Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Внесення змін до облікових даних платників податків

Крилова Тетяна
Податковий кодекс Вересень, 2014/№ 17
Друк
Ні для кого не секрет, що стати на облік у контролюючих органах (зараз такими є органи ДФС) — святий обов’язок абсолютно кожного платника податків, уключаючи відокремлені підрозділи юридичних осіб, незалежно від наявності обов’язку щодо сплати того або іншого податку та збору. Та непередбачуваність нашого світу, а особливо мінливість сучасних реалій, часто-густо призводять до необхідності змінити дані про платника податку, які первинно були надані ним контролюючому органу під час взяття на облік. Як правильно це зробити? Приєднуйтесь до нас, і ви про це дізнаєтесь.

Підстави для внесення змін

 

Аби внести зміни до облікових даних СГ, повинні бути достатні підстави для цього. Такими підставами є (п. 66.1 ПК):

— інформація органів державної реєстрації. Саме ця підстава є найбільш вагомою та найпоширенішою, ба недарма вона стоїть на першому місці у цьому переліку. Це пов’язано з тим, що, перш ніж стати на облік у контролюючому органі, СГ має пройти державну реєстрацію. А вже безпосередньо державний реєстратор передає всі необхідні дані про особу до контролюючого органу*. Те ж саме стосується і внесення змін до Єдиного державного реєстру (далі — Єдиний держреєстр). Якщо вони відбуваються, СГ необхідно звернутися з ними до державного реєстратора, а той, у свою чергу, сам попіклується про те, щоб вони потрапили до контролюючого органу. Наприклад, у випадку внесення змін до установчих документів юридичної особи держреєстратор не пізніше наступного робочого дня з дати проведення державної реєстрації таких змін передає контролюючому органу відомості з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису до Єдиного держреєстру (ч. 14 ст. 29 Закону про держереєстрацію);

— інформація банків та інших фінансових установ про відкриття (закриття) рахунків платників податків;

— документально підтверджена інформація, що надається платниками податків;

— інформація суб’єктів інформаційного обміну, уповноважених вчиняти будь-які реєстраційні дії стосовно платника податків;

— рішення суду, що набрало законної сили;

— дані перевірок платників податків.

* Окрім випадків, коли для платника податків законом установлені особливості його державної реєстрації та відомості щодо якого не містяться в Єдиному держреєстрі.

Далі ми розглянемо, власне, порядок внесення змін до облікових даних платників податків.

 

Порядок внесення змін

 

У загальному випадку

Якщо зміни виникають в облікових даних платника податків, який зареєстрований в Єдиному держреєстрі, і ці дані містяться в такому держреєстрі, то достатньо внести зазначені зміни до записів Єдиного держреєстру так, як цього вимагає Закон про держреєстрацію, а турботливий держреєстратор вже передасть їх до контролюючого органу. До змін в облікових даних платника податків, пов’язаних зі змінами даних такого платника в Єдиному держреєстрі, належать зміни в:

— повному найменуванні юридичної особи та скороченому у разі його наявності або у П. І. Б. самозайнятої особи;

— організаційно-правовій формі юридичної особи;

— місцезнаходженні юридичної особи або місці проживання фізичної особи**;

— переліку засновників (учасників) юридичної особи та їх особистих даних (імені, назві, місці проживання, місцезнаходженні тощо);

— видах діяльності;

— відомостях про органи управління юридичної особи;

— прізвищі, імені, по батькові, даті обрання (призначення) та реєстраційному номері облікової картки керівника юридичної особи;

— даних про розмір статутного капіталу юридичної особи, у тому числі в частці кожного із засновників (учасників).

** Як внести зміни до облікових даних платника податків у разі зміни його місцезнаходження/місця проживання зі зміною адміністративного району, див. на с. 32.

Якщо платники податків не включаються до Єдиного держреєстру, то їм самим необхідно попіклуватися про внесення змін до своїх облікових даних у контролюючому органі. Так, такі платники податків у разі виникнення змін у даних або внесення змін до документів, що подаються для взяття на облік згідно з гл. 6 розд. II ПК та Порядком № 1588, крім змін, які вносяться до Єдиного держреєстру, та змін, про які платник податків повідомив за основним місцем обліку, зобов’язані протягом 10 календарних днів з дня внесення змін до зазначених документів подати контролюючому органу уточнені документи в такому самому порядку, як і при взятті на облік. При цьому додаткова реєстраційна заява подається при внесені змін таким чином:

— заява за формою № 1-ОПП (її подають юридичні особи та відокремлені підрозділи) — з позначкою «Зміни»;

— заява за формою № 5-ОПП (її мають подавати самозайняті особи) — з позначкою «Зміни»;

— заява за формою № 1-РПП (її подають постійні представництва нерезидента в Україні) — з позначкою «Перереєстрація, зміни».

Зауважте, що якщо змінюється місцезнаходження (місце проживання) платника податків, унаслідок якої змінюється адміністративно-територіальна одиниця та контролюючий орган, в якому він перебуває на обліку, справа дещо ускладнюється. Що робити у такому випадку, розповість наступний підрозділ статті.

 

Якщо зміни стосуються місцезнаходження/місця проживання СГ зі зміною адміністративного району

У цьому випадку простим внесенням змін до облікових даних платника податків не відкараскаєшся, тут потрібно провести більш серйозні перетворення. Про це говорить як п. 66.3 ПК, так і п. 10.1 Порядку № 1588. Так, у разі проведення держреєстрації зміни місцезнаходження/місця проживання платника податків, внаслідок якої змінюється адміністративний район, а також у разі зміни податкової адреси платника податків, контролюючими органами за попереднім та новим місцезнаходженням/місцем проживання платника податків проводяться процедури відповідно зняття з обліку/взяття на облік такого платника податків. Як це відбувається? Знову ж таки, все залежить від того, містяться відомості про платника податків в Єдиному держреєстрі чи ні.

Так, у загальному випадку, тобто коли дані про СГ вносяться до Єдиного держреєстру, підставою для зняття з обліку платника податків в одному контролюючому органі і взяття на облік в іншому є надходження хоча б до одного з цих органів даних, що свідчать про належну державну реєстрацію таких змін органами державної реєстрації. А от тим платникам податків, відомості щодо яких не містяться в Єдиному держреєстрі, необхідно повідомити контролюючий орган про такі зміни самостійно. Для цього вони мають у 10-денний строк від дня реєстрації зміни місцезнаходження (місця проживання) подати контролюючому органу за новим місцезнаходженням заяву за формою № 1-ОПП або за формою № 5-ОПП. Якщо цього не зробити, посадові особи платника податків можуть бути притягнуті до відповідальності згідно із законом (абз. 3 п. 66.3 ПК). Процедури переведення платника податків шляхом взяття на облік/зняття з обліку (зміни основного місця обліку) розпочинаються та проводяться контролюючими органами у разі надходження хоча б одного з таких документів (п. 10.4 Порядку № 1588):

— відомостей державного реєстратора про внесення змін до відомостей про місцезнаходження (місце проживання) платника податків;

— заяви за формою № 1-ОПП або за формою № 5-ОПП із позначкою «Зміни», поданої платником податків до контролюючого органу за новим місцезнаходженням.

Стисло наведемо ці процедури в таблиці на с. 33.

 

Для платників податків, відомості про яких

Містяться в Єдиному держреєстрі

Не містяться в Єдиному держреєстрі

Протягом 20 днів після отримання відомостей або заяви контролюючий орган за попереднім місцезнаходженням/місцем проживання платника податків в електронному вигляді формує та надсилає до контролюючого органу за новим місцезнаходженням/місцем проживання такого платника повідомлення за формою № 11-ОПП (із заповненими I та II розділами)

Протягом 2 робочих днів після надходження повідомлення за формою № 11-ОПП контролюючий орган за новим місцезнаходженням/місцем проживання платника податків здійснює взяття його на облік (основне місце обліку)*

Контролюючий орган за новим місцезнаходженням/місцем проживання платника податків вносить дані про взяття на облік до двох примірників повідомлень за формою № 11-ОПП (заповнюється III розділ) та надсилає до контролюючого органу за попереднім місцезнаходженням/місцем проживання

Контролюючий орган за попереднім місцезнаходженням/місцем проживання протягом 2 робочих днів знімає з обліку платника податків (основне місце обліку)

Платник податків подає до контролюючого органу за основним місцем обліку звернення щодо отримання нової довідки за формою № 4-ОПП із зазначенням причин заміни та додає до нього стару довідку

Контролюючий орган протягом 2 робочих днів після одержання такого звернення видає (надсилає) платнику податків нову довідку за формою № 4-ОПП

Контролюючий орган за попереднім місцезнаходженням (неосновне місце обліку) передає облікову справу платника податків та інші документи щодо адміністрування податків, зборів контролюючому органу за основним місцем обліку разом із одним примірником повідомлення за формою № 11-ОПП (із заповненим IV розділом) у такі строки:

— після закінчення бюджетного періоду стосовно платників податків, визначених у п. 10.13 Порядку № 1588;

— протягом 2 робочих днів після зняття з обліку в інших випадках

* Зауважте, що якщо до дати спливу одного місяця після отримання документів про зміну місцезнаходження/місця проживання платника податків контролюючий орган за новим місцезнаходженням/місцем проживання не здійснив взяття такого платника на облік (основне місце обліку), то взяття на облік за новим місцезнаходженням/місцем проживання здійснюється автоматично у день спливу такого строку (абз. 2 п. 10.8 Порядку № 1588).

 

Зверніть увагу на те, що юридичні особи — платники податків до закінчення року обліковуються*:

-— в контролюючому органі за попереднім місцезнаходженням (неосновне місце обліку**) — з ознакою того, що вони є платниками податків до закінчення року;

— в контролюючому органі за новим місцезнаходженням (основне місце обліку) — з ознакою того, що вони є платниками податків з наступного року.

* Це не стосується таких платників податків (див. роз’яснення в підкатегорії 119.06 ЗІР):
— юридичних осіб, які не є суб’єктами господарювання відповідно до норм ГК;
— відокремлених підрозділів юридичних осіб;
— самозайнятих осіб (ФО-П та осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність).

** Подавати заяву для взяття на облік за неосновним місцем обліку не потрібно (п.п. 1 п. 10.13 Порядку № 1588).

У зв’язку з цим у контролюючому органі за попереднім місцезнаходженням/місцем проживання (неосновним місцем обліку) платник податків:

а) сплачує всі податки та збори, які згідно із законодавством мають сплачуватись на території адміністративно-територіальної одиниці, що відповідає неосновному місцю обліку;

б) щодо таких податків подає податкові декларації (розрахунки, звіти);

в) виконує інші обов’язки платника податків.

Контролюючий орган за неосновним місцем обліку, у свою чергу, здійснює адміністрування таких податків і зборів стосовно платника податків (п. 7.3 Порядку № 1588).

 

Якщо змінюються відомості стосовно головного бухгалтера юридичної особи

Відомості щодо головного бухгалтера (бухгалтера чи іншої особи, на яку покладено обов’язки з ведення бухгалтерського обліку платника податків) обов’язково вносяться до облікових даних платника податків. Такими відомостями є: П. І. Б. та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта***. Разом з тим, такі відомості не зазначаються в установчих документах, тому у разі настання змін у таких відомостях на їх передання контролюючому органу держреєстратором годі й сподіватися. Цей тягар цілком лягає на плечі платника податків, незалежно від того, чи вносяться відомості про такого платника до Єдиного держреєстру. Тож схема внесення змін до облікових даних платника податків, наведена на с. 31 — 32, у цьому випадку не діє. Тому вчинити потрібно таким чином. Необхідно подати до контролюючого органу за основним місцем обліку реєстраційну заяву за формою № 1-ОПП з позначкою «Зміни» з відомостями стосовно осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку юридичної особи (п. 9.3 Порядку № 1588). Зробити це потрібно у 10-дениий строк із дня взяття на облік чи виникнення змін у облікових даних платника податків. Такий самий порядок дій справедливий і у випадку, коли змінюються відомості стосовно осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку відокремлених підрозділів юридичної особи.

***Для фізичних осіб — платників податків, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

 

Якщо вносяться зміни у дані довідки за формою № 4-ОПП

Нагадаємо, що довідка за формою № 4-ОПП формується та надсилається контролюючим органом за основним місцем обліку платнику податків у разі, якщо відомості щодо останнього не містяться в Єдиному держреєстрі, у тому числі у разі взяття на облік договорів про спільну діяльність та договорів управління майном (п. 3.10 Порядку № 1588). Так-от якщо у дані, що містяться в цій довідці, необхідно внести зміни (наприклад, змінити найменування (П. І. Б.), місцезнаходження (місце проживання) платника податків, керівника, контролюючого органу, в якому платник податків перебуває на обліку, тощо), то таку довідку взагалі потрібно замінити в контролюючому органі за основним місцем обліку. Щоб отримати нову довідку за формою № 4-ОПП, платник податків повинен подати до контролюючого органу за основним місцем обліку звернення із зазначенням причин заміни та доданою до нього старою довідкою (абз. 2 п. 9.4 Порядку № 1588). Контролюючий орган протягом 2 робочих днів після такого звернення видає (надсилає) платнику податків нову довідку.

Фіскальники у своєму роз’ясненні, наведеному в підкатегорії 119.06 ЗІР, зазначають, що довідка за формою № 4-ОПП має бути замінена й у тому випадку, коли фізична особа, яка здійснює незалежну професійну діяльність, проводить реєстрацію як ФО-П. І не дивно, бо для фізичної особи, яка зареєстрована як підприємець та при цьому провадить незалежну професійну діяльність, перед прізвищем, ім’ям та по батькові у формі № 4-ОПП обов’язково вказується: «Фізична особа — підприємець» та зазначається вид професійної діяльності, наприклад, «Фізична особа — підприємець, адвокат» (п.п. 4 п. 1 Пам’ятки додатка 2 до Порядку № 1588). А от у довідці за формою № 4-ОПП фізособи, яка здійснює незалежну професійну діяльність, перед П. І. Б. вказується тільки вид професійної діяльності, наприклад, «Приватний нотаріус», «Адвокат» тощо (п.п. 3 п. 1 Пам’ятки додатка 2 до Порядку № 1588). Тому, щоб внести відповідні зміни, й необхідно провести заміну довідки за формою № 4-ОПП. Процедура заміни описана у попередньому абзаці.

 

використані документи та скорочення

ПК — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

ГК — Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV.

Закон про держреєстрацію — Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» від 15.05.2003 р. № 755-IV.

Порядок № 1588 — Порядок обліку платників податків і зборів, затверджений наказом Мінфіну від 09.12.2011 р. №1588.

ДФС — Державна фіскальна служба.

ЗІР — загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс, розміщений на офіційному сайті ДФС (http://zir.minrd.gov.ua).

П. І. Б. — прізвище, і’мя, по батькові.

СГ — суб’єкт господарювання.

ФО-П — фізична особа — підприємець.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Увійдіть, щоб читати більше! Авторизовані користувачі одержують безкоштовно 5 статей на місяць