Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Оподаткування пасивних доходів фізосіб

Казанова Марина
Податковий кодекс Вересень, 2014/№ 17
Друк
Законодавці знову змінили порядок обкладення пасивних доходів фізичних осіб — дивідендів, відсотків, роялті та інвестиційного прибутку. Від прогресивної шкали оподаткування вони вирішили відмовитися, а відсотки за депозитами (незалежно від суми) обклали ПДФО за ставкою 15 %. Але про все по черзі…

У березні місяця цього року ВРУ було ухвалено антикризовий Закон № 1166, яким законотворці істотно відкоригували порядок оподаткування пасивних доходів фізичних осіб (детальний коментар до цього Закону наведено в газеті «Податковий кодекс: консультації та коментарі», 2014, № 9, з 7). Але не встигли «оновлені» норми запрацювати, як законодавці знову перекроїли порядок оподаткування пасивних доходів. Президент України підписав Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо пасивних доходів» від 04.07.2014 р. № 1588, яким змінено правила оподаткування дивідендів, відсотків, роялті та інвестиційного прибутку. Як зазначено в Перехідних положеннях цього Закону, він набуває чинності з 01.08.2014 р. Проте офіційно Закон було опубліковано тільки 02.08.2014 р., тому й діяти він почав з цієї дати.

Які ж зміни в оподаткуванні пасивних доходів він передбачає?

 

ОПОДАТКУВАННЯ ДИВІДЕНДІВ

 

Спочатку антикризовим Законом № 1166 передбачалося з 01.07.2014 р. запровадити для дивідендів ставку ПДФО 15 % (податок повинен був сплачувати податковий агент при нарахуванні таких дивідендів). А за підсумками року фізособа, яка отримує дивіденди, зобов’язана була задекларувати такі доходи і перерахувати суму ПДФО за прогресивною шкалою (за ставкою 15, 20 або 25 %). Але незабаром Законом № 1200 запровадження цієї норми відтермінували до 01.01.2015 р.

У підсумку, дивіденди з 01.07.2014 р. оподатковувалися, як і раніше, за ставкою 5 %.

Які зміни відбулися зараз? Законом № 1588 запровадження прогресивної шкали з 01.01.2015 р. скасували і встановили для дивідендів постійну ставку ПДФО — 5 % (діє з 02.08.2014 р. на постійній основі).

Висновок. З 02.08.2014 р. дивіденди обкладаються ПДФО за ставкою 5 % на постійній основі. Прогресивна шкала, запланована з 01.01.2015 р., скасовується.

Утримується ПДФО з дивідендів податковим агентом під час їх нарахування (п.п. 170.5.4 ПК).

Важливе уточнення зроблено і щодо подання «цивільної» декларації про доходи. Так, Законом № 1588 виключили з ПК п.п. «ж» п. 176.1. Цей підпункт зобов’язував фізичну особу при отриманні дивідендів подавати декларацію про доходи. Тому фізичній особі, яка отримувала дивіденди, подавати таку декларацію за підсумками року не потрібно (якщо звичайно немає інших підстав для її подання).

Дивіденди з іноземним джерелом походження. Такі дивіденди і далі обкладаються ПДФО за ставкою 5 % (п. п. 170.5.4 ПК). Водночас обов’язок подавати декларацію про доходи при отриманні іноземних дивідендів за фізособами залишається (п.п. 170.11.1 ПК).

Дивіденди за привілейованими акціями. Такі дивіденди, як і раніше, для ПДФО прирівнюються до заробітної плати (п.п. 170.5.3 ПК) і обкладаються за ставкою 15 (17) %.

 

ОПОДАТКУВАННЯ ВІДСОТКІВ

 

Відсотки за банківськими депозитами, депозитними сертифікатами, вкладами членів кредитних спілок у кредитних спілках. Спочатку Прикінцевими положеннями ПК (розділ XIX) передбачалося, що відсотки за депозитами до 01.01.2015 р. не обкладатимуться ПДФО. Але потім Законом № 1166 цю норму скасували. Причому, оскільки Закон № 1166 приймався поспіхом, вийшло так, що оподатковуватися відсотки за депозитами повинні були вже з 01.04.2014 р., у той час, коли всі інші зміни щодо оподаткування відсотків набули чинності тільки з 01.07.2014 р. Мінфін визнав такі розбіжності в даті набуття чинності технічною помилкою і Законом № 1200 законодавець відстрочив оподаткування депозитів ще до 01.07.2014 р. (п. 7 підрозд. I розд. ХХ «Перехідні положення» ПК).

З 01.07.2014 р. відсотки за депозитами повинні були оподатковуватися ПДФО, щоправда за умови, що їх сума перевищувала 17 прожиткових мінімумів доходів громадян (у 2014 році — 20706 грн.). Із суми перевищення податок повинен був сплачуватися за прогресивною шкалою ставок 15, 20, 25 % — залежно від загальної суми отриманих доходів. Причому за банківськими вкладами фізособа повинна була самостійно сплатити податок на підставі річної декларації. Банки зобов’язані були тільки повідомляти про такі доходи податківців через ф. № 1ДФ. Небанківські фінустанови (кредитні спілки) за задумом законодавця зобов’язані були утримувати ПДФО за ставкою 15 % при їх нарахуванні, а підвищені ставки повинен був застосовувати сам платник при декларуванні доходів.

Проте Законом № 1588 установили, що ПДФО з відсотків за депозитами, нарахованими з 01.07.2014 р. по 01.08.2014 р. анулюється і сплаті до бюджету не підлягає (п. 2 розд. III Закону № 1588):

«Податок, нарахований (утриманий) податковим агентом з доходів у вигляді відсотків, нарахованих на поточний або вкладний (депозитний) банківський рахунок, ощадний (депозитний) сертифікат, вклад (депозит) члена кредитної спілки у кредитній спілці за період з 1 липня 2014 року до набуття чинності цим Законом, підлягає анулюванню і не сплачується до бюджету».

А фізособи звільняються від декларування доходів, отриманих у вигляді відсотків, за період з 01.07.2014 р. по 01.08.2014 р. (п. 2 розд. III Закону № 1588).

Утриманий податок при цьому зараховується податковим агентом у рахунок майбутніх платежів з цього податку (абз. 2 п. 2 розд. III Закону № 1588).

А як же обкладаються відсотки за депозитами зараз? З 02.08.2014 р. відсотки за депозитами (незалежно від їх суми, тобто критерій 17 прожиткових мінімумів не діє) обкладаються ПДФО за ставкою 15 % (п.п. 170.4.1 ПК). Причому, обов’язок з утримання ПДФО покладено на податкових агентів, які нараховують і виплачують такі доходи (банки, кредитні спілки). Відповідно, фізособам декларувати такі доходи немає необхідності (за умови, що відсутні інші підстави для подання декларації). Перерахувати до бюджету утриману суму податку банки та кредитні спілки зобов’язані протягом 30 календарних днів, що наступають за останнім днем звітного місяця нарахування відсотків (п.п. 170.4.1 ПК). У ф. № 1ДФ такі доходи відображаються загальною сумою, а не окремо в розрізі кожного банківського рахунка (вкладу, договору тощо) (п.п. 170.4.2 ПК).

Висновок. Відсотки за депозитами:

— за період з 01.07.2014 р. по 01.08.2014 р. не обкладаються ПДФО;

— починаючи з 02.08.2014 р. — обкладаються ПДФО за ставкою 15 % (незалежно від суми). Прогресивна шкала скасовується.

 

Інші відсотки та пасивні доходи від розміщення капіталу. До них належать:

— відсотки, що розподіляються на пайові членські внески членів кредитної спілки;

— дохід, що виплачується компанією, яка управляє активами інститутів спільного інвестування;

— дохід за іпотечними цінними паперами (іпотечними облігаціями та сертифікатами);

— дохід у вигляді відсотків (дисконту), отриманого власником облігацій від їх емітента;

— дохід за сертифікатами фонду операцій з нерухомістю.

З 01.07.2014 р. згідно із Законом № 1166 передбачалося, що такі доходи оподатковуватимуться за ставкою 15 % з подальшим перерахунком за підсумками року за прогресивною шкалою.

Проте Законом № 1588 цей механізм обкладення доходів скасували. Так, цим Законом установлено що зазначені доходи, нараховані:

— за період з 01.07.2014 р. по 02.08.2014 р., не обкладаються ПДФО, а утриманий податок обліковується податковим агентом у рахунок майбутніх платежів за цим податком (п. 2 розд. III Закону № 1588)

— починаючи з 02.08.2014 р. — оподатковуються за ставкою 15 %. Прогресивна шкала не застосовується.

ПДФО утримується податковим агентом при нарахуванні доходів (п.п. 170.4.1 ПК).

Відсотки, що нараховуються на кошти на зарплатних картках. Такі відсотки знову перевели до складу пільгових (неоподатковуваних) (п.п. 165.1.41 ПК).

 

ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙ З ІНВЕСТИЦІЙНИМИ АКТИВАМИ

 

З 01.07.2014 р. згідно із Законом № 1166 інвестприбуток повинен був обкладатися ПДФО за ставкою 15 % (утримується податковим агентом-торговцем цінними паперами при нарахуванні), а потім, за підсумками року фізособа зобов’язана була задекларувати результат операцій з інвестактивами і перерахувати ПДФО за прогресивною шкалою.

Проте Законом № 1588 установили, що податок, який був нарахований (утриманий) з інветсприбутку за період з 01.07.2014 р. до 02.08.2014 р. підлягає зарахуванню податковим агентом у рахунок майбутніх платежів з цього податку (абз. 2 п. 2 розд. III Закону № 1588).

З 02.08.2014 р. повернулися до ставок 15 % (17 %). Так, податковий агент при кожному нарахуванні платнику інвестприбутку нараховує (утримує) та перераховує до бюджету податок за ставками 15 (17) % (п.п. 170.2.9 ПК).

При цьому фізособа, яка отримує інвестприбуток, не звільняється від обов’язку задекларувати за підсумками року результат від операцій з інвестактивами.

 

РОЯЛТІ

 

З 01.07.2014 р. згідно із Законом № 1166 роялті підлягали оподаткуванню за ставкою 15 % (ПДФО утримувався податковим агентом), а потім за підсумками року вони повинні були перераховуватися їх отримувачем за прогресивною шкалою.

З 02.08.2014 р. Законом № 1588 для роялті знову повернули ставки ПДФО, установлені для зарплати (п.п. 170.3.1 ПК), — тобто ставки 15 (17) %. Прогресивну шкалу скасували.

Щоправда, не зовсім зрозуміло, за якою ставкою ПДФО обкладати роялті, нараховані (виплачені) за період з 01.07.2014 р. по 01.08.2014 р. У Перехідних положеннях Закону № 1588 про них нічого не зазначено. Тому можна зробити висновок, що в липні до роялті слід було застосовувати ставку ПДФО 15 %.

 

ВИКОРИСТАНІ ДОКУМЕНТИ ТА СКОРОЧЕННЯ

ПК — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

Закон № 1166 — Закон України «Про попередження фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні» від 27.03.2014 р. № 1166-VII.

Закон № 1200 — Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо усунення окремих неузгодженостей норм законодавства» від 10.04.2014 р. № 1200-VII.

Закон № 1588 — Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо пасивних доходів» від 04.07.2014 р. № 1588-VII.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Увійдіть, щоб читати більше! Авторизовані користувачі одержують безкоштовно 5 статей на місяць