Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Виплати працівникам

Редакція ОП
Оплата праці Жовтень, 2008/№ 8
Друк
Стаття

Виплати працівникам

 

При здійсненні виплат працівникам у бухгалтера виникає багато запитань: є та чи інша виплата об’єктом для нарахувань (утримань) внесків до соціальних фондів, чи обкладається вона податком з доходів фізичних осіб, чи застосовується до неї податкова соціальна пільга, під якою ознакою доходу виплата відображається у формі № 1 ДФ, чи підлягає вона індексації, компенсації, чи включається до розрахунку відпускних і лікарняних тощо.

Отримати відповіді на всі ці запитання можна із запропонованої статті. Для зручності читачів ми узагальнили всю інформацію у вигляді таблиці.

 

Людмила ТРОХИМЕНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Нормативні документи

КЗпП

— Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р.

Закон № 889 —

Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV.

Закон про податок на прибуток

— Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» у редакції від 22.05.97 р. № 283/97-ВР.

Порядок № 1266

— Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим соціальним страхуванням, затверджений постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266.

Порядок № 100

— Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100.

Інструкція № 5

— Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5.

 

Докладне розшифрування зарплатних виплат міститься в єдиному документі —

Інструкції № 5, розробленій відповідно до Закону України «Про оплату праці» від 24.03.95 р. № 108/95-ВР. Її дія поширюється на всіх юридичних осіб, їх філії, відділення, представництва та інші відокремлені підрозділи. Однак зазначена Інструкція не містить ув’язки складу цих виплат для цілей обкладення податками та внесками, оскільки має на меті суто статистичні цілі та застосовується для заповнення статистичних форм звітності.

Основні правила обкладення виплат працівникам внесками до соціальних фондів та податком з доходів фізичних осіб регулюються відповідними законодавчими актами та розробленими на їх виконання нормативно-правовими документами. Стисло зупинимося на цих правилах.

Страхові внески

нараховуються (утримуються) на суму оплати праці, що включає основну та додаткову заробітну плату, а також інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що підлягають обкладенню податком з доходів фізичних осіб. До бази обкладення внесками до Пенсійного фонду включаються також допомога по тимчасовій непрацездатності, оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок роботодавців, і винагороди за договорами цивільно-правового характеру. Отже, для включення виплати до бази для обкладення внесками до соціальних фондів мають виконуватися дві умови: по-перше, виплата має включатися до фонду оплати праці (виняток становлять виплати по тимчасовій непрацездатності), по-друге, виплата має обкладатися податком з доходів фізичних осіб.

Чинним законодавством установлено максимальний розмір доходу, з якого сплачуються соціальні внески. У 2008 році така величина дорівнює п’ятнадцяти розмірам прожиткового мінімуму, установленого законом для працездатних осіб, а саме:

— січень — березень —

9495 грн.;

— квітень — червень —

9705 грн.;

— липень — вересень —

9735 грн.

— жовтень — грудень —

10035 грн.

Порядок

оподаткування доходів, що виплачуються фізичним особам, визначено Законом № 889. Звертаємо увагу, що оподаткуванню підлягають лише ті виплати фізичним особам, які може бути персоніфіковано.

Також слід ураховувати, що від того, чи підпадає виплата під поняття «заробітна плата» для цілей

Закону № 889, залежатиме, чи потрібно зменшувати об’єкт оподаткування на суму внесків до фондів соціального страхування, а також чи потрібно враховувати таку виплату для визначення права працівника на податкову соціальну пільгу (далі — ПСП). Тому в таблиці ми навели відомості про утримання податку з доходів та застосування ПСП.

Нагадаємо, що згідно з

п.п. 6.5.1 Закону № 889 ПСП застосовується до доходу платника податку у вигляді заробітної плати, якщо його розмір не перевищує суму, яка дорівнює сумі прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженій на 1,4 та округленій до найближчих 10 гривень. У 2008 році граничний розмір доходу для застосування ПСП становить 890 грн. У разі якщо працівник має право на ПСП, передбачену п.п. 6.1.2 «а» — «в» Закону № 889 (пільга «на дітей»), граничний розмір доходу розраховується кратно кількості дітей.

У 2008 році діють такі розміри ПСП: звичайна «01» — 257,50 грн. (

п.п. 6.1.1 Закону № 889), підвищена «02» — 386,25 грн. (п.п. 6.1.2 Закону № 889), максимальна «03» — 515 грн. (п.п. 6.1.3 Закону № 889).

Усі персоніфіковані виплати фізичним особам відображаються в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ. У зазначеному звіті відображаються як оподатковувані, так і неоподатковувані доходи фізичних осіб. Для зручності ми навели

ознаки доходу, з якими відображаються в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ виплати, передбачені Інструкцією № 5.

У таблиці також подано інформацію про необхідність включення виплат до розрахунку середньої заробітної плати для виплати відпускних і лікарняних з урахуванням останніх змін. Нагадаємо, що на сьогодні діють різні порядки розрахунку середньої заробітної плати для зазначених виплат.

Так, розрахунок середньої заробітної плати для оплати

відпускних здійснюється відповідно до Порядку № 100. За загальним правилом розрахунковим періодом є останні 12 календарних місяців роботи. (Докладніше про розрахунок відпускних читайте у статті фахівця Мінпраці в газеті «Оплата праці», 2008, № 1, с. 14.)

Середня заробітна плата для обчислення допомоги по тимчасовій непрацездатності та оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності розраховується згідно з

Порядком № 1266. Для обчислення виплат по тимчасовій непрацездатності розрахунковим періодом у загальному випадку є останні 6 місяців, що передують місяцю, в якому настав страховий випадок. При цьому при розрахунку лікарняних необхідно взяти до уваги роз’яснення Мінпраці, надане в листі від 05.06.2008 р. № 295/020/99-08 (див. «Оплата праці», 2008, № 1, с. 4).

У зв’язку з тим, що згідно з чинним законодавством доходи громадян підлягають

індексації та компенсації, ми внесли до таблиці інформацію про необхідність їх проведення щодо кожної із зазначених виплат.

Нагадаємо: щомісяця на сторінках нашої газети ми наводимо величини приросту індексів споживчих цін для проведення індексації та компенсації заробітної плати. Зокрема, про особливості нарахування індексації за жовтень 2008 року див. «Оплата праці», 2008, № 7, с. 20, компенсації за жовтень 2008 року — «Оплата праці», 2008, № 8, с. 30.

Також додамо, що ці таблиці дозволяють комерційним підприємствам визначити, чи включається та чи інша виплата до складу

валових витрат підприємства.

Отже, покажемо

виплати, що найчастіше використовуються , у табличній формі.

 

Скорочення, прийняті в таблиці

:

ВВ — валові витрати;

ПДФО — податок з доходів фізичних осіб;

ПСП — податкова соціальна пільга;

ПФ — внесок на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;

ФТВП — внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням;

ФБ — внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття;

ФНВ — внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві.

 

Пункт Інструкції № 5

Види виплат

Розрахунок середньої з/п для:

Індексація

Компенсація

ВВ

ПДФО

Ознака доходу

ПСП

Фонди соціального страхування

лікарняних

відпускних

нарахування

утримання

ПФ

ФТВП, ФБ, ФНВ

ПФ

ФТВП, ФБ

1. ФОНД ОПЛАТИ ПРАЦІ

Фонд основної заробітної плати (п. 2.1 Інструкції № 5)

2.1.1

Винагороди за виконану роботу згідно з установленими нормами праці за тарифними ставками (окладами), відрядними розцінками робітникам і посадовими окладами керівникам, фахівцям, технічним службовцям, уключаючи в повному обсязі внутрішнє сумісництво

+

+

+

+

+

+

01

+

+

+

+

+

2.1.2

Суми процентних або комісійних нарахувань залежно від обсягу доходів (виручки), отриманих від реалізації продукції (робіт, послуг), у разі якщо вони є основною заробітною платою

+

+

+

+

+

+

01

+

+

+

+

+

2.1.4

Оплата при переведенні працівника на нижчеоплачувану роботу у випадках і розмірах, передбачених чинним законодавством, а також при невиконанні норм виробітку та виготовленні продукції, яка виявилася браком, не з вини працівника

+

+

+/- 1

+

+

+

01

+

+

+

+

+

1

При переведенні працівника на нижчеоплачувану роботу йому протягом двох тижнів з дня переведення відповідно до ст. 114 КЗпП зберігається попередній середній заробіток. Виплати, які розраховуються виходячи із середньої заробітної плати, індексації не підлягають (див. лист Мінпраці від 30.10.2003 р. № 024-130).

2.1.5

Оплата праці висококваліфікованих працівників, залучених для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників

+

+

+

+

+

+

01

+

+

+

+

+

2.1.6

Оплата праці за час перебування у відрядженні (крім відшкодування витрат у зв’язку з відрядженням: добових, вартості проїзду, витрат на наймання житлового приміщення)

+

+

- 1

+

+

+

01

+

+

+

+

+

1

Середня заробітна плата, нарахована за період перебування у відрядженні, індексації не підлягає (див. лист Мінпраці від 22.06.2007 р. № 47/10/136-07).

2.1.8

Оплата праці (включаючи гонорари) працівників, які не перебувають у штаті підприємства (за умови, що розрахунки проводяться підприємством безпосередньо з працівниками), за виконання робіт згідно з договорами цивільно-правового характеру, включаючи договір підряду (за винятком фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності)

-

-

+ 1

+ 1

+

+ 2

01

-

+ 3

-

+ 3

-

1

Індексації та компенсації підлягають доходи, отримані за договорами цивільно-правового характеру у випадку, якщо такі виплати не є разовими. Згідно з п. 7 Порядку № 1078 виплати за цивільно-правовими договорами індексуються в межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб з урахуванням заробітної плати, отриманої за основним місцем роботи (на підставі довідки з основного місця роботи). 2 Об’єкт оподаткування не зменшується на суму внеску до Пенсійного фонду, тобто податок з доходів фізичних осіб розраховують шляхом множення нарахованого доходу на ставку податку. 3 Внесок до Пенсійного фонду нараховується (утримується) тільки в тому разі, якщо за договорами цивільно-правового характеру виконуються роботи. На виплату за договором цивільно-правового характеру, за яким надаються послуги, внесок до Пенсійного фонду не нараховується (не утримується) (див. лист ПФУ від 01.09.2006 р. № 11127/03-02).

Фонд додаткової заробітної плати (п. 2.2 Інструкції № 5)

2.2.1

Надбавки і доплати до тарифних ставок (окладів, посадових окладів) у розмірах, передбачених чинним законодавством, за:

 

— суміщення професій (посад)

+

+

+ 1

+

+

+

01

+

+

+

+

+

— розширення зони обслуговування чи збільшення обсягу робіт

+

+

+ 1

+

+

+

01

+

+

+

+

+

— виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника

+

+

+ 1

+

+

+

01

+

+

+

+

+

— роботу у важких та шкідливих і особливо важких та особливо шкідливих умовах праці

+

+

+ 1

+

+

+

01

+

+

+

+

+

— інтенсивність праці

+

+

+ 1

+

+

+

01

+

+

+

+

+

— роботу в нічний час

+

+

+ 1

+

+

+

01

+

+

+

+

+

— керівництво бригадою

+

+

+ 1

+

+

+

01

+

+

+

+

+

— високу професійну майстерність

+

+

+ 1

+

+

+

01

+

+

+

+

+

— класність водіям (машиністам) транспортних засобів

+

+

+ 1

+

+

+

01

+

+

+

+

+

— високі досягнення у праці, у тому числі державним службовцям

+

+

+ 1

+

+

+

01

+

+

+

+

+

— виконання особливо важливої роботи на визначений строк

+

+ 2

+ 1

+

+

+

01

+

+

+

+

+

— знання та використання в роботі іноземної мови

+

+

+1

+

+

+

01

+

+

+

+

+

— допуск до державної таємниці

+

+

+ 1

+

+

+

01

+

+

+

+

+

— дипломатичні ранги, персональні звання службових осіб, ранги державних службовців, кваліфікаційні класи суддів

+

+

+ 1

+

х

+

01

+

+

+

+

+

— учений ступінь

+

+

+ 1

+

+

+

01

+

+

+

+

+

— роботу на територіях радіоактивного забруднення

+

+

+1

+

+

+

01

+

+

+

+

+

— інші надбавки і доплати, передбачені чинним законодавством, уключаючи доплату до розміру мінімальної заробітної плати

+ 3

+

+1

+

+

+

01

+

+

+

+

+

1

Доплати і надбавки підлягають індексації в разі, якщо вони не мають разового характеру. 2 У тому разі, якщо ця виплата є одноразовою і не входить до обов’язків працівника, вона не включається до розрахунку відпускних. 3Інші доплати та надбавки включаються до розрахунку середньої заробітної плати за умови одночасного виконання таких вимог: — на ці виплати нараховуються соціальні внески; — ці виплати здійснюються за відпрацьований час.

2.2.2

Премії і винагороди, що мають систематичний характер, незалежно від джерел фінансування (крім сум, зазначених у п.п. 2.3.2)

+

+ 1

+

+

+

+

01

+

+

+

+

+

1

Включаються до розрахунку середньої заробітної плати, якщо є виробничими преміями і преміями за економію конкретних видів палива, електроенергії та теплової енергії (перший абзац п. 3 Порядку № 100).

2.2.3

Процентні або комісійні винагороди, виплачені додатково до тарифної ставки (окладу, посадового окладу)

+

+ 1

+ 1

+

+

+

01

+

+

+

+

+

1

За умови, що такі виплати не мають разового характеру.

2.2.4

Оплата роботи в надурочний час і у святкові та неробочі дні, у розмірах та за розцінками, установленими чинним законодавством

+

+

- 1

+

+

+

01

+

+

+

+

+

1

Такі виплати є разовими, а отже, індексації не підлягають.

2.2.7

Суми виплат, пов’язаних з індексацією заробітної плати працівників

+

+

-

+

+

+

01

+

+

+

+

+

2.2.8

Суми компенсації працівникам втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням строків її виплати

+

-

-

-

+

+

01

+

+

+

+

+

2.2.11

Вартість безоплатно наданого працівникам форменого одягу, обмундирування, які можуть використовуватися поза робочим місцем і залишаються в особистому постійному користуванні, або сума знижки в разі продажу форменого одягу за зниженими цінами*

+

-

-

-

-

+ 1

01

+

+ 1

+ 1

+ 1

+ 1

* Якщо обмундирування (формений одяг деяких категорій службовців) видається в тимчасове користування працівникам відповідно до чинного законодавства, то його вартість не обкладається податком з доходів фізичних осіб на підставі п.п. 4.3.14 Закону про податок з доходів, відповідно і не обкладається внесками до соціальних фондів, і включається до валових витрат на підставі п.п. 5.4.1 Закону про податок на прибуток. Вартість такого обмундирування відображається в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ з ознакою доходу «14».

1

Об’єкт обкладення податком з доходів фізичних осіб та внесками до фондів соціального страхування розраховується з урахуванням «натурального» коефіцієнта, установленого п. 3.4 Закону про податок з доходів.

2.2.12

 

Оплата за невідпрацьований час:

 

— оплата, а також суми грошових компенсацій у разі невикористання щорічних (основної та додаткових) відпусток і додаткових відпусток працівникам, які мають дітей, у розмірах, передбачених законодавством

- 1

+/- 2

- 3

+

+

+

01

+

+

+

+

+

— оплата додаткових відпусток (понад тривалість, передбачену законодавством), наданих відповідно до колективного договору

- 1

+

- 3

+

+

+

01

+

+

+

+

+

— оплата додаткових відпусток у зв’язку з навчанням та творчих відпусток

- 1

+

- 3

+

+

+

01

+

+

+

+

+

— оплата додаткових відпусток, які надаються відповідно до Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.91 р. № 796-ХII

- 1

+

- 3

+

+

+

01

+

+

+

+

+

— суми заробітної плати, що зберігаються за основним місцем роботи працівників, за час їх навчання з відривом від виробництва в системі підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів

- 1

+

- 3

+

+

+

01

+

+

+

+

+

1

Виплати за час, протягом якого працівник не працював і йому зберігався середній заробіток відповідно до чинного законодавства (розраховані згідно з Порядком № 100), не включаються до розрахунку середньої заробітної плати для оплати лікарняних, навіть якщо на них нараховувалися соціальні внески (див. лист Мінпраці від 25.06.2004 р. № 20-338). 2 Компенсація за невикористану відпустку, як одноразова виплата, не включається до розрахунку середньої заробітної плати для оплати відпускних. 3 Виплати, які розраховуються виходячи із середньої заробітної плати, індексації не підлягають (див. лист Мінпраці від 30.10.2003 р. № 024-130).

Інші заохочувальні та компенсаційні виплати (п. 2.3 Інструкції № 5)

2.3.2

Винагороди та заохочення, які здійснюються один раз на рік або мають разовий характер, зокрема:

 

— винагороди за підсумками роботи за рік, щорічні винагороди за вислугу років (стаж роботи)

+ 1

+ 2

- 3

+

+/- 4

+

016

+

+ 6

+6

+6

+ 6

— премії за виконання важливих і особливо важливих завдань

+1

- 5

- 3

+

+/- 4

+

01

+

+

+

+

+

— одноразові заохочення, не пов’язані з конкретними результатами праці (наприклад, до ювілейних та пам’ятних дат, як у грошовій, так і в натуральній формі)

+ 1

- 5

- 3

+

+/- 4

+

01

+

+

+

+

+

— грошова винагорода державним службовцям за добросовісну безперервну працю в органах державної влади, зразкове виконання трудових обов’язків

+ 1

- 5

- 3

+

х

+

01

+

+

+

+

+

1

Згідно з п. 9 Порядку № 1266, якщо застрахована особа частину місяця в розрахунковому періоді не працювала з поважних причин (тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком), для обчислення середньої заробітної плати ці виплати враховуються в такому місяці пропорційно відпрацьованому часу.

2

Відповідно до Порядку № 100 одноразова винагорода за підсумками роботи за рік та за вислугу років для розрахунку відпускних включається до середнього заробітку шляхом додавання до заробітку за кожний місяць розрахункового періоду 1/12 винагороди, нарахованої в поточному році за попередній календарний рік. Разом з тим слід мати на увазі, що на думку Мінпраці (див. лист від 02.03.2007 р. № 696/0/10-07/13, якщо одноразову винагороду за підсумками роботи за рік нараховано за попередній календарний рік у такому попередньому році, то вся сума винагороди до розрахунку середньої зарплати для розрахунку відпускних не включається. 3 Індексації не підлягають доходи громадян, що мають разовий характер. 4 Незважаючи на те що ці виплати входять до фонду оплати праці за Інструкцією № 5, для правомірного відображення їх у складі валових витрат можливість таких виплат краще передбачити в колективному (індивідуальному трудовому) договорі в розділі «Оплата праці». У цьому випадку підприємство керуватиметься п.п. 5.6.1 Закону про податок на прибуток для включення таких виплат до складу валових витрат. 5 Не включаються до розрахунку середньої заробітної плати згідно з Порядком № 100 премії, які є одноразовими виплатами (див. лист Мінпраці від 13.06.2003 р. № 18-403). 6 Якщо винагорода за підсумками роботи за рік виплачується особі, яка вже звільнилася, внески до фондів соціального страхування на неї не нараховуються і не утримуються. Щодо цього питання див. лист Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві від 06.04.2006 р. № 305-07-1, лист ПФУ від 22.08.2006 р. № 10750/03-20, лист Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 08.11.2005 р. № 01-16-1941.

2.3.3

Матеріальна допомога, що має систематичний характер, надана всім або більшості працівників (на оздоровлення, у зв’язку з екологічним станом, крім сум, зазначених у п. 3.3)

+ 1

- 2

-

+

+/- 3

+

01

+

+

+

+

+

1

Згідно з п. 9 Порядку № 1266 принцип включення разових заохочувальних та компенсаційних виплат, до яких, зокрема, належить і матеріальна допомога, до складу середньої заробітної плати для розрахунку лікарняних такий: якщо фізична особа з поважних причин (у зв’язку з хворобою, відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами, відпусткою для догляду за дитиною до 3 років або за наявності медичного висновку до 6 років) не працювала частину місяця, виплати, що мають разовий характер, ураховуються пропорційно відпрацьованому цього місяця часу. З цього приводу див. також лист Мінпраці від 05.06.2008 р. № 295/020/99-08 та коментар редакції («Оплата праці», 2008, № 1, с. 4). 2Згідно з роз’ясненнями Мінпраці, наданими листом від 13.12.2005 р. № 694/13/84-05, систематична матеріальна допомога не повинна враховуватися при розрахунку середньої зарплати згідно з Порядком № 100. 3 Незважаючи на те що ці виплати входять до фонду оплати праці згідно з Інструкцією № 5, для правомірного відображення їх у складі валових витрат можливість таких виплат краще передбачити в колективному (індивідуальному трудовому) договорі в розділі «Оплата праці». У цьому випадку підприємство керуватиметься п.п. 5.6.1 Закону про податок на прибуток для включення до валових витрат таких виплат.

2.3.4

Витрати соціального характеру у грошовій та натуральній формі:

 

— вартість путівок працівникам та членам їх сімей на лікування і відпочинок, екскурсії або суми компенсації, видані замість путівок за рахунок підприємства*

+

-

- 1

- 1

+/- 2

+ 3

01

+

+ 3

+ 3

+3

+ 3

— вартість проїзних квитків, які персонально розподіляються між працівниками, та відшкодування працівникам вартості проїзду транспортом загального користування

+

-

- 1

- 1

+/- 2

+ 3

01

+

+ 3

+ 3

+3

+ 3

1

Доходи фізичних осіб у натуральній формі індексації та компенсації у зв’язку з порушенням строків виплати не підлягають. 2 Незважаючи на те що ці виплати входять до фонду оплати праці за Інструкцією № 5, для правомірного відображення їх у складі валових витрат можливість таких виплат краще передбачити в колективному (індивідуальному трудовому) договорі в розділі «Оплата праці». У цьому випадку підприємство керуватиметься п.п. 5.6.1 Закону про податок на прибуток для включення таких виплат до складу валових витрат. 5 При виплаті доходу в негрошовій формі база для нарахування (утримання) ПДФО та внесків до соцфондів (включаючи Пенсійний фонд) розраховується з урахуванням «натурального» коефіцієнта, установленого п. 3.4 Закону № 889.

2. ІНШІ ВИПЛАТИ, ЯКІ НЕ ВХОДЯТЬ ДО ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ (П. 3 ІНСТРУКЦІЇ № 5)

3.1

Внески підприємств на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

-

-

-

-

+

-

Х

-

-

-

-

-

3.2

Допомоги та інші виплати, що здійснюються за рахунок коштів фондів державного соціального страхування:

 

— допомога по тимчасовій непрацездатності

-

+

-

+

-

+

01

+

+

-

+

-

— допомога по вагітності та пологах

-

+

-

+

-

-

22

-

-

-

-

-

— допомога на поховання

-

-

-

-

-

-

22

-

-

-

-

-

 

— оплата путівок на санаторно-курортне лікування та оздоровлення

-

-

-

-

-

-

41

-

-

-

-

-

3.3

Оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства, установи, організації

-

+

-

+

+

+

01

+

+

-

+

-

3.4

Соціальні допомоги та виплати за рахунок коштів підприємства, установлені колективним договором (працівникам, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною, у зв’язку з народженням дитини, сім’ям з неповнолітніми дітьми)

-

-

-

-

-

+

09

-

-

-

-

-

3.6

Одноразова допомога працівникам, які виходять на пенсію згідно з чинним законодавством та колективним договором (уключаючи грошову допомогу державним службовцям та науковцям)

-

-

-

-

-/+ 1

+

01

- 2

-

-

-

-

1

Якщо цю виплату встановлено чинним законодавством, то її може бути включено до валових витрат на підставі п.п. 5.6.2 Закону про податок на прибуток. 2 На думку ДПАУ (див. лист від 26.04.2004 р. № 7441/7/17-3117), для цілей Закону № 889 ця виплата підпадає під поняття «заробітна плата», тому якщо після виходу на пенсію працівник продовжує працювати, ця виплата враховуватиметься при визначенні права на ПСП.

3.8

Суми вихідної допомоги при припиненні трудового договору

-

-

-

-

+ 1/-

+ 2

01

- 3

-

-

-

-

1

Ця виплата в розмірі, передбаченому чинним законодавством, включається до валових витрат на підставі п.п. 5.6.2 Закону про податок на прибуток. 2 Сума вихідної допомоги, що виплачується у випадках, передбачених КЗпП, на думку ДПАУ, підлягає обкладенню податком з доходів фізичних осіб як дохід у вигляді заробітної плати (лист ДПАУ від 25.05.2004 р. № 9402/7/17-3117). 3 Виплата вихідної допомоги провадиться в місяці звільнення працівника, коли ПСП не застосовується.

3.10

Витрати на платне навчання працівників та членів їх сімей, не пов’язане з виробничою необхідністю, згідно з договором між підприємством і навчальним закладом

-

-

-

-

-

+ 1

09

-

-

-

-

-

1

У зв’язку з тим, що ця виплата є негрошовим доходом, об’єкт обкладення ПДФО розраховується з урахуванням «натурального» коефіцієнта, передбаченого п. 3.4 Закону № 889.

3.12

Виплати у встановленому розмірі особам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи (крім зазначених у пп. 2.2.1, 2.2.12)

-

-

-

-

-

- 1

22

-

-

-

-

-

1

Відповідно до п.п. 4.3.4 Закону № 889 суми відшкодування платнику податків розміру шкоди, заподіяної йому внаслідок Чорнобильської катастрофи, у порядку і сумах, визначених Законом, не обкладаються ПДФО.

3.14

 

Винагорода за авторським договором на створення і використання творів науки, літератури та мистецтва, крім гонорару штатним працівникам редакцій газет, журналів, інших засобів масової інформації, видавництва, установ мистецтва та (або) оплати їх праці, яка розраховується за ставками (розцінками) авторської (постановочної) винагороди, нарахованої на цьому підприємстві

-

-

-

-

+

+ 1

02

-

-/+ 2

-

-/+ 2

-

1

Об’єкт оподаткування не зменшується на суму внеску до Пенсійного фонду, тобто ПДФО розраховують шляхом помноження нарахованого доходу на ставку податку. 2 Внесками до Пенсійного фонду щодо неслужбових творів обкладатиметься лише винагорода за авторськими договорами замовлення, тобто коли авторським договором передбачається написання твору для замовника (див. листи ПФУ від 06.12.2004 р. № 12353/04).

3.15

Витрати на відрядження:

 

— добові в межах норм, вартість проїзду, витрати на наймання житлового приміщення, а також компенсаційні виплати та добові, що виплачуються при переїзді на роботу до іншої місцевості згідно з чинним законодавством

-

-

-

-

+

-

Х

-

-

-

-

-

— добові понад установлені норми

-

-

-

-

-

+

09

-

-

-

-

-

3.16

Надбавки (польове забезпечення) до тарифних ставок і посадових окладів працівників, направлених для виконання монтажних, налагоджувальних, ремонтних та будівельних робіт, і працівників, робота яких виконується вахтовим методом, постійно проводиться в дорозі або має роз’їзний (пересувний) характер, у розмірах, визначених чинним законодавством

-

-

-

-

+

+ 1

01

+

-

-

-

-

1

Ця виплата в розмірі, передбаченому колективним договором або за узгодженням із замовником, уключається до складу заробітної плати і обкладається податком з доходів у її складі (див. лист ДПАУ від 14.05.2007 р. № 4639/6/17-0716).

3.19

Вартість виданих згідно з діючими нормами спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, миючих та знешкоджуючих засобів, молока та лікувально-профілактичного харчування або відшкодування витрат працівникам за придбання ними спецодягу та інших засобів індивідуального захисту в разі невидачі їх адміністрацією

-

-

-

-

+

- / + 1

14

-

-

-

-

-

1

Суми грошових коштів, виплачені як відшкодування витрат працівників за придбання спецодягу, підлягають оподаткуванню в загальному порядку. Якщо платник податків, який припиняє трудові відносини з роботодавцем, не повертає зазначене майно, його первісна вартість включається до загального оподатковуваного доходу працівника у вигляді додаткового блага. У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ такий дохід відображається з ознакою доходу «09».

3.20

Вартість придбаних підприємством проїзних квитків, які персонально не розподіляються між працівниками, а видаються їм у разі потреби для виконання виробничих завдань (у зв’язку зі специфікою роботи)

-

-

-

-

+

-

Х

-

-

-

-

-

3.22

Компенсація працівникам за використання для потреб виробництва власного інструменту та особистого транспорту

-

-

-

-

+

+

01

-

-

-

-

-

3.23

Вартість подарунків до свят та квитків на видовищні заходи для дітей працівників

-

-

-

-

-

+ 1

09

-

-

-

-

-

1

Об’єкт оподаткування розраховується з урахуванням «натурального» коефіцієнта, установленого п. 3.4 Закону № 889.

3.24

Витрати на підготовку та перепідготовку кадрів (крім витрат на заробітну плату, зазначених у п.п. 2.2.12):

 

— витрати на оплату навчання, підготовку або перепідготовку працівників в установах освіти за профілем роботодавця або загальними виробничими потребами роботодавця в межах розміру прожиткового мінімуму, установленого на 1 січня звітного року, помноженого на 1,4 і округленого до найближчих 10 грн., із розрахунку на кожний місяць навчання (у 2008 році — 890 грн. на місяць)

-

-

-

-

+ 1

- / + 2

37

-

-

-

-

-

— понад зазначену суму

-

-

-

-

+ 1

+

09

-

-

-

-

-

— витрати на навчання та (або) професійну підготовку у вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладах осіб, які не перебувають у трудових відносинах з суб’єктом господарювання, але уклали з ним письмову угоду (договір, контракт) про взяті зобов’язання відпрацювати у нього після закінчення навчання не менше трьох років

-

-

-

-

+ 1

+

14

-

-

-

-

-

— стипендії слухачам підготовчих відділень, студентам, аспірантам, направленим на навчання з відривом від виробництва до вищих навчальних закладів

-

-

+

+

+ 1

+

09

-

-

-

-

-

— оплата проїзду до місцезнаходження навчального закладу і назад

-

-

-

-

+ 1

+ 3

09

-

-

-

-

-

— витрати, пов’язані з організацією навчального процесу (придбання навчального матеріалу, оренда приміщень)

-

-

-

-

+ 1

- 4

Х

-

-

-

-

-

1

До валових витрат такі суми включаються в межах 3 % фонду оплати праці звітного періоду (п.п. 5.4.2 Закону про податок на прибуток). 2Якщо працівник звільняється протягом такого навчання або до закінчення другого календарного року після закінчення навчання, то сплачена за його навчання сума включається до доходу працівника у вигляді додаткового блага і підлягає оподаткуванню. 3 У разі якщо така виплата відшкодовується у складі витрат на відрядження, сплати податку з доходів фізичних осіб можна уникнути. 4Якщо такі витрати є персоніфікованими, вони обкладатимуться ПДФО з урахуванням «натурального» коефіцієнта і відображатимуться в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ з ознакою «09».

3.30

Витрати на оплату послуг з лікування працівників, які було надано установами охорони здоров’я (крім виплат, зазначених у п.п. 2.3.3)

-

-

-

-

-

- /+ 1

39

-

-

-

-

-

1

Така неоподатковувана матеріальна допомога на лікування надається на підставі п.п. 9.7.4 Закону № 889. При невиконанні умов, зазначених у цьому підпункті, матеріальна допомога на лікування обкладається ПДФО та відображається в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ з ознакою «09». У разі якщо проводиться відшкодування витрат на лікування, що не відноситься до пільгованого, така виплата обкладається податком з доходів фізичних осіб з урахуванням «натурального» коефіцієнта, установленого п.п. 3.4 Закону про податок з доходів.

 

3.31

Матеріальна допомога разового характеру, що надається підприємством окремим працівникам у зв’язку із сімейними обставинами, на оплату лікування, оздоровлення дітей, поховання:

 

— нецільова благодійна допомога (матеріальна допомога), яка надається резидентами — юридичними або фізичними особами на користь платника податку протягом звітного податкового року сукупно в розмірі, що не перевищує розміру мінімального прожиткового мінімуму, установленого на 1 січня такого року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 грн., за умови, що на такого платника податку поширюється право на отримання податкової соціальної пільги згідно з п.п. 6.5.1 Закону про податок з доходів (у 2008 році — 890 грн.)

-

-

-

-

-

-

14

-

-

-

-

-

— грошові кошти або вартість майна (послуг), які надаються як допомога на лікування та медичне обслуговування платника податків його роботодавцем за рахунок коштів, що залишаються після обкладення такого роботодавця податком на прибуток підприємств, за наявності підтверджуючих документів, крім витрат, установлених у п.п. 5.3.4 Закону про податок з доходів

-

-

-

-

-

- 1

39

-

-

-

-

-

1

На думку ДПАУ, викладену в листі від 02.02.2005 р. № 639/Х/173115, ця пільга застосовується тільки тоді, коли роботодавець є платником податку на прибуток.

— допомога на поховання, що надається роботодавцем померлої фізичної особи за її останнім місцем роботи (у тому числі перед виходом на пенсію) у межах подвійного розміру прожиткового мінімуму на одну працездатну особу, установленого на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 грн. (у 2008 році — 1780 грн.)

-

-

-

-

-

- 1

09 2

-

-

-

-

-

1

Пільга щодо ПДФО діє тільки при наданні допомоги на поховання померлого працівника його роботодавцем за останнім місцем роботи (у тому числі перед виходом на пенсію). При виплаті допомоги працівнику на поховання його померлого родича вся її сума обкладається ПДФО (п.п. 4.3.21 Закону № 889). 2 Незважаючи на те що допомогу на поховання надано члену сім’ї померлого працівника, для якого підприємство не є роботодавцем, на думку ДПАУ, ця виплата має відображатися в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ з ознакою доходу «09» (див. консультацію в журналі «Вісник податкової служби України», 2007, № 15, с. 23).

 

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі