Теми статей
Обрати теми

Перелік матеріалів, опублікованих у газеті «Оплата праці» у І півріччі 2009 року

Редакція ОП
Інші

ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ, ОПУБЛІКОВАНИХ У ГАЗЕТІ «ОПЛАТА ПРАЦІ» У I ПІВРІЧЧІ 2009 РОКУ

 

Найменування

Номер газети

Номер сторінки

1

2

3

ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ

«Про Державний бюджет України на 2009 рік», Закон України від 26.12.2008 р. № 835-VI

2

4

«Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування», Закон України від 11.01.2001 р. № 2213-III, зі змінами та доповненнями

2

8

«Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за несвоєчасну виплату або безпідставну невиплату заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших встановлених законом виплат», Закон України від 19.02.2009 р. № 1027-VI
Коментар редакції: Відповідальність за невиплату і несвоєчасну виплату зарплати посилено

6

5

«Про внесення зміни до Закону України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів», Закон України від 19.02.2009 р. № 1025-VI
Коментар редакції: Соцвнески із сум кредиторської заборгованості за статтею 57 Закону України «Про освіту» не справляються

6

6

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо погашення заборгованості перед Пенсійним фондом України та посилення відповідальності за порушення законодавства у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування», Закон України від 05.03.2009 р. № 1074-VI
Коментар редакції: Відповідальність за порушення законодавства у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування посилено

12

4

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

«Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці», наказ Державного комітету статистики України від 05.12.2008 р. № 489
Коментар редакції: З 1 січня 2009 року запроваджено нові форми первинної документації з праці

1

4

«Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 і від 25 жовтня 2008 р. № 939», постанова КМУ від 20.12.2008 р. № 1117
Коментар редакції: Бюджетна сфера: визначення посадових окладів

2

10

«Про застосування статті 13 Закону України «Про державну службу», постанова КМУ від 11.08.95 р. № 641, із змінами від 27.12.2008 р. № 1135
Коментар редакції: Строки подання декларації про доходи державними службовцями

3

4

«Про затвердження Порядку розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплати матеріального забезпечення безробітним», наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Державної податкової адміністрації України від 13.02.2009 р. № 60/62 (витяг)
Коментар редакції: Проведення перевірок центрами зайнятості

8

4

«Про сплату внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування фізичними особами — суб'єктами підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування», постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.2009 р. № 366
Коментар редакції: Обов’язкова доплата до Пенсійного фонду

9

5

«Про затвердження Порядку отримання застрахованими особами і членами їх сімей санаторно-курортного лікування, що сплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності», постанова правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 25.02.2009 р. № 12
Коментар редакції: Нововведення Порядку отримання путівок за рахунок коштів ФСС з ТВП

9

6

«Про порядок прийняття банками на виконання розрахункових документів на виплату заробітної плати», постанова правління Пенсійного фонду України від 07.04.2009 р. № 12-1
Коментар редакції: Перерахування внесків до Пенсійного фонду — на контролі в банків

10

4

«Про затвердження Порядку подання електронних звітів до робочих органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України», постанова правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 26.02.2009 р. № 16
Коментар редакції: «Електронізація» звітності до Фонду від нещасних випадків

10

8

«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 р. № 663», постанова КМУ від 20.05.2009 р. № 483
Коментар редакції: Для працівників підприємств госпрозрахункової сфери збільшено добові витрати для закордонних відряджень

11

4

«Про порядок сплати та зарахування сум внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, сплачених фізичними особами — суб’єктами підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування», постанова КМУ від 21.05.2009 р. № 505
Коментар редакції: Доплата страхових внесків до Пенсійного фонду приватними підприємцями: чергові новини з Кабміну

11

6

«Деякі питання оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів, що фінансуються з бюджету», постанова КМУ від 20.05.2009 р. № 482
Коментар редакції: Посадові оклади працівників державних органів мають установлюватися на рівні мінімальної зарплати

11

8

«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268», постанова КМУ від 27.05.2009 р. № 504
Коментар редакції: Змінено умови оплати праці керівників та спеціалістів сільських і селищних рад

11

9

«Про внесення змін у додаток 5 до постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 1997 р. № 1349», постанова КМУ від 23.05.2009 р. № 494
Коментар редакції: З 1 січня 2010 року — нові типові штати в апаратах сільських, селищних рад

11

10

ОФІЦІЙНІ РОЗ’ЯСНЕННЯ

Організація праці та заробітної плати

«Щодо оплати праці в разі простою», лист Міністерства праці та соціальної політики України від 23.01.2009 р. № 57/13/84-09
Коментар редакції: Простій не з вини працівника

5

4

Виплати працівникам

«Щодо виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним працівникам вищих навчальних закладів», лист Міністерства освіти і науки України від 09.01.2009 р. № 1/9-2
Коментар редакції: Педагогічні працівники вищих навчальних закладів мають право на виплати за ст. 57 Закону України «Про освіту»

2

12

«Про доплати за завідування кабінетами інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання, обслуговування електронно-обчислювальної техніки», лист Міністерства освіти і науки України, Профспілки працівників освіти і науки України від 05.02.2009 р. № 1/9-82 / 02-8/56
Коментар редакції: Додаткова оплата вчителям, викладачам за обслуговування електронно-обчислювальної техніки та завідування навчальним кабінетом

5

10

«Щодо виплати доплати за вислугу років працівникам бібліотек», лист Міністерства праці та соціальної політики України від 30.01.2009 р. № 77/13/84-09
Коментар редакції: Сумісник-бібліотекар не має права на доплату за вислугу років

8

8

«Щодо нарахування сум вихідної допомоги при звільненні, якщо в розрахунковому періоді був простій», лист Міністерства праці та соціальної політики України від 24.04.2009 р. № 247/13/8409
Коментар редакції: Розраховуємо вихідну допомогу, якщо на підприємстві був простій

12

10

Відрядження

«Щодо оподаткування суми перевищення видатків на проживання у відрядженні працівників бюджетних установ», лист Державної податкової адміністрації України від 13.01.2009 р. № 165/6/17-0716
Коментар редакції: Відшкодування витрат на проживання та проїзд у відрядженні

5

8

«Щодо використання власного автомобіля працівника у відрядженні», лист Державної податкової адміністрації України від 09.12.2008 р. № 12119/6/17-0716
Коментар редакції: Відшкодування витрат за використання власного автотранспорту у відрядженні

6

12

«Про відшкодування добових витрат при відрядженні за кордон», лист Міністерства фінансів України від 26.01.2009 р. № 31-26030-13-25/1901
Коментар редакції: Добові витрати в закордонному відрядженні для працівників госпрозрахункових підприємств та бюджетних установ

7

5

Трудові відносини

«Щодо права підприємства стягнути з поновленого на роботі за рішенням суду працівника вихідну допомогу, яка була виплачена йому при звільненні, і грошову компенсацію за невикористану відпустку», лист Міністерства праці та соціальної політики України від 08.01.2009 р. № 1/06/186-09
Коментар редакції: Якщо працівника поновлено на попередній роботі за рішенням суду

4

7

Податок з доходів фізичних осіб

«Щодо оподаткування суми перевищення видатків на проживання у відрядженні працівників бюджетних установ», лист Державної податкової адміністрації України від 13.01.2009 р. № 165/6/17-0716
Коментар редакції: Відшкодування витрат на проживання та проїзд у відрядженні

5

8

«Щодо використання власного автомобіля працівника у відрядженні», лист Державної податкової адміністрації України від 09.12.2008 р. № 12119/6/17-0716
Коментар редакції: Відшкодування витрат за використання власного автотранспорту у відрядженні

6

12

Внески до Пенсійного фонду

«Роз’яснення до постанови правління Пенсійного фонду України від 07.04.2009 № 12-1 «Про порядок прийняття банками на виконання розрахункових документів на виплату заробітної плати»», роз’яснення правління Пенсійного фонду України від 14.05.2009 р.
Коментар редакції: Перерахування внесків до Пенсійного фонду — на контролі в банків

10

6

Внески до фондів соціального страхування

«Щодо застосування деяких норм Закону від 25.12.2008 р. № 799-VI», лист Державного центру зайнятості від 19.01.2009 р. № ДЦ-03-227/0/6-09
Коментар редакції: Внески на випадок безробіття: нові правила

3

5

«Щодо справляння страхових внесків до Фонду у 2009 році», лист Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України від 19.01.2009 р. № 01-16-74
Коментар редакції: Що змінилося в порядку сплати внесків до Фонду з тимчасової втрати працездатності

3

8

«Щодо нарахування внесків за новим страховим тарифом», лист Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 16.01.2009 р. № 96-09
Коментар редакції: Внески до Фонду від нещасних випадків — за новими страховими тарифами

3

9

«Щодо справляння страхових внесків до Фонду у січні 2009 року», лист Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 23.02.2009 р. № 02-24-327
Коментар редакції: Справляння внесків до Фонду страхування з тимчасової втрати працездатності із сум відпускних у січні 2009 року

6

9

«Щодо нарахування та утримання внесків до Фонду із заробітної плати працівників у січні 2009 року», лист Державного центру зайнятості від 16.02.2009 р. № ДЦ-03-1067/0/6-09
Коментар редакції: Справляння внесків до Фонду страхування на випадок безробіття із сум відпускних за січень 2009 року

6

11

«Щодо нарахування страхових внесків на випадок безробіття на доходи приватних нотаріусів чи адвокатів», лист Державного центру зайнятості від 08.05.2009 р. № ДЦ-03-3473/0/6-09
Коментар редакції: Вартість послуг приватних нотаріусів та адвокатів страховими внесками на випадок безробіття не обкладається

11

12

Соціальні виплати

«Щодо застосування середньогодинної зарплати при наданні допомоги у випадках неповного робочого дня», лист Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 05.02.2009 р. № 01-16-211
Коментар редакції: Розрахунок лікарняних і декретних при встановленні неповного робочого дня

4

4

«Щодо розрахункового періоду для обчислення середньої заробітної плати для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності», лист Міністерства праці та соціальної політики України від 16.12.2008 р. № 621/18/99-08
Коментар редакції: Визначення розрахункового періоду

4

6

«Щодо оплати листка непрацездатності, якщо застрахована особа не мала заробітку з поважних причин», лист Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 03.03.2009 р. № 04-29-379
Коментар редакції: Не було заробітку з поважних причин — розраховуємо виходячи з місячного окладу

7

4

«Щодо оплати листків непрацездатності у період простою», лист Міністерства праці та соціальної політики України від 19.03.2009 р. № 51/18/99-09
Коментар редакції: Думка Мінпраці: період і оплата простою враховуються в розрахунку середньої зарплати при визначенні лікарняних

8

7

«Щодо надання допомоги по догляду за хворою дитиною», лист Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 26.03.2009 р. № 04-06/З-5/з-74
Коментар: Коли лікарняний лист для догляду за хворою дитиною не видається

9

19

«Щодо оплати листків непрацездатності у період простою», лист Міністерства праці та соціальної політики України від 05.06.2009 р. № 138/18/99-09
Коментар редакції: Новації в розрахунку лікарняних: думка Мінпраці

12

8

Звітність

«Щодо надання відомостей до системи персоніфікованого обліку», лист Пенсійного фонду України від 22.01.2009 р. № 1118/05-10
Коментар редакції: Нюанси складання персоніфікованої звітності

5

5

«Загальний табель (перелік) форм державних статистичних спостережень на 2009 рік», наказ Державного комітету статистики України від 30.12.2008 р. № 530
Коментар редакції: «Трудова» статистична звітність на 2009 рік

6

8

«Щодо персоніфікованого обліку», лист Пенсійного фонду України від 03.03.2009 р. № 3682/05-10
Коментар редакції: Як виправити помилку в персоніфікованій звітності

11

12

Кадрова служба

«Щодо заповнення вакантних посад в органах виконавчої влади», лист Міністерства фінансів України від 16.01.2009 р. № 31-18020-03-21/875
Коментар редакції: Кадрові питання органів виконавчої влади

4

8

Штрафні санкції

«Щодо відповідальності за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів та неподання звіту до Фонду соціального захисту інвалідів», лист Фонду соціального захисту інвалідів від 12.05.2009 р. № 1/5-447/06 (витяг)
Коментар редакції: Якщо порушник «інвалідного» нормативу своєчасно подав звіт і сплатив санкції — адмінштрафу немає

12

12

АРХІВ ДОКУМЕНТІВ

«Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати», постанова Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. № 100

8

26

«Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек», постанова Кабінету Міністрів України від 22.01.2005 р. № 84

8

29

КОНСУЛЬТАЦІЇ

Організація праці та заробітної плати

Держбюджет 2009: огляд основних змін

2

14

Оплата праці сторожа при підсумованому обліку робочого часу

4

9

Норми праці прибиральників службових приміщень

4

15

Оплата праці інвалідів

5

12

Графік роботи підприємства при розрахунку гарантійних виплат

6

13

Виплати працівникам

Робота на умовах неповного робочого часу: як розрахувати середню заробітну плату для оплати часу відпусток. Роз'яснюють фахівці Мінпраці

3

10

Неповний робочий час: розраховуємо декретні

3

14

Компенсація за невикористану відпустку

11

14

Коригування заробітної плати

11

25

Трудові відносини

Колективний договір

1

16

Скорочений та неповний робочий час

1

29

Працевлаштування інвалідів: дотримуємось законодавчих вимог

3

19

Звільнення працівника в період його тимчасової непрацездатності. Роз'яснюють фахівці Мінпраці

3

26

Договір цивільно-правового характеру

6

20

Оформлення трудових відносин з пенсіонером на час відпустки основного працівника

10

25

Податки та внески

Антикризові заходи в сфері соціального страхування

2

16

Декларування доходів громадянами за 2008 рік

5

21

Які витрати можна включити до податкового кредиту

5

27

Договір цивільно-правового характеру

6

20

Декларування доходів громадян у 2009 році. Роз'яснюють фахівці податкової служби

6

24

Нарахування внесків до Фонду безробіття при виплаті винагород за договорами цивільно-правового характеру

8

23

Податкова соціальна пільга вдові, яка виховує неповнолітню дитину. Роз'яснюють фахівці податкової служби

10

22

Соціальне забезпечення

Держбюджет 2009: огляд основних змін

2

14

Антикризові заходи у сфері соціального страхування

2

16

Неповний робочий час: розраховуємо декретні

3

14

Облік робочого часу науково-педагогічних працівників для оплати лікарняних. Роз’яснюють фахівці Мінпраці

3

18

Оплата листка непрацездатності жінці, яка працює в період перебування у відпустці для догляду за дитиною до трьох років. Роз’яснюють фахівці Мінпраці

4

24

Нововведення в порядку надання допомоги по безробіттю

7

28

Путівки до дитячих оздоровчих закладів

10

13

Лікарняний для бабусі

12

20

Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку для підприємця. Роз’яснюють фахівці Мінпраці

12

20

Відпустки

Робота на умовах неповного робочого часу: як розрахувати середню заробітну плату для оплати часу відпусток. Роз'яснюють фахівці Мінпраці

3

10

Відпустка родичу для догляду за дітьми до трьох років. Роз'яснюють фахівці головних управлінь праці

6

25

Відпустка батьку для виховання дітей. Роз'яснюють фахівці головних управлінь праці

6

26

Відпустка для догляду за дитиною до 6 років: чи зараховується до стажу роботи

6

26

Види і тривалість щорічних відпусток

8

11

Розраховуємо відпускні

8

17

Відпустка без збереження заробітної плати

9

23

Додаткова відпустка за ненормований робочий день. Роз'яснюють фахівці головних управлінь праці

9

30

Щорічна відпустка працівнику з ініціативи роботодавця

10

23

Додаткова відпустка за особливий характер праці слюсарю-сантехніку. Роз'яснюють фахівці головних управлінь праці

10

24

Компенсація за невикористану відпустку

11

14

Коригування заробітної плати

11

25

Звітність

Персоніфікована звітність до Пенсійного фонду за 2008 рік

4

25

Звітність до Пенсійного фонду

7

10

Особливості нарахування Розрахункової відомості по внесках до Фонду безробіття за I квартал 2009 року. Роз'яснюють фахівці Державного центру зайнятості

7

13

Заповнюємо Розрахункову відомість щодо внесків до Фонду безробіття

7

15

Звітуємо щодо внесків до Фонду з тимчасової втрати працездатності

7

22

Звітуємо щодо внесків до Фонду страхування від нещасного випадку

7

25

У відомостях персоніфікованого обліку перехідні лікарняні слід розбивати за місяцями. Роз’яснюють фахівці Пенсійного фонду

11

26

Індексація і компенсація

Індексація грошових доходів

2

21

Компенсація зарплати: виплата боргів у січні 2009 року

2

26

Індексуємо грошові доходи за лютий 2009 року

3

11

Компенсація зарплати: виплата боргів у лютому 2009 року

4

22

Індексуємо грошові доходи за березень 2009 року

5

18

Компенсація зарплати: виплата боргів у березні 2009 року

6

18

Індексуємо грошові доходи за квітень 2009 року

7

7

Компенсація зарплати: виплата боргів у квітні 2009 року

8

9

Індексуємо грошові доходи за травень 2009 року

9

20

Компенсація зарплати: виплата боргів у травні 2009 року

10

21

Індексуємо грошові доходи за червень 2009 року

11

21

Компенсація зарплати: виплата боргів у червні 2009 року

12

21

Кадрова служба

Зберігання та облік трудових книжок

4

30

Працівник звільнився, трудову книжку не отримав

5

28

Якщо у трудовій книжці неправильний запис назви професії. Роз’яснюють фахівці головних управлінь праці

10

26

Оформлення документів

Документальне оформлення виплати зарплати

12

14

Перевірки

Що показали результати перевірок з виплати заробітної плати. Роз'яснюють фахівці контрольно-ревізійної
служби

6

30

Освіта

Чи зараховується стаж роботи на посаді психолога до педагогічного стажу. Роз’яснюють фахівці Міносвіти

3

27

Надбавка за вислугу років директору школи естетичного виховання. Роз'яснюють фахівці Міносвіти

7

29

Оплата праці працівників, які проживають у гірських населених пунктах. Роз'яснюють фахівці Міносвіти

8

24

Якщо посаду доцента вищого навчального закладу обіймає працівник без відповідного вченого звання. Роз'яснюють фахівці Міносвіти

9

30

Оплата праці керівника практики в загальноосвітньому навчальному закладі. Роз'яснюють фахівці Міносвіти

10

27

Тривалість робочого тижня інструктора з праці. Роз'яснюють фахівці головних управлінь праці

10

28

Виплата надбавок за вислугу років учителям. Роз’яснюють фахівці Міносвіти

11

27

Чи включається до розрахунку відпускних винагорода за сумлінну працю. Роз’яснюють фахівці Міносвіти

11

27

Оплата праці працівників архіву у вищому навчальному закладі. Роз’яснюють фахівці Міносвіти

12

23

Охорона здоров’я

Безплатна видача молока. Роз’яснюють фахівці ЦК профспілки працівників охорони здоров’я України

1

30

Присвоєння кваліфікації водіям. Роз’яснюють фахівці ЦК профспілки працівників охорони здоров’я України

1

31

Установлення посадових окладів та інших виплат з 1 грудня 2008 року. Роз’яснюють фахівці ЦК профспілки працівників охорони здоров’я України

3

27

Чи може головний бухгалтер працювати за сумісництвом. Роз’яснюють фахівці ЦК профспілки працівників охорони здоров’я України

3

28

Доплата медичній сестрі за роботу з хімічними речовинами. Роз’яснюють фахівці ЦК профспілки працівників охорони здоров’я України

3

28

На якій посаді має проходити інтернатуру випускник медуніверситету. Роз’яснюють фахівці ЦК профспілки працівників охорони здоров’я України

3

28

Нарахування зарплати головному лікарю психоневрологічного інтернату

3

29

Вимоги при зарахуванні на посаду інженера-метролога. Роз'яснюють фахівці Міністерства охорони здоров'я

4

31

Доплата за суміщення посад медичних працівників. Роз’яснюють фахівці ЦК профспілки працівників охорони здоров’я України

5

30

Виконання обов’язків працівниці, яка знаходиться у відпустці для догляду за дитиною до трьох років. Роз'яснюють фахівці ЦК профспілки працівників охорони здоров'я

6

27

Чи можна працювати лаборантом після оформлення пенсії за вислугу років. Роз'яснюють фахівці ЦК профспілки працівників охорони здоров'я

6

27

Приватна діяльність на пенсії. Роз'яснюють фахівці ЦК профспілки працівників охорони здоров'я

6

27

В якому випадку терміни атестації переносяться. Роз'яснюють фахівці ЦК профспілки працівників охорони
здоров'я

6

28

Нарахування зарплати старшій медсестрі пологового будинку

6

28

Оплата за виконання обов'язків головного бухгалтера. Роз'яснюють фахівці ЦК профспілки працівників охорони здоров'я

7

30

Виплати за чергування вдома при розрахунку середньої зарплати. Роз'яснюють фахівці ЦК профспілки працівників охорони здоров'я

8

25

Норма робочого часу для лікарів та молодших спеціалістів. Роз'яснюють фахівці ЦК профспілки працівників охорони здоров'я

9

31

Надання відпустки та допомоги молодим фахівцям. Роз'яснюють фахівці ЦК профспілки працівників охорони здоров'я

10

28

Установлення посадового окладу головному бухгалтеру централізованої бухгалтерії

10

29

Оплата за кваліфікаційну категорію медичним сестрам. Роз'яснюють фахівці ЦК профспілки працівників охорони здоров'я

11

28

Фізкультура та спорт

Виплата заробітної плати працівникам бюджетних установ, закладів та організацій сфери фізичної культури і спорту у 2009 році. Роз'яснюють фахівці Мінсім’ямолодьспорту

5

29

Тривалість щорічної оплачуваної відпустки працівників спортивних шкіл. Роз'яснюють фахівці
Мінсім’ямолодьспорту

11

29

Довідкова інформація

Посадові оклади (ставки) заробітної плати працівників бюджетної сфери згідно з Єдиною тарифною сіткою на 2009 рік

2

28

Тривалість робочого часу у 2009 році

2

30

Розмір податкової соціальної пільги у 2009 році та документи, необхідні для її отримання

3

30

Перелік святкових днів, професійних свят і пам'ятних дат на березень 2009 року

4

32

Допомога по тимчасовій непрацездатності: умови надання та тривалість виплати

5

31

Перелік святкових днів, професійних свят і пам'ятних дат на квітень 2009 року

6

32

Перелік святкових днів, професійних свят та пам'ятних дат на травень 2009 року

8

31

Перелік святкових днів, професійних свят та пам'ятних дат на червень 2009 року

10

31

Перелік професійних свят та пам'ятних дат на липень 2009 року

12

30

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі