Довідкова інформація

Редакція ПК
Друк
Довідкова інформація

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ

 

ВИРОБНИЧИЙ КАЛЕНДАР НА ЛЮТИЙ 2013 РОКУ

 

«МІНІМУМ — МАКСИМУМ» У ЛЮТОМУ 2013 РОКУ

Кількість днів

Мінімальна заробітна плата, грн.

міс.

год.

Календарні дні

28

1147

6,88

Робочі дні

20

Прожитковий мінімум (для працездатної особи), грн.

1147

Вихідні та святкові дні

8

Робочий час (у годинах)

Максимальний розмір заробітної плати, з якої сплачується ЄСВ, грн.

19499

40-годинний робочий тиждень

160,0

Гранична сума заробітної плати, для якої застосовується ставка податку на доходи фізичних осіб 15 %, грн.

11470

36-годинний робочий тиждень

144,0

24-годинний робочий тиждень

96,0

 

ОСТАННІЙ ДЕНЬ СПЛАТИ У ЛЮТОМУ:

ДАТА

ПОДАТОК, ЗБІР, ПЛАТІЖ

1

2

11

ЄСВ фізичними особами — суб’єктами підприємницької діяльності (крім тих, які обрали спрощену систему оподаткування) за 2012 рік

15

збору за провадження торговельної діяльності, діяльності з надання платних послуг, здійснення торгівлі валютними цінностями (з придбанням торгового патенту) за березень

19

єдиного податку із сум доходів, що оподатковуються за ставкою 15 % та задекларовані в IV кварталі 2012 року платниками, віднесеними до 1 та 2 груп

19

єдиного податку за IV квартал 2012 року платниками, віднесеними до 3, 4, 5 та 6 груп

19

податку на прибуток підприємства за IV квартал 2012 року

19

частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями за результатами фінансово-господарської діяльності за IV квартал 2012 року

19

ПДВ за IV квартал 2012 року

19

екологічного податку за IV квартал 2012 року

19

плати за користування надрами для видобування корисних копалин за IV квартал 2012 року

19

плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, за IV квартал 2012 року

19

збору за спеціальне використання води за IV квартал 2012 року

19

збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду за IV квартал 2012 року

19

збору за місця для паркування транспортних засобів за IV квартал 2012 року

19

туристичного збору за IV квартал 2012 року

20

ЄСВ з доходу за січень

20

авансового внеску з податку на прибуток у розмірі 1/9 податку на прибуток, нарахованого у податковій звітності за 9 місяців 2012 року платниками податку, які починаючи з 2013 року подаватимуть річну податкову декларацію відповідно до п. 57.1 ПК

20

авансового внеску з єдиного податку за лютий платниками, віднесеними до 1 та 2 груп

28

ЄСВ гірничими підприємствами з доходу за січень

 

ОСТАННІЙ ДЕНЬ СПЛАТИ У БЕРЕЗНІ:

ДАТА

ПОДАТОК, ЗБІР, ПЛАТІЖ

01.03

ПДВ за січень

01.03

акцизного податку за січень

01.03

плати за землю за січень

01.03

ФСП за січень

01.03

збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію за січень

01.03

збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ за січень

01.03

збору за користування радіочастотним ресурсом за січень

01.03

збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства за січень

01.03

ПДФО з нарахованого, але не виплаченого доходу, за січень

 

ОСТАННІЙ ДЕНЬ ПОДАННЯ У ЛЮТОМУ:

ДАТА

НАЙМЕНУВАННЯ ДОКУМЕНТА

документ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФОРМИ

1

2

3

1

звіту про товарооборот за січень (форма № 1-торг (місячна))

наказ Держкомстату від 26.08.2010 р. № 352

1

звіту про обсяг оптового товарообороту за січень (форма № 1-опт (місячна))

наказ Держкомстату від 15.07.2010 р. № 281

5

фінансової звітності розпорядниками та одержувачами коштів державного і місцевих бюджетів за січень

наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87

7

звіту з праці за січень (форма № 1-ПВ (місячна))

наказ Держкомстату від 29.06.2012 р. № 163

7

звіту про обсяги реалізованих послуг за січень (форма № 1-послуги (місячна))

наказ Держкомстату від 24.06.2010 р. № 241

8

структурного обстеження підприємства за 2012 рік (форма № 1-підприємництво (коротка, річна))1)

наказ Держкомстату від 01.08.2012 р. № 321

8

структурного обстеження підприємства за 2012 рік (форма № 1-підприємництво (річна))1)

1) Форми № 1-підприємництво (коротка, річна) та № 1-підприємництво (річна), що затверджені наказом Держкомстату від 01.08.2012 р. № 321, уперше подаються зі звіту за 2012 рік.

8

звіту про обсяги реалізованих послуг за 2012 рік (форма № 1-послуги (річна))2)

наказ Держкомстату від 10.08.2012 р. № 345

2) Уперше оновлена форма № 1-послуги (річна), затверджена наказом Держкомстату від 10.08.2012 р. № 345, подається зі звіту за 2012 рік.

8

звіту про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі за 2012 рік (форма № 1-опт (річна))3)

наказ Держкомстату від 01.08.2012 р. № 322

3) Уперше оновлена форма № 1-опт (річна), затверджена наказом Держкомстату від 01.08.2012 р. № 322, подається зі звіту за 2012 рік.

11

податкової декларації з податку на прибуток підприємства за 2012 рік

наказ Міністерства фінансів України від 28.09.2011 р. № 1213

11

спрощеної податкової декларації з податку на прибуток підприємств, який оподатковується за нульовою ставкою відповідно до п. 154.6 ПК, за 2012 рік

постанова КМУ від 15.02.2012 р. № 98

11

розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності, за 2012 рік

наказ ДПАУ від 16.05.2011 р. № 285

11

розрахунку податкових зобов’язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства за 2012 рік

наказ ДПАУ від 24.01.2011 р. № 36

11

податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика за 2012 рік 4)

наказ Міністерства фінансів України від 22.06.2012 р. № 759

4) Нова форма декларації, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 22.06.2012 р. № 759, подається вперше зі звіту за 2012 р.

11

податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій за 2012 рік

наказ ДПАУ від 31.01.2011 р. № 56

11

податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи за 2012 рік

наказ Міністерства фінансів України від 28.10.2011 р. № 1352

11

розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності;
розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва нерезидента, що здійснюється органом ДПС, за 2012 рік

наказ ДПАУ від 28.02.2011 р. № 115

11

податкової декларації з ПДВ за IV квартал 2012 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу, заяви про вибір квартального звітного (податкового) періоду у 2013 році

наказ Міністерства фінансів України від 25.11.2011 р. № 1492

11

звіту про суми податкових пільг за IV квартал 2012 року

постанова КМУ від 27.12.2010 р. № 1233

11

податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку, за IV квартал 2012 року (форма № 1ДФ)

наказ ДПАУ від 24.12.2010 р. № 1020

11

податкової декларації про майновий стан і доходи, отримані фізичною особою — підприємцем від провадження господарської діяльності, за 2012 рік

наказ Міністерства фінансів України від 07.11.2011 р. № 1395

11

податкової декларації платника єдиного податку — фізичної особи — підприємця за 2012 рік платниками, віднесеними до 2, 3 та 5 груп

наказ Міністерства фінансів України від 21.12.2011 № 1688

11

податкової декларації платника єдиного податку — юридичної особи за 2012 рік платниками, віднесеними до 4 та 6 груп

наказ Міністерства фінансів України від 21.12.2011 р. № 1688

11

податкової декларації з екологічного податку за IV квартал 2012 року

наказ ДПАУ від 24.12.2010 р. № 1010

11

податкового розрахунку з плати за користування надрами для видобування корисних копалин за IV квартал 2012 року

наказ ДПАУ від 24.12.2010 р. № 1013

11

податкового розрахунку з плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин,
за IV квартал 2012 року

наказ ДПАУ від 24.12.2010 р. № 1013

11

податкових декларацій збору за спеціальне водокористування за 2012 рік:
 — податкової декларації збору за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики;
 — податкової декларації збору: за спеціальне використання поверхневих та підземних вод; за спеціальне використання поверхневої води теплоелектростанціями з прямоточною системою водопостачання; за спеціальне використання поверхневих і підземних вод житлово-комунальними підприємствами; за спеціальне використання води, яка входить виключно до складу напоїв; за спеціальне використання поверхневих і підземних вод для потреб рибництва; за спеціальне використання кар’єрної, шахтної, дренажної води;
 — податкової декларації збору за спеціальне використання поверхневих вод для потреб водного транспорту (крім стоянкових та службово-допоміжних суден)

наказ ДПАУ від 24.12.2010 р. № 1009

11

податкового розрахунку збору за спеціальне використання лісових ресурсів за 2012 рік

наказ ДПАУ від 24.12.2010 р. № 1019

11

податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів за 2012 рік

наказ ДПАУ від 24.12.2010 р. № 1014

11

податкової декларації туристичного збору за 2012 рік

11

фінансової звітності за 2012 рік:
 — Балансу;
 — Звіту про фінансові результати;
 — Звіту про рух грошових коштів5);
 — Звіту про власний капітал
5);
 — Приміток до річної фінансової звітності
5);
 — Додатку до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами»;
 — Фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва;
 — Спрощеного фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва

наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87;
наказ Міністерства фінансів України від 29.11.2000 р. № 302;
наказ Міністерства фінансів України від 19.05.2005 р. № 412;
наказ Міністерства фінансів України від 25.02.2000 р. № 39

5) Форми зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 р. № 1591, уперше застосовуються зі звіту за 2012 рік.

11

декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України, в тому числі спільному підприємству з іноземними інвестиціями — резиденту України, і знаходяться за її межами, за 2012 рік

наказ Міністерства фінансів України від 25.12.95 р. № 207

15

звіту про використання РРО та книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) (форма № ЗВР-1) за січень, якщо не передбачено подання інформації по дротових або бездротових каналах зв’язку;
довідки про використані розрахункові книжки

наказ ДПАУ від 01.12.2000 р. № 614

19

податкової декларації з ФСП на 2013 рік та розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва за 2012 рік

наказ ДПАУ від 24.12.2010 р. № 1016
наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 26.12.2011 р. № 772

20

податкової декларації з ПДВ за січень платниками, у яких звітний (податковий) період дорівнює календарному місяцю

наказ Міністерства фінансів України від 25.11.2011 р. № 1492

20

копій записів у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних за січень в електронному вигляді

наказ ДПАУ від 24.12.2010 р. № 1002

20

декларації з акцизного податку за січень

наказ ДПАУ від 24.12.2010 р. № 1030

20

податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за січень

наказ ДПАУ від 24.12.2010 р. № 1015

20

податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) на 2013 рік

20

податкової декларації зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками, за січень

наказ ДПАУ від 24.12.2010 р. № 1026

20

податкової декларації зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності за січень

наказ ДПАУ від 24.12.2010 р. № 1017

20

податкової декларації зі збору за користування радіочастотним ресурсом України за січень

наказ ДПАУ від 24.12.2010 р. № 1018

20

розрахунку суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства за січень

наказ ДПАУ від 01.12.2009 р. № 671

20

звіту про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого ЄСВ до органів ПФУ (форма № Д4 (місячна)) за січень

постанова правління Пенсійного фонду України від 08.10.2010 р. № 22-2

28

звіту про зайнятість та працевлаштування інвалідів за 2012 рік (форма № 10-ПІ)

наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 10.02.2007 р. № 42

 

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі