Розраховуємо лікарняні та декретні правильно

Редакція ОП
Стаття

РОЗРАХОВУЄМО ЛІКАРНЯНІ ТА ДЕКРЕТНІ ПРАВИЛЬНО

 

Приводом для написання статті стала ситуація, викладена в листі читача:

«У березні 2010 року працівниця нашого підприємства хворіла (листок непрацездатності з 2 по 9 березня). З 15 березня 2010 року вона йде у відпустку по вагітності та пологах. У розрахунковому періоді (вересень 2009 року — лютий 2010 року) їй було нараховано:

— виплати одноразового характеру (матеріальна допомога на оздоровлення, премія до ювілею);

— відпускні за час перебування у щорічній відпустці.

Із січня 2010 року працівниці встановлено неповний робочий день (переведено з повної зайнятості на 0,5 ставки).

Ураховуючи останні зміни, унесені до порядку розрахунку середньої зарплати для соцвиплат, чи існуватимуть відмінності в розрахунку лікарняних і декретних у такій ситуації?»

Отже, проаналізуємо цю ситуацію та розрахуємо на прикладі зазначені виплати.

Людмила ТРОХИМЕНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

ВИКОРИСТАНІ ДОКУМЕНТИ

Закон № 2240

— Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 р. № 2240-III.

Постанова № 1332

— постанова КМУ «Про внесення зміни до постанови КМУ від 26 вересня 2001 р. № 1266» від 08.12.2009 р. № 1332.

Порядок № 1266

— Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затверджений постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266.

Порядок № 100

— Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. № 100.

Інструкція № 5

— Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату України від 13.01.2004 р. № 5.

 

15 грудня 2009 року набрали чинності зміни до порядку, що встановлює правила розрахунку середньої заробітної плати для соціальних виплат. Ці зміни було внесено

постановою КМУ від 08.12.2009 р. № 1332. Тому оновлені норми Порядку № 1266 слід застосовувати для тих страхових випадків (тимчасова непрацездатність, відпустка по вагітності та пологах, розірвання трудового договору), що настали починаючи з 15 грудня 2009 року.

Зміни, унесені

постановою № 1332 до Порядку № 1266, насамперед стосуються порядку розрахунку середньої зарплати для:

— оплати днів тимчасової непрацездатності (лікарняних);

— оплати відпустки по вагітності та пологах (декретних).

Ураховуючи дані описаної ситуації, складемо порівняльну таблицю для розрахунку лікарняних і декретних з урахуванням «середньозарплатних» новацій із

постанови № 1332. Звернемо увагу на основні моменти, які необхідно враховувати при розрахунку лікарняних і декретних за страховими випадками, що настали з 15.12.2009 р.

 

Лікарняні

Декретні

1. Для визначення суми виплат необхідно розрахувати

середньоденну (середньогодинну) зарплату за один робочий день (година)

середньоденную зарплату за один календарний день

Невідпрацьовані дні не беруть участі в розрахунку. Якщо працівник хворів або не працював з інших причин (перебував у щорічній, навчальній або творчій відпустці, відпустці без збереження заробітної плати тощо), то такі дні не враховуються, оскільки розрахунок здійснюється за відпрацьований час

Із загальної кількості календарних днів за розрахунковий період виключаються лише календарні дні, не відпрацьовані з таких поважних причин, як:

— тимчасова непрацездатність;

— відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами;

— відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком.

Святкові та неробочі дні не виключаються з розрахунку загальної кількості календарних днів (лист Мінпраці від 01.02.2010 р. № 1000/0/14-10/18)

2. Наявність виплат за невідпрацьований час у розрахунковому періоді

Згідно з роз’ясненнями Мінпраці (див. лист від 25.06.2004 р. № 20-338) виплати за час, протягом якого працівник не працював, але за ним зберігався середній заробіток, обчислений відповідно до Порядку № 100 (відпускні, компенсація за невикористану відпустку, збереження середньої зарплати в період виконання державних та громадських обов’язків у робочий час) не беруть участі в розрахунку середньоденної заробітної плати для оплати лікарняних

У листі від 01.02.2010 р. № 1000/0/14-10/18 Мінпраці роз’яснило: оскільки із суми відпускних, оплати простою не з вини працівника (ст. 113 КЗпП) справляються внески на соціальне страхування, ці суми повинні враховуватися при розрахунку середньої зарплати для оплати декретного лікарняного.Для перехідних відпускних: сума відпускних розподіляється пропорційно періоду часу, що припадає на дні відпустки у відповідному місяці

3. Наявність одноразових виплат у розрахунковому періоді

Залишився без змін порядок уключення заохочувальних та компенсаційних виплат, що мають разовий характер, і виплат, не передбачених актами законодавства або здійснюваних понад установлені зазначеними актами норми, у разі якщо застрахована особа частину місяця в розрахунковому періоді не працювала з поважних причин (тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку і шестирічного віку за медичним висновком) (абзац другий п. 9 Порядку № 1266 і приклад 1 до п. 14 додатка 1 Порядку № 1266). Так, у цьому випадку такі виплати включаються до розрахунку середньої зарплати пропорційно відпрацьованим у такому місяці робочим дням

4. Установлення неповного робочого часу

Починаючи з 15.12.2009 р. для розрахунку застрахованій особі суми лікарняних у разі, коли в місяцях розрахункового періоду, за який обчислюється середня заробітна плата, або в періоді, за який виплачується допомога, установлюється неповний робочий день, застосовується середньогодинна заробітна плата (зміни до пп. 13 і 15 Порядку № 1266)

Не впливає на розрахунок декретних, оскільки до розрахунку береться середньоденна зарплата за один календарний день

5. Дотримання максимального обмеження при розрахунку

Сума доходу кожного окремого місяця в розрахунковому періоді, що включається до розрахунку середньої зарплати, не може перевищувати максимальної величини (граничної суми) заробітної плати (доходу), з якої сплачуються страхові внески до фондів соціального страхування, установленої законодавством для кожного такого місяця (абзац перший п. 9 Порядку № 1266).

Нагадаємо: у 2009 році максимальний дохід, з якого справлялися соцвнески (Мах), становив 10035 грн. (протягом усього року).

У листі від 29.12.2009 р. № 01-16-2801 ФСС ТВП зауважив, що розмір максимальної заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, у січні 2010 року становить 13035 грн.

Розрахована середньоденна (середньогодинна) зарплата для оплати лікарняних не може перевищувати максимальної величини, з якої справляються внески (Мах) з розрахунку на один день (годину) (абзаци четвертий — шостий п. 14 Порядку № 1266). Назвемо цей показник Мах(1). Формула розрахунку показника

Мах(1) має такий вигляд:

Мах(1)= Мах : Нрч,

де Мах — установлена максимальна величина, з якої справляються соцвнески, в останньому місяці розрахункового періоду;

Нрч — норма робочого часу в останньому місяці розрахункового періоду

Фактичний розмір середньоденної зарплати необхідно порівняти (для цілей неперевищення) з максимальною величиною, з якої сплачуються внески, з розрахунку на один день. Назвемо цей показник Мах(1).

Для декретних змінено правила розрахунку Мах(1). Для допомоги по вагітності та пологах показник Мах(1) тепер розраховується шляхом ділення максимальної величини, з якої сплачуються внески (Мах), що діє в останньому місяці розрахункового періоду, на середньомісячну кількість календарних днів (30,44) (нова редакція абзацу сьомого п. 14 Порядку № 1266).

Таким чином, формула розрахунку показника Мах(1) має такий вигляд:

Мах(1)= Мах : 30,44

 

Наведемо приклад розрахунку оплати лікарняного і декретного листків непрацездатності.

Приклад.

Працівниця підприємства хворіла з 2 по 9 березня 2010 року, про що свідчить наданий нею листок непрацездатності. Страховий стаж працівниці — 7 років 5 місяців.

У відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами працівниця йде з 15 березня 2010 року по 18 липня 2010 року включно.

Розрахунковим періодом для оплати лікарняного і декретного листків непрацездатності є вересень 2009 року — лютий 2010 року. У розрахунковому періоді працівниці нараховані такі види доходу:

у вересні — усього 2881,36 грн., у тому числі: зарплата за фактично відпрацьовані дні вересня — 636,36 грн., лікарняні — 420 грн. (хворіла з 1 по 7 вересня), відпускні — 825 грн. (відпустка з 14 по 27 вересня), матеріальна допомога на оздоровлення — 1000 грн.;

у жовтні — заробітна плата в сумі 2000 грн.;

у листопаді — усього 3328,57 грн., у тому числі: зарплата за фактично відпрацьовані дні серпня — 1828,57 грн., (відпустка без збереження заробітної плати з 16 по 20 листопада), заохочувальна виплата до ювілею — 1500 грн.;

у грудні — заробітна плата в сумі 2400 грн.;

у січні 2010 року — заробітна плата 1200 грн. (із січня 2010 року працівницю було переведено на роботу в режимі неповного робочого дня — 0,5 від норми робочого часу за місяць);

у лютому 2010 року — заробітна плата в сумі 1200 грн.

Спочатку розрахуємо суму лікарняних за період тимчасової непрацездатності працівника.

 

РОЗРАХУНОК ЛІКАРНЯНИХ

Наведемо поетапний розрахунок суми лікарняних.

1. Проаналізуємо особливості, пов’язані з уключенням окремих виплат до розрахунку середньої заробітної плати.

Згідно з роз’ясненнями Мінпраці (див.

лист від 25.06.2004 р. № 20-338) сума відпускних не бере участі в розрахунку середньоденної заробітної плати для оплати лікарняних, оскільки виплата провадиться за невідпрацьований час, протягом якого зберігається середній заробіток. Дні, протягом яких працівниця перебувала у щорічній відпустці (з 14 по 27 вересня), а також сума відпускних (825 грн.), у розрахунку середньої заробітної плати для оплати лікарняних не враховуються.

Оплата листка непрацездатності (420 грн.) також не бере участі в розрахунку середньоденної заробітної плати, оскільки лікарняні (що виплачувані як за рахунок роботодавця, так і за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі — ФСС ТВП), не включаються до фонду оплати праці (

пп. 3.2, 3.3 Інструкції № 5).

У вересні

працівниці було нараховано матеріальну допомогу на оздоровлення (1000 грн.). Така виплата згідно з п.п. 2.3.3 Інструкції № 5 входить до фонду оплати праці, а отже, обкладається внесками до ФСС ТВП і «зверху», і «знизу». Якби у вересні працівниця відпрацювала всі робочі дні відповідно до графіка, то сума цієї виплати брала б участь у розрахунку середньої зарплати в повній сумі. Але в нашому випадку у вересні працівниця частину місяця хворіла (не працювала з однієї з трьох поважних причин), тому сума виплати братиме участь у розрахунку не в повному обсязі, а пропорційно відпрацьованому часу.

Також у вересні, крім хвороби, працівниця не відпрацювала ще 10 робочих днів у зв’язку з перебуванням у щорічній відпустці.

Отже, за

вересень маємо такі дані: з 22 робочих днів за графіком роботи працівниця фактично відпрацювала 7 робочих днів (на дні хвороби припадають 5 робочих днів, на дні відпустки — 10 робочих днів).

Розрахуємо суму матеріальної допомоги на оздоровлення, що включається до розрахунку середньої зарплати:

1000 : 22 х 7 = 318,18 грн.

Таким чином, сума доходу за вересень 2009 року, що бере участь у розрахунку середньоденної заробітної плати, становитиме:

636,36 + 318,18 = 954,54 грн.

У листопаді

працівниця 5 робочих днів перебувала у відпустці без збереження заробітної плати, і ці дні як невідпрацьовані не беруть участі в розрахунку. У цьому місяці працівниці нараховано премію до ювілею в розмірі 1500 грн. (ця виплата входить до фонду оплати праці на підставі п.п. 2.3.2 Інструкції № 5 та обкладається соцвнесками). Відпустка без збереження зарплати не входить до числа трьох поважних причин, з яких такі дні виключаються з розрахункового періоду, тому сума премії до ювілею (1500 грн.) бере участь у розрахунку середньої зарплати в повному обсязі.

У нашому випадку неповний робочий день установлено в розрахунковому періоді, тому згідно з новою редакцією

п. 15 Порядку № 1266 для визначення суми лікарняних необхідно розрахувати середньогодинну заробітну плату.

2. Розрахуємо середньогодинну заробітну плату за розрахунковий період.

Середньоденна (середньогодинна) заробітна плата обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період заробітної плати (оподатковуваного доходу), з якої сплачуються страхові внески, на кількість відпрацьованих робочих днів (годин) у розрахунковому періоді. Слід зауважити, що основні правила розрахунку лікарняних, особливості визначення розрахункового періоду, виплати, що включаються (не включаються) до розрахунку, розглянуто в статті «Розраховуємо лікарняні» // «Оплата праці», 2009, № 16, с. 14 — 20.

Подамо дані для розрахунку в таблиці.

 

Місяці розрахункового періоду

Кількість відпрацьованих робочих

Загальна сума нарахованого доходу, грн.

Зарплата, що включається до розрахунку середньої, грн.

днів

годин

Вересень 2009 року

7

56

2881,36

(636,36 + 420 (лікарняні) + 825 (відпустка) + 1000*)

954,54

(636,36 + 318,18)

Жовтень 2009 року

22

176

2000

2000

Листопад 2009 року

16

128

3328,57

(1828,57 + 1500)

3328,57

(1828,57 + 1500)

Грудень 2009 року

23

183

2400

2400

Січень 2010 року

19

75,5

1200

1200

Лютий 2010 року

20

80

1200

1200

Разом

107

698,5

13009,93

11083,11

* Матеріальна допомога на оздоровлення (п.п. 2.3.3 Інструкції № 5).

 

Середньогодинна зарплата

становитиме 15,87 грн. (11083,11 грн. : 698,5 год.).

Подивимося, чи не перевищив розрахований показник середньогодинної зарплати величину Мах(1):

Мах(1)= 13035 : 160 = 81,47 грн.,

де 13035 — показник Мах у лютому 2010 року;

160 — кількість робочих годин згідно з нормою часу при 5-денному робочому тижні в лютому 2010 року.

У цьому випадку фактичний середній заробіток (15,87 грн.) не перевищив показник Мах(1), тому дні лікарняного необхідно оплачувати виходячи з фактичного середнього заробітку.

3. Визначимо кількість оплачуваних днів хвороби.

Працівниці оплачуються пропущені нею у зв’язку з хворобою робочі години відповідно до її графіка роботи.

Оплаті за лікарняним листком підлягають 5 робочих днів, на які за графіком роботи працівниці припадають пропущені 20 годин, з них 4 дні (2 — 5 березня) (16 годин) — за рахунок коштів підприємства, а 1 день (9 березня) (4 години) — за рахунок ФСС ТВП.

4. Розрахуємо суму лікарняних з урахуванням страхового стажу працівниці — 7 років (лікарняний оплачується в розмірі 80 %):

— за рахунок підприємства: 15,87 х 16 х 80 % = 203,14

грн.;

— за рахунок ФСС ТВП: 15,87 х 4 х 80 % = 50,78

грн.

Разом працівниці буде нараховано лікарняні в сумі

253,92 грн.

 

РОЗРАХУНОК ДЕКРЕТНИХ

Нагадаємо, що згідно зі

ст. 38 Закону № 2240 допомога по вагітності та пологах у загальному випадку виплачується за весь період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, тривалість якої становить 70 календарних днів до пологів і 56 календарних днів після.

При цьому слід ураховувати, що відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами не продовжується на святкові та неробочі дні, які припадають на його період.

Сума допомоги по вагітності та пологах, у свою чергу, розраховується згідно з

п. 20 Порядку № 1266, а саме шляхом множення суми середньоденної заробітної плати на кількість календарних днів, що підлягають оплаті.

Для розрахунку декретних наведемо дані про виплати розрахункового періоду в таблиці.

 

Місяці розрахункового періоду

Кількість календарних днів

Сума зарплати, що включається до розрахунку середньої, грн.

Вересень 2009 року

23

(30 - 7)

1779,54

(636,36 + 825 + 318,18)

Жовтень 2009 року

31

2000,00

Листопад 2009 року

30

3328,57

(1828,57 + 1500)

Грудень 2009 року

31

2400,00

Січень 2010 року

31

1200,00

Лютий 2010 року

28

1200,00

Разом

174

11908,11

 

Проаналізуємо дані таблиці.

У вересні 2009 року працівниця була у щорічній відпустці. Згідно з новою редакцією

п. 14 Порядку № 1266 і сума відпускних (825 грн.), і період відпустки (14 календарних днів щорічної відпустки) включаються до розрахунку допомоги по вагітності та пологах.

Із загальної кількості календарних днів вересня необхідно виключити кількість календарних днів, що припадають на період тимчасової непрацездатності (у нашому випадку — 7 календарних днів). Сума лікарняних також не включається до розрахунку середньої зарплати для визначення суми допомоги по вагітності та пологах. Таким чином, кількість календарних днів за вересень, що застосовується в розрахунку середньої зарплати, становить 23 календарні дні (30 - 7).

Аналогічно, як і при розрахунку лікарняних, сума матеріальної допомоги до відпустки, що включається до розрахунку середньої зарплати для розрахунку допомоги по вагітності та пологах, дорівнюватиме:

1000 : 22 x 7 = 318,18 (грн.), де 22 — кількість робочих днів за графіком у вересні 2009 року; 7 — кількість фактично відпрацьованих робочих днів у вересні 2009 року.

Сума зарплати, що включається до розрахунку середньої зарплати, за вересень становитиме:

636,36 + 825 + 318,18 = 1779,54 (грн.).

Що стосується листопада, то причину, з якої листопад 2009 року відпрацьовано не повністю (відпустка без збереження зарплати), не включено до переліку поважних причин. Тому й період такої відпустки, і сума премії до ювілею (1500 грн.) включаються до розрахунку декретних у повному об’ємі.

Сума зарплати, що включається до розрахунку середньої зарплати, у листопаді становить 3328,57 грн. (1827,57 + 1500).

Середня

зарплата за один календарний день дорівнює:

11908,11 : 174 = 68,44 (грн.).

Фактичний розмір середньоденної зарплати необхідно порівняти (для цілей неперевищення) з максимальною величиною, з якої сплачуються внески, з розрахунку на один день:

Мах(1)= 13035 : 30,44 = 428,22 грн.,

де 13035 — показник Мах у лютому 2010 року;

30,44 — середньомісячна кількість календарних днів.

У цьому випадку фактичний середній заробіток (68,44 грн.) не перевищив показник Мах(1), тому дні відпустки по вагітності та пологах необхідно оплачувати виходячи з фактичного середнього заробітку.

Сума допомоги по вагітності та пологах становитиме:

68,44 x 126 = 8623,44 грн.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі