Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Про затвердження змін до Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України

Редакція ОП
Оплата праці Липень, 2010/№ 13
Друк
Постанова від 11.05.2010 р. № 9-4

Правління Пенсійного фонду України

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України

Постанова від 11.05.2010 р. № 9-4

 

Відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» та пункту 12 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 р. № 1261, правління Пенсійного фонду України постановляє:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, затвердженої постановою правління Пенсійного фонду України від 19.12.2003 р. № 21-1, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16.01.2004 р. за № 64/8663 (із змінами), що додаються*.

* Зміни не публікуються, оскільки витяг із зазначеної Інструкції в кодифікованому вигляді з урахуванням унесених змін наводимо далі на с. 7. Зміни в тексті виділено

напівжирним шрифтом . — Прим. ред.

<…>

4. Ця постанова

набирає чинності з дня офіційного опублікування .

 

Голова правління Б. Зайчук

 

 

Затверджено постановою правління Пенсійного фонду України від 19.12.2003 р. № 21-1 (із змінами і доповненнями, останні з яких унесено постановою правління Пенсійного фонду України від 11.05.2010 р. № 9-4)

Інструкція про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України*

(витяг)

 

* Додатки до Інструкції не публікуються. — Прим. ред.

 

<…>

 

4. Розміри страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування

Розміри страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування встановлюються відповідно до Закону України «Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування» за ставками:

4.1.

Для платників, зазначених у підпунктах 2.1.1 та 2.1.2 пункту 2.1 цієї Інструкції, — 33,2 відсотка суми фактичних витрат на оплату праці (грошового забезпечення) працівників, що включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України «Про оплату праці», що підлягають обкладенню податком на доходи фізичних осіб, а також на суми оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, яка здійснюється за рахунок коштів роботодавця та допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю;

<…>

4.2.

Для підприємств, установ, організацій, де працюють інваліди, внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування визначаються окремо за ставкою 4 відсотки сум фактичних витрат на оплату праці (грошового забезпечення) працівників, що включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України «Про оплату праці», що підлягають обкладенню податком на доходи фізичних осіб, а також на суми оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, яка здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю для працюючих інвалідів та за ставкою 33,2 відсотка від сум фактичних витрат на оплату праці (грошового забезпечення) працівників, що включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати, та інших заохочувальних та компенсаційних виплат, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України «Про оплату праці», що підлягають обкладенню податком на доходи фізичних осіб, а також на суми оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, яка здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю для інших працівників такого підприємства.

<…>

4.7. Розмір мінімального страхового внеску визначається шляхом множення мінімального розміру заробітної плати, установленої законом на той час, за який здійснюється розрахунок сум страхових внесків:

<…>

для застрахованих осіб, визначених підпунктом 2.2.1 пункту 2.2 цієї Інструкції, які працюють у платників фіксованого сільськогосподарського податку (крім осіб, які мали та/або мають статус інвалідів), — на 34 відсотки за 2004 рік; 8,4 відсотка за період з 01.01.2005 до 30.03.2005; 8,46 відсотка за період з 31.03.2005 до 31.12.2006, 13,78 відсотка за 2007 рік, 21,92 відсотка за 2008 рік, 28,56 відсотка за 2009 рік,

35,2 відсотка з 01.01.2010 року;

для застрахованих осіб, визначених підпунктом 2.2.1 пункту 2.2 цієї Інструкції, які працюють у платників фіксованого сільськогосподарського податку та мали та/або мають статус інвалідів, — на 6 відсотків за 2004 рік; 8,4 відсотка за період з 01.01.2005 до 30.03.2005; 8,46 відсотка за період з 31.03.2005 до 31.12.2006, 13,78 відсотка за 2007 рік, 21,92 відсотка за 2008 рік, 28,56 відсотка за 2009 рік,

6 відсотків з 01.01.2010 року;

<…>

 

5. Порядок нарахування (обчислення) та строки сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування

<…>

5.1.5.

У разі здійснення протягом базового звітного періоду виплат (виплати доходу), на які нараховуються страхові внески, страхувальники одночасно з видачею зазначених сум зобов'язані сплачувати авансові платежі у вигляді сум страхових внесків, що підлягають нарахуванню на зазначені виплати (дохід) у розмірах, установлених для страхувальників (33,2 відсотка, 4 відсотки, 42 відсотки цих сум).

<…>

5.3.1. Визначення сум страхових внесків зазначеною категорією платників здійснюється на підставі:

даних у річних розрахунках

звітах;

<…>

 

6. Відшкодування підприємствами витрат Пенсійного фонду України на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах

<…>

6.5. Розрахунки складаються на підставі відомостей відділів з призначення пенсій органів Пенсійного фонду України, які подаються згідно з додатком 8

та додатком 8а до 1 січня поточного року та протягом 10 днів з дня прийняття рішення про призначення нової пенсії.

6.6. Додаткові пенсії, додаткові витрати на виплату підвищеного розміру пенсії відповідно до статті 8 Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці», доплати, надбавки та підвищення призначені відповідно до законодавства України

, які виплачуються за рахунок інших джерел, ніж кошти Пенсійного фонду України, не включаються до розміру фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій, що підлягають відшкодуванню.

<…>

6.9. Пункт 6.9 розділу 6

виключено, у зв'язку з цим пункт 6.10 вважати пунктом 6.9.

6.9.

У разі призначення пенсій на пільгових умовах особам, які мають необхідний стаж роботи не за місцем призначення цієї пенсії, орган Пенсійного фонду за місцем призначення пенсії надсилає повідомлення згідно з додатками, зазначеними у пункті 6.4 цієї Інструкції для зазначених підприємств у двох примірниках через орган Пенсійного фонду за місцезнаходженням цього підприємства. Відшкодування сум фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах, у таких випадках здійснюється підприємством на рахунки органу Пенсійного фонду за місцем його реєстрації.

<…>

 

9. Фінансові санкції

<…>

9.3. Відповідно до частини 9 статті 106 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» фінансові санкції за порушення чинного законодавства накладаються на страхувальника у таких розмірах:

<…>

9.3.4. За донарахування органом Пенсійного фонду або страхувальником сум своєчасно не обчислених та не сплачених страхових внесків накладається штраф у розмірі 5 відсотків зазначених сум за кожний повний або неповний місяць, за який донараховано ці суми.

<…>

Підставою для прийняття відповідного рішення є акт перевірки або акт звірки, розрахунок суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, звіт про суми нарахованої заробітної плати (грошового забезпечення, доходу) застрахованих осіб та суми нарахованих внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до органів Пенсійного фонду України, звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованих внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до органів Пенсійного фонду України.

9.3.5. За неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою або подання недостовірних відомостей, що використовуються в системі персоніфікованого обліку та іншої звітності, передбаченої законодавством, до органів Пенсійного фонду накладається штраф у розмірі 10 відсотків суми страхових внесків, які були сплачені або підлягали сплаті за відповідний звітний період, за кожний повний або неповний місяць затримки подання відомостей, звітності, але не менше десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а в разі повторного протягом року такого порушення — у розмірі 20 відсотків зазначених сум та не менше 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

При цьому складається рішення за формою згідно з додатком 17

та/або додатком 17а цієї Інструкції.

Підставою для прийняття відповідних рішень є акт про зазначене порушення, складений у довільній формі, або акт перевірки.

<…>

 

10. Порядок нарахування та погашення пені

10.1. На суми простроченої заборгованості зі сплати страхових внесків (недоїмки) та своєчасно не сплачені (не перераховані) фінансові санкції нараховується пеня в розмірі 0,1 відсотка суми недоплати за кожний день прострочення платежу.

<…>

Документами, які є підставою для нарахування пені, є:

документи, що підтверджують суму страхових внесків, фінансових санкцій та строк їх сплати — Розрахунок суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування з позитивною сумою;

звіт про суми нарахованої заробітної плати (грошового забезпечення, доходу) застрахованих осіб та суми нарахованих внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до органів Пенсійного фонду України з позитивною сумою; звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованих внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до органів Пенсійного фонду України з позитивною сумою; вимога про донараховані суми страхових внесків за актами перевірок та узгоджене рішення про застосовані фінансові санкції (штрафи); рішення суду;

документи, що підтверджують суму та дату погашення недоїмки за страховими внесками та боргу за фінансовими санкціями — виписки з рахунків у вигляді електронного реєстру розрахункових документів; корінець прибуткового документа про приймання установою банку платежів готівкою; договорів про розстрочення (відстрочення) страхових внесків; Розрахунок суми страхових внесків з від'ємною сумою;

звіт про суми нарахованої заробітної плати (грошового забезпечення, доходу) застрахованих осіб та суми нарахованих внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування з від'ємною сумою; звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованих внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування з від'ємною сумою; рішення про виключення з Державного реєстру підприємств та організацій України; свідоцтво про смерть фізичної особи.

<…>

11. Облік та звітність платників Пенсійного фонду

<…>

11.10. Пункт 11.10 розділу 11

виключено

<…>

 

Начальник управління надходження доходів В. Литвиненко

 

КОМЕНТАР РЕДАКЦІЇ

 

Чергові зміни в «пенсійній» Інструкції

 

Постановою правління, що коментується, Пенсійним фондом України (далі — ПФУ) внесено зміни до Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до ПФУ, затвердженої постановою правління ПФУ від 19.12.2003 р. № 21-1 (далі — Інструкція № 21-1). Розглянемо основні з них.

1. З 1 січня 2010 року платники фіксованого сільськогосподарського податку (далі — ФСП) повинні сплачувати внески до ПФУ в частині нарахувань за ставкою

33,2 % суми фактичних витрат на оплату праці, що включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших заохочувальних і компенсаційних виплат, у тому числі в натуральній формі. Нагадаємо, що раніше платники ФСП за найманих працівників сплачували страхові внески за спеціальною ставкою. Зокрема, згідно з абзацом сьомим п. 1 ст. 4 Закону України «Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування» від 26.06.97 р. № 400/97 спеціальна ставка для платників ФСП встановлювалася окремо та підлягала щорічному збільшенню на 20 відсоткових пунктів до досягнення загального розміру ставки збору на обов'язкове державне пенсійне страхування. У 2010 році розмір ставки для платників ФСП досяг загального розміру, тобто 33,2 %. Таким чином, платники ФСП з 01.01.2010 р. фактично сплачують внески, як і «звичайні» роботодавці. У зв’язку з цим і було внесено відповідні зміни до пп. 4.1 та 4.2 Інструкції № 21-1.

Також якщо на підприємстві — платникові ФСП працюють

інваліди, то внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування визначаються окремо за ставкою 4 % від об’єкта оподаткування для працюючих інвалідів і за ставкою 33,2 % від об’єкта оподаткування для інших працівників.

Відповідно з 01.01.2010 р. розмір

мінімального страхового внеску для застрахованих осіб, які працюють у платників ФСП (крім осіб, які мали та/або мають статус інвалідів), у 2010 році визначається шляхом множення мінімального розміру заробітної плати, установленої законом на той час, за який здійснюється розрахунок сум страхових внесків, на 35,2 %, а для осіб, які мали та/або мають статус інвалідів, — на 6 %.

2. З Інструкції № 21-1 виключено норму щодо відповідальності за не сплачені та/або несвоєчасно сплачені суми фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій. Окрім цього,

у новій редакції викладено розрахунки фактичних витрат на виплату і доставку пенсій, призначених на пільгових умовах (додатки 6 і 7), відомості про фактичні витрати на виплату і доставку пільгових пенсій (додаток 8). Також з'явився новий додаток 8а — відомість про фактичні витрати на виплату і доставку пенсій, які не можуть бути відшкодовані у зв'язку з ліквідацією підприємств без правонаступників чи знаходженням їх за кордоном України. Слід зазначити, що зміни у вказаних відомостях та розрахунках насамперед зацікавлять органи ПФУ, оскільки зазначені форми складаються саме фахівцями цих органів. Це стосуватиметься лише тих роботодавців, які повинні відшкодовувати витрати ПФУ на виплату та доставку пільгових пенсій.

3. Розширено перелік підстав для прийняття рішення про накладення штрафу і нарахування пені. Підставою для прийняття рішення про накладення штрафу у розмірі 5 % за донарахування сум своєчасно не обчислених та не сплачених страхових внесків також буде

звіт про суми нарахованої заробітної плати (грошового забезпечення, доходу) застрахованих осіб та суми нарахованих внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до органів ПФУ та звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованих внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до органів ПФУ. Вищезгадані звіти включено і до переліку документів, які є підставою для нарахування пені.

Підставою для прийняття рішення про накладання

штрафу у розмірі 10 % суми страхових внесків за неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою або подання недостовірних відомостей, крім акта про зазначене порушення, складеного у довільній формі, буде також акт перевірки.

4.

У новій редакції викладено додаток 17 — рішення про застосування фінансових санкцій за неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності до органів ПФУ. Крім цього, додано новий додаток 17а — рішення про застосування фінансових санкцій за подання до органів ПФУ недостовірних відомостей, що використовуються в системі персоніфікованого обліку).

5.

Вилучені додатки 24 і 33, які подавали фізособи-підприємці (крім тих, які обрали особливий спосіб оподаткування) та особи, які забезпечують себе роботою самостійно, відповідно до набуття чинності Порядком формування і подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованих внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування органам ПФУ, затвердженим постановою правління ПФУ від 05.11.2009 р. № 26-1 (далі — постанова № 26-1), тобто до 01.01.2010 р. Зауважимо, що зазначені додатки просто забули вилучити раніше. Підпункти Інструкції № 21-1, згідно з якими подавалися зазначені звіти, було скасовано постановою № 26-1.

Нові форми звітності до Пенсійного фонду для зазначених осіб установлено тією ж постановою № 26-1.

Постанова, що коментується, набула чинності з 21.06.2010 р.

 

Наталія ІВЛЄВА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі