Розмір податкової соціальної пільги у 2009 році та документи, необхідні для її отримання

Редакція ОП
Оплата праці Лютий, 2009/№ 3
В обраному У обране
Друк
Довідкова інформація

Розмір податкової соціальної пільги у 2009 році та документи, необхідні для її отримання

 

Порядок застосування податкової соціальної пільги (далі — ПСП) регулюється:

Законом України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889 (далі — Закон № 889);

Порядком подання документів та їх складом при застосуванні податкової соціальної пільги, затвердженим постановою КМУ від 26.12.2003 р. № 2035;

— наказом Державної податкової адміністрації України «Про затвердження форм заяв та повідомлення з питань отримання (застосування) податкової соціальної пільги, а також порядку інформування платників податку» від 30.09.2003 р. № 461

(далі — наказ № 461).

У загальному випадку ПСП у 2009 році застосовується, якщо

дохід, нарахований платнику податків у вигляді місячної заробітної плати, не перевищує 940,00 грн.

 


з/п

Категорії платників податку

Розмір ПСП

Документи, які необхідно подати платнику податків

%

сума, грн.

1

2

3

4

5

1

Будь-який платник податку, який отримує дохід у вигляді заробітної плати (п.п. 6.1.1 Закону № 889)

100

302,50

Заява про застосування ПСП (форму заяви затверджено наказом № 461)

2

Самотня мати чи самотній батько (опікун, піклувальник) — з розрахунку на кожну дитини віком до 18 років (п.п. «а» п.п. 6.1.2 Закону № 889)

150

453,75 (на кожну дитину віком до 18 років)*

1. Заява про застосування ПСП.
2. Копія свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народження дитини (дітей), або документ про підстави запису про батька дитини у Книзі реєстрації актів громадянського стану, чи документи, що підтверджують наявність і вік дитини (дітей), засвідчені відповідним органом країни, в якій іноземна фізична особа — платник податку постійно проживав(ла) до прибуття в Україну.
3. Копія рішення органу опіки та піклування про встановлення опіки чи піклування (якщо із заявою звертається опікун чи піклувальник).
4. Паспорт і свідоцтво про народження заявника.
5. Копія свідоцтва про розірвання шлюбу.
6. Копія паспорта з позначкою про розірвання шлюбу.
7. Документ, що підтверджує спільне проживання з дитиною (довідка ЖЕКу, довідка органу опіки, рішення суду або нотаріально засвідчений договір між колишніми членами подружжя стосовно здійснення батьківських прав та виконання обов’язків з утримання дитини)

3

Особа, яка утримує дитину-інваліда, — з розрахунку на кожну дитину віком до 18 років (п.п. «б» п.п. 6.1.2 Закону № 889)

150

453,75 (на кожну дитину віком до 18 років)*

1. Заява про застосування ПСП.
2. Копія свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народження дитини (дітей), або документ, що підтверджує визнання (установлення) батьківства, чи документи, що підтверджують наявність і вік утриманця (утриманців), затверджені відповідним органом країни, в якій іноземна фізична особа — платник податку постійно проживав(ла) до прибуття в Україну.
3. Копія рішення органу опіки та піклування про встановлення опіки чи піклування (якщо із заявою звертається опікун чи піклувальник).
4. Пенсійне посвідчення дитини або довідка медико-соціальної експертизи для заявника, який утримує дитину-інваліда віком від 16 до 18 років.
5. Медичний висновок, виданий закладами та установами МОЗ у встановленому порядку, але не більше ніж до місяця досягнення дитиною-інвалідом 16 років (якщо із заявою звертається платник податку, який утримує дитину-інваліда до 16 років)

4

Особа, яка має трьох чи більше дітей віком до 18 років, — з розрахунку на кожну дитину віком до 18 років (п.п. «в» п.п. 6.1.2 Закону № 889)

150

453,75 (на кожну дитину віком до 18 років)*

1. Заява про застосування ПСП.
2. Копія свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народження дитини (дітей), або документ, що підтверджує визнання (встановлення) батьківства, чи документи, що підтверджують наявність і вік дитини (дітей), засвідчені відповідним органом країни, в якій іноземна фізична особа — платник податку постійно проживав(ла) до прибуття в Україну.
3. Копія рішення органу опіки та піклування про встановлення опіки чи піклування (якщо із заявою звертається опікун чи піклувальник)

5

Удівець або вдова (п.п. «г» п.п. 6.1.2 Закону № 889)

150

453,75

1. Заява про застосування ПСП.
2. Паспорт.
3. Свідоцтво про одруження.
4. Свідоцтво про смерть чоловіка (дружини)

6

 

Особа, яка належить до 1-ї чи 2-ї категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, включаючи осіб, нагороджених грамотами Президії Верховної Ради УРСР у зв’язку з їх участю в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи (п.п. «д» п.п. 6.1.2 Закону № 889)

 

150

 

453,75

 

1. Заява про застосування ПСП.
2. Посвідчення (дублікат посвідчення) встановленого зразка:
— громадянина (громадянки), який (яка) постраждав(ла) унаслідок Чорнобильської катастрофи, категорії 1 серії А з відбитком штампа «Перереєстровано» і записом про дату перереєстрації, а також вкладишем установленого зразка;
— учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС категорії 2 серії А з відбитком штампа «Перереєстровано» та записом про дату перереєстрації;
— громадянина (громадянки), евакуйованого(ої) у 1986 році із зони відчуження категорії 2 серії Б;
— громадянина (громадянки), який (яка) постійно проживав(ла) в зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття рішення урядом України про відселення (розпорядження Ради Міністрів УРСР від 28.06.89 р. № 224) категорії 2 серії Б.

3. Копія Грамоти Президії Верховної Ради УРСР за участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.
4. Документ, що посвідчує особу

7

Учень, студент, аспірант, ординатор, ад’юнкт (п.п. «е» п.п. 6.1.2 Закону № 889)

150

453,75

1. Заява про застосування ПСП.
2. Довідка з навчального закладу про те, що заявник там навчається та за умовами здобуття освіти не отримує стипендію з бюджету

8

Інвалід І чи ІІ групи, у тому числі з дитинства (п.п. «є» п.п. 6.1.2 Закону № 889)

150

453,75

1. Заява про застосування ПСП.
2. Пенсійне посвідчення або довідка медико-соціальної експертизи

9

Особа, якій присуджено довічну стипендію як громадянину, який зазнав переслідування за правозахисну діяльність, включаючи журналістів (п.п. «ж» п.п. 6.1.2 Закону № 889)

150

453,75

1. Заява про застосування ПСП.
2. Копія акта Президента України про призначення зазначеної стипендії

10

Герой України, Герой Радянського Союзу, Герой Соціалістичної Праці та повний кавалер ордена Слави чи ордена Трудової Слави (п.п. «а» п.п. 6.1.3 Закону № 889)

200

605,00

1. Заява про застосування ПСП.
2. Орденська книжка Героя України або Героя Радянського Союзу, або Героя Соціалістичної Праці, або орденські книжки кавалерів орденів Слави чи Трудової Слави трьох ступенів, або довідки чи інші документи, які підтверджують присвоєння звання Героя України, Героя Радянського Союзу, Героя Соціалістичної Праці, нагородження орденами Слави чи Трудової Слави трьох ступенів

11

Учасник бойових дій під час Другої світової війни чи особа, яка в той час працювала в тилу, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (п.п. «б» п.п. 6.1.3 Закону № 889)

200

605,00

1. Заява про застосування ПСП.
2. Посвідчення учасника бойових дій за зразком, установленим постановою КМУ від 12.05.94 р. № 302, видане відповідними органами, або документи, що підтверджують участь у бойових діях під час Другої світової війни, або довідки, видані органами Міноборони, МВС, СБУ, Службою зовнішньої розвідки, Управлінням державної охорони, МЗС.
3. Документи, що підтверджують факт роботи в тилу під час Другої світової війни і наявність відповідних державних відзнак

12

Колишній в’язень концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання під час Другої світової війни або особа, визнана репресованою чи реабілітованою (п.п. «в» п.п. 6.1.3 Закону № 889)

200

605,00

1. Заява про застосування ПСП.
2. Посвідчення жертви нацистських переслідувань за зразком, установленим постановою КМУ від 27.09.2000 р. № 1467, або довідки, видані компетентними органами, або документи, що містять необхідні відомості про факт визнання особи репресованою чи реабілітованою

13

Особа, яку було насильно вивезено з території колишнього СРСР під час Другої світової війни на територію держав, що перебували у стані війни з колишнім СРСР чи були окуповані фашистською Німеччиною та її союзниками (п.п. «г» п.п. 6.1.3 Закону № 889)

200

605,00

1. Заява про застосування ПСП.
2. Посвідчення жертви нацистських переслідувань за зразком, установленим постановою КМУ від 27.09.2000 р. № 1467, або довідки, видані компетентними органами, або документи, що містять необхідні відомості про факт насильного вивезення з території колишнього СРСР під час Другої світової війни на територію держав, що перебували у стані війни з колишнім СРСР чи були окуповані фашистською Німеччиною та її союзниками

14

Особа, яка перебувала на блокадній території колишнього Ленінграда (Санкт-Петербург, Російська Федерація) у період з 08.09.41 р. по 27.01.44 р. (п.п. «д» п.п. 6.1.3 Закону № 889)

200

605,00

1. Заява про застосування ПСП.
2. Документи, що містять необхідні відомості про факт перебування на блокадній території колишнього Ленінграда (Санкт-Петербург, Російська Федерація) у період з 08.09.41 р. по 27.01.44 р.

 

* Обоє батьків — платники податків, які підпадають під визначення, зазначені в пп. «а» — «в» п.п. 6.1.2 Закону № 889, мають право на ПСП на кожну дитину і на «себе». При цьому граничний розмір доходу, що дає право на ПСП одному з батьків, становить 940 грн. х кількість дітей, а другому — лише 940 грн. незалежно від кількості дітей (лист ДПАУ від 29.03.2007 р. № 1560/к/17-0715).

 

Матеріал підготувала Марія КОЛЕСНИЧЕНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд