Теми статей
Обрати теми

Новини та події

Редакція ОП
Новини

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ

5 березня 2009 року Верховна Рада прийняла Закон, норми якого змінюють заходи відповідальності за порушення законодавства у сфері пенсійного страхування. У разі підписання Президентом України цього документа діятимуть, зокрема, такі санкції:

— адміністративний штраф за несплату (несвоєчасну сплату) внесків — у розмірі від 25 до 100 нмдг, тобто від 425 до 1700 грн. (залежно від несплаченої суми), а за повторне порушення — від 100 до 300 нмдг (від 1700 до 5100 грн.). На сьогодні за це порушення передбачено штраф у розмірі від 8 до 15 нмдг (від 136 до 255 грн.), а за повторне порушення — від 10 до 20 нмдг (від 170 до 340 грн.);

— штрафні (фінансові) санкції за несплату (несвоєчасну сплату) внесків — у розмірі 10 % суми таких внесків. На сьогодні розмір штрафу залежить від кількості днів прострочення несплаченої (несвоєчасно сплаченої) суми внесків і становить від 10 до 50 %.

 

З 1 КВІТНЯ ЗБІЛЬШИТЬСЯ РОЗМІР ПІДВИЩЕННЯ ПЕНСІЙ ОКРЕМИМ КАТЕГОРІЯМ ГРОМАДЯН

Кабінет Міністрів України постановою «Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян» від 11.03.2009 р. № 198 установив

з 1 квітня 2009 року підвищення пенсії, щомісячного довічного грошового утримання, державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам у розмірі 7,5 грн. Протягом року розмір підвищення збільшуватиметься ще двічі: з 1 липня — до 14,2 грн., а з 1 жовтня — до 28,4 грн.

Постановою також установлено, що з 1 березня 2009 року у зв’язку зі зростанням середньої заробітної плати за 2008 рік провадиться передбачене законодавством щорічне підвищення пенсій на коефіцієнт

1,0674, що відповідає 20 % темпу зростання середньої заробітної плати. Підвищенню підлягають «трудові», «наукові», «військові» (для військових строкової служби) та «чорнобильські» пенсії, які протягом минулого року не підвищувались або розмір підвищення яких менше 6,74 %.

 

ГРОШОВА ДОПОМОГА ОКРЕМИМ КАТЕГОРІЯМ ГРОМАДЯН

18 березня 2009 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 211, якою встановив розміри разової грошової допомоги, що виплачується у 2009 році відповідно до законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань» окремим категоріям громадян. Разову грошову допомогу

до 5 травня поточного року буде виплачено в таких розмірах:

— інвалідам війни та колишнім малолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнаним інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин: інвалідам війни І групи — 540 грн., інвалідам війни ІІ групи — 430 грн., інвалідам війни ІІІ групи — 380 грн.;

— учасникам бойових дій та колишнім неповнолітнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків, — 340 грн.;

— особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, — 540 грн.;

— членам сімей загиблих та дружинам (чоловікам) померлих інвалідів війни, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя інвалідами, які не одружилися вдруге, — 180 грн.;

— учасникам війни та колишнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, які були насильно вивезені на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога — 70 грн.

 

ДЕРЖАВНА СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИМ СІМ’ЯМ

Уряд конкретизував порядок призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та умови, за яких вона призначається. Постанову Кабінету Міністрів України від 11.03.2009 р. № 202 розроблено у зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».

Прийнятою постановою передбачено включити до складу сімей, що враховується при призначенні допомоги, дітей, які навчаються за денною формою навчання не тільки у професійно-технічних, вищих навчальних закладах I — ІV рівнів акредитації, а й

у загальноосвітніх навчальних закладах після досягнення ними 18-річного віку.

Передбачено також, що державна соціальна допомога не призначатиметься в разі, якщо працездатний член сім’ї не працює і не перебуває на обліку в центрі зайнятості та не навчається.

Комісіям при місцевих органах виконавчої влади в окремих випадках надано право приймати рішення про надання допомоги особам, які не працюють, у разі якщо в їх сім’ях виховується троє та більше дітей або у складі сім’ї є інвалід, а також якщо сім’я не має будь-яких джерел для існування внаслідок тривалої хвороби одного або кількох членів сім’ї.

Крім того, постановою врегульовано питання визначення часу, з якого припиняється виплата допомоги, якщо було навмисно подано недостовірну інформацію чи приховано реальний стан речей, що вплинуло чи могло вплинути на державну соціальну допомогу та на визначення її розміру. За таких обставин виплата призначеної допомоги припиняється з місяця, в якому було виявлено порушення.

 

ДОПОМОГА ПО ЧАСТКОВОМУ БЕЗРОБІТТЮ

Мінпраці наказом від 07.02.2009 р. № 45 затвердило Перелік причин тимчасового припинення виробництва, що призводять до часткового безробіття, та Порядок фінансування виплат по частковому безробіттю та надання допомоги по частковому безробіттю. Наказом передбачено, що

часткове безробіття — це вимушене тимчасове скорочення нормальної або встановленої законодавством України тривалості робочого часу, перерва в одержанні заробітку або скорочення його розміру через тимчасове припинення виробництва без припинення трудових відносин з причин економічного, технологічного, структурного характеру. Причинами тимчасового припинення виробництва, що призводять до часткового безробіття, визначено такі, як:

— фінансова криза, економічна блокада, аварія, пожежа, масові заворушення, терористичний акт, війна, стихійне лихо;

— заборона експорту (імпорту), а також використання матеріалів, сировини, комплектуючих, що застосовувались у цьому виробництві, валютні обмеження, прийняті державними органами влади;

— інші непередбачувані та непереборні події, що відбуваються незалежно від волі та бажання підприємства та призводять до тимчасового припинення виробництва.

Фінансування виплат по частковому безробіттю та надання допомоги по частковому безробіттю здійснюються за рахунок коштів Фонду соцстрахування на випадок безробіття в разі настання часткового безробіття.

 

ЗМІНЕНО ІНСТРУКЦІЮ ЩОДО ВНЕСКІВ ДО ФОНДУ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ

Наказом Мінпраці від 06.02.2009 р. № 41 унесено зміни до Інструкції про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, затвердженої наказом Мінпраці від 18.12.2000 р. № 339. Зокрема, змінено форму Розрахункової відомості про нарахування та перерахування страхових внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (додаток 6 до Інструкції № 339), яку

необхідно буде подати вже за I квартал 2009 року. У цій Розрахунковій відомості зазначаються внески, що нараховуються та сплачуються роботодавцями як із заробітної плати, так і з виплат за виконані роботи (надані послуги) за договорами цивільно-правового характеру.

 

ЗМІНИ У СФЕРІ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ

У зв'язку з останніми змінами законодавства у сфері зайнятості населення та соціального страхування на випадок безробіття Мінпраці підкоригувало свою нормативну базу.

Так, істотних змін зазнали:

— Порядок надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності, затверджений наказом від 11.02.2009 р. № 52;

— Порядок надання матеріальної допомоги в період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного, затверджений наказом від 06.02.2009 р. № 40.

 

ПЕНСІЙНИЙ ВІК В УКРАЇНІ НЕ ПІДВИЩУВАТИМЕТЬСЯ

Про те, що пенсійний вік в Україні не підвищуватиметься, заявила Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко 10 березня 2009 року на брифінгу, коментуючи інформацію, що відповідна вимога нібито наявна в умовах МВФ для отримання Україною другого траншу кредиту. «Я спростовую інформацію про те, що в Україні підвищуватиметься пенсійний вік. Доти, доки я є Прем'єр-міністром, він залишиться таким, як є», — наголосила Ю. Тимошенко.

(За матеріалами Урядового порталу, www.kmu.gov.ua)

 

ЕЛЕКТРОННА БАЗА БОРЖНИКІВ ІЗ ЗАРПЛАТИ

Мінпраці створило реєстр підприємств, установ та організацій, що мають заборгованість з виплати заробітної плати та внесків до Пенсійного фонду України. Про це повідомила міністр праці та соціальної політики України Людмила Денисова. За її словами, інформація щодо заборгованості використовуватиметься не лише для аналізу ситуації та прийняття відповідних рішень, але також ураховуватиметься при наданні передбаченої Державним бюджетом на 2009 рік фінансової підтримки регіонам та поверненні підприємствам податку на додану вартість.

(За інформацією Мінпраці, www.mlsp.gov.ua)

 

ІНФЛЯЦІЯ В ЛЮТОМУ 2009 РОКУ

За даними Держкомстату, індекс споживчих цін на товари та послуги (індекс інфляції) у лютому 2009 року до попереднього місяця склав 101,5 %, до грудня попереднього року — 104,4 %.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі