Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Плата за землю: що потрібно знати бухгалтеру

Казанова Марина
Податковий кодекс Вересень, 2014/№ 17
Друк
Правила справляння плати за землю за останні декілька років дещо змінилися. У сьогоднішній статті освіжимо в пам’яті основні моменти, пов’язані з нарахуванням і сплатою плати за землю, а також зазначимо важливі «земельні» особливості 2014 року.

ПЛАТНИКИ ПЛАТИ ЗА ЗЕМЛЮ

 

Плата за землю — загальнодержавний податок, що справляється у двох формах (п.п. 14.1.147 ПК):

— або у вигляді земельного податку;

— або у вигляді орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності. Зверніть увагу: платою за землю може вважатися виключно орендна плата за землі, що перебувають у державній або комунальній власності. Орендна плата за землі приватної власності регулюється виключно договором. Сплачувати податок і подавати звітність за нею не потрібно.

Таблиця 1

ПРАВОВІ ОСНОВИ ПЛАТИ ЗА ЗЕМЛЮ

ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ

ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК

ОРЕНДНА ПЛАТА ЗА ЗЕМЛІ ДЕРЖАВНОЇ та КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Платники (юридичні та фізичні особи)

— власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

— постійні землекористувачі.

 

Крім того, виходячи з норм п. 287.8 ПК обов’язок сплати земельного податку виникає у власників нежитлових приміщень (їх частини) в багатоквартирних житлових будинках.

— орендарі земельних ділянок державної та комунальної власності (тимчасові землекористувачі) (п. 288.2 ПК)

Хто звільнений від сплати плати за землю

1) платники єдиного податку (як фізичні, так і юридичні особи) — за земельні ділянки, що використовуються ними для здійснення підприємницької діяльності (п.п. 4 п. 297.1 ПК)*;

2) платники фіксованого сільськогосподарського податку — за земельні ділянки, що використовуються ними для ведення сільськогосподарського товаровиробництва (п.п. «б» п. 307.1 ПК)

Х

Підстави для сплати

дані земельного кадастру (п. 286.1 ПК)

договір оренди земельної ділянки державної або комунальної власності (п. 288.1 ПК)

З якого моменту починає сплачуватися

З дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою (п. 287.1 ПК). Право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування виникають з моменту державної реєстрації цих прав (ст. 125 ЗК)

З дати реєстрації договору оренди земельної ділянки

* В УПК № 1051 податківці погодилися з тим, що фізособи-єдиноподатники, які надають в оренду будівлі та споруди разом із земельною ділянкою, звільняються від сплати земельного податку та подання звітності. Аналогічні правила, на нашу думку, повинні діяти і щодо юридичних осіб.

 

ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК

 

Юридичні особи самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня поточного року і не пізніше 20 лютого поточного року подають до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію (п. 286.2 ПК).

Фізичним особам суму земельного податку розраховують податківці. Вони зазначають цю суму у спеціальному податковому повідомленні-рішенні, яке надсилають платнику до 1 липня поточного року (п. 286.5 ПК). Власне податок фізичні особи сплачують протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення - рішення (п287.5 ПК).

Водночас із цього правила існує виняток, на який звертають увагу податкові органи. Це коли фізособа-підприємець використовує в підприємницькій діяльності земельну ділянку. Контролери вважають, що такий підприємець (загальносистемник) так само, як і платники плати за землю — юрособи, має подавати податкову декларацію та сплачувати земельний податок самостійно. Водночас підприємці-єдиноподатники від такого обов’язку звільнені (роз’яснення в розділах 112.01; 112.05 ЗІР).

Механізм розрахунку земельного податку залежить від того, чи проведено нормативну грошову оцінку землі.

 

Якщо нормативну грошову оцінку землі проведено

У цьому випадку базою обкладення земельним податком є нормативна грошова оцінка землі, уточнена станом на 1 січня поточного року на коефіцієнт індексації (ст. 271 ПК).

Важливо! Для того, щоб дізнатися, чи проведено нормативну оцінку земель, платнику необхідно звернутися з письмовою заявою до Державного агентства земельних ресурсів з проханням надати витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земель щодо конкретної ділянки.

Розмір коефіцієнта індексації, на який індексується нормативна грошова оцінка землі станом на 1 січня поточного року, визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин. Не пізніше 15 січня поточного року інформація про коефіцієнт щорічної індексації нормативної грошової оцінки земель має бути доведена до землевласників і землекористувачів. У 2014 році такий коефіцієнт дорівнює 1 (лист Державного агентства земельних ресурсів від 10.01.2014 р. № 12-28-0.22-95/2-14).

У загальному виді формулу розрахунку земельного податку за земельними ділянками, нормативну грошову оцінку яких проведено, можна представити таким чином:

ЗП = Площа зем.діл. х НГО 1 га (1 кв.м) х Кінд х х Ставку податку (%) х Ккор;

де ЗП — сума земельного податку (з розрахунку на рік);

Площа зем.діл. — площа земельної ділянки в га (для земель сільськогосподарського призначення) або кв.м (для земель населених пунктів);

Кінд — коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки землі;

Ставка податку (%) — ставка податку у % від нормативної грошової оцінки землі (див. табл.2);

Ккор — коригуючі коефіцієнти для окремих видів земель, розташованих у межах населених пунктів (наведені в пп. 276.1 —276.6 ПК).

 

Пільговикам додатково необхідно зменшити отриману суму земельного податку на величину такої пільги, тобто:

Загальна сума податку до сплати = Сума нарахованого податку (ЗП) - Сума пільги.

Таблиця 2

Ставки податку для земельних ділянок, грошову оцінку яких проведено

КАТЕГОРІЯ ЗЕМЕЛЬ

СТАВКА ПОДАТКУ

Земельні ділянки сільськогосподарських угідь (п. 272.1 ПК):

- рілля, сінокоси, пасовища

0,1 % нормативної грошової оцінки землі

- багаторічні насадження

0,03 % нормативної грошової оцінки землі

Інші земельні ділянки

1 % нормативної грошової оцінки землі

 

Приклад 1. Підприємство має у власності земельну ділянку площею 500 кв.м у населеному пункті (чисельність населення — 13 тис. осіб), що використовується під офіс (категорія земель - землі громадської забудови). Нормативна грошова оцінка 1 кв.м. (уточнена станом на 01.01.2013 р.) —98,19 грн.

Річна сума земельного податку у 2014 році становитиме: 490,95 грн. (500 кв.м х 98,19 грн. х 1,00 х 1 %).

Сума податку, яку потрібно сплачувати щомісячно, становитиме: 40,91 грн. (490,95 грн. : 12 міс.) (сума податку в останньому місяці року округляється до потрібного значення).

 

Приклад 2. 20 вересня поточного року підприємство отримало у власність земельну ділянку площею 2000 кв. у межах населеного пункту (чисельність населення — 70 тис. осіб). Категорія земель — землі промислового призначення. Нормативна грошова оцінка 1 кв.м - 100 грн.

Власники землі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності на землю (п287.1 ПК). Ділянку отримано у власність 22 вересня. Тому земельний податок за нововідведеною ділянкою розраховується починаючи з 22 вересня (9 днів у вересні) до кінця року (вересень — грудень):

Сума податку за вересень становитиме 50 грн.: ((2000 кв.м х 100 грн. х 1 %) : 12 : 30 х 9).

Сума податку за кожен місяць у період з жовтня по грудень: 166,67 грн. ((2000 кв.м х 100 грн. х 1 %) : 12).

 

Увага! Розмір нормативної грошової оцінки може переглядатися.

Як передбачено п. 271.2 ПК, рішення місцевих рад про нормативну грошову оцінку земельних ділянок офіційно оприлюднюються відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін до неї (плановий період).

А отже, при розрахунку податкових зобов’язань з плати за землю на 2014 рік власники/землекористувачі враховують рішення місцевих рад про нову величину нормативної грошової оцінки, оприлюднені в період з 1 по 14 липня 2013 року. А от рішення за нормативною грошовою оцінкою земель, оприлюднені пізніше — у період з 15.07.2013 р. до 15.07.2014 р., враховуватимуться власниками/землевласниками відповідно при розрахунку податкових зобов’язань з плати за землю тільки на 2015 рік.

 

Якщо нормативну грошову оцінку не проведено

У цьому випадку земельний податок розраховується виходячи з площі земельної ділянки та середніх ставок земельного податку, установлених ПК, з урахуванням різних коефіцієнтів, установлених ст. 276 і 275 ПК.

Так, наприклад, для земель населених пунктів можуть застосовуватися такі додаткові коефіцієнти:

— коефіцієнти, що застосовуються в містах Києві, Сімферополі, Севастополі та містах обласного значення. Ці коефіцієнти наведено в таблиці безпосередньо в тексті п. 275.1 ПК (див. табл. 3);

— коефіцієнти, установлені п. 275.2 ПК. Вони поширюються на населені пункти, що віднесені до курортних («курортні» коефіцієнти);

— коефіцієнти, установлені місцевими органами самоврядування згідно з п. 275.3 ПК («локальні» коефіцієнти). Тому перш ніж розрахувати земельний податок, платники повинні з’ясувати, чи не встановлені в конкретному населеному пункті зазначені «локальні» коефіцієнти;

— коригуючі коефіцієнти для окремих видів земель, розташованих у межах населених пунктів (наведено в пп. 276.1 —276.6 ПК).

Таблиця 3

Ставки земельного податку в населених пунктах, де не проведено нормативну грошову оцінку землі

ГРУПИ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ З ЧИСЕЛЬНІСТЮ НАСЕЛЕННЯ

Тис. ОСіб

СЕРЕДНЯ СТАВКА ПОДАТКУ

ГРИВЕНЬ ЗА 1 Кв. МЕТР

КОЕФІЦІЄНТ, ЩО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ В МІСТАХ КИЄВІ, СІМФЕРОПОЛІ, СЕВАСТОПОЛІ І МІСТАХ ОБЛАСНОГО ЗНАЧЕННЯ

1

2

3

до 3

0,3

 

від 3 до 10

0,61

 

від 10 до 20

0,97

 

від 20 до 50

1,52

1,2

від 50 до 100

1,83

1,4

від 100 до 250

2,13

1,6

від 250 до 500

2,45

2

від 500 до 1000

3,05

2,5

від 1000 і більше

4,28

3

 

 

Середні ставки податку вже включають коефіцієнт індексації. При цьому п. 4 розд. XIX ПК уряду доручено щороку до 1 червня вносити до парламенту проект закону про внесення змін до ПК щодо таких ставок з урахуванням відповідного індексу споживчих цін.

Приклад 3. Підприємство має у власності земельну ділянку площею 300 кв.м у місті обласного значення з чисельністю населення від 100 до 250 тис. осіб, за якою не проведено грошову оцінку земель. Категорія земель — землі громадської забудови.

Річна сума земельного податку становитиме: 1022,40 грн. (300 кв.м х 2,13 грн. х 1,6).

Щомісячна сума податку становитиме: 85,20 грн. (1022,40 грн. : 12 міс.).

 

ОРЕНДНА ПЛАТА

 

Розмір орендної плати встановлюється в договорі оренди між орендодавцем (власником) та орендарем (п. 288.4 ПК). При цьому річна сума платежу:

1) не може бути менше 3 % нормативної грошової оцінки (п.п. 288.5.1 ПК).

2) не може перевищувати (п.п. 288.5.2 ПК):

а) для земельних ділянок, наданих для розміщення, будівництва, обслуговування та експлуатації об’єктів енергетики, — 3 % нормативної грошової оцінки;

б) для земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності та наданих для будівництва і експлуатації аеродромів, — чотирикратний розмір земельного податку;

в) для інших земельних ділянок, наданих в оренду, — 12 % нормативної грошової оцінки.

Якщо договір оренди підлягає поновленню і орендар продовжує користуватися земельною ділянкою після закінчення строку дії договору оренди, то до поновлення в установленому порядку договору оренди платник податків сплачує орендну плату на умовах попереднього договору (УПК № 25).

Приклад 4. Підприємство орендує в міської ради земельну ділянку площею 500 кв.м. Категорія земель — землі промисловості. Нормативна грошова оцінка землі проведена і становить 250 грн. за 1 кв.м. За умовами договору орендна плата нараховується в розмірі 3 % нормативної грошової оцінки землі.

Річний розмір орендної плати становитиме: 3750 грн. (500 кв.м х 250 грн. х 3 %).

Щомісячна сума орендної плати становитиме: 312,50 грн. (3750 грн. : 12 міс.).

 

ДЕКЛАРАЦІЯ З ПЛАТИ ЗА ЗЕМЛЮ

ЗАПИТАННЯ

ВІДПОВІДЬ

1

2

Хто зобов’язаний подавати декларацію з плати за землю?

Усі платники земельного податку та орендної плати за землі державної та комунальної власності, крім фізичних осіб (п. 286.2 ПК). Фізособи декларацію з плати за землю не подають

Чи зобов’язані подавати декларацію фізособи-підприємці?

На думку податківців, якщо земельна ділянка використовується підприємцем для здійснення господарської діяльності, то він зобов’язаний подавати декларацію з плати за землю (роз’яснення в розділі 112.05 ЗІР).

Чи зобов’язані подавати декларацію філії?

За земельні ділянки, якими користуються у своїй діяльності філії, податок у вигляді плати за землю нараховує головне підприємство. У зв’язку з цим саме головному підприємству (а не філіям) слід подавати декларацію до контролюючих органів за місцезнаходженням земельних ділянок (роз’яснення в розділі 112.05 ЗІР)

За якою формою подається декларація?

Форма декларації є єдиною як для земельного податку, так і для орендної плати за землі державної та комунальної власності.

У 2014 році декларація подається за старою формою, затвердженою наказом ДПАУ від 24.12.2010 р. № 1015.

Для складання звітності починаючи з 01.01.2015 р. використовується нова форма, затверджена наказом Міндоходів від 30.12.2013 р. № 865 (роз’яснення в розділі 112.05 ЗІР).

Суб’єкт господарювання, який одночасно є платником земельного податку та орендної плати, повинен подавати окремо декларацію із земельного податку та окремо з орендної плати (роз’яснення в розділі 112.05 ЗІР).

У яких випадках подаються додатки до декларації?

Декларація має 2 додатки:

— додаток 1 «Відомості про наявні земельні ділянки» — подається всіма платниками плати за землю та в усіх випадках подання декларації;

– додаток 2 «Відомості про пільги на земельний податок з наявних площ земельних ділянок» — подається в тому випадку, якщо платник має право на пільгу

Що додається до декларації?

При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з декларацією подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки. Надалі така довідка подається тільки в разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі (п. 286.2 ПК).

Подати довідку про нормативну грошову оцінку землі потрібно й за нововідведеними земельними ділянками.

В усіх інших випадках довідка до декларації не додається

Куди подавати?

Контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки (п. 286.2 ПК).

Якщо платник має декілька земельних ділянок на території однієї сільської, селищної або міської ради (код КОАТУУ один і той самий), то платником подається одна узагальнена декларація.

Якщо ж землі знаходяться на території різних адміністративно-територіальних одиниць (коди органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням земельної ділянки за КОАТУУ різні), то платник податків зобов’язаний подати до кожного податкового органу за місцезнаходженням земельної ділянки окрему земельну декларацію

У які строки подається декларація?

Базовим звітним (податковим) періодом є календарний рік (п. 285.1 ПК). При цьому платник має право обрати періодичність подання декларації:

раз на рік — декларація подається не пізніше 20 лютого поточного року. Подання такої декларації звільняє від подання щомісячних декларацій (п. 286.2 ПК). Річна сума земельного податку (орендної плати) розподіляється рівними частинами за місяцями;

щомісячно — декларація подається протягом 20 календарних днів місяця, наступних за звітним. Подання щомісячних декларацій звільняє платника від обов’язку подавати річну декларацію не пізніше 20 лютого поточного року (п. 286.3 ПК).

Якщо протягом року суб’єкт господарювання уклав нові договори оренди або отримав право власності на нові земельні ділянки, то за нововідведеними земельними ділянками або за новоукладеними договорами оренди землі платник має подати нову податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, наступного за звітним (п. 286.4 ПК).

У разі зміни протягом року об’єкта і бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, наступного за місяцем, в якому відбулися такі зміни (абз. 2 п. 286.4 ПК)

 

СТРОКИ СПЛАТИ ПЛАТИ ЗА ЗЕМЛЮ

 

Якщо платник звітував за річною декларацією, плату за землю він сплачує щомісячно рівними частинами. Строк — 30 календарних днів, наступних за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця (п. 287.3 ПК).

Якщо платник звітував за місячною декларацією, плата за землю також сплачується щомісячно протягом 30 календарних днів, наступних за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця (п. 287.4 ПК).

Таким чином, строк сплати не залежить від того, як звітує платник (щомісячно чи щороку), і дорівнює 30 календарним дням, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ТА ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК ПЛАТИ ЗА ЗЕМЛЮ

 

У бухгалтерському обліку нарахування податку на землю та орендної плати за землі державної та комунальної власності відображається проводкою (лист Мінфіну від 23.08.2012 р. № 31-08410-07-/23-8152/5195):

Дт 92 — Кт 641

У податковому обліку витрати, нараховані платником у вигляді сум плати за землю, вважаються іншими витратами та визнаються в тому звітному періоді, в якому вони здійснені згідно з правилами ведення бухгалтерського обліку (п. 138.5 ПК). При цьому датою здійснення таких витрат вважається останній день звітного податкового періоду, за який проводиться нарахування зобов’язання з податку (п.п. 138.5.1 ПК). У декларації з податку на прибуток ці суми відображають за рядком 06.4.15.

Важливо! Незалежно від того, подається декларація щомісячно або раз на рік, податок на землю та орендну плату за землі державної та комунальної власності, як у бухгалтерському, так і в податковому обліку, слід відносити на витрати щомісячно (див. «Вісник податкової служби України», 2012, № 19, с. 4).

 

ВИКОРИСТАНІ ДОКУМЕНТИ ТА СКОРОЧЕННЯ

ПК — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

ЗК — Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-III.

УПК № 1051 — Узагальнююча податкова консультація щодо плати земельного податку власниками нежитлових приміщень, платниками єдиного податку — фізичними особами — підприємцями, затверджена наказом ДПАУ від 23.11.2012 р. № 1051.

УПК № 25 — Узагальнююча податкова консультація щодо орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, затверджена наказом Міністерства доходів і зборів від 16.01.2014 р. № 25.

ЗІР — загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс, розміщений на офіційному сайті Державної фіскальної служби України (http://zir.minrd.gov.ua).

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Увійдіть, щоб читати більше! Авторизовані користувачі одержують безкоштовно 5 статей на місяць