Відпустка припадає на кілька місяців : податковий та бухгалтерський облік відпускних

Редакція ОП
Стаття

Відпустка припадає на кілька місяців: податковий та бухгалтерський облік відпускних

 

Коли період відпустки припадає на один місяць, порядок оподаткування суми відпускних та відображення нарахування і виплати відпускних у бухгалтерському обліку є доволі простим. Що ж стосується випадку, коли відпустка припадає на кілька місяців (так звана перехідна відпустка), то часто виникає низка запитань з цього приводу. Про це і йтиметься у пропонованій статті.

Тетяна РУДА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Використані документи

Закон про відпустки —

Закон України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР.

Закон про податок на прибуток —

Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» у редакції від 22.05.97 р. № 283/97-ВР.

Закон № 889 —

Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV.

Закон № 1533 —

Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000 р. № 1533-III.

Закон № 2240 —

Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 р. № 2240-III.

Інструкція № 5 —

Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5.

Інструкція № 21-1 —

Інструкція про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, затверджена постановою правління ПФУ від 19.12.2003 р. № 21-1.

Інструкція № 36 —

Інструкція про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, затверджена постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань від 12.07.2007 р. № 36.

 

Перш за все зауважимо, що суму відпускних необхідно виплатити не пізніше ніж за 3 дні до початку відпустки (

ст. 21 Закону про відпустки).

Щодо відображення в обліку так званих перехідних відпусток існує два підходи.

Перший — усю суму відпускних, у тому числі й ту, що припадає на наступний місяць, нараховують у тому місяці, в якому працівник іде у відпустку.

Другий — відпускні нараховують частинами окремо щодо кожного місяця, на який припадає відпустка. Інакше кажучи, у поточному місяці відображають лише ту частину відпускних, що припадає на поточний місяць.

На нашу думку, логічнішим є другий варіант нарахування відпускних, який саме й розглядатиметься нами в наведеному далі числовому прикладі. Водночас не є помилковим і перший варіант відображення суми перехідних відпускних.

Розглянемо особливості порядку обкладення податком з доходів фізичних осіб та внесками до соціальних фондів перехідних відпускних.

 

Податок з доходів фізичних осіб

Для цілей обкладення податком з доходів фізичних осіб відпускні є заробітною платою. А отже, сума відпускних разом із заробітною платою за відповідний місяць обкладається податком з доходів фізичних осіб за ставкою 15 %.

При обкладенні податком з доходів фізичних осіб перехідних відпускних слід ураховувати положення

п.п. 6.5.1 Закону № 889. Так, відповідно до цього підпункту, у разі якщо платник податків отримує доходи у вигляді заробітної плати за час відпустки, то з метою визначення граничної суми зарплати, що дає право на отримання податкової соціальної пільги, такі доходи (їх частина) відносяться до відповідних податкових періодів їх нарахування.

Тому, щоб визначити, чи має працівник право на отримання податкової соціальної пільги, необхідно:

1) розподілити перехідні відпускні за періодами, на які вони припадають;

2) порівняти окремо доходи за кожен місяць із граничним розміром зарплати, при якому зберігається право на податкову соціальну пільгу.

Граничний розмір зарплати, при якій працівник має право на податкову соціальну пільгу, у 2010 році становить 1220 грн. Винятком є випадки, коли працівники претендують на податкову соціальну пільгу «на дітей» згідно з

пп. «а», «б» п.п. 6.1.2 і п.п. «е» п.п. 6.1.3 Закону № 889. Для одного з батьків у цій ситуації граничний розмір зарплати у 2010 році визначається як добуток 1220 грн. та кількості дітей, на яких надається пільга.

Слід зауважити, що податкову соціальну пільгу до відпускних за другий місяць при їх виплаті застосовувати не варто, оскільки в момент виплати ще не відома загальна сума оподатковуваного доходу за місяць, на який припадає друга частина відпустки. Винятком у цій ситуації можуть бути такі випадки, як: відпустка, що припадає на другий місяць, триває весь цей місяць; відомо, що сума заробітної плати за місяць менше суми податкової соціальної пільги (податкових соціальних пільг), на які має право працівник.

При розрахунку податку з доходів фізичних осіб із суми відпускних за другий місяць базу оподаткування може бути зменшено на суму страхових внесків відповідно до

п. 3.5 Закону № 889 , якщо їх було утримано та перераховано до відповідних фондів.

Що стосується строку перерахування податку з доходів фізичних осіб при виплаті всієї суми відпускних, то відповідно до

п.п. 8.1.2 Закону № 889 податок з усієї суми відпускних має бути перераховано до бюджету в день їх отримання в установі банку або перерахування на банківський рахунок працівника, а якщо відпускні виплачуються з виручки — не пізніше наступного банківського дня, наступного за днем такої виплати (п.п. 8.1.4 Закону № 889).

 

Внески до соціальних фондів

Згідно з

п.п. 2.2.12 Інструкції № 5 суми відпускних включаються до складу додаткової заробітної плати. Суми нарахувань за період відпусток, на відміну від порядку їх фактичної виплати, розподіляються пропорційно часу, що припадає на дні відпустки у відповідному місяці (п.п. 1.6.1 Інструкції № 5).

Крім того, суми відпускних, як було зазначено раніше, обкладаються податком з доходів фізичних осіб. Це означає, що суми відпускних також є об'єктом для нарахування та утримання внесків до всіх фондів соціального страхування, у тому числі до Пенсійного фонду.

Розглянемо порядок нарахування і сплати щодо всіх внесків до соціальних фондів.

Внески до Пенсійного фонду із сум, що припадають на період більше одного місяця, у тому числі із суми оплати щорічної відпустки, нараховуються та утримуються з урахуванням правил, установлених

пп. 5.1.7 і 5.2.3 Інструкції № 21-1. Відповідно до них максимальна величина, з якої сплачуються страхові внески, для нарахування пенсійних внесків на суми відпускних застосовується окремо за кожен місяць.

Тому для правильного нарахування (утримання) внесків до Пенсійного фонду, так само і для нарахування податку з доходів фізичних осіб, суми відпускних необхідно розподілити за періодами, до яких вони відносяться. Виплати за кожен місяць (з урахуванням нарахованої заробітної плати за відпрацьовані в цих місяцях дні) окремо порівнюються з максимальним розміром доходу, з якого сплачуються страхові внески, що діяв у періоді, за який здійснюється нарахування відпускних.

Розбиття суми відпускних за відповідними календарними місяцями, протягом яких працівник перебував у відпустці, здійснюється і для визначення сум внесків до всіх інших соціальних фондів: Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві. Це необхідно для порівняння суми доходу окремо за кожен місяць з максимальним розміром доходу, з якого справляються страхові внески.

Крім того, для визначення ставки утримань внеску до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (0,5 або 1 %) необхідно порівняти місячний дохід працівника із сумою прожиткового мінімуму на працездатну особу. У зв'язку з цим суми відпускних також розподіляються на відповідні місяці відпустки і дохід кожного з таких місяців (з урахуванням нарахованої зарплати за відпрацьовані в цих місяцях дні) порівнюється з прожитковим мінімумом для працездатної особи.

Що стосується строків сплати внесків до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві, то слід зауважити, що вони перераховуються з усієї суми відпускних при їх видачі.

Це випливає з

п. 4.12 Інструкції № 36 — у частині сплати внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві, з п. 3 ст. 17 Закону № 1533 — у частині сплати внесків до Фонду соціального страхування на випадок безробіття.

Що стосується внесків до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, то справедливості заради слід зауважити, що

п. 1 ст. 23 Закону № 2240 містить норму, згідно з якою страхові внески сплачуються один раз на місяць у день, установлений для отримання в установах банків коштів на оплату праці. Таким чином, законодавство не містить норми, яка б зобов'язала перераховувати внески до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності з відпускних за наступний місяць у момент їх виплати. Проте на практиці більшість бухгалтерів для зручності в роботі вважають за краще перераховувати всі страхові внески, у тому числі до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, із загальної суми відпускних при їх видачі. Далі на прикладі розглянемо саме такий варіант сплати внесків до соціальних фондів.

 

Бухгалтерський та податковий облік сум відпускних

Згідно з

п.п. 5.6.1 Закону про податок на прибуток відпускні відносяться до валових витрат підприємства як витрати на оплату праці фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах із платником податків. Внески до фондів соціального страхування, що нараховуються на суми відпускних, відображаються у складі валових витрат відповідно до п.п. 5.7.1 Закону про податок на прибуток.

Що стосується бухгалтерського обліку сум відпускних на підприємстві, то їх нарахування здійснюється по кредиту субрахунку 661 «Розрахунки за заробітною платою» в кореспонденції з дебетом:

— субрахунку 471 «Забезпечення виплат відпусток» — при оплаті тих видів відпусток, для яких створюється резерв (щорічних основних і додаткових відпусток, додаткових відпусток працівникам, які мають дітей);

— рахунків 23 «Виробництво», 91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші витрати операційної діяльності» — при оплаті відпусток, для яких резерв не створюється (навчальні, творчі відпустки тощо).

Розглянемо порядок відображення відпускних у бухгалтерському та податковому обліку на умовному числовому прикладі.

Приклад.

Бухгалтер ТОВ «Світло» Сенчукова В. В. іде у відпустку з 14 червня 2010 року на 24 календарні дні. У зв'язку з тим, що 28 червня 2010 року є святковим днем (День Конституції України), цей день не враховується при визначенні тривалості щорічної основної відпустки та не оплачується. Таким чином, Сенчукова В. В. має стати до роботи 9 липня 2010 року.

Зарплата за відпрацьовані дні червня становить 1071,43 грн., за відпрацьовані дні липня — 1818,18 грн.

Загальна сума відпускних склала 2034,00 грн., у тому числі:

— за 16 днів червня — 1356,00 грн.;

— за 8 днів липня — 678,00 грн.

За 3 дні до відпустки працівниці виплачено зарплату за червень і всю суму відпускних.

Наведемо скорочення, що застосовуються в таблицях:

ПФ — Пенсійний фонд;

ФТВП — Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;

ФБ — Фонд соціального страхування на випадок безробіття;

ФНВ — Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві;

ПДФО — податок з доходів фізичних осіб.

 

№ з/п

Найменування внеску

Підлягає перерахуванню із заробітної плати і відпускних за червень, грн.

Підлягає перерахуванню з відпускних за липень, грн.

Разом, грн.

1

Внесок до ПФ:

Нарахування

805,91

(2427,43 x 0,332)

225,10

(678 x 0,332)

1031,01

Утримання

48,55

(2427,43 x 0,02)

13,56

(678 x 0,02)

62,11

Усього:

1093,12

2

Внесок до ФТВП

Нарахування

33,98

(2427,43 x 0,014)

9,49

(678 x 0,014)

43,47

Утримання

24,27

(2427,43 x 0,01)

3,39

(678 x 0,005)

27,66

Усього:

71,13

3

Внесок до ФБ

Нарахування

38,84

(2427,43 x 0,016)

10,85

(678 x 0,016)

49,69

Утримання

14,56

(2427,43 x 0,006)

4,07

(678 x 0,006)

18,63

Усього:

68,32

4

Внесок до ФНВ

Нарахування (умовно — 0,96 %)

23,30

(2427,43 x 0,0096)

6,51

(678 x 0,0096)

29,81

5

ПДФО

Утримання

351,01

((2427,43 - 48,55 -  24,27 - 14,56) x 0,15)

98,55

((678 - 13,56 - 3,39 - 4,07) x 0,15)

449,56

 

Сума заробітної плати і відпускних, що підлягають видачі на руки у червні, становить 2547,47 грн., у тому числі:

— заробітна плата і відпускні за червень — 1989,04 грн. (2427,43 - 48,55 - 24,27 - 14,56 - 351,01);

— відпускні за липень — 558,43 грн. (678,00 - 13,56 - 3,39 - 4,07 - 98,55).

В обліку підприємства нарахування та виплату заробітної плати і відпускних буде відображено таким чином:

 

№ з/п

Зміст господарської операції

Сума, грн.

Кореспонденція рахунків

Податковий облік

дебет

кредит

ВВ

1

2

3

4

5

6

7

Червень 2010 року

1

Нараховано заробітну плату за червень

1071,43

92

661

1071,43

2

Нараховано відпускні за червень

1356,00

471

661

1356,00

Здійснено нарахування на заробітну плату і відпускні за червень:

3

Нараховано внесок до ПФ

На суму заробітної плати (1071,43 х 0,332)

355,71

92

651

805,91

На суму відпускних (1356,00 х 0,332)

450,20

471

651

4

Нараховано внесок до ФТВП

На суму заробітної плати (1071,43 х 0,014)

15,00

92

652

33,98

На суму відпускних (1356,00 х 0,014)

18,98

471

652

5

Нараховано внесок до ФБ

На суму заробітної плати (1071,43 х 0,016)

17,14

92

653

38,84

На суму відпускних (1356,00 х 0,016)

21,70

471

653

6

Нараховано внесок до ФНВ (умовно — 0,96 %)

На суму заробітної плати (1071,43 х 0,0096)

10,29

92

656

23,30

На суму відпускних (1356,00 х 0,0096)

13,01

471

656

Здійснено утримання із заробітної плати і відпускних за червень (1071,43 + 1356,00 = 2427,43):

7

Утримано внесок до ПФ (2427,43 x 0,02)

48,55

661

651

8

Утримано внесок до ФТВП (2427,43 x 0,01)

24,27

661

652

9

Утримано внесок до ФБ (2427,43 x 0,006)

14,56

661

653

10

Утримано ПДФО ((2427,43 - 48,55 - 24,27 - 14,56) x 0,15)

351,01

661

641/ПДФО

Здійснено перерахування податку з доходів та страхових внесків із суми зарплати за червень і всієї суми відпускних:

11

Перераховано ПДФО (351,01 + 98,55)

449,56

641/ПДФО

311

12

Перераховано внесок до ПФ (1031,01 + 62,11)

1093,12

651

311

13

Перераховано внесок до ФТВП (43,47 + 27,66)

71,13

652

311

14

Перераховано внесок до ФБ (49,69 + 18,63)

68,32

653

311

15

Перераховано внесок до ФНВ

29,81

656

311

16

Видано заробітну плата за червень і всю суму відпускних

2547,47

661

301

Липень 2010 року

17

Нараховано заробітну плату за липень

1818,18

92

661

1818,18

18

Нараховано відпускні за липень

678,00

471

661

678,00

Здійснено нарахування на заробітну плату і відпускні за липень:

19

Нараховано внесок до ПФ

На суму заробітної плати (1818,18 х 0,332)

603,63

92

651

828,73

На суму відпускних (678,00 х 0,332)

225,10

471

651

20

Нараховано внесок до ФТВП

На суму заробітної плати (1818,18 х 0,014)

25,46

92

652

34,95

На суму відпускних (678,00 х 0,014)

9,49

471

652

21

Нараховано внесок до ФБ

На суму заробітної плати (1818,18 х 0,016)

29,09

92

653

39,94

На суму відпускних (678,00 х 0,016)

10,85

471

653

22

Нараховано внесок до ФНВ (умовно — 0,96 %)

На суму заробітної плати (1818,18 х 0,0096)

17,45

92

656

23,96

На суму відпускних (678,00 х 0,0096)

6,51

471

656

Здійснено утримання із заробітної плати і відпускних за липень (1818,18 + 678,00 = 2496,18):

23

Утримано внесок до ПФ (2496,18 x 0,02)

49,92

661

651

24

Утримано внесок до ФТВП (2496,18 x 0,01)

24,96

661

652

25

Утримано внесок до ФБ (2496,18 х 0,006)

14,98

661

653

26

Утримано ПДФО ((2496,18 - 49,92 - 24,96 - 14,98) x 0,15)

360,95

661

641/ПДФО

27

Перераховано ПДФО (360,95 - 98,55)

262,40

641/ПДФО

311

28

Перераховано внесок до ПФ (828,73 + 49,92 - 225,10 - 13,56)

639,99

651

311

29

Перераховано внесок до ФТВП (34,95 + 24,96 - 9,49 - 3,39)

47,03

652

311

30

Перераховано внесок до ФБ (39,94 + 14,98 - 10,85 - 4,07)

40,00

653

311

31

Перераховано внесок до ФНВ (23,96 - 6,51)

17,45

656

311

32

Виплачено заробітну плату за липень(2496,18 - 49,92 - 24,96 - 14,98 - 360,95 - 558,43)

1486,94

661

301

 

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі