Теми статей
Обрати теми

Новини та події

Редакція ПК
Податковий кодекс Листопад, 2013/№ 21
Друк
Новини

Новий Порядок повернення помилково або надміру перерахованих коштів

15.10.2013 р. набрав чинності Порядок повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 03.09.2013 р. № 787 (далі — Порядок). У зв’язку з цим Порядок повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів, затверджений наказом Державного казначейства України від 10.12.2002 р. № 226, визнано таким, що втратив чинність.

Новий Порядок визначає процедури повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів, а саме: податків, зборів (обов’язкових платежів) та інших доходів бюджету, коштів від повернення до бюджетів бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, у тому числі залучених державою (місцевими бюджетами) або під державні (місцеві) гарантії.

Водночас дія Порядку не поширюється на операції з бюджетного відшкодування ПДВ і безспірного списання коштів державного бюджету та місцевих бюджетів на підставі рішення суду.

 

Держземагенство роз’яснює питання стосовно земельних прав

На увагу заслуговують два листи агентства:

1 . Лист від 22.08.2013 р. № 15203/17/4-13. У ньому розглянуто випадки добровільної відмови власника від права власності на земельну ділянку на користь держави чи територіальної громади. Зокрема, Держземагенство зазначило, що порядок припинення права власності на земельну ділянку в разі добровільної відмови власника від права на земельну ділянку визначений ст. 142 Земельного кодексу України від 25.10.2001 р. № 2768-III (далі — ЗК). Згідно з його нормами припинення права власності на земельну ділянку в разі добровільної відмови власника землі на користь держави або територіальної громади здійснюється за його заявою до відповідного органу.

Головним висновком цього листа є те, що Держземагентство вважає за можливе реалізацію права громадян та юридичних осіб на добровільну відмову від права власності на земельні ділянки відповідно до законодавства.

2 . Лист від 28.08.2013 р. № 15536/17/4-13. Він присвячений питанню оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки новоствореною юридичною особою. При цьому Держземагентство повідомляє, що після реорганізації новоствореній юридичній особі необхідно звернутися із клопотанням до відповідного органу виконавчої влади про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою з метою переоформлення права постійного користування земельними ділянками.

У разі якщо відомості про земельні ділянки комунальної власності відповідних територіальних громад і державної власності не внесені до Державного реєстру земель, надання дозволу на розроблення документації із землеустрою, що є підставою для державної реєстрації таких земельних ділянок, а також її затвердження здійснюються:

— у межах населених пунктів — сільськими, селищними, міськими радами;

— за межами населених пунктів — органами виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють розпорядження такими земельними ділянками.

 

Подано проект про відміну особливого податку на операції з ЦП

На розгляд ВРУ надійшов проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо удосконалення режиму оподаткування та стимулювання інвестиційних процесів)». За його допомогою автор пропонує скасувати норми ПК, внесені Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо подальшого удосконалення адміністрування податків і зборів» від 06.12.2012 р. № 5519-VI стосовно запровадження особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами.

Причиною внесення законопроекту стало запровадження з 03.01.2013 р. (дати набрання чинності відповідними нормами) подвійного оподаткування операцій із цінними паперами та деривативами: особливий податок є водночас і податком на прибуток з відчуження цінних паперів та деривативів, і особливим податком на такі операції. Внаслідок цього у 2013 році ринок цінних паперів дуже швидко стає неліквідним, значно зменшується обсяг торгівлі цінними паперами. Це спричиняє зменшення надходжень до державного бюджету та розвиток тіньової економіки.

 

Застосування РРО: новини від Міндоходів

Наказом «Про затвердження нормативно-правових актів щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій» від 28.08.2013 р. № 417 (далі — Наказ) Міндоходів затвердило такі документи:

1 . Порядок реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги).

2 . Порядок реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти.

3 . Порядок реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій.

4 . Порядок опломбування реєстраторів розрахункових операцій.

Наказ виданий на заміну нормативно-правових актів, що діяли раніше та були затверджені ДПАУ, та набрав чинності 18.10.2013 р.

 

Про фінансові казначейські векселі, видані як електронний документ

Державна казначейська служба України наказом від 20.09.2013 р. № 138 затвердила Порядок видачі, обігу, обліку і сплати фінансових казначейських векселів, виданих як електронний документ, органами Державної казначейської служби (далі — Порядок).

У цьому документі розглянуті такі питання:

— оформлення результатів інвентаризації фактичної бюджетної заборгованості розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, яка підлягає реструктуризації;

— видача фінансових казначейських векселів. Окремо при цьому роз’яснено питання:

1) щодо відшкодування ПДВ перед платниками податку;

2) щодо погашення бюджетної заборгованості з різниці в тарифах;

3) щодо погашення фактичної бюджетної заборгованості розпорядників та одержувачів бюджетних коштів;

— операції з казначейськими фінансовими векселями;

— сплата фінансових казначейських векселів;

— облік та звітність в органах Державної казначейської служби України видачі та сплати фінансових казначейських векселів.

 

ВАСУ висловився з приводу операцій із пов’язаними особами

У своєму інформаційному листі від 10.10.2013 р. № 1386/12/13-13 ВАСУ зазначає, що відповідно до норми п.п. 153.2.6 ПК у податковому обліку з податку на прибуток витрати, понесені платником податку у зв’язку з продажем товарів пов’язаним особам, не можуть перевищувати доходи від такого продажу.

При цьому поняття витрат, понесених у зв’язку з продажем товарів, у розумінні зазначеної норми ПК, на думку ВАСУ, охоплює всі витрати, що підлягають урахуванню в податковому обліку у зв’язку зі здійсненням відповідної операції з продажу (в тому числі собівартість товарів), а не лише витрати на збут, які передбачені п.п. 138.10.3 ПК. Ці витрати сукупно не можуть перевищувати доходів платника податку від продажу товарів, робіт, послуг пов’язаній особі. Надлишок витрат (перевищення їх суми над сумою доходу від продажу) не підлягає відображенню в податковому обліку з податку на прибуток.

Лист доведено до відома суддів місцевих та апеляційних адміністративних судів для врахування при здійсненні правосуддя, а саме, з метою однакового застосування норм ПК при розгляді відповідної категорії спорів.

 

Відкрити бізнес стане простіше?

Принаймні цього бажають розробники проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу» від 06.06.2013 р. № 2258а (а саме, КМУ і його голова М. Я. Азаров).

Законопроект передбачає внесення змін до більш як 30 Законів. Найсуттєвішими з них є відмова від обов’язку мати печатку, передбачена для суб’єктів господарювання приватного права (натомість вони матимуть право самостійно вирішувати, потрібна їм печатка чи ні), та зміни до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» від 15.05.2003 р. № 755-IV.

Останні мають на меті спрощення реєстрації юридичних осіб та ФОП шляхом:

— відміни реєстраційного збору при проведенні їх державної реєстрації,

— можливості подання електронних документів без обов’язкового застосування ЕЦП, із застосуванням іншого способу ідентифікації особи. При цьому такий спосіб має бути визначений центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців.

08.10.2013 р. законопроект був прийнятий у першому читанні.

 

Міндоходів і платники податків співпрацюватимуть

Міндоходів та Всеукраїнська громадська організація «Асоціація платників податків України» підписали Меморандум про співробітництво, — повідомляє міністерство на своєму офіційному порталі (minrd.gov.ua).

За словами Міністра доходів і зборів О. Клименка, такий формат співпраці є дієвим та ефективним як для платників податків, так і для держави.

«Підписання Меморандуму сприятиме розширенню співпраці та відкриє шлях до нових досягнень. Тим більше, що і Міністерство, і український бізнес прагнуть одного — цивілізованих і прозорих правил ведення бізнесу в Україні, розвитку підприємництва та зростання інвестицій в українську економіку», — зазначив О. Клименко.

Згідно з Меморандумом сторони працюватимуть над створенням сприятливих умов для розвитку підприємництва в Україні, забезпечуватимуть контроль за дотриманням податкового та митного законодавства, а також запобігатимуть правопорушенням у податковій та митній сферах. Крім того, Міндоходів та АППУ створять спільну постійно діючу Узгоджувальну комісію щодо розгляду проблемних (спірних) питань у сфері оподаткування. Вона розглядатиме та аналізуватиме конфліктні ситуації, що виникли між платниками та структурними підрозділами Міністерства у процесі сплати та адміністрування податків і зборів, а також сприятиме їх вирішенню у правовому полі.

 

ЄДР відкритий для знайомств

Віднедавна на офіційному веб-сайті Державної реєстраційної служби України (drsu.gov.ua) став можливим безкоштовний доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців.

«На сайті Укрдержреєстру можна отримати відомості про засновників, відокремлені підрозділи юридичних осіб та багато іншої інформації, що сприятиме розвитку ділового середовища України на засадах прозорості та відкритості.

При цьому закритими залишаються лише ті відомості, які охороняються законодавством про захист персональних даних», — підкреслив Голова Державної реєстраційної служби України Д. Ворона.

Як повідомлялось раніше, Державна реєстраційна служба України вже запровадила низку сучасних технологій для зручності осіб, які потребують допомоги та консультацій у сфері державної реєстрації: електронна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, консультації за допомогою Skype тощо.

 

Строк дії електронного ключа може збільшитись до 3-х років

За ініціативою Міндоходів строк дії електронного ключа для фізичних осіб збільшиться від 1 до 3 років. Такі зміни запропоновані фахівцями відомства у проекті постанови КМУ «Про внесення змін до Порядку акредитації центру сертифікації ключів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2004 р. № 903». Крім того, до 6 років може подовжитися і строк дії сертифіката акредитованого центру, — зазначається на офіційному порталі міністерства.

За словами експертів Міндоходів, такі новації сприятимуть залученню громадян до активного застосування інформаційно-комунікаційних технологій, адже наявність цифрового підпису дає можливість фізичним особам скористатися онлайновими сервісами Міндоходів, зокрема, можливістю подавати річну декларацію про майновий стан і доходи в електронному вигляді. Крім того, «електронкою» також можна надсилати звітність з ЄСВ.

 

Юрій Товстоп’ят

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі