Щодо виплати спеціалістам ветеринарної медицини доплати за роботу у шкідливих (особливо шкідливих) умовах праці

Редакція ОП
Друк
Лист від 04.12.2009 р. № 07-14/1494

Головне контрольно-ревізійне управління України

Щодо виплати спеціалістам ветеринарної медицини доплати за роботу у шкідливих (особливо шкідливих) умовах праці

Лист від 04.12.2009 р. № 07-14/1494

 

Відповідно до Закону України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» до компетенції органів державної контрольно-ревізійної служби не належить повноваження щодо надання роз’яснень чинного законодавства. Однак при цьому повідомляємо свою позицію щодо порушеного питання.

Відповідно до Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.92 р. № 442 (далі — Порядок № 442), атестація робочих місць за умовами праці проводиться на підприємствах і організаціях незалежно від форм власності й господарювання, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров’я працюючих, а також на їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому.

Основна мета атестації згідно з Порядком № 442 полягає у регулюванні відносин між власником або уповноваженим ним органом і працівниками у галузі реалізації прав на здорові й безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу у несприятливих умовах.

Постановою Кабінету Міністрів України від 11.12.98 р. № 1960 «Про умови оплати праці працівників підприємств, установ і організацій державної ветеринарної медицини» (далі — постанова № 1960) працівникам підприємств, установ і організацій державної ветеринарної медицини, безпосередньо зайнятим на роботах зі шкідливими умовами праці і на роботах з особливо шкідливими умовами праці, установлено доплати в розмірі відповідно до 12 і до 24 відсотків посадового окладу.

Працівники підприємств, установ і організацій державної ветеринарної медицини, які обіймають посади, визначені додатками до постанови № 1960,

вважаються постійно зайнятими на роботах зі шкідливими (особливо шкідливими) умовами праці незалежно від фактичного часу роботи в таких умовах.

Враховуючи викладене вище, вважаємо, що виплати спеціалістам ветеринарної медицини доплати за роботу зі шкідливими умовами праці відповідно до постанови № 1960 проводяться правомірно.

При цьому повідомляємо, що роз’яснення стосовно атестації робочих місць відповідно до Порядку № 442 надає Міністерство праці та соціальної політики України.

 

В. о. Голови І. Іскра

 

Коментар редакції

 

Працівникам державної ветеринарної медицини — доплата за роботу у шкідливих (особливо шкідливих) умовах праці незалежно від фактичного часу роботи в таких умовах

 

Нагадаємо, що відповідно до ст. 100 КЗпП підвищена оплата праці встановлюється на важких роботах і роботах зі шкідливими умовами праці. При цьому повноваження щодо затвердження переліку важких робіт та робіт зі шкідливими умовами праці відноситься до компетенції Кабінету Міністрів.

У листі, що коментується, ідеться про виплату доплати в розмірі відповідно до 12 і до 24 відсотків посадового окладу працівникам підприємств, установ і організацій державної ветеринарної медицини, безпосередньо зайнятим на роботах зі шкідливими умовами праці та на роботах з особливо шкідливими умовами праці.

ГолвКРУ зазначає, що спеціалістам ветеринарної медицини доплати за роботу зі шкідливими умовами праці відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про умови оплати праці працівників підприємств, установ і організацій державної ветеринарної медицини» від 11.12.98 р. № 1960 (далі — постанова

№ 1960) провадяться правомірно. Це випливає з п. 1 постанови № 1960, згідно з яким працівники підприємств, установ і організацій державної ветеринарної медицини, які обіймають посади, визначені додатками 1 і 2 до постанови № 1960, вважаються постійно зайнятими на роботах зі шкідливими (особливо шкідливими) умовами праці незалежно від фактичного часу роботи в таких умовах.

Отже, наведемо перелік посад працівників, яким установлюється доплата у розмірі

до 12 відсотків ппосадового окладу за роботу у шкідливих умовах праці:

 

Найменування посад

Найменування підприємств, установ і організацій

Завідувачі паразитологічного, діагностичного, біологічного відділів, відділів з оцінки епізоотичного стану сільськогосподарських і диких тварин, з боротьби з хворобами птиці, ветеринарно-санітарної експертизи, хвороб молодняка, неплідності, державних лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи на ринках; провідні лікарі, лікарі ветеринарної медицини цих структурних підрозділів;

фельдшери ветеринарної медицини, лаборанти, ветеринарні санітари, які працюють під керівництвом зазначених фахівців

Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, республіканська (АРК), зональні спеціалізовані державні лабораторії ветеринарної медицини з хвороб тварин, міжобласні спеціалізовані державні лабораторії з хвороб птиці, міжрайонні, районні державні лабораторії ветеринарної медицини, обласні, районні, міські підприємства (лікарні) ветеринарної медицини; Київське, Севастопольське управління державної ветеринарної медицини: районні, дільничні лікарні ветеринарної медицини, дільниці ветеринарної медицини

 

Зазначимо, що директорам Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, республіканської (АРК), зональних і міжобласних спеціалізованих, регіональних, міських, районних, міжрайонних державних лабораторій ветеринарної медицини доплата до 12 відсотків посадового окладу встановлюється

за умови, що вони одночасно є завідувачами відділів.

Наведемо також перелік посад працівників, яким установлюється доплата у розмірі

до 24 відсотків посадового окладу за роботу в особливо шкідливих умовах праці:

 

Найменування посад

Найменування підприємств, установ і організацій

1

2

I. Працівники, які безпосередньо зайняті на роботах з особливо шкідливими умовами праці з мікроорганізмами II групи патогенності для людей

Завідувачі відділів:бактеріологічного, вірусологічного, серологічного, імунологічного, патоморфологічного, мікологічного, з діагностики інфекційних захворювань, відділів, загонів з діагностики та боротьби зі сказом, дослідження шкірсировини на сибірку (Асколі); ізоляторів для утримання заражених тварин; провідні лікарі, лікарі ветеринарної медицини цих структурних підрозділів, фельдшери та лаборанти, ветеринарні санітари, які працюють під керівництвом зазначених вище фахівців

Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, республіканська (АРК), зональні спеціалізовані державні лабораторії ветеринарної медицини з хвороб тварин, міжобласні спеціалізовані державні лабораторії ветеринарної медицини з хвороб птиці, регіональні, міські, районні, міжрайонні державні лабораторії ветеринарної медицини, Київська, Севастопольська міські державні лабораторії ветеринарної медицини

До мікроорганізмів II групи патогенності належать: збудники сибірки, бруцельозу, туляремії, лептоспірозу, сапу, меліоїдозу, КУ-лихоманки, віспи, сказу, хламідіозу, бластомікозу, кокцидіоїдозу, гістоплазмозу, захворювань, що викликаються арбовірусами та аденовірусами, а також токсин ботуліну A, B, E, F.

II. Працівники, які безпосередньо зайняті на роботах з особливо шкідливими умовами праці з токсичними речовинами I — III класу небезпечності для людей

Завідувачі хіміко-токсикологічного, біохімічного відділів;провідні лікарі, лікарі ветеринарної медицини цих структурних підрозділів, фельдшери та лаборанти, ветеринарні санітари, які працюють під керівництвом зазначених вище фахівців

Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, республіканська (АРК), зональні спеціалізовані державні лабораторії ветеринарної медицини з хвороб тварин, міжобласні спеціалізовані державні лабораторії ветеринарної медицини з хвороб птиці, регіональні, міські, районні, міжрайонні державні лабораторії ветеринарної медицини, Київська, Севастопольська міські державні лабораторії ветеринарної медицини

До токсичних речовин I — III класу небезпеки належать: амінна сіль 2,4-Д дихлорфеноксиоцтової кислоти (2,4-ДА), амонію роданід, аценонітріл, барію гідроксид, бензол, бутиловий ефір 2,4-дихлорфеноксиоцтової кислоти (бутиловий ефір 2,4-Д), гексахлорбензол, гексахлорпараксилол, гексахлорциклогексан (гексахлоран), гідрозин і його похідні, бромофос, 0,0 — диметил-0,2,2 — дихлорвінілфосфат (ДДВФ), метилнітрофос, метафос, хлорофос, фталафос, ДДТ, калій залізоціаністий (червона кров’яна сіль), нітрат калію, хлорид калію, карбамід (сечовина), кислота азотна, кислота борна, кислота масляна, кислота мурашина, кислота сірчана, кислота трихлороцтова, кислота оцтова, кобальт, ксилол, сірчанокисла мідь, сполуки миш’яку, порох рослинного і тваринного походження, неорганічні сполуки ртуті, сполуки алюмінію, неорганічні сполуки свинцю, синтетичні миючі засоби «Лотос», «Ока», «Ера» та інші, сода кальцинована, спирт ізоаміловий, спирт ізобутиловий, спирт ізопропіловий, сурма та її сполуки, формальдегід, фосфід цинку та інші хімічні речовини, їх сполуки згідно з ГОСТ 12.1.005-88 та іншими нормативними документами, затвердженими у відповідному порядку.

III. Працівники, які безпосередньо зайняті на роботах з особливо шкідливими умовами праці з мікроорганізмами III — IV групи патогенності, радіонуклідами, токсичними речовинами III класу небезпечності для людей, хімічними речовинами, віднесеними до алергенів

Завідувачі відділів:протиепізоотичного, епізоотологічного, радіологічного, загонів з діагностики та боротьби з лейкозом, туберкульозом, відділів, загонів з організації та проведення санітарних, дезінфекційних, дезінсектиційних, дератизаційних робіт; інженери радіологічних, хіміко-токсикологічних відділів; лабораторій: атомно-абсорбційної спектрофотометрії, газової хроматографії, рідинної хроматографії, фізико-хімічних досліджень, ELISA-TEST та визначення мікотоксинів;провідні лікарі, лікарі ветеринарної медицини цих структурних підрозділів, фельдшери та лаборанти, ветеринарні санітари, які працюють під керівництвом вищезазначених фахівців

Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, республіканська (АРК), зональні спеціалізовані державні лабораторії ветеринарної медицини з хвороб тварин, міжобласні спеціалізовані державні лабораторії ветеринарної медицини з хвороб птиці, регіональні, міські, районні, міжрайонні державні лабораторії ветеринарної медицини;обласні, міські, районні підприємства (лікарні) ветеринарної медицини; Київська, Севастопольська міські державні лабораторії ветеринарної медицини, обласні госпрозрахункові ветеринарно-санітарні загони та їх структурні підрозділи

До мікроорганізмів III — IV групи патогенності належать: збудники правця, лістеріозу, туберкульозу, кампілобактеріозу, аспергільозу, еризипелоїду, сальмонельозу та інших захворювань, передбачених Положенням про порядок обліку, зберігання, поводження, відпуску і пересилання культур бактерій, вірусів, рикетсій, грибів, найпростіших мікоплазм, бактерійних токсинів, отрути біологічного походження, затвердженим МОЗ 18.05.79 р.

До радіонуклідів належать: цезій — 134, 137; стронцій — 89, 90; плутоній — 239; йод — 131; свинець — 210; рутеній — 103, 106; церій — 141, 144; ітрій — 91

До алергенів належать: ампіцилін, бензилпеніцилін, білково-вітамінний концентрат (за білком), 2, 4 — динітрохлорбензол, дріжджі кормові сухі, вирощені на післяспиртовій барді, левоміцетин, 1 — нафтил-N-метилкарбамат (севін), оксицилін, 5 — окситетрациклін, олеандоміцину фосфат, поліхлорпінен, рефампіцилін, стрептоміцин, тетраметилтіурамдисульфід (тіурам, ТМТД), тетрациклін, фенол, фурфурол, хлортетрациклін, хромати, біхромати (в перерахунку на CrO3), ентобактерин, еритроміцин, етилмеркурхлорид (за ртуттю), фурацилін, цинеб, гентаміцин, гризин, канаміцин, неоміцин, штами грибів Candida Seatrycum АР-217 та інші алергени згідно з ГОСТ 12.01.005-88 та додатками 2, 3, 4, 5, 6, 7 до списку гранично допустимих рівнів, затвердженого МОЗ СРСР 26.05.88 р. № 4617-88.

 

Слід зазначити, що директорам Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, республіканської (АРК), зональних, міжобласних спеціалізованих, регіональних, міських, міжрайонних державних лабораторій ветеринарної медицини

посадові оклади підвищуються за умови, що вони одночасно є завідувачами відділів.

Також і директорам міських, районних, міжрайонних державних лабораторій ветеринарної медицини

посадові оклади підвищуються за умови, що вони одночасно виконують функції провідних лікарів, лікарів з особливо шкідливими умовами праці, посади яких передбачено штатним розписом.

Крім цього, оплата праці спеціалістам ветеринарної медицини за час роботи в осередках інфекційних хвороб тварин, визначених згідно з додатком 3 до

Постанови № 1960, провадиться в розмірі подвійного посадового окладу. Зокрема, до таких інфекційних хвороб тварин відносяться: сибірка, сап, бруцельоз, туляремія, лептоспіроз, меліоїдоз, Ку-лихоманка, сказ, ботулізм, хламідіоз (орнітоз), бластомікоз, кокцидіоїдоз, гістоплазмоз, ящур, везикулярний стоматит, везикулярна хвороба свиней, чума великої рогатої худоби, чума дрібних жуйних, інфекційна (контагіозна) плевропневмонія великої рогатої худоби, катаральна лихоманка овець, африканська чума свиней, класична чума свиней, чума (високо контагіозний грип) птиці, ньюкаслська хвороба, віспа овець та кіз, трихінельоз, захворювання, що викликаються арбовірусами та аденовірусами.

 

Наталія ІВЛЄВА, економіст-аналітик

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі