Порядок коригування відпускних при підвищенні зарплати

Редакція ОП
Відповідь на запитання

Порядок коригування відпускних при підвищенні зарплати

 

Неля СИНЬКО, начальник відділу організації заробітної плати та вдосконалення законодавства з оплати праці Департаменту з питань державного регулювання заробітної плати й умов праці Міністерства праці та соціальної політики України

 

Який порядок коригування відпускних, якщо в установі відбулося підвищення заробітної плати?

(м. Київ)

 

При обчисленні середньої заробітної плати для оплати часу відпусток застосовуються положення

Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. № 100 (далі — Порядок № 100).

Пунктом 2 Порядку № 100

визначено, що обчислення середньої заробітної плати для оплати часу відпусток провадиться виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, які передують місяцю, в якому надається відпустка.

Працівникові, який пропрацював на підприємстві, в установі, організації менше року, середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за фактичний час роботи, тобто з першого числа місяця після оформлення на роботу до першого числа місяця, в якому надається відпустка або виплачується компенсація за невикористані відпустки.

При цьому слід ураховувати: якщо, наприклад, 5 число, як це було в травні цього року, було

першим робочим днем для всіх працівників підприємства, зазначений місяць буде враховуватися при обчисленні середньої заробітної плати для працівників, які пропрацювали на підприємстві менше року. Якщо ж працівник зарахований на роботу з 6 травня цього року, зазначений місяць не буде враховуватися при обчисленні середньої заробітної плати для оплати часу відпусток.

При обчисленні середньої заробітної плати для оплати щорічної відпустки враховуються: основна заробітна плата (оклад, тариф); доплати та надбавки (за надурочну роботу, за роботу у нічний, вечірній час, суміщення професій (посад), розширення зони обслуговування, класність водіям, високі досягнення в праці тощо); премії, які не мають разового характеру; винагорода за підсумками роботи за рік та за вислугу років, індексація, а також виплати за час, протягом якого за працівником зберігався середній заробіток (за час попередньої щорічної відпустки, службового відрядження тощо), та допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю.

Нарахування виплат за час щорічної відпустки, додаткової відпустки у зв’язку з навчанням, творчої відпустки, додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, та для виплати компенсації за невикористані відпустки провадиться шляхом ділення сумарного заробітку за останні перед наданням 12 календарних місяців або за менший фактично відпрацьований період на відповідну кількість календарних днів року або меншого відпрацьованого періоду, за винятком святкових і неробочих днів, установлених законодавством (

ст. 73 Кодексу законів про працю України). Одержаний результат перемножується на число календарних днів відпустки.

Якщо працівник протягом розрахункового періоду не мав заробітку (знаходився у відпустці для догляду за дитиною до трьох років тощо), то обчислення середньої заробітної плати провадитиметься виходячи з тарифної ставки (окладу).

З метою недопущення зниження середньої заробітної плати за час відпусток, якщо протягом розрахункового періоду або періоду, коли працівник знаходиться у відпустці, відбулося підвищення окладів (тарифних ставок),

п. 10 Порядку № 100 передбачена необхідність здійснення коригування.

Коригування провадиться, якщо в розрахунковому періоді або періоді, коли за працівником зберігається середній заробіток, відбулося підвищення окладів (тарифних ставок) і це підвищення пов’язане з положеннями актів законодавства, а також рішеннями, передбаченими в колективних договорах (угодах). При цьому коригуються всі виплати, які включаються при обчисленні середньої заробітної плати для оплати часу відпусток.

Коефіцієнт коригування визначається шляхом ділення окладу, встановленого працівникові після підвищення, на його оклад до підвищення.

Приклад 1.

Працівнику бюджетної сфери, віднесеному до І тарифного розряду, надається відпустка у червні 2010 року. Розрахунковий період — червень 2009 року — травень 2010 року.

Слід ураховувати, що відповідно до

постанов Кабінету Міністрів України від 20.12.2008 р. № 1117 та від 12.05.2010 р. № 337 для працівників, у яких посадові оклади (тарифні ставки) менші ніж розмір мінімальної заробітної плати, посадові оклади (тарифні ставки) у штатних розписах установлюються на рівні мінімальної заробітної плати.

Посадовий оклад у червні 2009 року становив 625 грн. та інші виплати, які враховуються, — 200 грн., у липні — вересні 2009 року — 630 грн., сума інших виплат за цей період — 400 грн., у жовтні 2009 року посадовий оклад — 650 грн., сума інших виплат — 250 грн., у листопаді — грудні 2009 року посадовий оклад — 744 грн., сума інших виплат за цей період — 600 грн., у січні — березні 2010 року посадовий оклад — 869 грн., сума інших виплат за цей період — 830 грн., а у квітні — травні 2010 року — 884 грн., сума інших виплат за цей період — 470 грн.

Обчислення середньої заробітної плати для оплати 24 календарних днів щорічної відпустки провадитиметься так:

1. Знайдемо розмір заробітної плати, виходячи з якої провадиться розрахунок середньої заробітної плати для оплати часу щорічної відпустки.

Спочатку відповідно до

п. 10 Порядку № 100 прокоригуємо заробітну плату за період до підвищення окладів:

(625 грн. + 200 грн.) х 1,01 х 1,03 х 1,14 х 1,17 х 1,02 =

1167,63 грн. — прокоригована зарплата за червень 2009 року;

(630 грн. х 3 + 400 грн.) х 1,03 х 1,14 х 1,17х 1,02 =

3208,95 грн. — прокоригована зарплата за липень — вересень 2009 року;

(650 грн. + 250 грн.) х 1,14 х 1,17 х 1,02 =

1224,43 грн. — прокоригована зарплата за жовтень 2009 року;

(744 грн. х 2 + 600 грн.) х 1,17 х 1,02 =

2491,82 грн. — прокоригована зарплата за листопад — грудень 2009 року;

(869 грн. х 3 + 830 грн.) х 1,02 =

3505,74 грн. — прокоригована зарплата за січень — березень 2010 року;

884 грн. х 2 + 470 грн. =

2238,00 грн. — заробітна плата за квітень — травень 2010 року.

Заробітна плата за червень 2009 року — травень 2010 року, виходячи з якої провадитимуться розрахунки середньої заробітної плати для оплати часу щорічної відпустки, становить:

1167,63 грн. + 3208,95 грн. + 1224,43 грн. + 2491,82 грн. + 3505,74 грн. + 2238 грн. =

13836,57 грн.

2.

Розрахуємо середньоденний заробіток працівника:

13836,57 грн. : (365 к. дн. - 10 к. дн.) =

38,98 грн.

3. Зарплата за час щорічної відпустки становитиме:

38,98 грн. х 24 к. дн. =

935,52 грн.

Приклад 2.

Сестрі медичній поліклініки І кваліфікаційної категорії надається відпустка у червні 2010 року. Розрахунковий період — червень 2009 року — травень 2010 року.

Посадовий оклад у червні — грудні 2009 року становив 894 грн. та інші виплати, які враховуються, — 1890 грн., у січні — березні 2010 року — 910 грн., сума інших виплат за цей період — 660 грн., у квітні — травні 2010 року посадовий оклад — 930 грн., сума інших виплат — 570 грн.

Обчислення середньої заробітної плати для оплати 24 календарних днів щорічної відпустки провадитиметься так:

1. Знайдемо розмір заробітної плати, виходячи з якої провадиться розрахунок середньої заробітної плати для оплати часу щорічної відпустки.

Спочатку відповідно до

п. 10 Порядку № 100 прокоригуємо заробітну плату за період до підвищення окладів:

(894 грн. х 7 + 1890 грн.) х 1,02 х 1,02 =

8477,18 грн. прокоригована зарплата за червень — грудень 2009 року;

(910 грн. х 3 + 660 грн.) х 1,02 =

3457,80 грн. — прокоригована зарплата за січень — березень 2010 року;

930 грн. х 2 + 570 грн. =

2430,00 грн. — заробітна плата за квітень — травень 2010 року.

Заробітна плата за червень 2009 року — травень 2010 року, виходячи з якої провадитимуться розрахунки середньої заробітної плати для оплати часу щорічної відпустки, становить:

8477,18 грн. + 3457,80 грн. + 2430 грн. =

14364,98 грн.

2.

Розрахуємо середньоденний заробіток працівника:

14364,98 грн. : (365 к. дн. - 10 к. дн.) =

40,46 грн.

3. Зарплата за час щорічної відпустки становитиме:

40,46 грн. х 24 к. дн. =

971,04 грн.

 

На госпрозрахункових підприємствах коригування заробітної плати провадиться з урахуванням їх фінансових можливостей.

Тобто зазначена норма передбачає можливість госпрозрахункового підприємства у випадку скрутного фінансового становища дещо зменшити коефіцієнт коригування, але не позбавляє ці підприємства від коригування.

Наприклад, якщо підвищення тарифних ставок на підприємстві відбулося в 1,7 раза, але підприємство не має можливості провести коригування середньої заробітної плати на коефіцієнт 1,7, може застосовуватися коефіцієнт 1,4; 1,25 тощо. У зазначеному випадку необхідно видати наказ (розпорядження) по підприємству із зазначенням розміру коефіцієнта коригування. Цей наказ (розпорядження) має погоджуватись із профспілковим комітетом підприємства, або з іншим уповноваженим на представництво трудового колективу органом.

Крім того, необхідно звернути увагу на те, що у випадку, коли в розрахунковому періоду або в періоді, протягом якого за працівником зберігається середній заробіток, на підприємстві відбулося підвищення окладів (тарифних ставок) лише окремої категорії працівників, коригування середнього заробітку не провадиться.

Приклад 3.

Як необхідно провести нарахування середньої заробітної плати для оплати часу щорічної відпустки з 14 червня по 8 липня 2010 року, якщо з 1 липня всім працівникам підприємства було підвищено тарифні ставки (оклади) на 14,5 відсотка? По підприємству виданий наказ про застосування коефіцієнта коригування у розмірі 1,11.

Заробітна плата працівника за розрахунковий період (червень 2009 року — травень 2010 року) становила 15700 грн., тривалість відпустки склала 24 календарних дні.

Середня заробітна плата працівника за час щорічної відпустки становила:

15700,00 грн. : 355 к. дн. = 44,23 грн.

44,23 грн. х 24 к. дн. = 1061,52 грн.

Оскільки в періоді, протягом якого за працівником зберігається середній заробіток (1 — 8 липня), на підприємстві відбулося підвищення тарифних ставок (окладів), необхідно зробити перерахунок виплат, що припадають на період з 1 липня по 8 липня 2010 року (за 8 днів). Для цього необхідно середньоденний заробіток (44,23 грн.) помножити на коефіцієнт підвищення тарифних ставок (окладів), тобто провести коригування середнього заробітку на коефіцієнт 1,11, і на кількість днів відпустки після підвищення тарифних ставок (окладів):

44,23 грн. х 1,11 х 8 к. дн. = 392,76 грн.

Сума доплати після перерахунку, проведеного у зв’язку з підвищенням тарифних ставок (окладів), становитиме:

392,76 грн. - 353,84 (44,23 грн. х 8 к. дн.) = 38,92 грн.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі