Оплата праці медичних працівників клініко-токсикологічної лабораторії наркологічної клінічної лікарні

В обраному У обране
Друк
Редакція ОП
Оплата праці Жовтень, 2009/№ 19
Відповідь на запитання

Оплата праці медичних працівників клініко-токсикологічної лабораторії наркологічної клінічної лікарні

 

Володимир ГОЛОВАНОВ, незалежний експерт

 

Як установлюється заробітна плата медичних працівників клініко-токсикологічної лабораторії наркологічної клінічної лікарні? Чи передбачено підвищення посадових окладів за дослідження крові, отриманої від хворих на СНIД осіб, які страждають алкоголізмом і наркоманією? Якої тривалості має бути робочий день і відпустка таких працівників?

(м. Київ)

 

1. При визначенні умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я слід керуватися

Умовами оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затвердженими спільним наказом Мінпраці України та МОЗ України від 05.10.2005 р. № 308/519 (далі — Умови).

Відповідно до

п.п. 2.2.5 Умов лікарям (у тому числі лікарям-лаборантам) установлюється тарифний розряд залежно від кваліфікаційної категорії. Так, лікарю вищої кваліфікаційної категорії встановлюється 13-й тарифний розряд, що з 1 січня 2009 року відповідає посадовому окладу* 1237 грн.; лікарю I кваліфікаційної категорії — 12-й тарифний розряд, що відповідає посадовому окладу 1155 грн., лікарю II кваліфікаційної категорії — 11-й тарифний розряд, що відповідає посадовому окладу 1074 грн., лікарю без категорії — 10-й тарифний розряд, що відповідає посадовому окладу 992 грн.

* Розміри посадових окладів розраховано виходячи з 545 грн. відповідно до постанови КМУ від 20.12.2008 р. № 1117 та за тарифними коефіцієнтами III етапу Єдиної тарифної сітки згідно з постановою КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 р. № 1298.

Клініко-токсикологічну лабораторію наркологічної клінічної лікарні включено до

Переліку закладів (підрозділів) та посад, робота в (на) яких дає право на підвищення посадових окладів (ставок) у зв’язку зі шкідливими та важкими умовами праці, наведеного в додатку 3 до Умов.

Так,

п. 1.5 додатка 3 до Умов визначено перелік працівників психіатричних (психоневрологічних), наркологічних закладів, їх структурних підрозділів (за винятком відділень, кабінетів, палат, що не призначені для лікування психічно хворих та осіб, які страждають хронічним алкоголізмом і наркоманією), яким посадові оклади підвищуються на 25 відсотків у зв’язку зі шкідливими та важкими умовами праці. Зокрема, до цього переліку входять: лікарі незалежно від їх найменування, фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою незалежно від їх найменування, молодші медичні сестри всіх найменувань, сестри-господарки, реєстратори медичні та робітники, які зайняті обслуговуванням хворих.

Відповідно до

п.п. 2.19 додатка 3 до Умов визначено перелік працівників лабораторій, яким передбачено підвищення посадових окладів на 15 відсотків при роботі з хімічними речовинами, віднесеними до алергенів, що перелічені в додатку 7 до Умов.

Таким чином, працівникам, робота яких дає право на підвищення посадових окладів (тарифних ставок)

за двома та більше підставами, що передбачені розділами 1 і 2 додатка 3 до Умов, посадові оклади (тарифні ставки) підвищуються на 30 відсотків у зв’язку зі шкідливими та важкими умовами праці (п. 3.1 додатка 3 до Умов).

Відповідно до

п. 4 додатка 4 до Умов медичний персонал, керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці та робітники лабораторій і груп закладів охорони здоров’я, на які покладено органами охорони здоров’я обстеження населення на ВIЛ-інфекцію та дослідження крові, біологічних рідин, отриманих від хворих на СНIД та ВIЛ-інфікованих, мають право на підвищення посадових окладів на 60 відсотків погодинної ставки (окладу) за кожну годину роботи при проведенні всіх видів лабораторних досліджень крові населення та матеріалів, що надходять від хворих на СНIД та ВIЛ-інфікованих. Посадові оклади зазначених працівників підвищуються пропорційно безпосередньо відпрацьованому з хворими на СНIД та ВIЛ-інфікованими часу. Фактичні години цієї роботи реєструються в журналі за підписом керівника структурного підрозділу.

Як бачимо, зазначене підвищення встановлюється

лише тим медичним працівникам лабораторій закладів охорони здоров’я, на які покладено органами охорони здоров’я обстеження населення на ВIЛ-інфекцію та дослідження крові, біологічних рідин, отриманих від хворих на СНIД та ВIЛ-інфікованих.

Конкретний перелік посад працівників, яким посадові оклади (тарифні ставки) підвищуються у зв’язку зі шкідливими та важкими умовами праці (у тому числі згідно з

додатками 3, 4 до Умов), затверджується керівником закладу, установи за погодженням з профспілковим комітетом залежно від функціональних обов’язків та обсягу роботи у шкідливих та важких умовах праці (п. 12 п.п. 2.4.5 Умов).

Заробітна плата медичних працівників складається також і з інших доплат та надбавок.

Конкретні розміри доплат, надбавок й інших виплат визначаються керівником закладу, установи за рахунок і в межах фонду заробітної плати та відображаються в розрахункових відомостях на виплату заробітної плати (

п. 1.7 розділу I Умов).

Медичні сестри та молодші медичні сестри лабораторії, які використовують у роботі дезінфікуючі засоби, мають право на встановлення доплати за використання дезінфікуючих засобів. Так, відповідно до

п.п. 3.4.7 Умов працівникам (у тому числі молодшим медичним сестрам), які використовують у роботі дезінфікуючі засоби, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, установлюється доплата в розмірі 10 відсотків посадового окладу (тарифної ставки). Ця доплата має встановлюватися відповідно до переліку посад, передбачених колективним договором.

У випадку коли до функціональних обов’язків медичних сестер клініко-токсикологічної лабораторії наркологічної клінічної лікарні входить обов’язкове використання в роботі дезінфікуючих засобів, то вони мають бути включені до зазначеного переліку посад та адміністрацією закладу охорони здоров’я їм установлюється вказана доплата. При цьому слід зазначити, що встановлення доплати за використання в роботі дезінфікуючих засобів здійснюється незалежно від інших доплат, підвищень і надбавок.

Також відповідно до

п. 4.4 Умов медичним працівникам можуть установлюватися надбавки в розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки): за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість у роботі. Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи та порушення трудової дисципліни зазначені надбавки зменшуються або скасовуються. Працівникам закладу зазначені надбавки встановлюються керівником, у межах фонду оплати праці.

Преміювання працівників проводиться в межах фонду заробітної плати. Керівники закладів та установ за погодженням з профспілковими комітетами затверджують положення про преміювання працівників (

п. 5.11 Умов).

Розмір премії працівника залежить від особистого внеску в загальні результати роботи підрозділу, закладу та граничними розмірами не обмежується. У положеннях про преміювання визначається коло працівників, на яких поширюється чинність положення, показники та умови преміювання щодо кожної категорії працівників (керівні працівники, професіонали, фахівці, технічні службовці, робітники). Згідно з показниками преміювання визначається розмір премії. Положенням про преміювання може передбачатися можливість збільшення чи зменшення розміру премії у встановлених межах окремим працівникам.

Окрім вищезазначеного, керівники мають право надавати матеріальну допомогу, в тому числі на оздоровлення, у сумі не більш ніж один посадовий оклад на рік. Преміювання та надання матеріальної допомоги проводиться в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисі доходів і видатків закладу.

2. Як передбачено

п. 5 наказу МОЗ України «Про затвердження норм робочого часу для працівників закладів та установ охорони здоров’я» від 25.05.2006 р. № 319, для працівників, які працюють у закладах (структурних підрозділах) і на посадах у шкідливих умовах праці, установлюється скорочена тривалість робочого тижня відповідно до Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, затвердженого постановою КМУ від 21.02.2001 р. № 163 (далі — Перелік № 163), на підставі результатів атестації робочих місць, порядок проведення якої затверджено постановою КМУ від 01.08.92 р. № 442.

Згідно з

підрозділом «Психіатричні (психоневрологічні), геріатричні, нейрохірургічні, наркологічні лікувально-профілактичні установи та заклади, відділення, палати та кабінети, а також установи (відділення) соціального захисту населення психоневрологічного та геріатричного типу» розділу 32 «Охорона здоров’я, освіта та соціальна допомога» Переліку № 163 лаборант (у тому числі лікар-лаборант, керівник лабораторії), лікар, молодші спеціалісти з медичною освітою (крім лаборанта), молодша медична сестра (сестра-прибиральниця) мають право на скорочену тривалість робочого тижня — 36 годин.

Тепер щодо відпусток.

Відповідно до

ст. 6 Закону України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору.

Право працівників на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці визначається відповідно до

Списку виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці, затвердженого постановою КМУ від 17.11.97 р. № 1290.

Згідно з

підрозділом «Психіатричні (психоневрологічні), геріатричні, нейрохірургічні, наркологічні лікувально-профілактичні заклади та установи, відділення, палати та кабінети, а також установи (відділення) соціального захисту населення психоневрологічного та геріатричного типу та спеціальні будинки-інтернати для осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі» розділу ХVII «Охорона здоров’я, освіта та соціальна допомога» зазначеного Списку право на щорічну додаткову відпустку мають:

— лаборант (у тому числі лікар-лаборант, керівник лабораторії) тривалістю до 11 календарних днів;

— лікар, молодші спеціалісти з медичною освітою (крім лаборанта), молодші медичні сестри тривалістю до 25 календарних днів.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд