Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Щодо подання звітності до фондів соцстрахування

Редакція ОП
Оплата праці Вересень, 2008/№ 5
Друк
Лист від 24.06.2008 р. № 343/020/99-08.

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Щодо подання звітності до фондів соцстрахування

Лист від 24.06.2008 р. № 343/020/99-08

 

У Департаменті політики державного соціального страхування (далі — Департамент) розглянуто лист <...> щодо необхідності подання щомісячної звітності до фондів соціального страхування суб’єктами господарювання при умові, що організація не має ні власників, ні найманих працівників, які отримують заробітну плату за трудовими угодами (контрактами) або за цивільно-правовими угодами та повідомляємо.

Відповідно до статті 3 Закону України «Про об’єднання громадян» громадською організацією є об’єднання громадян для задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів.

Відповідно до статті 14 Закону України «Про об’єднання громадян» у разі реєстрації об’єднання громадян набуває статусу юридичної особи (об’єднання громадян, незалежно від назви (рух, конгрес, асоціація, фонд, спілка тощо) відповідно до цього Закону визначається політичною партією або громадською організацією).

Виходячи з норм пункту 3 статті 3 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» (далі — Закон № 755), громадські організації набувають статусу юридичної особи лише з моменту їх державної реєстрації у порядку, встановленому цим Законом.

Дія Закону України «Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб — підприємців» поширюється на державну реєстрацію всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми, форми власності та підпорядкування, а також фізичних осіб — підприємців.

Керуючись нормами статті 10 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», статті 4 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» та статті 22 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням», взяття на облік фондами соціального страхування юридичних осіб здійснюється на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором відповідно до Закону України № 755, не пізніше наступного робочого дня з дня отримання зазначених відомостей робочими органами виконавчої дирекції Фонду. Роботодавці — юридичні особи набувають статусу страхувальників з дня взяття їх на облік.

Отже, оскільки <...> обласна організація партії <...> є юридичною особою, то відповідно до чинного законодавства України вона

має бути зареєстрована у Фонді загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та Фонді соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Для надання відповіді щодо необхідності подання щомісячної звітності до фондів соціального страхування (при відсутності найманих працівників) Департаментом спільно з фондами соціального страхування було здійснено аналіз законодавства з питань загальнообов’язкового державного соціального страхування із зазначеного питання, за результатами якого повідомляємо наступне.

 

Щодо надання звітності до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Відповідно до пункту 10 статті 1 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» до роботодавців віднесено власника підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган та фізичних осіб, які використовують найману працю.

Відповідно до п. 6.7 Інструкції про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 18.12.2000 р. № 339 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16.01.2001 р. за № 30/5221, із змінами та доповненнями, роботодавці щокварталу складають у двох примірниках Розрахункову відомість про нарахування і перерахування страхових внесків до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття в установлені строки.

До того ж, відповідно до Закону України «Про зайнятість населення»:

1. Підприємства, установи й організації, їх структурні підрозділи та філії, незалежно від форми власності та господарювання, повинні у повному обсязі подавати інформацію службі зайнятості про наявність вільних робочих місць.

2. При вивільненні працівників (у тому числі працюючих пенсіонерів та інвалідів) у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці, у тому числі ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємств, установ, організацій, скороченням чисельності або штату працівників підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності, повідомляють про це не пізніш як за два місяці в письмовій формі державну службу зайнятості, вказуючи підстави і строки вивільнення, найменування професій, спеціальностей, кваліфікації, розмір оплати праці, а в десятиденний строк після вивільнення — списки фактично вивільнених працівників.

3. Підприємства, установи і організації, їх структурні підрозділи та філії, незалежно від форми власності та господарювання, які здійснювали прийом працівників, повинні у десятиденний строк у повному обсязі подавати інформацію про прийнятих працівників до центрів зайнятості за місцем їх реєстрації як платників страхових внесків.

Таким чином,

громадські організації, незалежно від того використовують вони працю найманих працівників чи ні, повинні надавати розрахункову відомість до центру зайнятості щокварталу. Крім того, у випадках використання найманої праці або наявності вакансій — звітність за формами 3-ПН, 4-ПН, 5-ПН (у визначені терміни), затвердженими наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 19.12.2005 р. № 420, погодженими з Держкомстатом України та зареєстрованими у Міністерстві юстиції України. Адміністративної відповідальності у разі неподання або несвоєчасного подання звітності до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття чинним законодавством не передбачено.

 

Щодо надання звітності до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

Відповідно до статей 6 та 7 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 23.09.99 р. № 1105-ХIV (далі — Закон) страхувальниками є роботодавці, а роботодавцем, відповідно до цього Закону, вважається власник підприємства або уповноважений ним орган та фізична особа, яка використовує найману працю.

Відповідно до пункту сьомого частини другої статті 45 Закону роботодавець як страхувальник зобов’язаний подавати звітність робочому органу виконавчої дирекції Фонду у строки, в порядку та за формою, що встановлені Фондом.

Відповідно до частини третьої статті 52 Закону за неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності щодо страхових внесків, несвоєчасне інформування Фонду про чисельність працівників, річний фактичний обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг), суму заробітної плати на підприємстві страхувальник притягується до відповідальності згідно із законом.

Виходячи з норм статті 1644 Кодексу України про адміністративні правопорушення неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності щодо страхових внесків, несвоєчасне інформування Фонду про чисельність працівників, річний фактичний обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) — тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ, організацій, фізичних осіб — підприємців, які використовують найману працю, у розмірі від восьми до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Згідно з пунктом 2 Інструкції про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, затвердженої постановою правління Фонду від 12.07.2007 р. № 36 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 01.08.2007 р. за № 867/14134 (далі — Інструкція),

статус платника страхових внесків мають:

2.1. Юридичні особи незалежно від форм власності і господарювання, виду діяльності та галузевої належності, а також їх відокремлені підрозділи (філії, інші підрозділи юридичної особи, що перебувають поза її місцезнаходженням та виробляють продукцію, виконують роботи або операції, надають послуги від імені юридичної особи, або представництва, що здійснюють представництво і захист інтересів юридичної особи) за умови, що розрахунки з оплати праці цих відокремлених підрозділів проводяться нецентралізовано.

2.2. Юридичні особи — об’єднання громадян, релігійні, профспілкові, благодійні організації, які використовують найману працю.

2.3. Розташовані в Україні іноземні підприємства, установи, організації (у тому числі міжнародні), філії або представництва, які використовують найману працю, якщо інше не передбачено міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України.

2.4. Фізичні особи — підприємці і фізичні особи, які не мають статусу підприємців, та використовують найману працю.

Відповідно до пункту 7 Інструкції обов’язок щодо подання звітності до Фонду покладено на юридичних осіб — платників страхових внесків та фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників.

Суб’єкти господарювання, зазначені в пунктах 2.2, 2.3, 2.4. Інструкції, які перебувають на обліку у Фонді і

не використовують або припинили використання найманої праці, тобто втратили статус платника страхових внесків, не зобов’язані подавати щоквартальну Розрахункову відомість за формою згідно з додатком 11 до Інструкції та річну відомість розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності за формою згідно з додатком 13 до Інструкції і на них не накладається адміністративне стягнення у вигляді штрафу за неподання або несвоєчасне подання звітності.

 

Щодо надання звітності до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Розділом 7 Інструкції про порядок надходження та витрачання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженої постановою правління Фонду від 26.06.2001 № 16, із змінами та доповненнями, передбачено, що страхувальник зобов’язаний щоквартально подавати або надсилати поштою з повідомленням про вручення Звіт про нараховані внески, перерахування та витрати, пов’язані із загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, за формою Ф4-ФСС з ТВП.

Згідно з Методичними рекомендаціями по заповненню звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП, затвердженими постановою правління від 18.05.2006 р. № 48,

в разі відсутності у страхувальника найманих працівників звіт подається з прочерками у відповідних рядках, що фактично буде підтвердженням відсутності використання праці найманих працівників та відповідно зобов’язань по сплаті страхових внесків до Фонду. Адміністративної відповідальності у разі неподання або несвоєчасного подання звітності до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності чинним законодавством не передбачено.

Директор департаменту політики державного соціального страхування Т. Антоненко

 

КОМЕНТАР РЕДАКЦІЇ

 

ЧИ ЗАВЖДИ ПОДАЄТЬСЯ ЗВІТНІСТЬ ДО СОЦФОНДІВ

 

Лист Мінпраці, що коментується, стосується підприємств та організацій, що не мають найманих працівників, котрі одержують заробітну плату за трудовими чи цивільно-правовими договорами. До них, зокрема, можуть належати новостворені підприємства (організації), підприємства (організації), що не здійснюють діяльність, у тому числі профспілкові та благодійні організації.

У листі відомство робить висновки щодо необхідності подання звітності до фондів соціального страхування такими суб’єктами.

Для зручності інформацію, викладену Мінпраці, узагальнимо у вигляді таблиці.

 

№ з/п

Найменування фонду соціального страхування

Найменування звітності

Необхідність подання звітності

Строк подання звітності

Чи передбачено адміністративну відповідальність за неподання або несвоєчасне подання звітності

1

2

3

4

5

6

1

Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Звіт про нараховані внески, перерахування та витрати, пов’язані із загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності (форма Ф4-ФСС з ТВП)

Подається

Щокварталу, не пізніше 20-го числа місяця, наступного за звітним кварталом (20.04, 20.07, 20.10, 20.01)

Не передбачено

2

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

Розрахункова відомість про нарахування і перерахування страхових внесків та використання коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (за формою згідно з додатком 11 до Інструкції від 12.07.2007 р. № 36)

Річна відомість розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності (за формою згідно з додатком 13 до Інструкції від 12.07.2007 р. № 36)

Подається юридичними особами незалежно від форм власності та господарювання

Щокварталу, до 20.04, 20.07, 20.10, 25.01

Згідно зі ст. 1654 КпАП:

1) штраф у розмірі від 8 до 15 нмдг;

2) за повторне порушення протягом року — штраф у розмірі від 10 до 20 нмдг

Не подається об’єднаннями громадян, профспілковими, благодійними та релігійними організаціями

Не передбачено

3

Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

Розрахункова відомість про нарахування та перерахування страхових внесків до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття*

Подається

Щокварталу, до 20.04, 20.07, 20.10, 25.01

Не передбачено

* За наявності вакансій до Фонду також подається Звіт про наявність вакансій (за формою № 3-ПН), затверджений наказом Мінпраці від 19.12.2005 р. № 420. Строк подання — за наявності вакансій.

 

Потрібно додати, що за відсутності найманих працівників звітність до соцфондів подається з прокресленнями у відповідних рядках (якщо подання звітності передбачено).

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі