Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Праця сторожа: особливості обліку та оплати

Редакція ОП
Оплата праці Листопад, 2008/№ 10
Друк
Відповідь на запитання

Праця сторожа: особливості обліку та оплати

 

Ганна МЕРЕЖКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

До штатного розпису дошкільної установи введено посаду сторожа.

Якої тривалості має бути його робочий час? Чи включається до робочого часу перерва на обід, якщо приймання їжі відбувається без відриву від роботи? Які доплати можна встановити для цієї посади? Чи потрібно доплачувати за роботу в нічний час, вечірній час, а також за роботу у вихідні дні (неділя)?

(Дніпропетровська обл.)

 

Використані документи

КЗпП —

Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р. № 322-VІІІ.

Методрекомендації № 138 —

Методичні рекомендації щодо застосування підсумованого обліку робочого часу, затверджені наказом Мінпраці від 19.04.2006 р. № 138.

 

Посади сторожів запроваджуються з метою забезпечення охорони приміщень та споруд протягом необхідного для цього часу, коли немає можливості передати охорону на пульт позавідомчої охорони.

Перш ніж відповісти на запитання читача щодо встановлення тривалості робочого часу та оплати праці сторожа визначимося з необхідною штатною чисельністю такої категорії працівників.

 

Штатна чисельність

Кількість штатних одиниць сторожів може бути визначено на підставі

Міжгалузевих норм чисельності робітників, які обслуговують громадські будівлі, будівлі управлінь, конструкторські та проектні організації, затверджених наказом Мінпраці України від 11.05.2004 р. № 105. Згідно із зазначеними нормами загальна чисельність сторожів розраховується за формулою:

Чзс = Чн х Кн,

де Чн — нормативна чисельність за таблицею, осіб;

Кн — коефіцієнт, що враховує невиходи (щорічні відпустки, хвороби тощо).

Прийнято Кн = 1,15.

Норма чисельності сторожів визначається згідно з таблицею.

 

№ з/п

Кількість постів, од.

Тривалість охорони об’єкта на добу, год

8

12

16

24

Чисельність, осіб

1

1

1,7

2,5

3,4

5,0

2

2

3,4

5,0

6,8

10,0

3

3

5,1

7,5

10,2

15,0

 

Наведемо приклад розрахунку необхідної штатної чисельності сторожів.

Приклад.

Необхідність охорони приміщень дитячої дошкільної установи становить 12 годин (з 19.00 до 7.00), кількість постів — 1.

Визначимо загальну чисельність сторожів:

2,5 х 1,15 = 2,875,

де 2,5 — нормативна чисельність за таблицею, осіб;

1,15 — коефіцієнт, що враховує невиходи (щорічні відпустки, хвороби тощо).

Застосовуючи правило округлення, одержуємо необхідну для цього часу охорони об’єктів штатну чисельність — 3 одиниці.

В інших випадках (коли тривалість охорони або кількість постів відрізняються від наведених у таблиці) можна скористатися загальною формулою розрахунку необхідної чисельності штату залежно від часу роботи:

Ч = Тд х Кп х Кднміс : Нчміс х Кн,

де Тд — тривалість охорони об’єкта на добу, год;

Кп — кількість постів, од.;

Кднміс — середня кількість днів за місяць;

Нчміс — середньомісячна норма робочого часу (у 2008 році при 40-годинному робочому тижні дорівнює 167,6 год*);

* Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2008 рік див. у газеті «Оплата праці», 2008, № 4, с. 28 — 32, на 2009 рік — «Оплата праці», 2008, № 8, с. 6 — 8.

Кн — коефіцієнт, що враховує невиходи (щорічні відпустки, хвороби тощо).

 

Режим роботи

Згідно зі

ст. 50 КЗпП нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень. Водночас відповідно до ст. 61 КЗпП на деяких роботах, де за умовами виробництва (роботи) не може бути дотримано встановленої для відповідної категорії працівників (у тому числі й сторожів) щоденної або щотижневої тривалості робочого часу, допускається за погодженням із профспілковим комітетом підприємства, установи, організації запровадження підсумованого обліку робочого часу, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала норму робочого часу (ст. 50 і 51 КЗпП). Перелік посад, для яких може бути встановлено підсумований облік робочого часу, а також обліковий період для кожної категорії працівників установлюються в колективному договорі. Обліковий період може дорівнювати місяцю, кварталу, півріччю, року. При цьому щоденна або щотижнева тривалість робочого часу може в певних межах відхилятися від норми годин робочого дня (тижня). Однак недопрацювання чи перепрацювання, що виникло, має компенсуватися в межах облікового періоду так, щоб сума годин за графіком за обліковий період дорівнювала нормі робочого часу за цей період. Обліковий період охоплює як робочий час, так і години роботи у святкові, неробочі та вихідні дні.

Робочий час працівників при підсумованому обліку регулюється графіками роботи (змінності), що складаються на весь обліковий період.

Умови та порядок застосування підсумованого обліку робочого часу викладено в

Методрекомендаціях № 138, які можуть використовувати підприємства, установи, організації всіх форм власності та господарювання.

Згідно зі

ст. 66 КЗпП працівникам надається перерва для відпочинку та харчування, що не включається до робочого часу. Перерва для відпочинку та харчування має надаватися, як правило, через чотири години після початку роботи. На тих роботах, де за умовами виробництва перерву встановити неможливо, працівнику має бути надано можливість приймати їжу протягом робочого часу . Перелік таких робіт, порядок і місце приймання їжі встановлюються власником чи уповноваженим ним органом за погодженням з профспілковим комітетом. Згідно зі ст. 7 Закону України «Про колективні договори та угоди» від 01.07.93 р. № 3356-ХІІ це питання може бути вирішено в колективному договорі.

 

Оплата праці

Оплата праці сторожам здійснюється за годинною системою шляхом підсумованої кількості відпрацьованих годин за табелем робочого часу. При підсумованому обліку робочого часу години, що перевищують норму робочого часу за обліковий період, вважаються наднормовими. Згідно зі

ст. 106 КЗпП при годинній системі оплати праці робота в наднормовий час оплачується в подвійному розмірі годинної ставки. Якщо для працівника встановлено місячний оклад, то для здійснення нарахування заробітної плати слід визначити годинну тарифну ставку шляхом ділення окладу на кількість годин за нормою тривалості робочого часу.

Робота у святкові та неробочі дні згідно зі

ст. 107 КЗпП оплачується в подвійному розмірі. При цьому слід ураховувати п. 11 Методрекомендацій № 138, де зазначено, що в разі підсумованого обліку робочого часу робота у святкові та неробочі дні (ст. 73 КЗпП) за графіком включається до норми робочого часу за обліковий період. Тому при підрахунку наднормових годин у разі підсумованого обліку робочого часу робота у святкові та неробочі дні, виконана понад установлені на підприємстві норми робочого часу, за обліковий період не враховується, оскільки її вже оплачено в подвійному розмірі (як наднормову).

Слід зауважити, що

вихідні дні працівників, для яких установлено підсумований облік робочого часу, не збігаються із загальними вихідними днями в установі, організації. Таким працівникам вихідні встановлюються відповідно до графіка роботи. Тому робота сторожа в неділю (загальний для всіх працівників вихідний, який є робочим днем для цього працівника) не вважається роботою у вихідний день. Якщо ж, наприклад, у зв’язку з хворобою іншого сторожа працівнику, для якого встановлено підсумований облік робочого часу, довелося вийти на роботу в день, який згідно з графіком саме для нього є вихідним, то вважається, що працівник відпрацював у вихідний день. І лише тоді оплата праці за роботу у вихідний день здійснюватиметься відповідно до правил, установлених для оплати праці у святкові та неробочі дні (ст. 107 КЗпП).

Робота сторожа, зокрема в дитячій дошкільній установі, не належить до робіт з особливими умовами праці, оскільки не виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та в умовах підвищеного ризику для здоров’я, також вона не пов’язана з підвищеними нервово-емоційними та інтелектуальними навантаженнями. У зв’язку з цим сторож не має права на відповідні доплати і додаткову відпустку за особливий характер праці.

Але при цьому, якщо режим роботи сторожа передбачає роботу в нічний час (що буває, як правило, на практиці), то єдиною доплатою є

доплата за роботу в нічний час. При цьому така доплата провадиться за фактично відпрацьований нічний час, який згідно зі ст. 54 КЗпП відлічується з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку. Розмір доплати встановлюється генеральною, галузевою угодами та колективним договором, але він не може бути нижче 20 % тарифної ставки (окладу) за кожну годину роботи в нічний час (ст. 108 КЗпП). Генеральною угодою між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців та підприємців і всеукраїнськими профспілками і об’єднаннями на 2008 — 2009 роки від 15.04.2008 р. доплату за роботу в нічний час включено до переліку доплат і надбавок, що мають міжгалузевий характер, і встановлено в розмірі 35 % годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи в цей час*.

* Щодо виконання вимог Генеральної угоди між КМУ, всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців та підприємців і всеукраїнськими профспілками і профоб’єднаннями на 2008 — 2009 роки див. лист Мінпраці від 04.07.2008 р. № 435/13/87-08 і статтю «Генугода — договір між владою, роботодавцями та профспілками» («Оплата праці», 2008, № 4, с. 4, 8).

Доплату за роботу у вечірній час при багатозмінному режимі, передбачену Генугодою в розмірі 20 % годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи в такий час, для посади сторожа не може бути встановлено в колективному договорі. Це пояснюється тим, що робота сторожа не належить до багатозмінного режиму, за якого робота протягом доби виконується у дві та більше змін. Робота сторожа — це робота за відповідним графіком виходу на роботу. Тому права на доплату за роботу у вечірній час сторож не має (див. консультацію фахівця Мінпраці «Робота сторожа не належить до багатозмінного режиму» // «Оплата праці», 2008, № 4, с. 11 — 12).

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі