 240.08) у цьому рядку проставляється код основного виду економічної діяльності, присвоєний юридичній особі згідно з КВЕД.

Поле 6. «Середньооблікова кількість працівників (осіб)». Зазначається середньооблікова кількість працівників за звітний період. Як розраховувати цей показник, ми розповідали у статті «Зміна системи оподаткування юридичною особою» «Податковий кодекс: консультації та коментарі», 2012, № 23 (47), с. 54.

 

Порядок заповнення розділів II і III

Розділи II і III заповнюються ідентично.

Розділ II заповнюють підприємства -єдиноподатники групи 4, а розділ III — групи 5. Порядок заповнення подамо в таблиці.

Показники

Код рядка

1

2

Загальна сума доходу за податковий (звітний) період (р. 2 + р. 3 + р. 4 + р. 5 + р. 6)

1 (розділ II)

Загальна сума доходу за податковий (звітний) період (р. 17 + р. 18 + р. 19 + р. 20 + р. 21)

16 (розділ III)

Щоб розрахувати цей показник, потрібно просто підсумувати показники рядків, наведених у формулі

Сума доходу за податковий (звітний) період, що оподатковується за ставкою 3 % (7 %)

2 (розділ II)

17 (розділ III)

Цей рядок заповнюють платники єдиного податку, які сплачують єдиний податок за ставкою 3 % (7 %), які є платниками ПДВ. Платники єдиного податку за ставкою 5 % (10 %) ставлять у цьому рядку прокреслення.

У цьому рядку підприємство зазначає суму доходу, отриману за звітний період від діяльності, що здійснюється в межах роботи на єдиному податку. Оскільки декларація складається наростаючим підсумком, тут зазначається сума доходу, отримана з початку року і до закінчення звітного кварталу.

Розмір доходу визначають ЗА ВИРАХУВАННЯМ СУМ ПДВ (п.п. 1 п. 292.11 ПК).

Сума доходу зазначається не більше:

— 5 млн грн. (для групи 4);

— 20 млн грн. (для групи 6).

Важливо звернути увагу на те, що на відміну від фізосіб-єдиноподатників, юридичні особи Книгу обліку доходів і витрат не ведуть, а при визначенні доходу згідно з п.п. 296.1.3 ПК повинні використовувати дані спрощеного бухгалтерського обліку. Водночас, дані бухгалтерського обліку не зовсім підходять для визначення «єдиноподатного» доходу. Адже бухгалтерський облік ведеться за принципом «нарахування», а дохід єдиноподатника формується за «касовим» методом, тобто за датою надходження грошових коштів.

Тому підприємству-єдиноподатнику для визначення суми «єдиноподатного» доходу доведеться або вести окремий регістр обліку, або робити «вибірку» за рахунками бухгалтерського обліку.

Згідно зі ст. 292 ПК до доходу юрособи-єдиноподатника включаються:

1) доходи у грошовій формі (готівковій та/або безготівковій)

При розрахунку доходу є сенс орієнтуватися на дані бухгалтерського обліку, використовуючи такі записи:

Дт 30 Кт 361, 377, 681, 685;

Дт 30 Кт 702;

Дт 31 Кт 361, 377, 681, 685.

З розрахунку, слід виключити бухгалтерські записи про повернення:

— отриманих передоплат (авансів) — Дт 681, 377, 685 — Кт 30, 31;

— оплат за повернену продукцію (товар) — Дт 361, 377, 685 — Кт 30, 31.

Слід також пам’ятати, що в разі надання послуг, виконання робіт за договорами доручення, транспортної експедиції або за агентськими договорами, до доходу включається тільки сума винагороди (п. 292.4 ПК);

2) дохід від продажу основних засобів

При продажу основних засобів до доходу єдиноподатника-юрособи включається різниця між сумою коштів, отриманих від продажу основних засобів, та їх залишковою балансовою вартістю, що склалася на день продажу (п. 292.2 ПК).

У бухобліку слід орієнтуватися на запис про отримання виручки від продажу основних засобів (Дт 30, 31 — Кт 377, 685) за вирахуванням ПДВ і залишкової балансової вартості, що склалася на день продажу (Дт 943 — Кт 286);

3) суми кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності.

Тут слід орієнтуватися на такі бухгалтерські записи про списання кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності:

— неоплачені товари — Дт 631, 685 — Кт 717;

— отримані передоплати за товар (послуги) — Дт 681, 685 — Кт 717;

4) вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг).

Тут є сенс орієнтуватися на дані бухгалтерського обліку, використовуючи документи, в яких фіксуються обороти за кореспонденціями рахунків:

— запаси — Дт 20, 22, 28 — Кт 718;

— послуги — Дт 23, 91, 92, 93, 94 — Кт 718;

— основні засоби — Дт 15 (10) — Кт 424;

5) поворотна фінансова допомога, не повернена протягом 12 місяців

Тут є сенс орієнтуватися на аналітичні дані до залишку за Кт 685 (607 «Інші короткострокові позички в іноземній валюті») на кінець звітного кварталу, в якому минають 12 місяців для повернення такої допомоги

Сума доходу за податковий (звітний) період, що оподатковується за ставкою 5 % (10 %)

3 (розділ II)

18 (розділ III)

Цей рядок заповнюють платники єдиного податку, які обрали ставку 5 % (10 %), які не є платниками ПДВ.

Заповнюється аналогічним чином, що й рядки 2 (17)

Сума доходу, що перевищує обсяг доходу, визначений підпунктом 4 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України

4 (розділ II)

19 (розділ III)

Цей рядок заповнюється в тому випадку, якщо дохід отримано в сумі більше:

— 5 млн грн. (група 4);

20 млн грн. (група 6).

Якщо отриманий дохід протягом 2012 року не перевищив зазначені суми, рядок не заповнюється.

До цього рядка записується саме сума перевищення. Сума перевищення оподатковується за подвійною ставкою ЄП:

— 6 % (10 %) — для групи 4;

— 14 % (20 %) — для групи 6.

Сплатити єдиний податок із суми перевищення потрібно протягом 10 календарних днів після закінчення граничних строків подання декларації за квартал.

Звернемо увагу, що в разі заповнення цієї графи підприємство повинне буде з наступного кварталу або перейти до «старшої» групи платників єдиного податку (це можливо для платників четвертої групи), або відмовитися від спрощеної системи (п.п. 2 п. 298.2.3 ПК)

Сума доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначені у главі 1 розділу XIV Податкового кодексу України

5 (розділ II)

20 (розділ III)

До цього рядка записується дохід, отриманий єдиноподатником від здійснення негрошових розрахунків за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги).

Такий дохід оподатковується за подвійною ставкою ЄП.

Якщо заповнено цей рядок, підприємство зобов’язане з наступного кварталу перейти на загальну систему оподаткування (п.п. 4 п.п. 298.2.3 ПК).

При заповненні цього рядка є сенс орієнтуватися на дані бухгалтерського обліку, використовуючи документи, в яких фіксуються обороти за кореспонденціями залікових рахунків: Дт 63, 685 — Кт 377, 361

Сума доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування

6 (розділ II)

21 (розділ III)

У цьому рядку відображається дохід, отриманий юрособою-єдиноподатником від заборонених видів діяльності, зазначених у п.п. 291.5.1 ПК.

Дохід підлягає оподаткуванню за подвійною ставкою єдиного податку.

При заповненні цього рядка підприємство зобов’язане перейти на загальну систему (п.п. 5 п.п. 298.2.3 ПК)

Сума єдиного податку за податковий (звітний) період (р. 7.1 + р. 7.2 + р. 7.3)

7 (розділ II)

Сума єдиного податку за податковий (звітний) період (р. 22.1 + р. 22.2 + р. 22.3)

22 (розділ III)

Проводяться прості арифметичні дії згідно з формулою, наведеною в назві рядка

Сума єдиного податку за ставкою 3 % (р. 2 х 3 %)

7.1 (розділ II)

Сума єдиного податку за ставкою 7 % (р. 17 х 7 %)

22.1 (розділ III)

Цей рядок заповнюють єдиноподатники, платники ПДВ, які працюють на ставці 3 % (7 %). Сума єдиного податку визначається як добуток суми доходу звітного періоду (рядок 2 (17)) і ставки єдиного податку — 3 % або 7 %. У рядку 7.2 (22.2) при цьому ставляться прокреслення

Сума єдиного податку за ставкою 5 % (р. 3 х 5 %)

7.2 (розділ II)

Сума єдиного податку за ставкою 10 % (р. 18 х 10 %)

22.2 (розділ III)

Зазначається сума єдиного податку, нарахована за ставкою 5 % (10 %) від суми доходу, зазначеного в рядку 3 (рядку 17). Оскільки декларація заповнюється наростаючим підсумком, рядок 7 (22) міститиме дані всіх попередніх звітних періодів

Сума єдиного податку, що обчислюється у подвійному розмірі ставки (р. 4 + р. 5 + р. 6) х (___) %1

7.3 (розділ II)

Сума єдиного податку, що обчислюється у подвійному розмірі ставки (р. 19 + р. 20 + р. 21) х (___) %1

22.3 (розділ III)

Заповнюється в тому випадку, якщо підприємство порушило єдиноподатні правила, зокрема:

1) перевищило гранично допустимий обсяг доходу (заповнено рядок 4 або 19);

2) отримало дохід у негрошовій формі (заповнено рядок 5 або 20);

3) отримало дохід від заборонених для спрощенки видів діяльності (заповнено рядок 6 або 21).

До цього рядка підприємство самостійно має вписати подвійну ставку, яку він застосовує:

6 % (14 %) — якщо єдиноподатник є платником ПДВ і працює за ставкою 3 % (7 %);

10 % (20 %) — якщо єдиноподатник не є платником ПДВ і сплачує єдиний податок за ставкою 5 % (10 %)

Сума єдиного податку за минулий податковий (звітний) період (р. 72 декларації за минулий податковий (звітний) період)

8 (розділ II)

Сума єдиного податку за минулий податковий (звітний) період (р. 222 декларації за минулий податковий (звітний) період)

23 (розділ III)

Основне призначення цього рядка — виключити суми єдиного податку, нараховані в минулому звітному періоді, адже декларація складається наростаючим підсумком. У декларації за I квартал у ній ставиться прокреслення. У деклараціях за наступні звітні (податкові періоди) до цього рядка переносяться значення рядка 7 (22) декларації за попередній звітний період

Сума єдиного податку до сплати за податковий (звітний) квартал (р. 7 - р. 8)

9 (розділ II)

Сума єдиного податку до сплати за податковий (звітний) квартал (р. 22 - р. 23)

24 (розділ III)

У цьому рядку відображається сума єдиного податку, яку потрібно перерахувати до бюджету за підсумками звітного кварталу. Нагадаємо, що ця сума має бути перерахована до бюджету протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації (п. 295.3 ПК)

Самостійне виявлення помилок

Порядок самостійного виправлення помилок розглянемо в одному з найближчих номерів газети

Додаток(ки) щодо розрахунку податкового зобов’язання податку за минулий(і) період(и)

Цей рядок заповнюється в тому випадку, якщо підприємство виправляє помилки через уточнюючу декларацію. У ній зазначається число аркушів Розрахунків ЄП уточнюваного періоду, що подаються. Якщо помилка виправляється шляхом подання уточнюючого розрахунку, у цьому рядку ставиться прокреслення

Доповнення до податкової декларації (заповнюється і додається відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України)

У цьому рядку декларації зазначаються дані (кількість аркушів) про наявність доповнень, що подаються до декларації, або пояснень, якщо єдиноподатник вважає, що форма декларації не дозволяє йому правильно визначити податкові зобов’язання з єдиного податку

 

Приклад. Підприємство з III кварталу 2012 року перейшло на сплату єдиного податку за ставкою 3 %. У IV кварталі підприємство отримало такі доходи:

— дохід від реалізації товарів — 3000000 грн. (без ПДВ)

— дохід від продажу основних засобів — 15000 грн. (без ПДВ). Залишкова вартість основного засобу — 13000 грн.

Загальна сума доходу за IV квартал 2012 р. склала: 3002000 грн. (3000000 грн. + 15000 грн. - 13000 грн.).

У III кварталі підприємством отриманий дохід у сумі 2 000 000 грн. (без ПДВ). Сума єдиного податку — 60000 грн.

<...>

 

ІІ. Розрахунок податкового зобов’язання
для платників єдиного податку четвертої групи

Показники

Код рядка

Сума,
грн. коп.

Загальна сума доходу за податковий (звітний) період (р. 2 + р. 3 + р. 4 + р. 5 + р. 6)

1

5002000,00

Сума доходу за податковий (звітний) період, що оподатковується за ставкою 3 %

2

5 000 000,00

(2 000 000 + 3000 000)

Сума доходу за податковий (звітний) період, що оподатковується за ставкою 5 %

3

Сума доходу, що перевищує обсяг доходу, визначений підпунктом 4 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України

4

2000,00

Сума доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначені у главі 1 розділу XIV Податкового кодексу України

5

Сума доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування

6

Сума єдиного податку за податковий (звітний) період (р. 7.1 + р. 7.2 + р. 7.3)

7

150120,00

Сума єдиного податку за ставкою 3 % (р. 2 х 3 %)

7.1

150000,00

Сума єдиного податку за ставкою 5 % (р. 3 х 5 %)

7.2

Сума єдиного податку, що обчислюється у подвійному розмірі ставки (р. 4 + р. 5 + р. 6) х (6) %1

7.3

120,00

Сума єдиного податку за минулий податковий (звітний) період (р. 72 декларації за минулий податковий (звітний) період)

8

60000,00

Сума єдиного податку до сплати за податковий (звітний) квартал (р. 7 - р. 8)

9

90120,00

<...>

 

ВИКОРИСТАНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

ПК — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

Закон № 5083 — Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної податкової служби та у зв’язку з проведенням адміністративної реформи в Україні» від 05.07.2012 р. № 5083-VI.

Наказ № 1688 — наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження форм податкових декларацій платника єдиного податку» від 21.12.2011 р. № 1688.

Проект змін до наказу № 1688 — проект наказу Міністерства фінансів України «Про внесення змін до форм податкових декларацій платника єдиного податку, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 21 грудня 2011 року № 1688».

КВЕД-2005 — ДК 009:2005 «Класифікація видів економічної діяльності», затверджений наказом Держспоживстандарту України від 26.12.2005 р. № 375.

КВЕД-2010 — ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності», затверджений наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010 р. № 457.

Узагальнююча податкова консультація № 1046 — Узагальнююча податкова консультація з питань забезпечення єдиного підходу до застосування штрафних санкцій за порушення норм Податкового кодексу України, затверджена наказом ДПСУ від 22.11.2012 р. № 1046.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі