Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Антикризові заходи у сфері соціального страхування

Редакція ОП
Оплата праці Січень, 2009/№ 2
Друк
Стаття

Антикризові заходи у сфері соціального страхування

 

З прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення впливу світової фінансової кризи на сферу зайнятості населення» від 25.12.2008 р. № 799-VI зазнали змін багато норм законодавчих актів у частині зайнятості населення та соціального страхування.

Найважливіші положення антикризового Закону розглянемо в цій статті.

Олена ПАВЛЕНКО, головний редактор Тетяна ОНИЩЕНКО, економіст-аналітик

 

Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення впливу світової фінансової кризи на сферу зайнятості населення» від 25.12.2008 р. № 799-VI (далі — Закон № 799) було внесено зміни до деяких законів, зокрема:

Закону ВР УРСР «Про зайнятість населення» від 01.03.91 р. № 803-XII (далі — Закон № 803);

— Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000 р. № 1533-III (

далі — Закон № 1533);

— Закону України «Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового державного соціального страхування» від 11.01.2001 р. № 2213-III

(далі — Закон № 2213) ;

— Закону України «Про страхові тарифи на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 22.02.2001 р. № 2272-III

(далі — Закон № 2272) .

Закон № 799

в основній частині набув чинності з моменту опублікування, тобто з 13 січня 2009 року (опублікований у газеті «Урядовий кур’єр» від 13.01.2009 р. № 3), тому більшість нововведень діють уже зараз. Про все за порядком.

 

ЗМІНИЛИСЯ СТАВКИ ВНЕСКІВ ДО СОЦІАЛЬНИХ ФОНДІВ

Законом № 799

змінено ставки внесків до Фонду з тимчасової втрати працездатності, Фонду на випадок безробіття та Фонду від нещасних випадків із заробітної плати працівників. Це знайшло відображення в Законі № 2213* та Законі № 2272.

* Закон № 2213 у кодифікованому вигляді наведено на с. 8 цього номера.

Для зручності інформацію про старі ставки внесків із заробітної плати працівників, що діяли у 2008 році, та нові ставки, що діють у 2009 році, узагальнимо та наведемо в табличній формі.

Прийняті скорочення:

ПФ — Пенсійний фонд;

ФТВП — Фонд страхування з тимчасової втрати працездатності;

ФБ — Фонд страхування на випадок безробіття;

ФНВ — Фонд страхування від нещасних випадків на виробництві.

Як бачимо, змінилася ставка внеску із заробітної плати в частині нарахувань до Фонду з тимчасової втрати працездатності (зменшилася з 1,5 % до

1,4 %), у частині нарахувань до Фонду страхування на випадок безробіття (збільшилася з 1,3 % до 1,6 %), у частині утримання до Фонду страхування на випадок безробіття (збільшилася з 0,5 % до 0,6 %).

 

Ставки внесків до фондів соціального страхування із заробітної плати найманих працівників

 

До 13.01.2009 р.

З 13.01.2009 р.

ПФ

ФТВП

ФБ

ФНВ

ПФ

ФТВП

ФБ

ФНВ

Нарахування

33,2 %

1,5 %

1,3 %

Тариф

33,2 %

1,4 %

1,6 %

Тариф

Утримання

2 %

0,5 %, 1 %**

0,5 %

2 %

0,5 %, 1 %**

0,6 %

 

*

*
Ставка внесків становить 0,5 %, якщо заробітна плата працівника менша або дорівнює прожитковому мінімуму для працездатної особи. Якщо ж заробітна плата працівника більше такого прожиткового мінімуму, то ставка внесків становить 1 %.

Також зменшилися ставки внесків у частині нарахувань

до Фонду страхування від нещасних випадків на виробництві (зменшився розмір страхових тарифів на 0,1 відсоткового пункту). Наведемо нові розміри страхових тарифів залежно від присвоєного класу професійного ризику виробництва.

 

Клас професійного ризику виробництва

Страховий тариф (у відсотках до фактичних витрат на оплату праці найманих працівників)

Клас професійного ризику виробництва

Страховий тариф (у відсотках до фактичних витрат на оплату праці найманих працівників)

Клас професійного ризику виробництва

Страховий тариф (у відсотках до фактичних витрат на оплату праці найманих працівників)

1

0,56

10

0,68

19

0,96

2

0,57

11

0,70

20

0,97

3

0,58

12

0,72

21

0,98

4

0,59

13

0,73

22

0,99

5

0,60

14

0,75

23

1,06

6

0,62

15

0,80

24

1,10

7

0,63

16

0,84

25

1,13

8

0,65

17

0,86

26

1,19

9

0,66

18

0,93

27

1,25

28

1,31

42

1,83

56

2,54

29

1,38

43

1,85

57

2,81

30

1,40

44

1,90

58

2,82

31

1,41

45

1,91

59

2,90

32

1,45

46

1,99

60

3,28

33

1,46

47

2,04

61

3,56

34

1,57

48

2,06

62

3,70

35

1,58

49

2,08

63

3,99

36

1,66

50

2,25

64

4,2

37

1,67

51

2,27

65

6,41

38

1,76

52

2,32

66

6,52

39

1,77

53

2,34

67

13,50

40

1,79

54

2,37

 

 

41

1,80

55

2,46

 

 

 

Нагадаємо, що відповідно до

п. 4.2 Інструкції про порядок перерахування, обліку і витрачання страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, затвердженої постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань від 12.07.2007 р. № 36, робочі органи виконавчої дирекції Фонду повинні в місячний строк після встановлення Верховною Радою України нових розмірів страхових тарифів повідомити страхувальника про віднесення його до класу професійного ризику виробництва, якому відповідає його основний вид економічної діяльності, та розмір страхового тарифу шляхом відправлення йому нового повідомлення встановленої форми.

Таким чином, нові розміри страхових тарифів для проведення нарахувань до Фонду від нещасного випадку має бути доведено до відома страхувальників.

Слід окремо зазначити, що страховий тариф до Фонду від нещасного випадку

для бюджетних установ і організацій не змінився. Як і раніше, він становить 0,2 % фактичних витрат на оплату праці найманих працівників.

Як уже зазначалося,

Закон № 799 набув чинності з 13.01.2009 р. Тому при нарахуванні заробітної плати за січень 2009 року бухгалтерам доведеться до суми заробітної плати за робочі дні по 12 січня включно застосовувати старі ставки внесків до соціальних фондів, а із суми заробітної плати за робочі дні з 13 січня застосовувати нові ставки внесків до соціальних фондів.

Щодо порядку

обкладення перших п’яти днів тимчасової непрацездатності та допомоги по тимчасовій непрацездатності зауважимо: він залишився колишнім, тобто нарахування до Пенсійного фонду на ці виплати становлять 33,2 %, утримання до Пенсійного фонду — 2 % та податок з доходів фізичних осіб — 15 %.

 

ЗМІНЕНО СТРОКИ СПЛАТИ ВНЕСКІВ ДО ФОНДУ БЕЗРОБІТТЯ

Згідно з новою редакцією

абзацу першого ч. 3 ст. 17 Закону № 1533 змінено строки перерахування внесків до Фонду на випадок безробіття. Їх необхідно сплачувати одночасно з отриманням (перерахуванням) коштів на оплату праці (виплату доходу), у тому числі в безготівковій чи натуральній формі, або з виручки від реалізації товарів (послуг).

Для порівняння нагадаємо, що раніше внески можна було сплачувати один раз на місяць у день отримання роботодавцем коштів на оплату праці за другу половину місяця. Тепер же їх сплата повинна проводитися при кожній виплаті доходу того ж дня, у тому числі

при виплаті авансу.

 

 

ВИНАГОРОДИ ЗА ДОГОВОРАМИ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ ОБКЛАДАЮТЬСЯ ВНЕСКАМИ ДО ФОНДУ БЕЗРОБІТТЯ

На окрему увагу заслуговує питання обкладення винагороди, що виплачується фізичним особам за виконані роботи (надані послуги) за договорами цивільно-правового характеру.

Залишилося незмінним те, що винагорода фізичній особі за виконання

роботи за договорами цивільно-правового характеру обкладається внесками до Пенсійного фонду (33,2 % — нарахування, 2 % — утримання) та податком з доходів фізичних осіб (15 %). Винагорода фізичній особі за надані послуги за договорами цивільно-правового характеру обкладається податком з доходів фізичних осіб (15 %).

Із дня набуття чинності

Законом № 799 на суми винагороди фізичним особам за виконані роботи (надані послуги) згідно з цивільно-правовими договорами роботодавці фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності та інші особи (включаючи юридичних осіб), які використовують працю фізичних осіб за договорами цивільно-правового характеру, зобов’язані нараховувати внесок до Фонду на випадок безробіття.

Це випливає з того, що

Законом № 799 унесено зміни до ст. 1 Закону № 1533, згідно з якими до застрахованих осіб додатково віднесено осіб, які виконують роботи (надають послуги) згідно з цивільно-правовими договорами.

Наведемо змінені положення

Закону № 1533 та Закону № 2213 щодо платника внеску, об’єкта та ставки внеску до Фонду страхування на випадок безробіття в табличній формі.

 

Платник

Об’єкт обкладення (ст. 19 Закону № 1533)

Об’єкт обкладення та ставка (п. 2 ст. 1 Закону № 2213)

Роботодавці — власники підприємств, установ, організацій або уповноважені ними органи та фізичні особи, які використовують найману працю

Розмір страхових внесків установлюється у відсотках до сум фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, грошове забезпечення військовослужбовців, що включають витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати, інших заохочувальних і компенсаційних виплат, у тому числі в натуральній формі, що визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими згідно із Законом України «Про оплату праці» від 24.03.95 р. № 108/95-ВР, виплату доходу (прибутку) фізичним особам за виконання робіт (послуг) за договорами цивільно-правового характеру, які підлягають обкладенню податком з доходів фізичних осіб

Ставку внеску до Фонду страхування на випадок безробіття встановлено в розмірі 1,6 відсотка суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, грошового забезпечення військовослужбовців, що включають витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України «Про оплату праці» від 24.03.95 р. №108-95-ВР, виплату доходу (прибутку) за договорами цивільно-правового характеру та підлягають обкладенню податком з доходів фізичних осіб

Наймані працівники

Розмір страхових внесків установлюється у відсотках до суми оплати праці, яка включає основну і додаткову заробітну плату, а також інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, які підлягають обкладенню податком з доходів фізичних осіб

0,6 % від суми оплати праці, що включає основну і додаткову заробітну плату, а також інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, які підлягають обкладенню податком з доходів фізичних осіб

Юридичні та фізичні особи, які використовують працю фізичних осіб за договорами цивільно-правового характеру

Розмір страхових внесків встановлюється у відсотках до сум оподатковуваного доходу (прибутку)

2,2 % від суми витрат на виплату доходу (прибутку)

 

Із наведених вище положень Законів № 1533 та № 2213 випливає, що з доходу (прибутку) за договорами цивільно-правового характеру внесок сплачується

тільки в частині нарахувань (утримання в розмірі 0,6 % не провадяться). Це випливає з того, що як платників фізичних осіб, які виконують роботи (надають послуги) за договорами цивільно-правового характеру, не зазначено.

Для доходів за договорами цивільно-правового характеру передбачено дві ставки нарахувань — 1,6 і 2,2 %. Однак повну ясність щодо випадків застосування кожної конкретної ставки

Закон № 799 не дає.

Сподіватимемося, що відповідні зміни до нормативно-правових актів, а також роз’яснення офіційних органів щодо порядку застосування норм

Закону № 779 не змусять на себе чекати, про що ми негайно повідомимо наших читачів.

 

ПЕНСІОНЕРИ ТЕПЕР СПЛАЧУЮТЬ ВНЕСКИ ДО ФОНДУ БЕЗРОБІТТЯ

Як і раніше, на заробітну плату пенсіонерів роботодавці проводять нарахування внесків до Фонду на випадок безробіття. Нововведення стосуються порядку утримання внесків із заробітної плати цієї категорії працівників. Справа от у чому.

Пунктом 2 Прикінцевих положень Закону № 799

дію ст. 5 Закону № 1533 припинено до 1 січня 2011 року. Нагадаємо, що раніше згідно зі ст. 5 Закону № 1533 страхуванню на випадок безробіття не підлягали:

— працюючі особи, які отримують або мають право на призначення пенсії за віком, зокрема на пільгових умовах, пенсії за вислугу років, а також особи, які досягли встановленого законом пенсійного віку;

— іноземці та особи без громадянства, які тимчасово працюють за наймом в Україні, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України.

Тепер же із заробітної плати зазначених вище осіб, нарахованої з дати набуття чинності

Законом № 799, тобто з 13.01.2009 р., утримується внесок до Фонду страхування на випадок безробіття у розмірі 0,6 % від заробітної плати. При цьому зверніть увагу: тепер працюючі пенсіонери нарівні з іншими застрахованими особами можуть звернутися до центру зайнятості з приводу пошуку роботи, перенавчання, підвищення кваліфікації тощо (частина п’ята ст. 6 Закону № 1533).

 

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІ — ПЛАТНИКИ ВНЕСКІВ ДО ФОНДУ БЕЗРОБІТТЯ

Як випливає з оновленої

ст. 1 Закону № 1533, застрахованими особами тепер також є військовослужбовці Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України, внутрішніх військ, військ цивільної оборони, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, органів внутрішніх справ, особи начальницького складу податкової міліції, а також особовий склад воєнізованих аварійно-рятувальних служб (формувань), створених відповідно до законодавства на постійній основі (далі — військовослужбовці), крім військовослужбовців строкової служби.

Щодо таких застрахованих осіб, як військовослужбовці, платником внеску до Фонду страхування на випадок безробіття зазначено їх роботодавця, а саме: військові частини Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України, внутрішніх військ, військ цивільної оборони, інші військові формування, утворені відповідно до законів України, які виплачують грошове забезпечення, Служба безпеки України, Служба зовнішньої розвідки України, Державна спеціальна служба транспорту, Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України, органи внутрішніх справ та податкової міліції, а також воєнізовані аварійно-рятувальні служби (формування), створені відповідно до законодавства на постійній основі (далі — військові формування). Так-от, згідно з

п. 4 розділу II Прикінцевих положень Закону № 799 такі військові формування починають сплачувати страхові внески до Фонду страхування на випадок безробіття з 1 січня 2010 року. Водночас утримання до цього Фонду з грошового забезпечення військовослужбовців необхідно провадити вже з 13 січня 2009 року (за ставкою 0,6 %).

 

ДОПОМОГА ПО ЧАСТКОВОМУ БЕЗРОБІТТЮ

Тимчасова норма

п. 3 Прикінцевих положень Закону № 799 передбачає до 01.01.2010 р. надання допомоги застрахованим особам по частковому безробіттю в разі втрати ними частини заробітної плати в результаті вимушеного тимчасового скорочення нормальної або встановленої на підприємстві відповідно до законодавства України тривалості робочого часу та (або) перерви в отриманні заробітної плати або скорочення її розмірів у зв’язку з тимчасовим припиненням виробництва без переривання трудових відносин за причинами економічного, технологічного та структурного характеру. Для практичної реалізації цих норм Мінпраці має розробити спеціальні регламентуючі документи.

 

ШТРАФ ЗА ВИКОРИСТАННЯ ПРАЦІ ІНОЗЕМЦІВ

Згідно з оновленою

ст. 8 Закону № 803 за використання праці іноземців без спеціального на те дозволу роботодавця можуть оштрафувати на 20 мінімальних заробітних плат, що на сьогодні складає 12100 грн.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі