Теми статей
Обрати теми

Допомога на дітей одиноким матерям

Редакція ОП
Оплата праці Лютий, 2010/№ 3
Друк
Стаття

ДОПОМОГА НА ДІТЕЙ ОДИНОКИМ МАТЕРЯМ

 

Яким категоріям одиноких громадян надається державна допомога

на дітей, до якого віку дитини вона виплачується, у яких розмірах та на яких умовах — про це і піде мова в сьогоднішній статті.

 

Людмила ГОНЧАРОВА, заступник начальника відділу соціальних допомог та житлових субсидій Головного управління праці та соціального захисту населення Харківської облдержадміністрації

 

ВИКОРИСТАНІ ДОКУМЕНТИ

Закон № 2811 —

Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 21.11.92 р. № 2811-XII.

Порядок № 1751 —

Порядок призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми, затверджений постановою КМУ від 27.12.2001 р. № 1751.

 

Умови призначення та виплати державної допомоги на дітей одиноким матерям (далі — допомога) визначає

Порядок № 1751, розроблений та затверджений відповідно до Закону № 2811.

З 2005 року коло осіб, яким ця допомога надається, значно розширилося. На сьогодні згідно зі

ст. 181 Закону № 2811 право на допомогу мають:

— одинокі матері (які не перебувають у шлюбі), якщо у свідоцтві про народження дитини відсутній запис про батька або запис про батька проведено в установленому порядку державним органом реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері дитини;

— одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини (рішенні про усиновлення дитини) відсутній запис про батька (матір) або запис про батька (матір) проведено в установленому порядку державним органом реєстрації актів цивільного стану за вказівкою усиновлювача дитини;

— вдови та вдівці з дітьми, які не одержують на них пенсію в разі втрати годувальника або соціальну пенсію;

— мати (батько) дітей у разі смерті одного з батьків, шлюб між якими було розірвано до дня смерті, які не одержують на них пенсію в разі втрати годувальника або соціальну пенсію.

Звертаємо увагу

: якщо вищезазначені особи, які отримують допомогу, уклали шлюб, то за ними зберігається право на одержання допомоги, за умови, що діти, на яких ця допомога призначена, не були усиновлені чоловіком (дружиною).

Допомога не призначається

:

— жінці, яка має дітей від особи, з якою вона не перебувала та не перебуває в зареєстрованому шлюбі, але з якою вона веде спільне господарство, разом проживає та виховує дітей;

— у разі перебування дитини на повному державному утриманні.

При цьому, якщо дитина, яка перебуває на утриманні в інтернатному закладі за рахунок держави, під час літніх канікул перебуває вдома, зазначена допомога призначається за повні місяці перебування дитини вдома на підставі довідки навчального закладу.

Допомога надається

:

— на дітей віком до 18 років (незалежно від факту навчання);

— на осіб віком від 18 до 23 років (якщо ці особи навчаються за денною формою у вищих навчальних закладах I — IV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах, — до закінчення ними навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення 23 років).

Для одержання допомоги необхідно звернутися до управління праці та соціального захисту населення (далі — управління) за місцем реєстрації та надати такі документи:

1) заяву, що складається за формою, затвердженою Мінпраці (бланк заяви видається в управлінні);

2) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про реєстрацію народження дитини із зазначенням відомостей про батька дитини для призначення допомоги, виданий відділом реєстрації актів цивільного стану, або довідку про народження із зазначенням підстав внесення відомостей про батька дитини, видану виконавчим органом сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) ради для виплати допомоги;

3) копію свідоцтва про народження дитини;

4) довідку про проживання дитини з матір’ю, видану за місцем проживання сім’ї. У

разі неможливості одержати таку довідку орган праці та соціального захисту населення здійснює обстеження сім’ї за місцем проживання і складає акт із зазначенням факту проживання дитини з матір’ю. У разі коли дитина навчається за межами населеного пункту, в якому проживає мати, і не перебуває на повному державному утриманні, замість довідки про проживання дитини з матір’ю подається довідка з місця проживання матері та довідка з місця проживання (навчання) дитини.

При собі також слід мати паспорт та ідентифікаційний код.

Усиновлювачі

подають також копію рішення про усиновлення.

Вдови та вдівці

подають також:

— копію свідоцтва про смерть одного з подружжя;

— довідку про те, що вони не одержують на дітей пенсію в разі втрати годувальника або соціальну пенсію (надається органом Пенсійного фонду України за місцем реєстрації).

Мати (батько) дітей у разі смерті одного з батьків, шлюб між якими було розірвано до дня смерті

, подають також:

— копію свідоцтва про розірвання шлюбу;

— копію свідоцтва про смерть одного з батьків дитини;

— довідку про те, що вони не одержують на дітей пенсію в разі втрати годувальника або соціальну пенсію (надається органом Пенсійного фонду України за місцем реєстрації).

Допомога може бути призначена за місцем фактичного проживання за умови подання довідки про неодержання зазначеної допомоги в управлінні за місцем реєстрації.

Звертаємо увагу

: якщо одинока мати народила дитину за межами України і не може подати документ, який підтверджує той факт, що вона є одинокою матір’ю, рішення про призначення їй допомоги на дитину приймається управлінням на підставі обстеження матеріально-побутових умов сім’ї (проводиться державними соціальними інспекторами управління) і документа про народження дитини, легалізованого в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Продовження виплати допомоги на осіб, які навчаються за денною формою у вищих навчальних закладах I — IV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах, здійснюється на підставі довідки навчального закладу.

Розмір допомоги

визначається як різниця між 50 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менш як 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

З 1 листопада 2009 року прожитковий мінімум установлено в розмірі:

— для дітей віком до 6 років — 632 грн.;

— для дітей віком від 6 до 18 років — 776 грн.;

— для працездатних осіб — 744 грн. (

ст. 54 Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік»).

З урахуванням викладеного, розміри допомоги, що встановлені з 1 листопада 2009 року, наведемо в таблиці.

 

Вік дитини, на яку призначена допомога

Розмір допомоги з 1 листопада 2009 року, грн.

мінімальний розмір

максимальний розмір, який розраховується залежно від доходу сім’ї

До 6 років

189,6

316,0

Від 6 до 18

232,8

388,0

Учням від 18 до 23

223,0

372,0

 

У разі досягнення дитиною відповідного віку (6 чи 18 років) розмір допомоги перераховується без звернення одержувача допомоги з дня досягнення дитиною відповідного віку або з місяця набрання чинності актом законодавства, що встановлює новий прожитковий мінімум.

Для призначення допомоги в розмірі, що перевищує мінімальний

, подається в установленому порядку довідка про склад сім’ї та декларація про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї). Дохід сім’ї визначається згідно з Методикою обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, затвердженою наказом Мінпраці, Мінекономіки, Мінфіну, Держкомстату, Держкоммолодьспорту від 15.11.2001 р. № 486/202/524/455/3370.

 

Приклад розрахунку розміру допомоги.

За призначенням допомоги з урахуванням доходу сім’ї у вересні 2009 року звернулася жінка, до складу сім’ї якої входять двоє дітей віком 8 та 12 років. На старшу дитину заявниця має статус одинокої матері.

Управлінням проведено такий розрахунок допомоги:

1. Сукупний дохід сім’ї за шість місяців, що передували місяцю звернення (з березня по серпень 2009 року), —

1610 грн., у тому числі:

1260 грн. — заробітна плата; 350 грн. — аліменти на дитину.

2. Середньомісячний сукупний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу:

1610 грн. : 6 міс. : 3 осіб =

89,44 грн.

3. Розмір допомоги з вересня:

350,5 грн. - 89,44 грн. =

261,06 грн.

4. Розмір допомоги з листопада (проведений перерахунок у зв’язку із зміною прожиткового мінімуму):

388 грн. - 89,44 грн. =

298,56 грн.

 

До

складу сім’ї особи, яка звертається за призначенням допомоги, включаються:

— чоловік (дружина);

— рідні, усиновлені та підопічні діти віком до 18 років, а також діти віком до 23 років, які навчаються за денною формою у вищих навчальних закладах I — IV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах і не мають власних сімей незалежно від місця проживання або реєстрації;

— неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства I та II груп або інвалідами I групи і проживають разом з батьками;

— непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв’язку з відсутністю власних доходів;

— жінка та чоловік, які проживають однією сім’єю, не перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей.

Термін призначення та виплати допомоги:

у мінімально встановленому розмірі допомога призначається з місяця, в якому первинно було подано заяву з усіма необхідними документами, та виплачується щомісяця по місяць досягнення дитиною 18-річного віку (якщо діти навчаються за денною формою у вищих навчальних закладах I — IV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах, — до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) включно;

у розмірі, який визначається з урахуванням доходів сім’ї, — протягом шести календарних місяців. Якщо особа, якій призначена допомога, після закінчення зазначеного строку не підтвердила право на призначення допомоги у розмірі, що перевищує мінімальний, допомога виплачується у мінімальному розмірі.

Виплата допомоги припиняється в таких випадках:

— позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;

— відмови отримувача допомоги від виховання дитини;

— тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання;

— відібрання дитини в отримувача допомоги без позбавлення батьківських прав;

— позбавлення волі отримувача допомоги за рішенням суду;

— скасування рішення про усиновлення дитини або визнання його недійсним;

— працевлаштування дитини або реєстрації нею шлюбу до досягнення 18-річного віку;

— надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності, якщо вона записана матір’ю або батьком дитини;

— смерті дитини;

— смерті отримувача допомоги.

Виплата допомоги припиняється з місяця, що настає за місяцем, в якому виникли зазначені обставини, за рішенням органу, який призначив допомогу.

Корисна інформація

: відповідно до ст. 35 Цивільного кодексу України надання повної цивільної дієздатності неповнолітній особі, яка записана матір’ю або батьком дитини, провадиться за рішенням органу опіки та піклування за заявою заінтересованої особи за письмовою згодою батьків (усиновлювачів) або піклувальника, а в разі відсутності такої згоди повна цивільна дієздатність може бути надана за рішенням суду.

 

Запитання 1.

Батько дитини, з яким жінка шлюб не реєструвала, помер. У призначенні пенсії в разі втрати годувальника жінці відмовили, мотивуючи недостатнім страховим стажем у батька дитини. Чи може така жінка отримати допомогу як одинока мати?

Відповідь.

Згідно з п. 1 ст. 36 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. № 1058-ІV пенсії в разі втрати годувальника призначаються непрацездатним членам сім’ї годувальника, які були на його утриманні за наявності в годувальника на день смерті страхового стажу, який був би необхідний йому для призначення пенсії по інвалідності, передбачений ст. 32 вищезазначеного Закону, тобто:

— до досягнення особою 23 років включно — 2 роки;

— від 24 років до досягнення особою 26 років включно — 3 роки;

— від 27 років до досягнення особою 31 року включно — 4 роки;

— для осіб 32 років та старших — 5 років.

Таким чином, якщо страховий стаж у батька дитини був меншим, ніж указано вище, то у призначенні пенсії в разі втрати годувальника відмовили правильно.

На жаль, призначити державну допомогу на дитину одинокій матері немає законних підстав, оскільки така жінка не належить до жодної з категорій, перелічених у

ст. 181 Закону № 2811.

 

Запитання 2.

Син жінки навчається в 11 класі загальноосвітньої школи. У березні йому виповнилося 18 років. З квітня жінці припинили виплату допомоги одинокій матері на сина. Чому так, адже учням допомога виплачується до 23 років?

Відповідь.

Згідно із ст. 183 Закону № 2811 допомога надається, якщо діти навчаються за денною формою навчання у вищих навчальних закладах I — IV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.

До переліку навчальних закладів не включені загальноосвітні школи. Тому виплату допомоги жінці припинили правильно. Але якщо дитина з 1 вересня продовжить навчання за денною формою навчання у професійно-технічних або вищих навчальних закладах I — IV рівнів акредитації, то виплата допомоги такій жінці буде поновлена з 1 вересня на підставі довідки з навчального закладу.

 

Запитання 3.

Уперше до управління за призначенням допомоги одинокій матері жінка звернулася, коли її доньці виповнився 1 рік. Але в допомозі жінці відмовили, мотивуючи тим, що вона перебуває у шлюбі. Чи правильно це, адже чоловік не є батьком її доньки та дитину не всиновлював, шлюб було зареєстровано лише за 2 місяці перед зверненням за призначенням допомоги?

Відповідь.

Відповідно до ст. 181 Закону № 2811 право на допомогу на дітей одиноким матерям мають одинокі матері (які не перебувають у шлюбі), якщо у свідоцтві про народження дитини відсутній запис про батька або запис про батька проведено в установленому порядку державним органом реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері дитини. Оскільки на момент первинного звернення за допомогою жінка перебувала у шлюбі, призначити допомогу одинокій матері немає законних підстав.

 

Запитання 4.

Жінка загубила оригінал витягу з Реєстру для отримання допомоги одинокій матері. Як вона може отримати належну їй допомогу?

Відповідь.

Відповідно до п. 35 Порядку № 1751 підставою для призначення допомоги одинокій матері є саме оригінал витягу з Реєстру про реєстрацію народження згідно з ч. 1 ст. 135 Сімейного кодексу України для призначення допомоги (за формою згідно з додатком 14 до Інструкції з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженої наказом Міністерства юстиції від 24.07.2008 р. № 1269/5).

У разі втрати витягу з Реєстру на письмові запити фізичних осіб з дотриманням вимог законодавства видаються дублікати відповідного витягу з відміткою «дублікат» та із зазначенням дати видачі дубліката витягу. Зазначені витяги з Реєстру видаються реєстратором за місцем зберігання паперового носія відповідного актового запису цивільного стану.

Рішення про призначення допомоги може бути прийняте на підставі витягу з Реєстру з відміткою «дублікат» після отримання інформації з Центрального сховища баз даних про неотримання зазначеної допомоги на території України.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі