Щодо податкової соціальної пільги багатодітним батькам

Редакція ОП
Лист від 20.04.2010 р. № 3815/6/17-0716

Державна податкова адміністрація України

Щодо податкової соціальної пільги багатодітним батькам

Лист від 20.04.2010 р. № 3815/6/17-0716

 

Державна податкова адміністрація України, керуючись Законом України від 02.10.92 р. № 2657 «Про інформацію», розглянула лист <…> щодо пільг з оподаткування доходів фізичних осіб, які є багатодітними батьками, і в межах своєї компетенції повідомляє.

Порядок оподаткування доходів фізичних осіб регулюється прийнятим Верховною Радою України 22.05.2003 р. Законом України за № 889 «Про податок з доходів фізичних осіб» (далі — Закон).

Пільгове оподаткування доходів фізичних осіб передбачено Законом шляхом надання податкової соціальної пільги (ст. 6), яка застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (визначення поняття якої надано в абзаці третьому п. 1.1 та п. 1.3 «д» ст. 1 Закону) виключно за одним місцем її нарахування (виплати).

Відповідно до вказаної статті Закону ця пільга встановлюється в залежності від категорій платників у розмірах 100, 150 та 200 відсотків від мінімальної заробітної плати та застосовується до нарахованого місячного доходу платника податку у вигляді заробітної плати у разі, якщо її розмір не перевищує суми місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленої на 1 січня звітного податкового року, помноженої на 1,4 та округленої до найближчих 10 гривень. Тобто у 2010 році розмір заробітної плати, що дає право на податкову соціальну пільгу, становить 1220 грн. на місяць (869 грн. х 1,4).

Так, з урахуванням розміру мінімальної заробітної плати на 1 січня 2010 року (869 грн. на місяць) та Прикінцевих положень Закону у поточному році для всіх платників податку, чий розмір заробітної плати не перевищує вказану вище суму, податкова соціальна пільга становить 434,50 грн. на місяць (869 грн. х 50 %) (п.п. 6.1.1 п. 6.1 ст. 6 Закону).

При цьому повідомляємо, що з метою посилення соціального захисту багатодітних сімей, поліпшення їх державної підтримки, створення більш сприятливих умов для виховання дітей у таких сім'ях Верховною Радою України 19.05.2009 р. прийнято Закон України за № 1343 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей», яким внесено зміни, зокрема, до ст. 6 Закону, згідно з якими особи, які мають та виховують трьох чи більше дітей віком до 18 років, при додержанні установленого рівня заробітної плати, з 1 січня 2010 року мають право на застосування

200 % податкової соціальної пільги у розрахунку на кожну таку дитину (п.п. 6.1.3 «е» п. 6.1 ст. 6), що у 2010 році складає 869 грн. на місяць (434,50 грн. х 200 %).

Крім того, у кожного з таких платників податку — багатодітних батьків зберігається право на одержання 200 % податкової соціальної пільги у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років та

на додаткове одержання податкової соціальної пільги згідно з п. 6.2 ст. 6 Закону безпосередньо на себе у розмірі, визначеному в п.п. 6.1.1 п. 6.1 ст. 6 Закону.

При цьому, як виключення, граничний розмір доходу, який дає право на отримання податкової соціальної пільги одному із батьків у випадках та розмірах, передбачених, зокрема, п.п. 6.1.3 «е» п. 6.1 ст. 6 Закону, визначається як добуток суми, визначеної в абзаці першому цього підпункту, та відповідно кількості дітей (п.п. 6.5.1 п. 6.5 ст. 6 Закону).

Таким чином, у поточному році платник податку, який

виховує трьох дітей віком до 18 років, має право на податкові соціальні пільги, якщо розмір його заробітної плати не перевищує 3660 грн. на місяць.

У разі перевищення місячної заробітної плати понад встановлений розмір питання надання податкової соціальної пільги не розглядається, незалежно від категорії платника податку, що її одержує.

До доходів, відмінних від заробітної плати, застосування податкової соціальної пільги Законом не передбачено.

Законом (п.п. 6.4.1 п. 6.4 ст. 6) передбачено, що платник податку, який має право на застосування податкової соціальної пільги більшої, ніж передбачена п.п. 6.1.1 п. 6.1 цієї статті, зазначає про таке право у заяві про застосування пільги працедавцю та

додає відповідні підтверджуючі документи. Порядок надання документів та їх склад затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26.12.2003 р. № 2035, але на даний час до вказаної постанови не внесено зміни щодо переліку підтверджуючих документів, які б засвідчували факт наявності та одночасного виховання дітей віком до 18 років платником податку.

Водночас постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2010 р. № 209 затверджено Порядок виготовлення і видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї, відповідно до п. 2 якого

таке посвідчення є документами, що підтверджують статус багатодітної сім'ї і дітей з такої сім'ї та їх право на отримання пільг згідно із Законом України «Про охорону дитинства» та іншими актами законодавства. Вказана постанова набирає чинності з дня набрання чинності Законом України «Про Державний бюджет України на 2010 рік».

 

Заступник Голови С. Лекарь

 

Коментар редакції

 

Багатодітним батькам — підвищений розмір податкової соціальної пільги!

 

ДПАУ нагадала, що з 1 січня 2010 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей» від 19.05.2009 р. № 1343-VI, яким внесено зміни до Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889 (далі — Закон № 889), зокрема до ст. 6. Згідно з цією нормою особи,

які мають та виховують трьох чи більше дітей віком до 18 років, при додержанні установленого рівня заробітної плати мають право на застосування 200 % податкової соціальної пільги (далі — ПСП) у розрахунку на кожну таку дитину (абзац «е» п.п. 6.1.3 Закону № 889). Розмір такої підвищеної ПСП у 2010 році складає 869 грн. на місяць (434,50 грн. х 200 %) на кожну дитину.

При цьому за кожним з таких багатодітних платників податку зберігається право на додаткове одержання ПСП і на себе (

100 % — 434,50 грн.).

Як і в минулих роках, в одного з багатодітних батьків — платника податку розмір місячного доходу (заробітної плати), що дає право на одержання 200 % ПСП, визначається кратно кількості неповнолітніх дітей; а в іншого — лише 1220 грн. незалежно від кількості дітей (листи ДПАУ від 29.03.2007 р. № 560/к/17-0715, від 09.07.2009 р. № 14312/7/17-0717). Наприклад, жінка має чотирьох дітей, у цьому випадку розмір ПСП складатиме 3910,5 грн. (434,50 грн. + (4 х 869 грн.)). При цьому вона має право на ПСП, якщо розмір заробітної плати

не перевищує 4880 грн. на місяць (1220 грн. х 4). Якщо місячна заробітна плата жінки перевищуватиме цей розмір, то ПСП їй надаватися не буде. А в чоловіка цієї жінки гранична сума місячного оподатковуваного доходу (заробітної плати), що дає право на ПСП, становить 1220 грн. Тобто лише в одного з батьків — платників податку розмір доходу, що дає право на ПСП, збільшується кратно кількості дітей. При цьому в заяві жінки про застосування ПСП повинно бути вказано, що чоловік при одержанні ПСП за місцем своєї роботи не користується правом на збільшення розміру доходу кратно кількості дітей.

До речі, розміри ПСП у 2010 році та документи, необхідні для їх отримання, ми наводили в «ОП», 2010, № 9, с. 30.

Нагадаємо, що перелік документів, які необхідно надати працівнику для отримання ПСП, наведено в Порядку надання документів та їх склад при застосуванні податкової соціальної пільги, затвердженому постановою КМУ від 26.12.2003 р. № 2035 (далі — Порядок № 2035).

Як випливає з нових вимог абзацу «е» п.п. 6.1.3 Закону № 889, для застосування ПСП для багатодітних батьків замало засвідчення факту наявності дітей,

треба ще підтвердити їх виховання. Але на цей час жодних змін до Порядку № 2035 не внесено.

У свою чергу, ДПАУ в листі, що коментується, звернула увагу на Порядок виготовлення і видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї, затверджений постановою КМУ від 02.03.2010 р. № 209, відповідно до п. 2 якого

такі посвідчення є документами, що підтверджують статус багатодітної сім'ї і дітей з такої сім'ї та їх право на отримання пільг згідно із Законом України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 р. № 2402-III та іншими актами законодавства. З цього можна зробити висновок, що серед переліку документів для отримання права на ПСП можливо з’явиться посвідчення батьків багатодітної сім'ї.

А поки що для підтвердження статусу багатодітних батьків відповідно до п.п. 3 п. 12 Порядку № 2035 залишається такий перелік документів:

— копія свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народження дитини (дітей) або документ, що підтверджує визнання (встановлення) батьківства, чи документи, які підтверджують наявність та вік дитини (дітей), затверджені відповідним органом країни, в якій іноземна фізична особа — платник податку постійно проживав(ла) до прибуття в Україну;

— копія рішення органу опіки і піклування про встановлення опіки чи піклування (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник).

Але, на нашу думку, пакет цих документів не вирішує питання підтвердження факту виховання дітей, у чому й полягає проблема застосування ПСП такою категорією осіб з 2010 року.

 

Наталія ІВЛЄВА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі