Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Новації 2010 року

Редакція ОП
Оплата праці Грудень, 2009/№ 24
Друк
Довідкова інформація

Новації 2010 року

 

З 1 січня 2010 року набирає чинності низка нових норм та положень, що регулюють питання оплати праці, утримання податків та внесків із заробітної плати, подання звітності. Наведемо інформацію про нововведення з цієї дати в таблиці.

 

Нові розміри мінімальної заробітної плати і прожиткового мінімуму

Законом України «Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати» від 20.10.2009 р. № 1646-VІ у 2010 році встановлено нові розміри:

прожиткового мінімуму для працездатних осіб: з 1 січня — 869 грн., з 1 квітня — 884 грн., з 1 липня — 888 грн., з 1 жовтня — 907 грн., з 1 грудня — 922 грн.;

мінімальної заробітної плати: з 1 січня — 869 грн., з 1 квітня — 884 грн., з 1 липня — 888 грн., з 1 жовтня — 907 грн., з 1 грудня — 922 грн.

(Не виключено, що з прийняттям Закону про держбюджет-2010 зазначені розміри може бути підкориговано.)

Зміни в Законі України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-ІV

З прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей» від 19.05.2009 р. № 1343-VІ:

п.п. 6.1.3 Закону № 889 доповнено п.п. «е»: особи, які мають і виховують трьох та більше дітей віком до 18 років, матимуть право на максимальну ПСП (200 %) — з розрахунку на кожну таку дитину (у 2010 році розмір такої ПСП — 869 грн. за умови, що сума прожиткового мінімуму на 01.01.2010 р. становитиме 869 грн.).

Для отримання права на максимальну ПСП платник податків повинен не лише мати трьох та більше дітей віком
до 18 років, а й виховувати їх. Мабуть, факт виховання дітей необхідно буде підтверджувати документально;

п.п. 9.7.4 Закону № 889 доповнено п.п. «ж»: не включатиметься до оподатковуваного доходу цільова благодійна допомога, що надається резидентами — юридичними або фізичними особами в будь-якій сумі (вартості) платнику податку (батьку чи матері), який виховує трьох та більше дітей

Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо престижності шахтарської праці» від 25.06.2009 р. № 1564-VI ст. 7 Закону № 889 доповнено пп. 7.4 і 9.13: ставка податку з доходів становитиме 10 % від об’єкта оподаткування у вигляді таких доходів, як заробітна плата, інші виплати і винагороди, нараховані (виплачені) відповідно до умов трудового договору для:

шахтарів-працівників, які видобувають вугілля, залізняк, руди кольорових та рідких металів, марганцеві та уранові руди;

— працівників шахтобудівних підприємств, які зайняті на підземних роботах повний робочий день;

— працівників державних воєнізованих аварійно-рятувальних служб (формувань) у вугільній промисловості — за Списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими та особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо організації статистичних спостережень» від 05.03.2009 р. № 1070-VI п.п. 4.3.1 Закону № 889 доповнено п.п. «е»: не підлягає оподаткуванню сума грошової компенсації за витрати часу, розмір якої встановлюється КМУ, яку отримують фізичні особи за ведення записів та надання відомостей відповідно до програм державних вибіркових обстежень, що проводяться органами державної статистики

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань забезпечення житлом громадян» від 11.06.2009 р. № 1510-VI п.п. 4.3.1 Закону № 889 доповнено п.п. «є»: від оподаткування звільняється дохід фізичних осіб у вигляді суми грошової компенсації, що виплачується військовослужбовцям за належне їм для отримання жиле приміщення

Законом України «Про внесення змін до деяких законів України про сприяння виробництву та використанню біологічних видів палива» від 21.05.2009 р. № 1391-VІ п. 5.3 Закону № 889 доповнено п.п. 5.3.7: у складі податкового кредиту може бути відображено суму коштів, сплачених платником податку у зв’язку з переобладнанням транспортного засобу, що належить платнику податку, з використанням у вигляді палива моторного сумішевого, біоетанолу, біодизелю, стисненого або скрапленого газу, інших видів біопалива.

Суму таких витрат платника податків може бути включено до податкового кредиту в річній декларації за 2010 рік

Установлення мінімальної погодинної заробітної плати

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо погодинної оплати праці» від 25.06.2009 р. № 1574-VІ унесено зміни до ч. 1 ст. 95 КЗпП і ч. 1 ст. 3 Закону про оплату праці. Тепер мінімальна заробітна плата — це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче за яку не може здійснюватися оплата за виконану працівником місячну, а також погодинну норму праці (обсяг робіт).

Таким чином, з 1 січня 2010 року встановлюється мінімальна погодинна заробітна плата. У зв’язку з цим Кабінету Міністрів України доручено розробити і затвердити в установленому порядку механізм визначення та застосування мінімальної заробітної плати в погодинному розмірі

Збільшення тривалості додаткової відпустки на дітей

Зміни, унесені Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей» від 19.05.2009 р. № 1343-VІ, зачепили ч. 1, 2 ст. 1821 КЗпП і ч. 1, 2 ст. 19 Закону України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР. З 01.01.2010 р. жінці, яка працює та має двох чи більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда, або яка всиновила дитину, одинокій матері, батьку, який виховує дитину без матері (у тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла дитину під опіку, має щороку надаватися додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових та неробочих днів (ст. 73 КЗпП). За наявності декількох підстав для такої відпустки її тривалість не може перевищувати 17 календарних днів.

Нагадаємо, що до 2010 року тривалість додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, становить 7 календарних днів, а за наявності декількох підстав — не більше 14 календарних днів

Нові платники внесків до Фонду на випадок безробіття в частині нарахувань

Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення впливу світової фінансової
кризи на сферу зайнятості населення» від 25.12.2008 р. № 799-VІ підкориговано ст. 1 Закону України
«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000 р. № 1533-ІІІ.

З 01.01.2010 р. сплачувати внески до Фонду соціального страхування на випадок безробіття в частині нарахувань будуть також:

— військові частини Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України, внутрішніх військ, військ цивільної оборони;

— інші військові формування, створені відповідно до законів України, що виплачують грошове забезпечення;

— Служба безпеки України;

— Служба зовнішньої розвідки України;

— Державна спеціальна служба транспорту;

— Державна служба спеціального зв’язку і захисту інформації України;

— органи внутрішніх справ та податкової міліції;

— воєнізовані аварійно-рятувальні служби (формування), створені відповідно до законодавства на постійній основі.

Нагадаємо, що до 2010 року ці роботодавці сплачували внески до Фонду на випадок безробіття тільки в частині утримань

Зміни у сфері пенсійного страхування

Згідно з п. 4.1 Інструкції ПФУ від 19.12.2003 р. № 21-1 з 01.01.2010 р. 60 % мінімального страхового внеску становитиме розмір внеску до Пенсійного фонду для підприємств, установ, організацій, військових частин та органів, що виплачують заробітну плату (винагороду), грошове забезпечення, допомогу:

— особам, які згідно із законодавством отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (п.п. 2.2.14 Інструкції № 21-1);

— одному з непрацюючих працездатних батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, а також непрацюючим працездатним особам, які здійснюють догляд за інвалідом I групи або за особою похилого віку, котра за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду чи досягла 80-річного віку (п.п. 2.2.15 Інструкції № 21-1);

— особам, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України, Службі безпеки України, інших створених відповідно до законів України військових формувань, а також в органах Міністерства внутрішніх справ України (п.п. 2.2.16 Інструкції № 21-1).

У цьому випадку розмір мінімального страхового внеску визначається шляхом множення мінімального розміру заробітної плати, установленої законом на той час, за який здійснюється розрахунок сум страхових внесків, на ставку внеску, установлену для застрахованих осіб, зазначених у пп. 2.2.14 — 2.2.16 Інструкції № 21-1 (33,2 %)

Згідно з п. 1 ст. 4 Закону України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» від 26.06.97 р. № 400/97-ВР для платників фіксованого сільськогосподарського податку внесок до Пенсійного фонду у 2010 році нараховуватиметься за ставкою 33,2 %.

У 2010 році для роботодавців, зазначених у п.п. 2.1.1 Інструкції № 21-1, збільшиться розмір відшкодування витрат Пенсійного фонду на виплату і доставку пенсій працівникам, зайнятим повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими та особливо важкими умовами праці

за Списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, крім працівників, які були безпосередньо зайняті повний робочий день на підземних роботах (включаючи особовий склад частин рятувальників) з видобування вугілля, сланцю, руди й інших корисних копалин, на будівництві шахт і копалень за списком робіт і професій, затвердженим КМУ. Роботодавці зазначених працівників мають відшкодовувати Пенсійному фонду 80 % фактичних витрат на виплату і доставку таких пенсій, призначених та/або виплачених у 2010 році

Нова звітність до Пенсійного фонду

Постановою правління Пенсійного фонду України від 05.11.2009 р. № 26-1 прийнято новий Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування органам Пенсійного фонду України (далі — Порядок), що набирає чинності з 1 січня 2010 року.

Згідно з новим Порядком подаватиметься один єдиний звіт, що включає повну інформацію як про суми заробітної плати (грошового забезпечення, доходу) застрахованих осіб до системи персоніфікованого обліку, так і про суми нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

До нового Порядку прийнято вісім додатків.

«Звичайні» підприємства насамперед зацікавить додаток 4 — Звіт про суми нарахованої заробітної плати (грошового забезпечення, доходу) застрахованих осіб та суми нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до органів Пенсійного фонду України. Додаток 4 складається з 10 таблиць. Так, зокрема, таблиця 1 «Нарахування внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» є аналогом старого додатка 23.

Одним із нововведень прийнятого Порядку є встановлення для страхувальників — юридичних осіб місячного звітного періоду, у тому числі щодо персоніфікованої звітності. Звіт потрібно буде складати за новою формою (додаток 4) і подавати не пізніше ніж через 20 днів після закінчення звітного місяця.

Таким чином, починаючи зі звіту за січень 2010 року персоніфікована звітність на застрахованих осіб подаватиметься щомісяця

Надбавка посадовим особам санітарно-епідеміологічної служби

Постановою КМУ від 26.08.2009 р. № 910 установлено надбавку за вислугу років посадовим особам державної санітарно-епідеміологічної служби залежно від стажу роботи в такому розмірі:

— понад 3 роки — 10 % до посадового окладу;

— понад 10 років — 20 % до посадового окладу;

— понад 20 років — 30 % до посадового окладу.

Надбавка виплачується посадовим особам державної санітарно-епідеміологічної служби, до яких належать головні державні санітарні лікарі та їх заступники, лікарі-гігієністи, лікарі-епідеміологи, лікарі-бактеріологи, лікарі-вірусологи, лікарі-паразитологи, лікарі-дезінфекціоністи, лікарі-санологи, біологи, ентомологи, лаборанти з вищою освітою, помічники лікарів, фельдшери-лаборанти (лаборанти), медичні сестри, інструктори, крім тих, які мають право на виплату надбавки за тривалість безперервної роботи

Надбавка педагогічним працівникам

Постановою КМУ від 05.10.2009 р. № 1130 учителям, вихователям загальноосвітніх навчальних закладів, викладачам та майстрам виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів і вищих навчальних закладів I — II рівнів акредитації державної та комунальної форми власності, керівникам і заступникам керівників зазначених закладів, посади яких віднесені до посад педагогічних працівників, установлено надбавку в розмірі 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати)

Стажування наукових та науково-педагогічних працівників

Постановою КМУ від 23.09.2009 р. № 1015 установлено, що у 2010 — 2011 роках стажування аспірантів, докторантів, наукових та науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах і наукових установах в Україні та за кордоном здійснюватиметься за рахунок коштів вищих навчальних закладів та наукових установ, що направляють на стажування, а також грантів та інших джерел.

Постановою також затверджено Положення про стажування аспірантів, докторантів, наукових і науково-педагогічних працівників віком до 35 років у провідних вищих навчальних закладах і наукових установах в Україні та за кордоном. Документом передбачено, що строк стажування для наукових і науково-педагогічних працівників не повинен перевищувати шести місяців, а для аспірантів і докторантів двох місяців

Доповнено перелік посад для отримання наукової пенсії

КМУ постановою від 03.06.2009 р. № 539 уніс зміни до Переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III — IV рівнів акредитації, перебування на яких дає право на призначення пенсії та виплату грошової допомоги в разі виходу на пенсію відповідно до ст. 24 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», затвердженого постановою КМУ від 04.03.2004 р. № 257.

У результаті зазначених змін п. 4 Переліку доповнено посадою заступника головного конструктора (інженера, технолога) з наукового, науково-технічного напрямку діяльності підприємства, установи, організації

 

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі