Теми статей
Обрати теми

Категорії працівників, з якими дозволяється укладення трудового договору в формі контракту

Редакція ОП
Довідкова інформація

Категорії працівників, з якими дозволяється укладення трудового договору в формі контракту

 

Відповідно до

ст. 21 Кодексу законів про працю України контракт — це особлива форма трудового договору, в якому строк його дії, права, обов’язки та відповідальність сторін, умови матеріального забезпечення та організації праці працівника, умови розірвання договору можуть встановлюватися угодою сторін.

Можливість застосування контракту повинна бути чітко передбачена законом. У таблиці наведено категорії працівників, з якими діючі закони дозволяють укладати контракти.

 

№ п/п

Категорії працівників

Підстава

1

2

3

1

Керівники підприємств, що перебувають у загальнодержавній власності

Ст. 6, ст. 9 Закону України «Про управління об'єктами державної власності» від 21.09.2006 р. № 185-V

2

Громадяни, яких наймають на роботу підприємці

Ч. 1 ст. 46, ч. 4 ст. 65, ч. 2 ст. 104, ч. 4 ст. 128 Господарського кодексу України від 16.01.2003 р. № 436-IV

Керівники підприємств

Виконавчий директор виробничого кооперативу

Керівник приватного підприємства

3

Наукові працівники

Ст. 1, ст. 24 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 13.12.91 р. № 1977-ХII

4

Наймані працівники колективних сільськогосподарських підприємств

Ст. 19 Закону України «Про колективне сільськогосподарське підприємство» від 14.02.92 р. № 2114-ХII

5

Виконавчий директор органу господарського розвитку спеціальної (вільної) економічної зони

Ст. 11, ст. 17 Закону України «Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон» від 13.10.92 р. № 2673-ХII

Працівники спеціальної (вільної) економічної зони

6

До роботи в робочих групах за рішеннями комітету можуть залучатися фахівці на контрактній основі

П. 7 ст. 15 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» від 04.04.95 р. № 116/95-ВР

7

Стажист нотаріуса

Cт. 13 Закону України «Про нотаріат» від 02.09.93 р. № 3425-ХII

8

Керівники підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління місцевих державних адміністрацій

Ст. 36 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» від 09.04.99 р. № 586-ХIV

9

Треті особи, залучені концесіонером до виконання спеціальних робіт на об'єкті концесії

Ст. 18 Закону України «Про концесії» від 16.07.99 р. № 997-ХIV

Працівники, які укладають контракт з концесіонером

10

Працівники, які наймаються інвестором на території України для потреб угоди про розподіл продукції

Ст. 35 Закону України «Про угоди про розподіл продукції» від 14.09.99 р. № 1039-ХIV

11

Іноземні юридичні і фізичні особи, з якими укладається контракт на будь-які форми співробітництва у сфері культури

Ст. 30 Закону України «Основи законодавства України про культуру» від 14.02.92 р. № 2117-ХII

12

Іноземні юридичні і фізичні особи, з якими укладається контракт на будь-які форми співробітництва

Ст. 79 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» від 19.11.92 р. № 2801-ХII

13

Працівники біржі, які працюють за наймом

Ст. 12 Закону України «Про товарну біржу» від 10.12.91 р. № 1956-ХII

14

Особи, які на добровільних засадах залучені до ліквідації радіаційних аварій та їх наслідків

Ст. 7 Закону України «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання» від 14.01.98 р. № 15/98-ВР

15

Працівники споживчих товариств, які працюють за наймом

Ст. 14 Закону України «Про споживчу кооперацію» від 10.04.92 р. № 2265-ХII

16

Помічник адвоката

Ст. 8 Закону України «Про адвокатуру» від 19.12.92 р. № 2887-ХII

17

Працівники фермерського господарства

Ст. 27 Закону України «Про фермерське господарство» від 19.06.2003 р. № 973-IV

18

Особи, які здійснюють діяльність у професіональному спорті

Ст. 233 Закону України «Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.93 р. № 3808-ХII

19

Керівники підприємств — операторів, провайдерів телекомунікацій та їх філій

Ст. 41 Закону України «Про телекомунікації» від 18.11.2003 р. № 1280-IV

20

Керівники підприємств, установ, організацій, які входять до складу залізниць

Ст. 4, ст. 15 Закону України «Про залізничний транспорт» від 04.07.96 № 273/96-ВР, постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку категорій працівників залізничного транспорту, які працевлаштовуються за контрактною формою трудового договору» від 15.07.97 р. № 764

Працівники залізничного транспорту загального користування, які здійснюють обслуговування пасажирів

21

Керівник навчального закладу (завідуючий, директор, ректор, президент тощо)

Ст. 20, ст. 54 Закону України «Про освіту» від 23.05.91 р. № 1060-ХII

Педагогічні та науково-педагогічні працівники

22

Громадяни, які приймаються на службу до державної пожежної охорони

Ст. 19 Закону України «Про пожежну безпеку» від 17.12.93 р. № 3745-ХII

23

Виконавча дирекція сільськогосподарського кооперативу

Ст. 15, ст. 17, ст. 35 Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» від 17.07.97 р. № 469/97-ВР

Виконавчий директор сільськогосподарського кооперативу

Наймані працівники, які не є членами сільгоспкооперативу

24

Директор державного професійно-технічного навчального закладу

Ст. 24 Закону України «Про професійно-технічну освіту» від 10.02.98 р. № 103/98-ВР

25

Судновий екіпаж

Ст. 54 Кодексу торговельного мореплавства України від 23.05.95 р. № 176/95-ВР

26

Громадяни, які приймаються на службу до міліції

Ст. 17 Закону України «Про міліцію» від 20.12.90 р. № 565-ХII

27

Війська цивільної оборони

Ст. 9, ст. 10 Закону України «Про Цивільну оборону України» від 03.02.93 р. № 2974-ХII, ст. 12 Закону України «Про війська Цивільної оборони України» від 24.03.99 р. № 556-ХIV

Спеціалізовані формування цивільної оборони

28

Особовий склад органів і підрозділів цивільного захисту

Ст. 45, ст. 46, ст. 51 Закону України «Про правові засади цивільного захисту» від 24.06.2004 р. № 1859-IV

29

Співробітники — військовослужбовці Служби безпеки України

Ст. 20 Закону України «Про Службу безпеки України» від 25.03.92 р. № 2229-ХII

30

Громадяни, які приймаються на військову службу за контрактом

Ст. 1, ст. 20 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» від 25.03.92 р. № 2232-ХII

Жінки, які у мирний час добровільно вступають на військову службу за контрактом

31

Громадяни, які приймаються на службу до податкової міліції

Ст. 23 Закону України «Про державну податкову службу в Україні» від 04.12.90 р. № 509-ХII

32

Керівник установи у сфері охорони прав на сорти рослин

Ст. 9 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» від 21.04.93 р. № 3116-ХII

33

Працівники Управління державної охорони України

Ст. 16 Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб» від 04.03.98 р. № 160/98-ВР

34

Перелік посад працівників, визначений Правлінням Національного банку України

Ст. 64 Закону України «Про Національний банк України» від 20.05.99 р. № 679-ХIV

35

Особовий склад професійних аварійно-рятувальних служб

Ст. 12 Закону України «Про аварійно-рятувальні служби» від 14.12.99 р. № 1281-ХIV

36

Керівник національного оператора та керівники його філіалів

Ст. 16 Закону України «Про поштовий зв'язок» від 04.10.2001 р. № 2759-III

37

Особи, які приймаються на час відсутності (відпустки) посадових осіб органів місцевого самоврядування (крім виборних посад)

Ст. 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 р. № 2493-III

38

Майстер народнихудожніх промислів

Ст. 8 Закону України «Про народні художні промисли» від 21.06.2001 р. № 2547-III

39

Працівники дипломатичної служби, які направляються на роботу до секретаріатів міжнародних організацій

Ст. 23 Закону України «Про дипломатичну службу» від 20.09.2001 р. № 2728-III

40

Керівник вищого навчального закладу, керівник факультету, завідувач кафедрою

Ст. 21, ст. 40, ст. 30, ст. 39 Закону України «Про вищу освіту» від 17.01.2002 р. № 2984-III

41

Працівники органів та місцевих організацій Товариства Червоного Хреста України

Ст. 34 Закону України «Про Товариство Червоного Хреста України» від 28.11.2002 р. № 330-IV

42

Працівники Державної прикордонної служби України

Ст. 14 Закону України «Про Державну прикордонну службу України» від 03.04.2003 р. № 661-IV

43

Виконавчий директор кооперативу, наймані працівники кооперативу

Ст. 16, ст. 34 Закону України «Про кооперацію» від 10.07.2003 р. № 1087-IV

44

Військовослужбовці Державної спеціальної служби транспорту

Ст. 5 Закону України «Про Державну спеціальну службу транспорту» від 05.02.2004 р. № 1449-IV

45

Керівник перевізника, який надає транспортні послуги, здійснюючи експлуатацію та утримання об’єктів міського електричного транспорту

Ст. 19 Закону України «Про міський електричний транспорт» від 29.06.2004 р. № 1914-IV

46

Керівник (директор або художній керівник), професійні творчі працівники державних та комунальних театрів

Ст. 19, ст. 20 Закону України «Про театри і театральну справу» від 31.05.2005 р. № 2605-IV

47

Працівники кримінально-виконавчої служби

Ст. 14 Закону України «Про державну кримінально-виконавчу службу» від 23.06.2005 р. № 2713-IV

48

Особовий склад Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

Ст. 10 Закону України «Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України» від 23.02.2006 р. № 3475-IV

49

Громадяни, які приймаються до Збройних Сил України на військову службу за контрактом

Ст. 11 Закону України «Про Збройні Сили України» від 06.12.91 р. № 1934-ХII

 

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі